alert = afa

Home
Inhoud 1-2010
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

cultuur

printversie

Temnozor' liegt over achtergronden

John Postma

"Antifascisten zijn een stel marginale jongeren die slechts uit zijn op problemen. Het enige wat zij kunnen is internet spammen en het voeden van media met hun sensationele retoriek en paranoÔde argumenten". Het zijn de woorden van Gorruth, alias Ilia Babin, frontman van de Russische National Socialist Black Metal (NSBM)-band Temnozor', in een verklaring waarom de band niet tot de neonaziscŤne gerekend mag worden. Maar gebruiken de antifascisten sensationele retoriek en paranoÔde argumenten?

Foto uit het Amerikaanse neonazi-blad Resistance Magazine waarop een bandlid van Temnozor' de Hitlergroet brengt
Resistance Magazine: bandlid van Temnozor' brengt de Hitlergroet
Het is zaterdag 16 januari 2010. In het Vlaamse Poperinge treffen neonazi's elkaar om een festival van Blood & Honour bij te wonen. Naast de gebruikelijke extreemrechtse en neonazistische bands, wordt kort voor aanvang ook nog Temnozor' aan de line-up toegevoegd. Ondanks dat Gorruth verklaart dat de bandleden van Temnozor' niets meer met de internationale neonazi-organisatie Blood & Honour te maken hebben kiest de band er toch voor om op dit concert te spelen. Volgens enkele metalheads hebben zij dit puur om financiŽle redenen gedaan. Welke reden Temnozor' ook heeft, feit blijft dat ze geen problemen hebben met de ideologie van het neonazistische netwerk. Geen wonder, want drummer Svyagir is tevens bandlid van de Russische Blood & Honour-band Vandal. Bekend vaarwater dus.

Weltanschauung
In het statement van Gorruth gaat de zanger in op de beschuldiging dat de bandleden van Temnozor' nationaalsocialisten zouden zijn. In een kinderachtige reactie schrijft de zanger op dat geen van de bandleden 'socialist' is en ook geen partijlid is van Hitlers nazipartij NSDAP. Er is zeker een 'nationaal' component in Temnozor' aanwezig, erkent Gorruth, maar 'dat is omdat we Russische Folkmetal spelen en omdat we in het Russisch zingen. We zijn trots om Russisch te zijn'. In de gemeenschappelijke uitgave van de NSBM-bladen Dark Ablaze en Into the Pentagram laat Gorruth zich duidelijk uit over dit nationale aspect. Op de vraag wat hij van nationalisme vindt, antwoordt de zanger:"... Als nationalisme goed begrepen wordt, als een essentieel element van een raciale wereldbeschouwing, dan worden alle culturele, spirituele en religieuze aspecten duidelijker in het licht van het nationaalsocialisme." In het Russisch zingen heeft als handicap dat de teksten door de meeste mensen niet gelezen kunnen worden. In het Amerikaanse neonaziblad Resistance Magazine verklaart Gorruth zich nader. "Mensen die denken dat racialistische propagandamuziek altijd samen moet gaan met primitieve teksten, zou eens een Russisch woordenboek moeten pakken om onze teksten te vertalen." "Temnozor is an inspired and inspiring call to arms that is addressed to the masses of the awakened and half-awakened Aryan youth. The music is folkish, powerful, and catchy; it's the modern form of Aryan battle noise. Temnozor reflects certain aspects of our Aryan Weltanschauung; it is the perfect sound of the racial holy war we wage." Met deze woorden in gedachte is Temnozor' in 1996 opgericht.

Pagan Front
Niemand is volgens zanger Gorruth lid van een politieke partij of organisatie. Niemand? Sinds de oprichting van Temnozor' is de band de meeste prominente muziekgroep van de extreemrechtse heidense organisatie Pagan Front. Gorruth is een van de initiatiefnemers van dit Pagan front geweest en nog steeds draait de website van zijn NSBM-label Stellar Winter Records, en die van Temnozor', onder de vlag van het front. Op de meeste cd's van Temnozor' valt ook te lezen dat 'Temnozor' een trots lid is van het front. In een statement van het front, op de NSBM-verzamelcd "The Night and the Fog part 3", maakt de organisatie haar standpunt duidelijk. "Pro-Arisch, trotse nationaalsocialisten, tegen elke vorm van judeo-christelijke invloed.., voegt bands en activisten samen onder het symbool van het hakenkruis". In Gorruths eigen woorden: "Het Pagan Front werkt in de Metal-scene aan een terugkeer naar Arische heidense waarden. De belangrijkste doelstellingen zijn om raciale waarden te propageren via de Metal-subcultuur en om Arische jongeren te ontwaken door een van de meeste effectieve wapens: Kunst! ... Pagan front-leden nemen deel aan politieke partijen, heidense, filosofische en traditionalistische groepen en zijn politiek actieve straatbrigades in hun lokale omgeving.".

Hakenkruis
Om sympathie met het swastikasymbool te betuigen, verwerkt Temnozor' op subtiele wijze hakenkruisen in het bandlogo. En natuurlijk ontkent Gorruth dit in zijn statement, om Temnozor' vrij te pleiten van enige neonazistische sympathieŽn. "Deze Russische ornamentele zonnesymbolen reflecteren onze trots om Rus te zijn en om deel uit te maken van de Russische cultuur." Dat dergelijke symboliek ten tijde van het Derde Rijk bezoedeld is, lijkt de band niet te deren. Los daarvan gelet op het gehele beeld van Temnozor' lijkt het de band toch om andere zaken te gaan. "Temnozor' is a cry from our Aryan Hearts.. A loud cry addressed to our Aryan brothers and sisters", aldus de zanger in de 23ste editie van Resistance Magazine uit 2004. Antifascisten hebben volgens de persverklaring van Temnozor' hallucinaties en ze vergissen zich in het gebruik van de symboliek...

Neonazilabel
Stapsgewijs legt Gorruth op zijn manier Temnozor's visie uit om concertorganisatoren ervan te overtuigen dat zij niet extreemrechts zijn. Antifascisten beschuldigen Temnozor' ervan dat zij een cd hebben uitgegeven via het neonazistische label Hakenkreuz Productions uit de Verenigde Staten. Temnozor' erkent dit, maar zegt daarbij dat het zeven jaar geleden is dat deze cd is uitgegeven. In de verklaring vraagt de band zich af of zij daarop moeten worden afgerekend. Dat de band nog steeds cd's uitgeeft via andere NSBM-labels doet blijkbaar niet ter zake. Ook is de band deelnemer aan diverse NSBM-verzamelcd's, die ook door neonazilabels zijn uitgegeven, onder andere Unholy Records uit de Verenigde Staten die tot de grootste Amerikaanse neonazi-organisatie National Alliance behoort. Een goed voorbeeld van een neonazistische Black Metal-verzamel cd waaraan Temnozor' heeft meegewerkt is "The Night and the Fog part 2, Hammer of the National Socialist Black Metal". Deze verzamelaar is uitgegeven door het Griekse NSBM-label Totenkopf Propaganda, dat eveneens onderdeel is van het extreemrechtse Pagan Front.

Gorruth en zijn vrienden brengen de Hitlergroet
Gorruth en zijn vrienden brengen de Hitlergroet
White Power
"Temnozor' is een muzikaal project, geen politieke partij", verklaart Gorruth in zijn statement. Hij reageert op een van de beschuldigingen van antifascisten dat zij een ras boven een ander stellen. Ontkenning viert weer hoogtij. Dat Temnozor' statements gebruikt die voor het blanke ras en de blanke overheersing staan vergeten zij gemakshalve. Wie het gastenboek op de website van Temnozor' opent ziet dat het getal "88" aan de url van deze website is verbonden. Binnen neonazistische kringen wordt dit getal gebruikt om Adolf Hitler te eren (de achtste letter van het alfabet is een 'H', samen vormen zij het paar 'HH' dat als afkorting voor ' Heil Hitler' wordt gebruikt). Ook op de cd 'Sorcery of fragments' gebruikt men deze cijfercombinatie, samen met de beruchte '14 words' (We must secure the existence of our people and a future for white children). Eveneens laat de tekst bij deze twee cijfercombinaties niets aan de verbeelding over. "De muziek van Temnozor' is slechts voor onze raciale kameraden wereldwijd. Elk untermensch die dit album verkoopt of verspreidt zal bijdragen aan de vernietiging van zijn eigen toekomst." In verschillende interviews maakt de band een dergelijk statement, onder andere in het blad Resistance Magazine. "De toekomst ligt in onze handen. Wees sterk, wees daadkrachtig, wees eerlijk en echt naar jezelf en dus ook naar je gemeenschap. Denk aan de veertien woorden. W.O.T.A.N. (Will Of The Aryan Nation, JP) is bij iedereen aanwezig."

Nee
Op allerlei manieren probeert Temnozor' en Gorruth zijn blazoen te zuiveren. Echter, de verklaringen die de band uitgeeft staan haaks op de antwoorden die Temnozor' bij monde van Gorruth in diverse interviews heeft gegeven. Er zijn diverse foto's van de band bekend waarop bandleden, waaronder Gorruth zelf de Hitlergroet brengen. Ook het bewust negeren van Temnozors lidmaatschap en Gorruths betrokkenheid bij het Pagan Front duidt niet op enige zelfkennis. Gezien de feiten die boven water zijn gekomen heeft De Azijnfabriek in Roermond een juiste keuze gemaakt om het geplande concert, dat op zaterdag 16 januari 2010 in hun zaal zou plaatsvinden, te annuleren. Dat Temnozor' vervolgens opduikt op een Blood & Honour-concert zegt veel over de affiniteit van de band met de ideeŽn en figuren uit deze wereld. Hebben antifascisten sensationele en paranoÔde argumenten gebruikt in hun argumentenstrijd tegen de Russische NSBM-band? Een kort en simpel antwoord volstaat: Nee!

(uit: Alert!, nummer 1, april 2010. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud