alert = afa

Home
Inhoud 1-2008
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Kort nieuws België

Onze correspondenten in België

Antifa-Nieuwsbrief
Belgische antifascisten brachten in februari dit jaar een eerste Antifa-Nieuwsbrief op de markt. Uit hun redactioneel: " (…) De bedoeling van deze nieuwsbrief is tweeledig. Ten eerste willen we jullie informatie verschaffen omtrent extreemrechtse organisaties en hun aktiviteiten, en ten tweede willen we jullie hiermee prikkelen tot het ondernemen van aktie in de strijd tegen racisme en fascisme. Aktie betekent voor ons niet alleen op de barrikades gaan staan, maar bijvoorbeeld ook schrijven naar een burgemeester, uitbaters van zalen, plakakties, graffiti, een buurt flyeren,… Wees kreatief en alert!"
In de Nieuwsbrief een overzichtje van antifascistische activiteiten en een agenda van wat extreemrechts de komende maanden in de planning heeft, met omschrijvingen van wat voor organisaties dat zijn en wat de drijvende krachten zijn. Verder veel kort nieuws en een langer artikel over Vlaams Jongeren Westland, ook te vinden in deze Alert! Een kopie van de Antifa-Nieuwsbrief is verkrijgbaar via de redactie van Alert! op alertafa@xs4all.nl

Joop Glimmerveen en Stefan Wijkmap op de SS-herdenking in Lommel, maart 2007
  Lommel  
Einde SS-herdenkingen in Lommel?
Eind januari heeft de gemeenteraad van Lommel een politieverordening goedgekeurd die het mogelijk moet maken paal en perk te stellen aan de activiteiten van neonazi-groepen als Blood and Honour, die in maart 2006 en maart 2007 nog huldigingen aan de gevallen SS-soldaten en de nazi-ideologie organiseerden op de militaire begraafplaats van Lommel.

Het Anti-Fascistisch Front (AFF) vreest wel dat het reglement ook zou kunnen gebruikt worden om legitiem protest van vakbonden, milieugroeperingen en andere democratische actiegroepen te fnuiken. Maar anderzijds is door de gemeenteraad ook een amendement goedgekeurd zodat nu verduidelijkt wordt dat de bedoeling van de politieverordening is: het vermijden van "burgers opruien en onrust (…) doen ontstaan" door "activiteiten gekenmerkt (…) door racistische, xenofobe, autoritaire of totalitaire opvattingen".

Het AFF wijst erop dat de burgemeester alleszins nog de mogelijkheid heeft om op te treden op basis van artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet over het samenscholingsverbod, en denkt ook dat de minister van Binnenlandse Zaken meer initiatief aan de dag kan leggen tegen manifestaties van extreemrechtse groeperingen. Zijn voorgangers deden het twintig jaar geleden wél.

(uit: Alert!, nummer 1, april 2008. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud