alert = afa

Home
Inhoud 1-2009
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

Loep

printversie

Voorpost Midland

Antifascistische onderzoeksgroep Kafka

De Vlaams-Nederlandse organisatie 'Voorpost' is op dit moment een van de gezichtsbepalende organisaties van extreemrechts Nederland. Dat heeft niet direct te maken met de omvang (het ledenaantal is beperkt) of de politieke invloed. Belangrijker is de fijne neus van de Voorpost-activisten voor het verkrijgen van media-aandacht . Veel extreemrechtse organisaties in Nederland hebben een sterk regionale opbouw. Dat wil zeggen dat de verschillende extreemrechtse organisaties op de kaart van Nederland als een lappendeken zijn weer te geven: in regio x is de ene organisatie actief en in regio y een andere. Voorpost is daarop geen uitzondering. Voorpost heeft een aantal 'kringen' die sterk verschillen in omvang en slagkracht. De ene kring bestaat uit anderhalve man en een paardekop, terwijl de andere kring maandelijks een bijeenkomst organiseert. Veruit de belangrijkste kring is die in de provincie Utrecht, Voorpost Midland.

Korte geschiedenis Voorpost
Maar eerst even terug naar het begin: waar kwam Voorpost ook alweer vandaan?
De oorsprong van Voorpost ligt in een richtingenstrijd tussen gematigde en radicale Vlaams-nationalisten in de jaren '70. Deze strijd leidde tot een reeks aan scheuringen, waaruit nieuwe, meestal extreemrechtse, organisaties ontstonden. Voorpost was een van die nieuwe organisaties.
De ideologie van Voorpost stond op een aantal peilers: Vlaams separatisme, streven naar een Groot-Nederland, etnische zuiverheid en 'solidarisme'. Voorpost wilde een einde aan de Belgische staat, Vlaanderen afscheiden en uiteindelijk een samengaan met de Nederlandse stamgenoten. Tegelijkertijd moest die volksstam beschermd worden tegen buitenlandse invloeden. Immigratie moest worden tegen gegaan, niet-blanken eruit worden gegooid. Maar ook Engelse invloeden op de taal of Amerikaanse cultuurinvloeden (McDonald's, MTV) moesten worden tegen gegaan. Als laatste werd als maatschappijvisie het 'solidarisme' gepredikt.

Voor een heelnederlandse organisatie als Voorpost was het vrij vanzelfsprekend om ook een Nederlandse afdeling te hebben. Die werd in 1978 opgericht en kende sindsdien een bestaan van ups en downs.
Kort samengevat kende de Nederlandse tak drie relatief succesvolle periodes, afgewisseld met periodes waarin Voorpost in Nederland een slapend bestaan leidde. De eerste periode, eind jaren '70 en begin jaren '80, was Voorpost in Nederland een marginaal groepje. De oriŽntatie lag bijna volledig op Vlaanderen. Er werd wel een aantal acties gevoerd, met hulp van grote groepen Vlaamse activisten. De aangesneden thema's waren ook gekopieerd van de Vlaamse collega's. Naast de eerder genoemde speerpunten, ging dat om in die tijd populaire onderwerpen als solidariteit met de blanke onderdrukkers in Zuid-Afrika en protest tegen communisme en het Oostblok. Door gebrek aan succes en tegenwerking uit antifascistische kringen verdween Voorpost medio jaren '80 uit beeld.

Robert Schaap
  Robert Schaap  
In 1996 kwam Voorpost opnieuw tot leven. Een aantal personen dat de CP'86 met ruzie had verlaten wilde met Voorpost een nieuw begin maken. Voorpost moest intern, door onderwijs en publicaties, en extern, door propaganda en acties, de geesten rijp maken voor extreemrechtse politieke standpunten. Deze nieuwe opleving zorgde echter vooral voor veel onenigheid over strategie. Bovendien had Voorpost wederom veel last van antifascistische activiteiten. Na ongeveer twee jaar raakte Voorpost opnieuw in het ongerede. Veel rechtsextremisten bleven wel lid, maar van substantiŽle activiteiten was geen sprake meer. Wel vond er nog een bestuurswisseling plaats, waarbij de feitelijke leiding in Nederland over werd genomen door Huizenaar Robert Schaap (1970).

Nieuw leven
Na enkele jaren, waarin Voorpost veel minder actief was, werd de Nederlandse tak in het voorjaar van 2004 nieuw leven ingeblazen. Dit keer was Paul Peters (1979) de drijvende kracht. Peters was vanaf dat moment actieleider. De leiding bleef in handen van oudgediende Schaap.
De binnenkomst van Peters bracht Voorpost weer tot leven, al gebeurde dat in een aantal stappen. Die ontwikkeling was op twee manieren waarneembaar. Ten eerste werd er een landelijke structuur neergezet. Ten tweede vond er vanaf dat moment een continue stroom aan acties plaats.
Bij het aantreden van Peters was er sprake van een nieuwe wind, maar tegelijkertijd was het duidelijk dat hij Voorpost niet alleen opnieuw op poten kon zetten. Hij bracht een nieuwe lichting Voorpost-activisten mee. Die nieuwe lichting bestond voor een deel ook echt uit nieuwe gezichten, maar voor een (belangrijk) deel ook uit oude bekenden.

Structuur
De structuur die Voorpost Nederland vanaf de komst van Peters kreeg was afgeleid van het Vlaamse voorbeeld. Daar is Voorpost opgedeeld in een aantal regio's. Regio's waar Voorpost voldoende actieve aanhang heeft krijgen een eigen 'kring' (afdeling) met lokale activisten en een eigen formeel kader. Deze structuur werd in Nederland gekopieerd. In eerste instantie ging dat maar om twee kringen: Voorpost Haaglanden (waar Paul Peters woonde) en Voorpost Midland (de regio van Robert Schaap). In de jaren daarna volgen diverse andere kringen met meer of minder succes: Rijnmond, Flevoland, Twente, Kempenland (Eindhoven en omgeving), Noord-Holland en Zeeland.
Een belangrijk onderdeel van deze opzet zijn de 'stamtafels'. Dat zijn maandelijkse zuipavonden voor Voorpostleden en geÔnteresseerden. Niet in elke regio zijn die stamtafels een succes, maar een aantal wordt goed tot zeer goed bezocht. Deze stamtafels zijn in meerdere opzichten belangrijk. Zonder twijfel is het gezellig-onder-gelijkgestemden-zijn het belangrijkste aspect. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Anders dan in Vlaanderen kent extreemrechts hier nauwelijks kroegen of zalen waar ze zonder meer welkom zijn en ongestoord en ongeremd blijk kunnen geven van hun politieke oriŽntatie. Het is de afgelopen jaren echter wel duidelijk geworden dat ook dit sociale aspect broodnodig is voor het succes en de continuÔteit van een organisatie als Voorpost. Nieuwe aanwas kon op deze manier betrokken worden bij de organisatie en de onderlinge banden tussen bekende leden konden verstevigd worden.

Acties
Afgezien van deze sociale aspecten waren deze avonden ook belangrijk voor het bedenken en organiseren van, en het mobiliseren voor Voorpost-acties. Deze acties kwamen vanaf 2004 dan ook langzaam maar zeker tot ontwikkeling. Aanvankelijk ging het vooral over het plakken van posters en stickers.
In 2005 hield Voorpost voor het eerst een straatactie: een picketline voor de deur van een Groenlinks-congres in Rotterdam. Enkele weken later volgde een 'lollige' actie, die Paul Peters tot op heden een van zijn grootste successen vindt. Voorpost kondigde aan om het winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht schoon te gaan vegen, tegen overlast van junks en zwervers. Enkele Voorposters kwamen daar opdagen met bezems en emmers en poetsten de straat voor het winkelcentrum schoon. Deze actie zorgde voor enige lokale media-aandacht en dat beviel kennelijk goed. Vanaf dat moment deed Voorpost, nog steeds onder voortouw van Paul Peters, steeds meer zijn best om mediagenieke acties te voeren. Ofwel door iets te ondernemen op een plek waar veel media aanwezig is (een demonstratie voor de deur van een veelbesproken drugsoverleg van burgemeesters of bij een terrorismeproces in de Amsterdamse Bunker). Ofwel door zelf te proberen aandacht van de media te krijgen door verrassende actiedoelen (het gebruik van dieren in circussen) of actiemethodes (een bezetting van een McDonald's-Restaurant). Dat laatste, het zelf zoeken van media-aandacht lukte niet altijd even goed, maar had ook een aantal keren wel flink succes. Denk bijvoorbeeld aan de taart-actie tegen voormalig kamerlid Wijnand Duyvendak. Duyvendak stond op dat moment in het middelpunt van de belangstelling, omdat hij in een boek onthuld had betrokken te zijn geweest bij een inbraak in een Ministerie. Bij de perspresentatie van dat boek kreeg Duyvendak voor het oog van de landelijke pers een taart in zijn gezicht geduwd door Paul Peters.

Midland
Zowel in de landelijke organisatie van Voorpost, als bij de gevoerde acties was de kring Midland de afgelopen jaren van groot belang. In 2004 waren er twee regio's waar Voorpost enige aanhang van formaat had: Haaglanden en Utrecht. Niet lang daarna kwam daar de regio Rijnmond bij.
De kring Haaglanden leek aanvankelijk een dragende rol te zullen krijgen. Paul Peters woonde in die regio. Bovendien had hij enkele actieve secondanten om zich heen verzameld: Zijn broertje Danny Peters, en vrienden Rens Kaaijk en Sjors Remmerswaal. Verder was er een groepje jonge gabbers dat zich bij Voorpost leek te zullen sluiten. Na enkele maanden bleek Voorpost voor dit groepje echter te soft. Zij verlieten Voorpost en vormden een eigen nazi-club, waaruit het huidige NSA is voortgekomen.

Na het vertrek van deze jongeren was Midland de kring die door omvang en activiteit de dragende kracht van Voorpost in Nederland werd. De kring Midland kon daarbij gebruik maken van een kader van oudere rechtsextremisten. Tegelijkertijd was er ook sprake van de nodige nieuwe aanwas. Een overzichtje:

Tijmen Boonstra
  Tijmen Boonstra  
Om te beginnen was er een aantal oudgedienden. Aanvankelijk kwamen die uit de politieke vriendenkring van Paul Peters, vooral uit zijn periode bij Stormfront Nederland (SFN). SFN was een hooligan-achtige naziorganisatie, die in het begin van dit decennium actief was. De achterban bestond vooral uit extreemrechtse gabbers. Paul Peters was een belangrijk kaderlid en activist van SFN. Tegelijkertijd met het begin van Peters' activiteiten voor Voorpost Haaglanden, werden twee voormalige SFN-leden, Tijmen Boonstra (1982) (1) en Pascal Eppenschwendtner (1982), actief voor Voorpost Midland. In maart 2005 hield Voorpost een bijeenkomst met voorlichting over rechten en plichten van activisten. Bij die gelegenheid werd Tijmen Boonstra als nieuwe kringleider van Voorpost Midland gepresenteerd. Hij zou dit blijven tot in 2008.
Pascal Eppenschwendtner had verder geen officiŽle functie binnen de kring, maar was wel een bijzonder actief lid. Zo actief, dat hij de eer kreeg om in 2005 op een grote Voorpost-bijeenkomst in Antwerpen, de officiŽle 'Voorpost Midland'-vlag uitgereikt te krijgen. Met de overhandiging van die vlag werd Midland een officiŽle Voorpost-kring.

Wietse van Dijken (links)
  Wietse van Dijken  
Twee andere belangrijke Voorposters met een langere geschiedenis in extreemrechts zijn Wietse van Dijken (1982) en Patrick de Bruin (1979). De Leusdenaar Wietse van Dijken was een zeer actief lid van de Nationale Alliantie. Na de ondergang van die partij dook hij op bij Voorpost Nederland. Hij is sinds enige tijd lid van de ordedienst.
Patrick de Bruin (2) is actief bij zo goed als alle extreemrechtse organisaties in Nederland, waaronder de nationaalsocialistische NVU en Blood & Honour. Bij Voorpost Midland is hij niet gezichtsbepalend, maar daarom niet minder belangrijk. De Bruin bezit een garage in zijn woonplaats Veenendaal. Die garage gebruikt hij onder andere als ontmoetingsruimte bij de stamtafels van Voorpost Midland.

Patrick de Bruin (rechts)
  Patrick de Bruin  
Verder is voorzitter Robert Schaap natuurlijk betrokken bij de kring Midland en belangrijk bij alles wat er met Voorpost gebeurd.
Als laatste oude rot moet Paul Peters zelf genoemd worden. Hij verhuisde in 2007 naar IJsselstein en vervolgens naar Nieuwegein. In 2008 volgde hij Tijmen Boonstra op als kringleider van Voorpost Midland.

Tom Schellevis
  Tom Schellevis  
Daarnaast is er ook een duidelijke nieuwe lichting leden actief bij Voorpost Midland. Kennelijk telt bij hen vooral de kwantiteit en niet de kwaliteit, want meestal blijven zij voor de buitenwacht onzichtbaar onder het maaiveld. Een uitzondering daarop is Zeistenaar Tom Schellevis. Schellevis was vanaf 2004 actief op het Stormfrontforum. Aanvankelijk had hij daar uitgesproken nazi-denkbeelden. Vlak na zijn aanmelding sloot hij af met een subtiel rijmpje: 'wij groeten met gestrekte arm en hand, brandende moskeeŽn in ons ganse land'. Recentelijk juichte hij het toe, toen een groep Voorposters in Flevoland een kraakpand in brand had gestoken. Verder riep hij bijvoorbeeld op voor een anti-Joodse demonstratie in Apeldoorn. De laatste tijd matigde hij zijn toon wat, ongetwijfeld onder invloed van zijn betrokkenheid bij Voorpost. Als Voorpost-activist was hij recent perswoordvoerder 'Tom Hanenberg' bij een actie van Voorpost in Nieuwegein.

Kortom
De kring Midland is de ruggengraat van Voorpost Nederland. Wat organisatie en activiteiten betreft is Voorpost Nederland afhankelijk van de Midlanders. Wat heet, eigenlijk voeren zij zo goed als alle acties, of zijn nauw bij betrokken en leveren in ieder geval het gros van de activisten.

Deze nieuwe generatie Voorposters uit Midden-Nederland heeft hun organisatie inmiddels opnieuw op de kaart gezet. Tegelijkertijd hebben ze echter ook het karakter van de organisatie veranderd. Klassieke thema's als solidarisme, de Dietse gedachte (het streven naar een Groot-Nederland), de conservatieve revolutie en zelfs immigratie worden tegenwoordig zelden nog uit de kast gehaald. Daarvoor in de plaats zijn makkelijkere thema's als drugs, pedofilie en moslimradicalisme gekomen. Het moge duidelijk zijn dat Voorpost voor dergelijke thema's kiest om een 'netter' imago te krijgen en zo een breder geaccepteerde organisatie te worden.
Die nieuwe thema's voorzien de extreemrechtse identiteit van Voorpost hooguit van een flinterdun laagje. De geschiedenis van de organisatie spreekt wat dat betreft boekdelen. Eerder (3) constateerden we al dat deze nieuwe generatie Voorposters gewelddadige acties faciliteerden. Nu er in dit artikel bovendien wat gezegd is over de achtergronden van de belangrijkste kring van Voorpost, zal het duidelijk zijn dat met dit laagje ook geprobeerd wordt om die achtergronden buiten beeld te houden. Dat die achtergronden in ieder geval extreemrechts, maar in veel gevallen zonder meer nazistisch zijn, zal dat dunne krokante laagje, niet kunnen verhullen.

Noten:
(1) Tijmen Boonstra gebruikt het pseudoniem 'Timo Boon' als hij actief is voor Voorpost.
(2) - zie Alert! nummer 2 - juli 2008.
(3) - zie Alert! nummer 3 - september / november 2007.

Solidarisme
Het solidarisme was de ideologie van het vooroorlogse Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen (Verdinaso) van Joris van Severen. Het is, kort gezegd, een Vlaamse vertaling van het in ItaliŽ ingevoerde fascisme. Het solidarisme keert zich tegen 'moderne' politieke richtingen als liberalisme, socialisme, marxisme en kapitalisme. Verder verwerpt het de parlementaire democratie. Uitgangspunt is dat de samenleving een 'organisch' geheel is, waar het individuele belang (kapitalisme), maar ook het uitvechten van klasseverschillen (marxisme), uitgesloten moeten worden. Het gehele volk moet in dienst van datzelfde volk staan en daarin geleid worden door een sterke man of een sterke elite. Daarbinnen is iedereen 'tevreden' en kent zijn plaats: de vrolijke arbeider, de begripvolle maar sterke baas. Het moge duidelijk zijn dat leden van andere volkeren (immigranten) hier volgens de solidaristen niks te zoeken hebben.
De ideale samenleving ziet er volgens deze solidaristen dus uit als een homogene, blanke, Nederlandstalige bevolking, die geleid wordt door een sterke man en waar het individu verder geen democratische invloed heeft.

(uit: Alert!, nummer 1, maart 2009. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud