alert = afa

Home
Inhoud 1-2009
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

kroniek belgie

printversie

Correspondenten uit België

November 2008
01. Kill Baby, Kill! speelt op een neonaziconcert in de Duitse deelstaat Sachsen met Gesta Bellica, Faustrecht en Sturmwehr. De politie reageert niet tijdig waardoor het concert pas stil gelegd wordt rond middernacht. Alle identiteitsgegevens worden gecontroleerd waarna een dertigtal procesverbalen zouden zijn opgemaakt.
02. Het Vlaams Belang houdt onder het motto 'Vlaanderen op eigen kracht' ongestoord zijn congres over de Vlaamse onafhankelijkheid in het ICC Gent.
06. Front National-voorzitter Michel Delacroix wordt door het politiek bureau van het Belgische FN gedwongen de partij te verlaten. Dit gebeurt naar aanleiding van een GSM-filmpje waarin Delacroix samen met VB'er Luk Van Keerberghen een anti-joods lied zingt. Het lied ging als volgt: "Mijn kleine joodse meisje is in Dachau, ze zit in de ongebluste kalk. Ze heeft haar getto verlaten om levend verbrand te worden".
07. Op de driedaagse 'Jornados de la disidencia' in Madrid georganiseerd door de Spaanse neofascisten van Movimiento Social Republicano (MSR) zijn enkele Belgen te gast. Frederik Ranson spreekt er namens het N-SA en Hervé Van Laethem voor Mouvement Nation. Verder afgevaardigden van allerlei extreemrechtse groeperingen en partijen uit Europa, zoals Fiamma Tricolore (Italië), Alianza Nacional (Spanje), NPD (Duitsland) en de anarcho-nationalisten van het Portuguese Iranian Friendship Society.
13. Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) afdeling Gent organiseert een lezing in het Kappitelhuis met Mark Demesmaeker (N-VA) over de verfransing in de rand van Brussel. Demesmaeker liet zich ook al zien bij het geannuleerde NSV-Gent debat.
14. De antiracistische organisatie MRAX dient klacht in tegen Patrick Cocriamant, federaal volksvertegenwoordiger van het FN wegens antisemitische en negationistische uitspraken. Deze zijn te horen in een geluidsopname van Thierry Eeckhoudt, student en schrijver van het boek 'Un an au Front National'. In dit interview zegt hij ondermeer: ("Ik ben een revisionist. Ik ben verschillende keren naar Auschwitz geweest, ik heb revisionistische boeken gelezen en ik denk dat de revisionisten gelijk hebben. De gaskamers in de concentratiekampen hebben niet bestaan. Je kunt overal naartoe gaan, naar Anderlecht bijvoorbeeld, in alle nieuwe gebouwen zie je exact hetzelfde! Je vindt er namen die joods klinken. En je gaat me toch niet zeggen dat er 6 miljoen mensen werden vermoord? Dat zou onmogelijk zijn. (…) Men mag de waarheid niet verkondigen. Zeggen dat mensen niet gelijk zijn, dat een blanke niet gelijk is aan een zwarte en dat zwarten feitelijk gek zijn, mag niet gezegd worden.")
14. De pas opgerichte afdeling van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) in Mechelen organiseert een kennismakingsborrel. Ruben Rosiers is de drijvende kracht achter de oprichting van de zevende afdeling van de NSV. Hij maakt eveneens deel uit van het gelegenheidscollectief 'Identiteit Door Muziek' dat in oktober nog het neofascistische Zeta Zero Alfa in België uitnodigde.
15. Het extreemrechtse Mouvement Nation organiseert een kameraadschapsavond met etentje in het Vlaams Huis in Lille (Rijsel).
15. Voorpost Gent en IJzerwake Oost-Vl. organiseren een infoavond 'Tussen keizer en ijzer van 1914 tot 2008'. Sprekers zijn Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck over de Frontbeweging tussen 1914-1918 en VB-er Francis Van Den Eynde over de korte zelfstandigheid van Vlaanderen.
15. Het geplande concert van de Belgische extreemrechtse bands Short Cropped en Les Vilains en het Franse Match Retour in Lyon (Fr.) mag na druk van antifascisten niet door gaan in de Lyon's Hall. De organisatoren, Lyon Dissident, hebben banden met de Franse Blood&Honour divisie en alle geprogrammeerde bands bevinden zich in het extreemrechtse milieu. Het concert gaat uiteindelijk toch door in een kleiner zaaltje.
18. Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. De stemming kwam er na aangifte van de burgemeester van Sint Niklaas Freddy Willockx, n.a.v. een lokale VB-publicatie waarin allochtone jongeren verkeerdelijk werden beschuldigd van vandalenstreken, terwijl de daders autochtonen waren.

SS-herdenking in Lommel
  Lommel  
19. De rechtbank van Hasselt veroordeelt de twee Nederlandse neonazi's Stefan Wijkamp en Joop Glimmerveen tot een boete van € 1.100 voor het brengen van de Hitlergroet. Dit deden ze op een door Blood & Honour georganiseerde SS-huldiging op het militair kerkhof van Lommel in 2007. Ex-NVU-voorzitter Glimmerveen ontkende en bracht naar eigen zeggen de Germaanse groet. Ook de discriminerende en racistische uitspraken in hun toespraak, die door een aanwezige agent werden genoteerd, werden door de rechter veroordeeld.
  20. Het VB lanceert in Antwerpen, samen met de Afrikaanse vereniging Association de Lutte Contre L'Émigration Illegale (ALCEC), een campagne die gericht is tegen de illegale immigranten in de stad. ALCEC ontmoedigt illegale immigratie vanuit Afrika vanwege de risico's. Voorzitter van ALCEC, de Afrikaan Emile Bomba, staat symphatiek tegenover het terugkeerprogramma van het VB en keert zich tegen organisaties die illegalen helpen, omdat dat volgens hen illegale immigratie aanmoedigt. Bomba was eerder te gast bij de identitairen van Jeunesses Identitaires en Terre Celtique in het Vlaams Huis in Lille.

Impressie van de Uylenspiegelfeesten
  Impressie van de Uylenspiegelfeesten  
21. Jaarlijkse Vlaams-Nationalistische Uylenspiegelfeesten, een studentencantus van vlaamsgezinde studentenverenigingen in het Gravensteenkasteel van Gent. Deelnemende clubs zijn KVHV, KVSV, Mereta (Mechelen), Zandloper (Gent), Gavergild (Gent), Castrum (Antwerpen), Taxandria (Gent), KDStV Fredinandea Prag zu Heidelberg (Duitsland) en SK Ghendt. Op de eretafel zijn uitgenodigd: Prof. Mathias Storme (Nova Civitas), Prof. Olaf van Boetzelaar (Civilistische Liga), Robert Shlegel (Rus. Parlementlid), Maksim Mischenko (Rus. Parlementslid), Herman Van Den Berghe (Secr. Pro Flandria) en Jan Jambon (N-VA).
21. Werkgroep Traditie organiseert zijn jaarlijkse Traditieavond, dit jaar met als thema 'De Bokkenrijders'.
21. NJSV-Antwerpen organiseert in de Quinten Matsys een vormingavond onder de titel 'Ons vir jou Suid-Afrika…'. Speekster van dienst is voormalig VVB voorzitster Rita Debondt (VB). Op de poster prijkt een Zuid-Afrikaanse boer met een vlag van de Afrikaander Weerstand Beweging.
22. Comité Kortrijk Vlaamse Cultuurstad en Vlaams Culturele Kring 1302 organiseren in Kortrijk een 'Geschiedkundige Boekenbeurs' met een tentoonstelling van VZW Studiecentrum Joris Van Severen.
24. Philip Dewinter doet aangifte tegen het West-Vlaamse rap-duo The Cicratis voor het uiten van doodsbedreigingen in de tekst van het nummer 'Dewinter kan de KK Kanker krijgen' dat op YouTube te zien was.
25. Drie NSV'ers gewapend met knuppels vallen in Leuven het kraakpand 't Gesoncken Schip aan. Ze worden verrast door de alertheid van de aanwezige krakers die gealarmeerd waren door eerdere aanvallen in de weken daarvoor. De voorbije aanvallen op het pand, waarbij de ramen werden ingegooid, zijn telkens uitgevoerd tijdens of na NSV-activiteiten. Twee extreemrechtse studenten raken ernstig gewond en in de stad worden enkele NSV-petjes buitgemaakt. Het incident is, na enkele jaren rust, het dieptepunt in het door NSV-Leuven opnieuw opgestarte oorlogje met de lokale krakers.
25. De controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de partijen heeft beslist de overheidssubsidie van het Front National voor vier maanden te schorsen. De intrekking komt er wegens ontoereikende financiële verslagen en wordt unaniem goedgekeurd.
26. NSV-Leuven organiseert een vormingsavond over de Dietse Identiteit met Edwin Truyens (stichter NSV) en Vik Eggermont (stichter Werkgemeenschap de Lage Landen).
27. NSV-Antwerpen organiseert een vormingsavond over de VMO met Rob Verreyken.
28. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) organiseert een debat in Antwerpen met als thema 'solidarisme, heeft het toekomst?'. Naast N-SA leider Edouard Hermy is ook ex VMO-er Pieter Huybrechts (VB-parlementslid) uitgenodigd, maar hij krijgt een verbod van het VB om aan het debat deel te nemen. Het debat veranderde dus in een gespreksavond waarin Thierry Vanroy vragen stelde aan Hermy. Er kwam naar eigen zeggen een 70-tal mensen naar het debat waar ook hun fakkeltocht op 17 december in Gent werd aangekondigd.
29. De Combat-18 Vlaanderentak van Blood & Honour organiseert i.s.m. Combat-18 Duitsland opnieuw een concert in Vlaanderen. Naast een toespraak van hun leider Arnoud Kuipers over het belang van samenwerking tussen de verschillende C-18 groepen vraagt Marko Gottschalk van de Duitse neonaziband Oidoxie één minuut stilte voor de onlangs overleden Matthias Mock, lid van de Oidoxie's Streetfighting Crew. Er zijn verder optredens van de Duitse band Extressiv, het Franse Bagadou Stourm en Project Vandal uit Slowakije.
Ook Dieter Samoy organiseert die dag een concert in Club Valhalla in Rijkevorsel ter gelegenheid van zijn verjaardag. Daar spelen naast de aangekondigde Molokids en zijn eigen band Kill Baby, Kill! ook de extreemrechtse bands Bully Boys, Endstufe en Glory Boys.
29. De Nieuw-Rechtse Deltastichting organiseert zijn 14de TeKoS (Teksten Kommentaren en Studies) Colloqium onder de noemer 'Homo americanus, Bedreiging voor Europa'. Sprekers zijn prof. Claude Polin (vzw Nucleus), Prof. Yvan Vanden Berghe en Dr. Tomislav Sunic (Nieuw Rechts).

December
Daniël Huygens
  Huygens  
01. Het Belgische Front National heeft Daniël Huygens verkozen tot nieuwe voorzitter van de extreemrechtse partij. De stemming kwam er na het gedwongen ontslag van voormalig voorzitter Michel Delacroix. De machtsstrijd stak opnieuw de kop, zo werd de tweede kandidaat voor het voorzitterschap, Charles Petitjean naar eigen zeggen het slachtoffer van intimidaties in de aanloop van de stemming. De ramen van zijn huis werden ingegooid en er werd een FN-slogan achtergelaten. De aanslag zou volgens Petitjean het werk zijn van Sessler-handlangers. Petitjean besloot niet deel te nemen aan de verkiezing en ook zijn aanhang kwam niet opdagen op de 'stemming'. Huygens krijgt de volle steun van FN-secretaris-generaal Patrick Sessler die nog steeds groot aanzien geniet binnen de partij en zal in 2009 lijsttrekker zijn in Waals-Brabant. Hij maakt zicht ondermeer sterk door 5000 handtekeningen te verzamelen voor deelname aan de Europese verkiezingen en de militanten te verzamelen in een 'geloofwaardig' en 'rebels' politiek project. Inmiddels kondigde Petitjean de oprichting van een nieuwe partij aan, de Féderation Wallonne du Front National.
De Kroatische Nieuw-Rechts aanhanger Dr. Tomislav Tunic komt spreken voor KVHV-Gent over de neo-marxistische Frankfurter Schule.
02. NSV-Gent organiseert vormingsavond over de VMO met Rob Verreyken in café The Bridge.

Alex Quévie
  Alex Quévie  
03. Alex Quévy, één van de vele uit het Belgische FN gestapte ontevredenen, richt zijn eigen partij op. De partij heet Forces Démocrates Wallonnes (FDW). De partij heeft naar eigen zeggen niks met het FN te maken en hij maakt zich sterk om aan de Waalse en Europese verkiezingen deel te nemen.
03. Het Federaal Parket heeft beslist dat de 21 verdachten van Bloed Bodem Eer en Trouw (BBET) zullen worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Elf leden, waarvan 5 militairen worden vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie, racisme en negationisme. Nog eens 10 betrokkenen moeten zich verantwoorden voor bendevorming en wapenbezit. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling krijgt uitstel voor de toetsing van de BOM-wet (wet op bijzondere opsporingsmethoden). Deze toetsing moet gebeuren voor dat de verdachten voor de rechtbank kunnen verschijnen en is er om te zien of er geen fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de BBET-groep.
04. De geplande conferentie van de Franse schrijver Alain Soral in Ukkel wordt geannuleerd nadat de zaaleigenaars op de hoogte gebracht worden van de extreemrechtse achtergrond van de organisatoren. Soral is de drijvende kracht achter de extreemrechtse politieke beweging Egalité & Réconciliation en sinds 2007 lid van de leiding van het Franse FN. Het evenement was georganiseerd door de Belgische afdeling van Egalité & Réconciliation.
05. Voorpost Kempen organiseert een infoavond over de plaats van Voorpost in de Vlaamse beweging en Voorpostacties vroeger en nu. De avond vindt plaats in de voetbalkantine FC Vera in Nijlen en wordt afgesloten met een zangstonde.
06. Voorpost deelt pamfletten uit in Antwerpen in het kader van hun Z11 Z11 Z11 actie, waarbij ze geld inzamelen voor de 'eigen' arme mensen en deze een kerstpakket schenken.
06. Herbert Verbeke, broer van Siegfried Verbeke, verschanst zich urenlang in een kopieerzaak in Kortrijk na een uit de hand gelopen familieruzie. De politie tracht te onderhandelen maar moet na zeven uur uiteindelijk de zaak binnenstormen. De situatie werd bijzonder ernstig genomen gezien Herbert bekend staat als een zeer labiel en uiterst gevaarlijk persoon. De gebroeders Verbeke zijn de oprichters van de negationistische uitgeverij Vrij Historisch Onderzoek (VHO) en werden reeds meermaals in binnen en buitenland veroordeeld voor het verspreiden van negationistische propaganda.

Optreden Foienoord met een klappende Tim Mudde
  Optreden Foienoord  
06. De Nederlandse Oi-band Foienoord speelt in de Moloko in Brugge. Tim Mudde, zanger van de band is erg actief in neonazikringen in Nederland en ondermeer verantwoordelijk voor de extreemrechtse internetradio Radio Rapaille.
07. De NSV organiseert zijn jaarlijkse Galacantus met voorafgaand de voorstelling van het boek 30 jaar NSV Deel II.
10. De partij Groen! doet aangifte tegen Philip Dewinter wegens een door het VB verspreid pamflet omtrent het Islamitische Offerfeest. Het pamflet draagt de titel 'Slacht u ook een schaap in uw bad?'. Tijdens de aanvang van het Offerfeest op 8 december voerde het VB ook actie tegen het ritueel slachten op de tijdelijke slachtvloer in Antwerpen.
12. Na een ruim zeven jaar durend proces wordt VB-er Roeland Raes door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijk en een schadevergoeding van € 1000. In 2001 deed Roeland Raes op de Nederlandse televisie uitspraken waarin hij de omvang van de Holocaust en de authenticiteit van het Dagboek van Anne Frank in twijfel trok. De voormalige ondervoorzitter en huisideoloog van het VB werd uit de partij gezet maar blijft achter de schermen actief voor de partij. Zo is hij nog steeds bestuurlid van vzw Egmont, de uitgeverij en communicatiemachine van het VB en van de plaatselijke afdeling van VB Lovendegem. Raes kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak.
12. In de synagoge van Charleroi wordt brand gesticht en een raam ingegooid.
16. VB-ster Hilde De Lobel is te gast in Straatsburg op de kerstbijeenkomst van de nieuwe Franse extreemrechtse partij Nouvelle Droite Populaire (NDP).
17. De koepelorganisatie Nieuw-Solidaristisch Alternatief organiseert de jaarlijkse fakkeltocht voor amnestie. Een 70-tal neonazi's verzamelt zich in de Gentse binnenstad met de eis tot amnestie voor WOII collaborateurs en alle vervolgde nationalisten zoals Roeland Raes en Frank Vanhecke. Ook eisen ze de afschaffing van de anti-racisme en de anti-negationismewet en van het Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Opvallend aanwezige is de hoofdverdachte in de Combat18/BBET-zaak Thomas Boutens. Voorpost en VB schitteren dan weer door afwezigheid en hebben hun militanten om begrijpelijke redenen opgeroepen niet naar de fakkeltocht van N-SA te gaan.

Pieter Huybrechts
  Huybrechts  
19. Het NJSV organiseert een Duitse zangavond in Café de Leeuw van Vlaanderen. De cantus wordt geleid door Pieter Huybrechts (ex VMO/VB), Geert Brouwers (VB-gemeenteraadslid Antwerpen) en Jan Verbraeken (Cantor-NSV).

KVSV-Landdag op 20 december 2008
  KVSV-Landdag op 20 december 2008  
20. Het Katholiek Vlaams Scholieren Verbond (KVSV), de scholierenvereniging van het KVHV, organiseert een landdag in Kasteel Terlinden in Aalst. De nieuwe extreemrechtse vereniging telt naar eigen zeggen inmiddels 60 leden en 6 afdelingen. Naast Wouter Van Der Veken (KVSV-kernleider van Aalst), Pieter Toch (KVSV-kernleider Gent) en Rien Vandenberghe (Praeses KVHV) waren er ondermeer toespraken van Mark Demesmaker (NVA) en Bart Laeremans (VB). Er wordt afgesloten met een cantus geleid door het KVHV waarop geleerd wordt massa's bier te drinken en nationalistische liederen te zingen.

Eedaflegging Voorposters in 2006
  Eedaflegging Voorposters in 2006  
20. Voorpost Vlaanderen en Nederland organiseren in Wuustwezel een Joelfeest. Op het feest leggen de nieuwe militanten de eed af en wordt er o.a. een dodenhulde gehouden. Ook de extreemrechtse werkgroep Hagal en de werkgroep Traditie organiseren dit jaar opnieuw hun Joelfeest.
26. In Antwerpen wordt een kandelaar, opgesteld op de Meir voor het Joods Chanouka feest, door vandalen vernield.
27. Drie winkels in Brussel worden beklad met antisemitische leuzen. Er worden ondermeer een davidster, hakenkruis en de woorden 'kill you' achtergelaten. Geen enkele van de winkels is eigendom van Joden.
28. In Genk wordt een congres georganiseerd door de Turkse extreemrechtse Grijze Wolven. De MHP, de politieke partij van de Grijze Wolven, is prominent aanwezig en er hangen vlaggen van hun oprichter Alparsan Türkes. Op het feest wordt de Armeense genocide ontkent door Genks VLD-er Hakan Celiköz, kabinetsmedewerker van Marino Keulen, die eveneens op het feest aanwezig was. Keulen dekt zich in door te stellen dat het om een feest van Turkse culturele verenigingen ging en er ook andere politici van S.P.A. en CD&V aanwezig waren.
30. NJSV Kust organiseert in clubcafé De Reynaarde in Oostende een 'cantus van de eeuwige wederkeer'. Op de poster prijkt een (rondbenige) swastika.
31. Op de betoging in solidariteit met Palestina in Antwerpen van de Arabische Europese Liga worden anti-joodse slogans geroepen zoals 'Joden buiten'.

(uit: Alert!, nummer 1, maart 2009. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud