Actie

De PVV brak al zestig beloften

Redactie Alert!

Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte in oktober 2010 heeft de Partij voor de Vrijheid al diverse beloften uit haar verkiezingsprogramma gebroken, zo blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Het blijkt dat de PVV bij stemmingen (Kamermoties, verzoeken van Kamerleden aan het kabinet) in de Tweede Kamer vaak het eigen verkiezingsprogramma negeert, zelfs als zij daar op grond van het gedoogakkoord niet toe verplicht is.

oli4
Logischerwijs focust de SP zich op het zogenaamde sociale gezicht van de PVV; hoe goed zorgt de PVV voor de imaginaire Henk en Ingrid? De bekendste verkiezingsbelofte die Wilders brak, al een uur na sluiting van de stembussen op 9 juni 2010, was natuurlijk de belofte om de AOW-leeftijd op 65 jaar te houden, tijdens de campagne een breekpunt volgens de PVV. En vooral de PVV-fractie in Den Haag kreeg te maken met protesten toen de landelijke PVV hen dwong voor privatisering van openbaar vervoer te stemmen. Woedende buschauffeurs, waaronder vast enkele Henk en Ingrids, protesteerden op de publieke tribune en bij een verkiezingsbijeenkomst van de PVV. Ze voelden zich genaaid en volkomen terecht. En privatisering in de zorg tegengaan? De PVV stemde voor privatisering.
Ook buiten het sociaal-economisch gebied stemt de PVV anders dan het publiekelijk verkondigt. Neem de dierenrechten, toch een belangrijk uithangbord voor de PVV (denk aan de animalcops). De PVV stemt tegen een betere controle op intensieve veeteelt, tegen aanscherping van de dierenwelzijnsregels, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn en stemde voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen. En de strijd tegen de door de PVV verfoeide achterkamertjes? De partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers. En hoe moet het verder met de 'falende magistratuur', volgens Wilders 'een gevaar voor de democratie'? De PVV stemde tegen een onderzoek naar de relatie tussen financiering van de rechterlijke macht en de kwaliteit van vonnissen.
Terug naar de verzorgingsstaat; de PVV stemde tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op ww en ziektewet voor flexwerkers, stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo'n € 180 per jaar. Eind oktober wilde PVV-Kamerlid Lucassen een motie van de SP over het waarborgen van sociale huurwoningen voor een groep mensen met een bescheiden inkomen, steunen, maar werd door Wilders teruggefloten. Volgens Europese regels mogen woningcorporaties sinds 1 januari dit jaar nog maar 10% van hun woningen verhuren aan mensen met een inkomen boven de € 33.000. Ook deze groep laat de PVV dus barsten.
Eerder, tussen 2006 en 2008, stemde de PVV tegen twee wetsvoorstellen om werkgevers die het minimumloon ontduiken aan te pakken en in 2009 stemde de PVV tegen een SP-motie die postbodes na liberalisering een minimumloon zou garanderen.
Vorig jaar stemde de PVV, in weerwil van hun retoriek tegen 'graaiers en profiteurs' tegen het invoeren van een 'Balkenendenorm' in de cultuursector en de zorg, maar vóór belastingvoordelen voor het Koningshuis. Wat betreft zorg en ouderenvoorzieningen stemde de PVV voor hogere eigen bijdragen in de zorg en voor bezuinigingen op het Persoons Gebonden Budget (PGB) en voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen met een IQ boven de 70 jaar in de dagopvang. Verder stemde de PVV tegen een inkomensafhankelijke premie, tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.
Helemaal onbegrijpelijk wordt het als de PVV blijkt te hebben tegengestemd bij het voorstel van een SGP'er voor 'terugdringing van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit'. Ook een voorstel voor 300 extra agenten haalt het niet bij de PVV en extra budget en rechercheurs om criminelen te 'plukken' zien ze ook niet zitten. Soms staat de PVV ook alleen; als enige partij stemde ze tegen het 'voorkomen van wachtlijsten voor re-integratietrajecten van ex-gedetineerden'. Wat zouden ze daar nu tegen kunnen hebben? Flauw. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie adviseert dat het onwenselijk is mensen met een alcoholverslaving, ook in nuchtere toestand, aan het verkeer te laten deelnemen en hen dientengevolge tijdelijk uit te sluiten van het alcoholslotprogramma. Motie wordt aangenomen. Tegen? De PVV (en de Partij voor de Dieren overigens). Een motie van de PVV zelf over het afschaffen van mobiele snelheidscontroles op hoofdwegen wordt dan op hun beurt weer door niemand gesteund en dus verworpen.
Verhelderend zijn overigens de bijlages van het rapport, de daadwerkelijke kamerstukken bij de voetnoten. Daar zie je welke partijen met de PVV meestemmen, en als je al een favoriet hebt, dan zul je voor verrassingen komen te staan. Al met al is het doorspitten van die moties en stemmingen veel verhelderender dan het lezen van verkiezingsprogramma's. Lijkt ons een uitstekende counterstrategie, om handzame rapportjes te maken over het ware stemgedrag, buiten de retoriek, van de PVV. In de jaren negentig een beproefde methode tegen de Centrum Democraten.

De Wilders-kroniek

Een greep uit opzienbarende gebeurtenissen rondom de PVV. Deze kroniek is niet volledig, maar een selectie uit nieuwsberichten, kamerstukken, stukken van de PVV zelf en uit interviews of filmpjes op internet.

16/12: Ex-CIDI-medewerker en huidig Kamerlid Kortenoeven pleit voor een westerse aanval op Iran "om de eigen vernietiging te voorkomen". Wilders was in 2006 de eerste Europese politicus die pleitte voor bombardementen op Iran. Ook is de PVV tegen de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland en noemt Kortenoeven Istanbul steevast 'Constantinopel'. In wat voor wereld leven zij?
06/01: Kamerlid Driessen vraagt aan staatssecretaris Knapen (BuZa) of-ie bewijzen heeft voor zijn 'linkse' stelling dat ontwikkelingssamenwerking een belangrijke bijdrage kan leveren aan het wegnemen van onderliggende oorzaken van radicalisering. Driessen vraagt of Osama Bin Laden en Mohammed Atta honger leden voordat ze op jihad gingen en of Knapen in sprookjes gelooft omdat-ie op een steenworp van de Efteling is geboren. Knapen antwoordt dat-ie niet in sprookjes gelooft, maar er wel van kan genieten. De verwerking van dit soort kinderachtige Kamervragen kost zoals bekent nogal wat tijd en geld. Volgens beantwoording van een eh.. Kamervraag daarover in 2007 kost dat € 2000. Voor de PVV geldt echter; alles voor de rechtse hobby!
18/01: Bij de presentatie van de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland roert Wilders in Rotterdam de bekende trom: "(…) Hier zie je minaretten omhoogschieten als raketten. Nederland dreigt te verzuipen in een moeras van massa-immigratie." En verwijzend naar het islamitische geweld tegen kopten in Egypte, "Bijna een miljoen Mohammedanen in Nederland. De kopten gaan nu door een hel. Nederland moet vandaag beslissen of wij ook kopten willen worden (…)." Overigens blijkt uit een door de PVV als vertrouwelijk bestempeld document over de rekrutering van kandidaten voor die PS-verkiezingen dat de provincie de partij geen moer interesseert. Kandidaten moeten vooral in de pas lopen over de PVV-speerpunten immigratie, 'islamisering' en 'Israel-Palestina', van dat laatste willen de PVV-rekruteerders vooral weten waar de kandidaat vindt dat de grenzen van Israel moeten komen te liggen. (…)
27/01: Wilders roept in de Tweede Kamer tijdens debat over de politietrainingsmissie naar Afghanistan "Eerst Gouda, dan Kunduz". Hij wil niet dat er wordt geďnvesteerd in een land dat de sharia wil invoeren. Wilders schetst twee opties: "Of vertrekken of de Taliban in de pan hakken". Eerder pleitte de PVV ervoor om Nederlandse militairen uit Afghanistan terug te halen om hen in te zetten in de straten van Gouda. Die militairen zijn al een tijdje terug, maar de PVV hoor je er niet meer over. Wel herhaalde kamerlid De Roon in een interview met Elsevier de PVV-oproep aan politie-agenten om hooligans/relschoppers in de knieën te schieten.
08/02: Het proces tegen Geert Wilders wegens haatzaaien en aanzetten tot discriminatie wordt begin februari hervat; Wilders zwijgt weer, maar houdt aan het eind van de regiezitting een speech, waarin hij de oorlogsvergelijkingen niet schuwt (maar zodra iemand dat bij hem doet, krijgt-ie de wind van voren); "Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal wordt onze vrijheid beknot". (…) "Toekomstige generaties zullen terugkijken op dit proces en zich afvragen wie aan de goede kant stond."
11/02: PVV'ers worden de best verdienende politici van Nederland. De Roon en de Mos combineren de functies van kamerlid en raadslid (in respectievelijk Almere en Den Haag) en cashen bovenop hun Kamersalaris van € 90.000 nog eens tussen de € 24.000 en € 30.000 extra. De Roon kan er nog eens € 13.000 bijkrijgen als lid van de Provinciale Staten en Brinkman is mogelijk in beeld als gedeputeerde (bestuurder in een provincie) en kan er € 118.000 bruto per jaar naast zijn Kamervergoeding bijkrijgen. Ook Stassen stapelt vergoedingen; in beeld als gedeputeerde in Limburg en Europarlementariër, dat laatste is goed voor € 93.000 per jaar plus pensioenvoorziening. Maar, eerlijk is eerlijk, de PVV vindt dat met bezuinigingen de overheid 'eerst in haar eigen vlees moet snijden'. Maar de meeste kandidaten willen de extra verdiensten zelf houden. De Mos verdedigt zich: "Wie mij kent, weet dat ik daar keihard voor werk." Inderdaad, dit is de man die opvoerde dat hij zou hebben gewerkt als schoolhoofd (omdat-ie daar nu eenmaal een opleiding voor had gedaan), maar in werkelijkheid nooit schoolhoofd is geweest. Keihard werken, inderdaad.

Screenshot PVV Haaglanden
PVV Haaglanden Site
17/02: Olof Wullink, kandidaat nummer 4 voor de PS-lijst in Gelderland vindt dat "geďmporteerde exotische dieren", zoals de Schotse Hooglanders en Poolse konikspaarden, moeten worden verwijderd uit Nederland. Dit is de satire voorbij, vlak nadat een satirische website van AFA-Den Haag over de PVV-Haaglanden rept over het terugsturen van de Nijlgans.
22/02: Opmerkelijk; in de gemeenteraad van Almere levert de PVV de grootste fractie, maar bestuurt ze niet. Almere kampt al jaren met een bereikbaarheidsprobleem, op te lossen met een zogenaamde 'Schaalsprong'. Lokaal pleit de PVV voor een 'pas op de plaats', landelijk geeft de PVV niet thuis als het gaat om de verdubbeling van de Flevolijn en nu blijkt dat de PVV op provinciaal niveau positief is over de 'Schaalsprong', al is 'de volwaardige ontsluiting van heel Flevoland een absolute voorwaarde'. Wie kan het nog volgen?
02/03: De PVV haalt bij de verkiezingen 69 zetels in de 12 Provinciale Staten. Nu moeten Wilders en zijn sergeanten Bosma en Agema maar liefst 17 verschillende fracties met PVV'ers managen, in de Tweede Kamer, in het Europees Parlement, in de gemeenteraden van Den Haag en Almere, in 12 provincies dus en straks een stuk of 10 senatoren in de Eerste Kamer. Dat gaat niet lukken en er zullen zeker allerlei bizarre voorstellen en uitspraken van PVV'ers die werken voor de PVV, maar niet eens lid zijn of inspraak hebben in de koers van de partij, volgen. Kortom, ontevredenheid ligt op de loer, maar ook gewoon domheid of onversneden extreem-rechtse borrelpraat. Hero Brinkman met een nader uit te werken verbod op het dragen van hoofddoekjes in bussen in Noord-Holland; Lijsttrekker Mariette Frijters in Brabant die tegen mega-stallen is, terwijl de PVV landelijk voor de bouw van mega-stallen stemt; de nummer 6 op de lijst in Limburg Kitty Nuyts gaf tegen de zin van de PVV een interview aan de lokale omroep en werd direct van de lijst gegooid; Martijn Hurks werd van de lijst in Flevoland gehaald toen bleek dat-ie actief was voor de tuftufclub (die actie voeren tegen flitscamera's) en een keer bij zo'n actie werd gearresteerd; Ernstiger is de zaak van lijsttrekker Max Aardema, die in 2001 volgens de politierechter 'op laffe wijze' als brigadier een geboeide arrestant in het gezicht sloeg. Aardema mocht blijven en werd verkozen; Carlo de Bruin, nummer twee in Noord-Holland, werd van de lijst geschrapt toen bleek dat hij een project was begonnen om meer moslimmeiden aan het werk te krijgen in de zorg, en daar nota bene subsidie bij de provincie voor had aangevraagd. Rekruteerder Brinkman zegt dat dat niet de reden was om de Bruin af te voeren, maar omdat-ie twee keer was gepakt wegens rijden onder invloed. Brinkman is waarschijnlijk van mening dat de Bruin alcoholcontroles had moeten ontduiken.
03/03: De PVV is in zestien plaatsen de grootste partij geworden na de Provinciale Statenverkiezingen; in Limburg maar liefst in twaalf gemeentes, waaronder de geboorteplaats van Wilders Venlo. In Brabant is de PVV in Rucphen, de gemeente met het laagste opkomstpercentage, de grootste. En ook is de PVV de grootste partij in de Zuid-Hollandse gemeenten Ridderkerk, Spijkenisse en Vlaardingen.

Redactie Alert!

(uit: Alert!, nummer 1, maart 2011. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)