alert = afa

Home
Inhoud 1-2008
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

kroniek belgie

printversie

Correspondenten uit België

December 2007
01. Terre Et Peuple (Bannière de Wallonie) organiseert in Kasteel Coloma in Sint-Pieters-Leeuw het "IVde feest van de Identiteit". Het thema van de dag is 'de rebelse geest, ten dienste van de identiteit'. Er komt een 150-tal personen opdagen voor de lange lijst sprekers, die bijna allen uit nieuwrechtse hoek komen. De Franse essayist Alain Soral was de meest opvallende gast, hij is een ex-marxist en is sinds enkele jaren in dienst van Le Pen. Hij staat bekend om zijn antisemitische en anti-homo uitspraken en is een voorstander van samenwerking tussen links-nationale en rechts-nationale krachten. Na een introductie van Georges Hupin (Terre et Peuple Wallon en Rennaisance Sociale-Solidarité Dignité Franchise), kondigt Lionel Franc de sprekers aan: Charles Pierre, Pierre d'Ans (Nation, UMP-Belge), Jean-Charles Van Zee (Novopress), Alain Escada (Belgique et Chrétienté en oprichter van het antisemitisch tijdschrift 'Polémique'), Pascal Cums (Renaissance Sociale), Kris Roman (woordvoerder Euro-Rus), Hervé Van Laethem (ex-VMO, leider van Nation) en Eddy Hermy (hoofdcoördinator NSA). Robert Steuckers (Synergies Européennes, één van de grondleggers van nieuwrechtse denktank GRECE) modereert de lezingen en zorgt voor animatie. De afsluiting is door Pierre Vial (FN, President en stichter van Terre et Peuple) en Hervé Van Laethem.
01. Aan het CC Solleveld in Sint-Martens-Bodegem worden vuilniszakken in brand gestoken en bloembakken vernield. De daders laten leuzen tegen het Vlaams Belang achter op het gebouw. Het VB-Dilbeek organiseerde op 1 en 2 december hun jaarlijks eetfestijn in het cultureel centrum.
08 en 09. Het Vlaams Belang organiseert in een grote tent aan de Waagnatie in Antwerpen een viering voor haar dertigjarig bestaan. Er wordt hulde gebracht aan VB-oprichter Karel Dillen en aan alle pioniers van het VB. Daarnaast worden de speerpunten van het VB (strijd tegen islamisering en immigratie-invasie, harde aanpak van de criminaliteit en de Vlaamse onafhankelijkheid) nogmaals benadrukt. Er waren o.a. delegaties uitgenodigd van FPÖ (Oostenrijk) en van Der Republikaner (Duitsland) en ook Roland Hélie (Fr, ex –FN, Identitaires/Synthése National) behoorde tot de gasten.
10. Het KVHV organiseert een gespreksavond met Erik Verstraete (Vormingsinstituut Wies Moens), getiteld 'Maak het Belgische separatisme ongedaan, Vlaanderen en Nederland terug één'. Vormingsinstituut Wies Moens is een extreemrechtse club waarvan Edwin Truyens voorzitter en Bruno Valkeniers gedelegeerd bestuurder zijn, VB-er Marc Joris is ondervoorzitter. Valkeniers en Truyens zijn de oprichters van de NSV. Het instituut organiseert voornamelijk lezingen en vormingsavonden en verspreidt het tijdschrift 'Kort Manifest' waarin voornamelijk boekbesprekingen worden gepubliceerd. Het instituut verkoopt en geeft ook zelf boeken en publicaties uit. De naam verwijst naar Wies Moens, die in 1931 samen met Joris Van Severen en Emiel Thiers het Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen (Verdinaso) oprichtte.
12. KVHV-Antwerpen organiseert een "kruisverhoor" van VB-er Gerolf Annemans aan de Universiteit Antwerpen.
13. De gevel van het secretariaat van VB-Gent wordt opnieuw besmeurd met roze en zwarte verf.
13. De Vlaams Nationale Debatclub organiseert in Edegem een gespreksavond over de nalatenschap van voormalig Volksunie-boegbeeld Hugo Schiltz. Paul Doevenspeck, een financier die campagne voert voor een Forza Flandria, mocht er zijn verhaal komen doen over zijn bewering dat de eerder progressief georiënteerde Schiltz een jaar voor zijn overlijden een gesprek had met VB-er Gerolf Annemans over de vorming van een Forza Flandria.
15. VJW/NSA organiseert in Roeselare hun jaarlijkse fakkeltocht voor amnestie waarop ze volledig eerherstel voor collaborateurs met het nazi-regime eisen. Voorman Eddy Hermy houdt een toespraak.
15. Werkgroep Traditie en Wintergenootschap Hnikar organiseren hun 9e joelfeest (Heidens Midwinterfeest) in Sint-Kateleine-Waver (Mechelen). Werkgroep Traditie werd opgericht door Koenraad Logghe en Peter Cineger en hoewel ze de asatrú-filosofie toepassen (geen politiek mengen met religieuze denkbeelden) hebben ze zich steeds in extreemrechtse kringen bevonden. Genootschap Hnikar bestaat tien jaar en voert traditionele rituele dansen uit op mid-winterfeesten.
17. Voorpost, NSV, KVHV en NJSV voeren actie bij de gemeenteraadszitting in Wezenbeek-Oppem tegen het hanteren van de Franse taal. Een tiental personen, waaronder VB-ers Vanhecke, Morel, Jurgen Ceder en Bart Laeremans, worden voor korte tijd aangehouden.
22. Voorpost Midland organiseert een joelfeest (Heidens Midwinterfeest) in Lille (bij Turnhout). Het Voorpost-koppel Dave Vandamme en Sandy Neel (VB) woont in het dorpje Lille.
23. Werkgroep Hagal organiseert een joelfeest (Heidens Midwinterfeest) in het Koetsenhuis (Kasteel der Lakenbosschen) in Ruddervoorde.
29. Op de website van VB-Geel verschijnt een aankondiging i.v.m. de oprichting van een ordedienst om de Geelse jeugd op feesten te beschermen tegen de 'allochtone amokmakers'. Een dag later wordt het bericht aangepast en afgezwakt.
31. In café 'Moloko' (voormalige 'Kastelein') in Brugge vond op oudejaarsnacht een concert plaats met de extreemrechtse bands Short Cropped uit Turnhout en de Kasteleinband Les Vilains. Zowel Dieter Samoy (gitarist bij o.a. Les Vilains), als Bjorn V. (drummer bij Short Cropped) waren betrokken bij de racistische aanval op de zwarte Parijzenaar Rafael Mensah en een Brugse vriend op 6 mei 2006. Zolang uitbater Yann Dvoraznak feestjes organiseert in zijn café met racistische muziekgroepen en de neonazi's en boneheads er vriend aan huis blijven, is er geen sprake van een a-politiek, underground, subcultuurcafé zoals hij dat claimt te zijn en waar ook verscheidene 'alternatieve' en a-politieke jongeren momenteel blijken in te trappen. De Moloko staat naar verluidt trouwens opnieuw op het punt overgenomen te worden.

Januari 2008
02. Het in 1996 door Marguerite Bastien opgerichte Front Nouveau de Belgique (FNB), dat afsplitste van het Front National, gaat officieel weer op in het FN van Michel Delacroix. De hereniging komt er na de uitsluiting van voormalig voorzitter Daniel Féret in september 2007. Het FNB, geleid door Francois Xavier Robert, onderhoudt nauwe banden met Nation en de Identitaire beweging.
07. Résistances publiceert in 'Journal du Mardi' dat de website van Fnac (fnac.com) extreemrechtse boeken verkoopt. Zo worden er boeken aangeboden van Editions Godefroy de Bouillon van de integristische politiek-religieuze beweging Chrétiente-Solidarité. Ook worden er meer dan 229 titels aangeboden van de extreemrechtse uitgeverij Dualpha. Dualpha is eigendom van Philippe Randa, die ook in Luik vorig jaar de inmiddels gesloten boekhandel 'Primatice' opende. Fnac laat inmiddels weten voortaan de boeken van uitgeverij Dualpha te weren uit hun elektronische boekenbank.
08. Het openbaar ministerie heeft één jaar cel geëist tegen vier skinheads die eind 2006 in Brugge twee Soedanezen achtervolgden vanuit café 'Pick' en hen het ziekenhuis in sloegen. Volgens de procureur handelden ze duidelijk uit racistisch motief, hun advocaten beweren dat de feiten niks met rassenhaat te maken hebben. De namen van de daders zijn nog niet openbaar, het gaat om een mannen uit Zedelgem en Beernem (beiden 22) en twee broers uit Brugge (20 en 23). De uitspraak volgt op 31 maart.
12. Het maandblad Joods Actueel opent de aanval op Philip Dewinter, het VB en hun charmeoffensief aan de Joodse gemeenschap. Onder de titel 'De tien hoofdzonden van het VB' somt het voorbeelden op van geflirt met fascisme en antisemitisme door partijleden van het VB. Ze vragen dan ook dat de partij alle neonazi's uit de partij zet. Dewinter ziet in de Antwerpse Joodse gemeenschap een bondgenoot in zijn strijd tegen de islamisering en een belangrijk potentieel aan stemmen.
18. Patrick Sessler, secretaris van het Belgische FN, zal in het Brusselse parlement de overleden Guy Hance vervangen. Guy Hance nam de post over van Féret, die in 2006 na een veroordeling voor racisme moest opstappen. Sessler is een 'revolutionair nationalist' en was actief in allerlei Brusselse neonazistische splinters zoals Front de le Jeunesse en Parti des Forces Nouvelles. Later koos hij voor het VB om dan weer naar het FN over te stappen.
19. Voorpost-Gent organiseert een nieuwjaarsreceptie met de boekvoorstelling van '60 nationalistische figuren' door Roeland Raes in Wondelgem. Na een verwelkoming door Voorpost-Gent-voorzitter Nick Van Mieghem waren er onder meer toespraken van Karim Van Overmeire, bestuurder van de uitgeverij Egmont, Roeland Raes en Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck.
21. Professor Boudewijn Bouckaert huurt in naam van zijn rechts-liberale denktank 'Cassandra' de aula van de universiteit Gent af voor de nieuwjaarsreceptie van de rechts-populistische politieke partij Lijst Dedecker (LDD).
22. In Lommel wordt een wetsvoorstel goedgekeurd dat de herdenkingsbijeenkomsten van neonazi's (van o.a. Blood & Honour) op de 'Duitse' begraafplaats moet helpen voorkomen. De politieverordening is spijtig genoeg zeer ruim interpreteerbaar en bevat: "Alle bijeenkomsten die de openbare weg belemmeren, het verkeer beletten, de burgers opruien en onrust kunnen doen ontstaan".
22. De Brusselse correctionele rechtbank heeft het strafproces voor negationisme tegen VB-er Roeland Raes (zie vorige Alert!) uitgesteld tot 14 maart.
22. Het Taal Aktie Komitee (TAK) voert actie op de nieuwjaarsreceptie van de VLD in het Paleis voor Schone Kunsten onder het motto 'België is KUNST-matig'.
26. Blood & Honour Vlaanderen (Nordland) organiseert een POW (Prisoners Of War) benefietavond in het Antwerpse Schoten ter ere van een kameraad die gedurende lange tijd in de gevangenis verblijft. Deze avond wordt o.a. georganiseerd door de 29-jarige Andy Hendrickx, alias 'Kielse rat' uit Burcht (Antwerpen). Er waren optredens gepland met de twee Duitse extreemrechtse bands "Sense of Pride" en "Hate Soldiers", maar die kwamen niet opdagen. Er kwamen slechts een 80-tal voornamelijk Vlaamse skinheads af op het concert dat plaatsvond in Zaal St-Jozef, en dat naar eigen zeggen meer bedoeld was als een gezellig onderonsje van B&H Vlaanderen om elkaar wat beter te leren kennen. De aanwezigen brachten meermaals de Hitlergroet en bralden leuzen zoals 'Jude Raus' en 'Heil Hitler'. De zaalverhuurder was verrast aangezien de zaal onder het mom van een familiefeest werd afgehuurd.
26. De Waalse nationalistische beweging Nation organiseert zijn vijfde congres, waarop vooral de interne structuur en organisatie besproken worden. Jean-Michel Van Daele, Patrick Michel en Pierre d'Ans vormen samen de nieuwe Nationale Raad van Nation.
27. AFF meldt op haar website dat allebei de websites van Combat-18 Vlaanderen verdwenen zijn en dat ze momenteel onder constructie zijn. Ook hun emailverkeer en bestellingen via postorder tussen 28 november 2007 en 5 januari 2008 gingen verloren. Dit meldt het handelsadres van B&H Vlaanderen/Combat-18, 'Flemish Lion Versand'. Dit is het gevolg van een politie-inval in november 2007 bij enkele Combat-18 leden waarbij PC's en GSM's werden meegenomen. Er werden ook enkele slagwapens in beslag genomen zoals boksbeugels en telescoopknuppels. Het is nog niet duidelijk waarvoor ze precies zullen worden aangeklaagd, maar de beschuldigingen gaan van lidmaatschap van een criminele organisatie en het plannen van gewapende overval tot illegaal wapenbezit.
30. De nieuwjaarsreceptie van de francofone politieke partij FDF in Kraainem wordt verstoord door een vijftigtal militanten van Voorpost. Ze bezetten de binnenplaats voor de ingang en verstoren de receptie.
30. De Franse Front National voorzitter Le Pen wordt uitgenodigd door Michel Delacroix (nieuw voorzitter FN-België) voor een privé-etentje in het Europees Parlement in Brussel. Verder was ook de nummer twee van het Franse FN Bruno Gollnish uitgenodigd, hij kreeg het gezelschap van VB-er Freddy Van Gaever. Gollnish (voorzitter van de IST-fractie in het Europees Parlement) werd in januari vorig jaar nog veroordeeld voor negationisme. Le Pen is begin februari 2008 veroordeeld in Frankrijk tot 3 maanden voorwaardelijk en € 10.000 boete voor o.a. het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid. Beide FN-ers liepen al meermaals dergelijke veroordelingen op. Enkele tientallen antifascisten hielden een tegendemonstratie.
31. Bart Debie, raadslid en veiligheidsadviseur van het VB en ex-politiecommissaris in Antwerpen, is voor het hof van beroep veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar onvoorwaardelijk. Daarnaast is hij vijf jaar zijn burgerrechten kwijt waardoor zijn politieke loopbaan bij het VB naar de haaien is. Debie maakte zich meermaals schuldig aan mishandeling van arrestanten, vervalsen van procesverbalen, verduisteren van bewijsmateriaal en racisme. De zaak ging aan het rollen na een klacht van de Turkse familie Uludogan. Tijdens het offerfeest van 2003 arresteerde hij met zijn team vijf migrantenjongeren. Met de woorden "Wij hebben nu vijf lammekes, het offerfeest kan beginnen" werden ze hardhandig het politiebureau binnengesleurd. Vier van de jongeren werden op het bureau urenlang zwaar mishandeld en vernederd. In totaal zijn er minstens 27 slachtoffers van Debie's wanpraktijken en 'gespierde politieacties'. Debie ging in hoger beroep tegen de uitspraak en kan dus voorlopig officieel actief blijven binnen het VB. Hij wordt zelfs verantwoordelijk voor de omstreden Antwerpse 'kliksite' (www.criminaliteit.org) die het VB onlangs opstartte om criminele feiten aan te geven en de gegevens van criminelen op het net te plaatsen.

Februari 2008
02. Het uitstalraam van het regio-secretariaat van VB-Herentals in de Zandstraat wordt vernield. De ramen van het pas vorig jaar geopende secretariaat van de Zuiderkempen werden twee weken eerder ook al eens vernield.
02. Op zaterdagnacht wordt een 17-jarige jongen in Zonhoven door zijn buurman en VB-er Patrick Wissels fysiek aangevallen. De gewonde jongen moet naar de dienst spoedgevallen. Er wordt een procesverbaal tegen Wissels opgemaakt voor opzettelijke slagen en verwondingen, die al meermaals in opspraak kwam wegens geweldpleging. Zo moest hij in 2004 reeds een stap terugzetten in de partij nadat hij samen met zijn broer café 'Mazurska' kort en klein sloeg en de uitbaters bewerkte met een bierflesje. In 2006 werd hij desondanks opnieuw lijsttrekker van VB-Zonhoven.
02. In Diksmuide heeft het concert 'This is Belgium' plaats, met rechtse rac/oi en hardcore bands Retaliator, The Pride, Tattooed Mother Fuckers, Les Vilains en Short Cropped.
Naar de traditie van B&H werd de locatie door de organisatoren geheim gehouden, er werd eerst bijeengekomen bij de IJzertoren. Er kwamen een driehonderdtal mensen van binnen -en buitenland opdagen voor het concert, dat hoogstwaarschijnlijk plaatsvond op de beruchte 'Camping IJzerhoeve'. Voor de poster van de avond werd een foto gebruikt van de skinheadfilm 'This is England', maar de zwarte rudeboy die oorspronkelijk op de foto tussen de andere skinheads staat, werd weggeknipt, wat nog eens het racistische gedachtegoed van de organisatoren aantoont.
04. B&H Vlaanderen laat weten dat er geen activiteiten meer zullen plaatsvinden in de eerste helft van 2008. Ook één van de drijvende krachten achter de B&H vleugel, Dominiek Vandekeere, alias 'Surtur' en 'Cormanthor', uit Brugge meldt op het forum dat hij zich terugtrekt als organisator. Het feit dat de afdeling door B&H international nog steeds als niet professioneel genoeg beschouwd wordt, de verhoogde aandacht van pers en politie en interne twisten, liggen vermoedelijk mee aan de basis van de voorlopige ontbinding.
06. Het partijbestuur van VB kiest Bruno Valkeniers, ex-topman van het havenbedrijf Hesse-Noord-Natie, unaniem tot nieuwe voorzitter van het VB. Hij was dan ook de enige naar voren geschoven kandidaat en mag zich vanaf 2 maart officieel leider van het VB noemen.
Valkeniers is zeker geen nieuweling in extreemrechtse kringen, hij stond al in 1976 mede aan de wieg van de radicale extreemrechtse studentenvereniging NSV. Hij was ook actief binnen het pas opgerichte VB van Karel Dillen. Valkeniers staat bekend als een conservatief, racist en homofoob. Verder is hij voorstander van een 'Forza Flandria', een samenwerking tussen de rechtse partijen om het doel van een 'Onafhankelijk Vlaanderen' te bereiken.
11. De NSV-ers die na de NSV-betoging in Antwerpen vorig jaar café Markies de Sade bestormden worden vrijgesproken. Na de betoging vielen de NSV-ers het café aan omdat ze er niet welkom waren en sloegen de inboedel aan diggelen. Hierbij werden een zestigtal arrestaties verricht, waarna zeven arrestanten een dagvaarding kregen. Kevin G. en Debbie V.E. uit Lier, Siegfried D.Q. uit Turnhout en Pieter C. uit Antwerpen werden door getuigen herkend. De rechter oordeelt echter dat er onvoldoende bewijs was dat ze verantwoordelijk waren voor het geweld. Twee minderjarigen moeten zich eind februari voor de jeugdrechtbank van Mechelen verantwoorden.
13. Op het forum van B&H Vlaanderen sectie Nordland wordt door kopstuk Andy Hendrickx, (alias Kielse Rat, op het internet 'Wehrwulf 28',vroeger krikke 88) alsnog opgeroepen om naar de NSV-betoging van 6 maart 2008 in Gent te gaan. Dit na de vele reacties van hun leden op het bericht dat de B&H activiteiten van de eerste helft van 2008 opgeschort worden. De NSV vice-preases Arno d'Hooge en Senior Seniorum Gert Gillis zagen zich reeds genoodzaakt om zich te distantiëren van B&H, nadat publiek werd gemaakt dat deze de NSV-betoging in hun kalender opnamen. De NSV-ers melden dat de militanten van Blood & Honour niet welkom zijn op hun betoging.
13. Ex-Vlaams Blokker Lucien Decoorne wordt de voorzitter van de nieuwe Brugse afdeling van Lijst Dedecker (LDD).
14. De extreemrechtse NSV-Gent organiseert een lezing over de staatshervorming met als spreker NVA-er Bart Dewever. Deze gaat uiteindelijk door in café 't Vosken. Er waren een zestigtal aanwezigen, waarvan het merendeel leden van NSV en KVHV.
14. Roland Pirard, VB-raadslid bij het OCMW van Sint-Agatha-Berchem (Brussel), veroorzaakt ophef in Franstalig België na de publicatie van zijn nieuwe boek 'Adolphe Hitler, sa véritable histoire'. Deze bibliografie over de führer relativeert de nazi-misdaden en trekt de holocaust in twijfel. Verder bevat het boek uitgebreide passages uit 'Mein Kampf'.
15. Leden van o.a. Links Socialistische Partij houden een protestactie tegen de opname van de NSV in het Politiek Filosofisch Konvent (PFK) van de Antwerpse universiteit. Aan de Universiteit Antwerpen (U.A.) werd naar Gents voorbeeld dit schooljaar ook een PFK opgericht, waarin dus ook de NSV werd opgenomen. Zij zullen nu dus onbeperkt de faciliteiten van de U.A. kunnen gebruiken voor propaganda en ook subsidies opstrijken. De erkenning is vreemd aangezien de NSV-Antwerpen het voorbije jaar nogal wat problemen veroorzaakte op de universiteit, gaande van pesterijen en bedreigingen tot vernielingen en geweldplegingen. Dit vooral n.a.v. een publicatie in het studentenblad Dwars over de ware aard van de NSV ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan. Het hoogtepunt was de aanval op café Markies De Sade (zie 11/2). Op de Universiteit Gent werd de NSV-aanvraag om tot het Politiek Filsofisch Konvent toe te treden gelukkig opnieuw succesvol verworpen (zelfs de NVA-jongeren stemden tegen). De NSV-Gent heeft naar eigen zeggen de beslissing wel aangevochten, waardoor het Bestuurscollege de aanvraag moet herzien.
15. Het proces tegen Maria Lichtert Berlanger van VB-Jette voor het al dan niet brengen van de Hitlergroet tijdens haar eedaflegging in december 2006 wordt uitgesteld naar 14 maart. Het Openbaar Ministerie eist 3 maanden voorwaardelijk.
16. Werkgroep Hagal, een extreemrechts heidens clubje, organiseert in Feestzaal 't Koningshof in Bissegem een vormingsavond rond 'Radicale Ecologie en het Heidendom, één strijd'. Guy De Martelaere (actief in Tekos en uitgever van het blad Gwenved) geeft er een uiteenzetting over de hedendaagse globale hype in verband met ecologie.
19. Het Taal Aktie Komitee (TAK) voert actie bij de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem en plakken posters in de stad.
20. Het Hof van Cassatie heeft het beroep tegen de uitspraak in het proces tegen Hans Van Themsche verworpen. De advocaten van de racistische moordenaar vonden dat hij geen eerlijk proces kreeg door de media-aandacht en het uitlekken van het psychiatrisch rapport.
21. 'De Morgen' publiceert een artikel over VB-gemeenteraadslid uit Arendonk Sylvie Beers. Beers begon in 2000 met haar tattooshop Yggdrasil Tattoo in het kleine dorpje Aarendonk. Haar cliëntèle bestaat voornamelijk uit boneheads en de inmiddels verwijderde foto's van tatoeages op haar website liegen er dan ook niet om. Daarop zijn enkele tatoeages te zien met nazi-symbolen zoals een driebenige swastika met 828 (Heil B&H) en de SS-spreuk 'Meine Ehre heisst Treue'. Zelf zegt Beers niets te weten over de betekenis van nazi-symboliek. Zij werd op 3 januari 2007 nog verkozen als politieraadslid in de politieraad Kempen-Noordoost en stelde ook reeds haar kandidatuur voor het burgemeesterschap van Arendonk.
21. KVHV-Gent organiseert aan de Gentse Universiteit een gespreksavond met VB-voorzitter Bruno Valkeniers versus 'studenten'. Eerst werd de avond verboden aangezien de universiteit eerder een Institutionele Code opstelde die moet voorkomen dat o.a. VB-ers eenzijdige propaganda kunnen spuien op de universiteit. De advocaat van het KVHV kon de rector echter overtuigen dat het zeker niet om een propaganda-speech zou gaan, waardoor de avond ongestoord kon doorgaan. Enkele antifascisten plakten uit protest posters met de boodschap, 'Bruine Bruno is coming'.
23. In het jeugdhuis van Kasterlee vinden er optredens plaats van de extreemrechtse Vlaams-nationalistische band 'Lion's Pride' (Patriot Rock) en de met rechts flirtende'Wapenspraak en Drinkgelag' (Pagan Stormfolk).
23. Het voorstel van het Vlaams Belang in de Oost-Vlaamse provincieraad om de subsidies af te pakken van het socialistische cultuurcentrum Vooruit (Gent), wordt weggestemd. Steen des aanstoots voor het VB is de geplande tentoonstelling in de Vooruit van de 'Feminale Feminatheek', een collectie van duizenden naaktfoto's, verzameld door Louis Paul Boon.
24. In Brussel demonstreren een 300-tal Serviërs tegen de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. Een tiental militanten van het extreemrechtse Nation demonstreert mee. Ze dragen boodschappen als 'Aujourd'hui le Kososvo, Demain Bruxelles?' en 'Solidarité avec la Nation Serve'.
26. Het VB richt het 'Friends of Flemish Independence' (FFI) op om de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd internationaal te promoten. Initiatiefnemer en VB-er Karim Van Overmeire (die in het Parlement de commissie Buitenlands Beleid, Europese aangelegenheden en Internationale Samenwerking voorzit) wil een internationaal netwerk uitbouwen met lokale correspondenten om de Vlaamse strijd positiever in de buitenlandse media te brengen. Het initiatief sluit aan bij het reeds vijf jaar bestaande driemaandelijks blad 'The Flemish Republic', dat het VB verstuurt naar ambassades en 3000 adressen van politici en journalisten in het buitenland. Momenteel zou het FFI over vertegenwoordigers beschikken in de VS, GB, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Griekenland, Denemarken, Bulgarije en Zuid-Afrika. Meer info: www.flemishrepublic.org.
28. NSV-Antwerpen organiseert een debat over Islam en Europa met Philip Dewinter (VB) en Ergün Top (CD&V) aan de Antwerpse Universiteit.
29. De VB-Jongeren organiseren een Wintertreffen van een paar dagen op een onbekende locatie ergens aan de kust. Daar zal volgens VBJ-voorzitter Hans Verreyt in tegenstelling tot de "Zomeruniversiteit" de nadruk liggen op vorming. De bijeenkomst heeft tot doel jonge kaderleden en militanten politiek-ideologisch te scholen. Karim Van Overmeire komt er spreken over "de strategieën voor de toekomst van het VB", Hugo Coveliers heeft het over "de islamisering van Vlaanderen". Peter Logghe maakt een analyse over "Wat scheidt en bindt Links en Rechts" en Rob Verreyken houdt een exposé over 'Radicale (actie)groepen op de barricade". Verder zijn o.a. nog Bart Laeremans, Philip Claeys en enkele vertegenwoordigers van extreemrechtse actiegroepen uitgenodigd.

(uit: Alert!, nummer 1, april 2008. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud