alert = afa

Home
Inhoud 1-2009
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Voorpost maakt geen vrienden in Maastricht

Aafke Broekhuis

Op 1 maart jl. demonstreerde de extreemrechtse actiegroep Voorpost met ongeveer 200 mensen in Maastricht tegen het Nederlandse drugsbeleid. Anti-Fascistische Aktie (AFA) organiseerde als reactie hierop een betoging tegen extreemrechts en het fascisme van Voorpost en trok hiermee tussen de 400 en 500 mensen. Dieptepunt is dat het voor Nederland een van de grootste extreemrechtse demonstraties was in de naoorlogse geschiedenis, er kan echter betwijfeld worden of Voorpost terug kan kijken op een succesvolle aanloop naar de demonstratie en de actiedag zelf. Dit in tegenstelling tot AFA, die een uitstekende aanloop naar deze dag kende en deze dag de grootste antifascistische demonstratie sinds jaren op poten zette.

Een onrustige aanloop
Eind december maakt het ultranationalistische Voorpost bekend dat het op zondag 1 maart 2009 in Maastricht zal gaan betogen tegen het Nederlandse drugsbeleid. Het thema en de locatie zijn niet erg verrassend, drugs zouden immers een bedreiging voor het welzijn van de autochtone Nederlander zijn en Maastricht ligt dusdanig dicht bij de Belgische grens dat de collega's van Voorpost Vlaanderen voor een fatsoenlijke opkomst kunnen zorgen. In het begin van de mobilisatie door het marginale Voorpost Nederland lijkt er nog sprake te zijn van Nederlandse ondersteuning vanuit de nationaal-socialistische hoek door onder meer de Nederlandse Volks-Unie (NVU) en de Nationaal-Socialistische Aktie (NSA). Al snel wordt op diverse extreemrechtse internetfora echter duidelijk dat Voorpost strenge regels en eisen stelt aan de deelnemers waar de NVU en NSA weigeren aan mee te werken. Stonden na het 'Sophie op drie-incident' (1) de verhoudingen tussen Voorpost en de NVU al op scherp, het feit dat Voorpost enkel (heel)Nederlandse en Vlaamse vlaggen op de demonstratie wil zien doet de bom echt barsten. Wat volgt is wekenlang moddergooien vanuit het NVU kamp onder leiding van Constant Kusters, die eerdere acties van Voorpost afschildert als een 'hopeloze vertoning' en voorspelt dat de demonstratie zal eindigen als een 'belgenmop'. De NSA betoogt daarop inhakend dat geen enkele neonazi zou moeten demonstreren met deze 'jodenvrienden uit Vlaanderen en Nederland'.
Ondertussen wordt steeds duidelijker dat, zoals verwacht, het overgrote merendeel van de demonstranten uit Vlaanderen zal komen. Dit is niet vreemd omdat het veel grotere Voorpost Vlaanderen, verschillende Vlaamse nationalistische studentenverenigingen (onder anderen de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) en het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV)) en het Vlaams Belang een grote tot actie bereide aanhang bezitten. Voorpost Nederland tracht in Delft nog een voorlichtingsmiddag over drugs en de demonstratie te houden maar deze wordt verstoord door antifascisten. Er verschijnen wat krakkemikkige mobilisatievideo's op het door Voorpost geannexeerde nationalistische forum Holland Hardcore, maar daar blijft het dan ook bij. Dat Voorpost verbreding überhaupt niet als doel heeft voor 1 maart blijkt al snel uit het feit dat er behalve de dag en de stad er geen enkele informatie over de demonstratie naar buiten wordt gebracht. Geen aanvangstijd, geen te lopen route en zelfs geen voorverzamelplek wordt vrijgegeven en iedereen die zich wil bij deze demonstratie wil aansluiten is verplicht zich op te geven voor de gehuurde bussen. Voorpost is duidelijk bang dat het de bussen niet vol krijgt en dat het de controle verliest op wie er wel en niet mee mag doen. Zo maakte Florens van der Kooi, landelijk actieleider van Voorpost, op het nationalistische Radio Rapaille eerder al duidelijk dat het enorm belangrijk is om 'goed over te komen in de media'. Het acht uur journaal halen is het doel en daarom heeft hij geen zin in het 'radikale gedoe' van de NSA.
Als reactie op de aangekondigde demonstratie van Voorpost organiseert AFA Nederland eveneens een betoging die dag in Maastricht, onder de naam 'Stop Voorpost!'. Hiermee wil AFA mensen, en vooral de inwoners van Maastricht, op de hoogte stellen van het racistische karakter van Voorpost en hen het ware gezicht van Voorpost laten zien. Door het organiseren van 15 info-avonden in drie verschillende landen, het verspreiden van duizenden flyers en posters, het inzetten van bussen naar Maastricht en het opzetten van verschillende websites wordt de achterban openlijk en succesvol gemobiliseerd. Omdat in tegenstelling tot Voorpost, AFA wel verbreding als doel heeft worden er tevens de nodige contacten gelegd met (lokale) sociaal en maatschappelijk betrokken groeperingen en platformen om op die manier een breed gedragen protest tegen extreemrechts neer te zetten. De oproep om op 1 maart naar Maastricht te komen verschijnt op vele binnen- en buitenlandse websites en de animo om mee te gaan is zelfs zo groot dat enige tijd voor 1 maart de door AFA georganiseerde bussen naar Maastricht al helemaal vol zitten. In Maastricht is de oostelijke oever van de Maas die dag aan de antifascistische betoging toegewezen en de westelijke oever aan Voorpost. Echter, waar Anti-Fascistische Aktie al ruim een maand van te voren de te lopen route bekend kan maken aan haar achterban, blijft Voorpost bizar genoeg tot hun aankomst in Maastricht onwetend over de haar toegewezen route. De gemeente Maastricht heeft besloten om pas zeer kort voor aanvang van de demonstratie de aanvangstijd en precieze route openbaar te maken, zodat zij op het laatste moment nog wijzigingen hierin aan kan brengen. Voorpost zelf doet echter alsof haar neus bloedt en dus verklaart de klaarblijkelijk helderziende Voorposter Tom Schellevis een dag voor de demonstratie op het extreemrechtse Stormfront forum dat de route 'prachtig' is.

D-day in Maastricht
Bij het voorverzamelen van de Vlaamse bussen bij de grensovergang Maastricht/Vroenhoven krijgt Voorpost tevens haar eerste waarschuwing voor die dag. Een groep antifascistische voetbalsupporters belaagt de bussen met stenen waarbij één Voorposter gewond raakt aan zijn hoofd, de enige twee aanwezige motoragenten staan erbij en kijken ernaar. Als de demonstratie om twee uur 's middags dan eindelijk begint wordt deze regelmatig stilgelegd omdat groepjes (lokale) antifascistische jongeren en antifascistische voetbalsupporters de weg versperren en Voorpost proberen te stoppen. Zo duiken mensen met spandoeken op langs de weg, wordt er een zitblokkade gehouden en als de extreemrechtse demonstratie haar einde nadert wordt het eindpunt bezet zodat Voorpost de al gereedstaande bussen niet kan bereiken. Als Voorpost uiteindelijk de bussen is ingeloodst worden deze bij het wegrijden nog op een nieuwe stenenregen getrakteerd. Hierbij raken de bussen beschadigd en sneuvelt in ieder geval één busruit, maar stoppen durft de chauffeur niet. Hopelijk bedenken de busmaatschappijen zich de volgende keer twee keer voordat zij weer bussen verhuren aan de fascisten van Voorpost.
Maastrichtenaren zelf hebben in ieder geval geen enkel begrip voor de demonstratie van Voorpost en haar thema, tegen het drugsbeleid in Nederland. Meest gehoorde reactie is de vraag waarom 'die Belgen' naar Nederland komen om hier te protesteren tegen ons drugsbeleid, waar bemoeien die zich mee?

Aan de oostelijke oever van de Maas houdt AFA haar betoging tegen Voorpost, en dus tegen fascisme en vreemdelingenhaat. Tussen de 400 en 500 antifascisten lopen in een bonte stoet met kleurrijke spandoeken en protestborden vanaf de Griend naar het station, waar gestopt wordt voor een toespraak, en vanaf daar via plein 1992 weer terug naar de Griend. Bij plein 1992 ontstaat er een kleine schermutseling met de politie als er wordt getracht naar de westelijke oever, en dus naar Voorpost, te geraken. Deze poging wordt met geweld beantwoord door de politie waarbij één persoon gewond raakt en naar het ziekenhuis moet. Als de betoging eindigt wordt de gehele overgebleven groep antifascisten ingesloten door de Mobiele Eenheid op het eindpunt en gegijzeld totdat Voorpost de stad heeft verlaten.

Voorpost; ultranationalistisch met een bruine rand
Terug naar de betoging van het fascistische Voorpost. Waar Voorpost Nederland met man en macht probeert elk ogenschijnlijk verband met neonazi's of nationaal-socialisme te vermijden, doen ze daar in Vlaanderen een stuk minder krampachtig over. Sterker nog, de overlap tussen het neonazistische circuit, met onder andere Blood & Honour, en het nationalistische circuit met oa. Voorpost, Vlaams Belang en de nationalistische studentenverenigingen is daar aanzienlijk. Toch lijken bij deze betoging de meeste aanwezige neonazi's verassend genoeg van Nederlandse bodem, wederom een teken dat de poging om netjes over te komen van Voorpost Nederland enkel schijn is. Zo lopen vaste NVU-demonstranten Tom van den Hoek en Willem van Dijk mee, en laten ook NSA'er Kevin Barbieri en uitleenactivist Brian van Houdt zich zien. Ook de Dietse Kameraden, ogenschijnlijk volksnationalistisch maar in de kern neonazistisch, geven natuurlijk acte de présence met onder meer Marcel de Putter, Wouter Eekels en opmerkelijk genoeg Jordy Does, die na een periode van afwezigheid weer terug lijkt. Vanuit Vlaanderen laten onder meer de van Blood & Honour bekende Mathias van Hoof en Dominiek Vandekeere, eveneens Blood & Honourlid en actief bij verschillende extreemrechtse bands, zich zien.

Tijdens de demonstratie duikt er echter in de nabijheid een opmerkelijke verschijning op. Alwin Walther, voorman van de Nationaal-socialistische Aktie en eerder nog goed voor de nodige verwensingen richting Voorpost, blijkt met drie geestverwanten 200 kilometer te hebben gereden om vervolgens in een auto rondom de demonstratie te rijden. Zijn bedoelingen zijn onduidelijk, de confrontatie met AFA was in ieder geval niet de reden van hun aanwezigheid, want er wordt meermaals gewoon doorgereden bij het zien van groepjes antifascisten. Daags na de demonstratie duiken echter op extreemrechtse fora berichten op dat de NSA, al dan niet in samenwerking met Combat 18 en Blood & Honour, de demonstratie zou 'beveiligen'. Als echter kort voor aanvang blijkt dat de opkomst bij Voorpost boven verwachting ligt wordt de NSA zonder pardon weggebonjourd met de mededeling dat Voorpost het zelf wel redt. De woede om deze behandeling door Voorpost wordt niet onder stoelen of banken gestoken en er wordt afgesloten met de mededeling dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. Of de NSA of C18/B&H daar nu wel of niet waren om Voorpost te beveiligen zal wellicht nooit opgehelderd worden, erg aannemelijk klinkt het in ieder geval niet. Aannemelijker is de mogelijkheid dat de NSA aanwezig was om zelf rotzooi te trappen bij het in hun ogen pro-joodse Voorpost. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat er andere extreemrechtse groeperingen worden aangevallen omdat het gedachtegoed niet strookt met die van Alwin Walther en zijn trawanten (2).
Tegelijkertijd met deze opzienbarende verklaring, vier man voor de beveiliging lijkt immers aan de krappe kant, wordt op dezelfde fora gesuggereerd dat aartsvijand Constant Kusters van de NVU een handje heeft geholpen bij het organiseren van de demonstratie. Dit zou, gezien de onderkoelde verstandshouding tussen Voorpost en de NVU, een opmerkelijke zet zijn geweest. Echter, omdat Constant Kusters praktisch fulltime demonstraties organiseert en Voorpost praktisch nooit is het denkbaar dat er om zijn expertise is gevraagd. Naar verluidt was echter het 'bedankje' van voormalig actieleider van Voorpost Tim Mudde zo koel en onvriendelijk dat de relatie tussen de NVU en Voorpost een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Constant Kusters is op het extreemrechtse forum Stormfront in ieder geval duidelijk over de toekomst: 'Samenwerking in Nederland tussen Voorpost en de NVU / Vrije krachten is niet mogelijk!' sneert hij. Tevens deelt hij mede dat in de nieuwste uitgave van hun partijblad 'Wij Europa' (wederom) nieuwe onthullingen worden gedaan over Florens van der Kooi. Wordt vervolgd dus.

Succesvolle dag in de strijd tegen extreemrechts
Feit is in ieder geval wel dat Voorpost met deze demonstratie, ondanks de hoge opkomst, wederom heeft laten zien nauwe banden te onderhouden met neonazistische groeperingen en personen. Hoewel dit natuurlijk al langer een publiek geheim was, wordt het voor Voorpost Nederland steeds moeilijker om dit te ontkennen en het nette imago naar buiten toe uit te dragen. Daarnaast is de demonstratie voor Voorpost alles behalve goed verlopen dankzij de tomeloze inzet van vele antifascisten deze dag. Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen gehoor gaven aan de oproep voor een geluid tegen Voorpost en dus tegen fascisme en vreemdelingenhaat. Eveneens is het goed te zien dat ook Maastrichtenaren zelf in opstand zijn gekomen tegen Voorpost en zelf met eigen acties hebben geprobeerd wat ze konden om Voorpost te stoppen en het lopen onmogelijk te maken. Hiermee is in ieder geval bereikt dat burgemeester Gert Leers, net als zijn collega in Zwolle, in de toekomst geen demonstraties van extreme groeperingen, en dus ook niet van extreemrechts, in zijn stad wil hebben. Leers kondigt aan bij een volgende aanvraag eerst naar het verloop van voorgaande demonstraties van de vragende partij te kijken (3). Indien de uitkomst negatief is wil hij tot aan de hoogste rechter gaan om de demonstratie te kunnen verbieden. Antifascisten zijn blij dat Leers voornemens is in ieder geval geen fascistische demonstraties meer in Maastricht te laten plaatsvinden. Wel is het apart dat ook antiracisme door Leers als extremistisch wordt gezien, tegen racisme en fascisme zijn is niet extreem. Antifascisme is een verantwoordelijkheid van iedereen. Hoe dan ook is deze mededeling een succes voor antifascisten en geeft aan dat het druk zetten op demonstraties en activiteiten van extreemrechtse groeperingen door de AFA wel degelijk een gunstig effect heeft. Als laatste: Iedereen bedankt die deze dag heeft bijgedragen aan een succesvol tegengeluid tegen fascisme, racisme, discriminatie en vreemdelingenhaat!

Foto 1
  maastricht  
Foto 2
  maastricht  
Foto 3
  maastricht  
Foto 4
  maastricht  
Foto 5
  maastricht  
Foto 6
  maastricht  
Foto 7
  maastricht  
Foto 8
  maastricht  
Foto 9
  maastricht  
Foto 10
  maastricht  

Klik op de foto's voor een grotere en volledige versie

Toelichting:
Foto 1: AFA-demonstratie.

Foto 2: AFA-demonstratie.

Foto 3: AFA-demonstratie.

Foto 4: Met muts boven de 'D' op het spandoek Jordy Does. Aktieleider van Voorpost Nederland Florens van der Kooi gaf de maat van de leuzen aan.

Foto 5: Patrick de Bruin met vlaggestok.

Foto 6: Links met vlag NVB'er Peter van Egmond.

Foto 7: Voorposters haken in onder de leus 'Hier marcheert het nationaal verzet'. Helemaal links Thomas Wentzel, dan John Middelman en Jordy Does, met pet Luc de Korte (Voorpost Gent), lang met bril Anton van Wijngaarden, met lange jas Dieter Leemans, dan in de lichte blouse Wietse van Dijken, arm in arm met dorpsgenoot Paul Martinus, daarnaast Pascal Fraipont en Roy Willemsen.

Foto 8: Op de voorgrond Tim Mudde die opnames maakt voor Radio Rapaille, rechts van hem Robin Winkel, links van Mudde, Harald Schouwink.

Foto 9: Achter het spandoek boven de 'L' Thomas Wentzel, daarnaast met videocamera John Middelman, met muts boven de 'G' Jordy Does en rechts aan het spandoek Vlaams Belanger Nancy Six.

Foto 10: Zitaktie van Voorpost uit protest tegen blokkades van antifascisten. Op de voorste rij zittend: Jordy Does, John Middelman en met zonnebril Shahrazad Sijmons. In het midden achterin Tom van den Hoek en Willem van Dijk. De figuur met capuchon is Bernard Baardscheer.

Noten:
(1) Voorpost weigert met de NVU samen in het tv-programma 'Sophie op drie' te verschijnen omdat Voorpost niet geassocieerd wil worden met nationaal-socialisme en neonazi's. Uiteindelijk zit de NVU alleen aan tafel.
(2) http://kafka.antenna.nl/?p=1277
(3) http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/03/leers-houdt-voortaan-demonstraties-tegen.109456.lynkx

(uit: Alert!, nummer 1, maart 2009. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud