kroniek belgie

Correspondenten uit België

April 2007
02: Raphaël Mensah (50), de Fransman van Togolese afkomst die vorig jaar in Brugge door neonaziskinheads uit de Kastelein in coma werd geslagen, overlijdt plotseling en in alle stilte aan een longaandoening in zijn thuisstad Parijs. Het nieuws raakt in België pas een week later bekend. De daders wachten nog op hun proces.
03: De Nederlandse uitgevers van de boeken van Jozef Rulof worden vrijgesproken door de strafrechter van Dendermonde. Ze waren samen met de Belgische verkoper Guido Vermeire, die eveneens vrijuit ging, aangeklaagd voor racisme en negationisme. Het parket haalde als bewijsmateriaal heel wat citaten aan uit de boeken van Rulof. De rechter vond echter dat deze uit hun context waren gerukt.
04: De conservatieve bisschop van Namen Léonard ontkent dat hij in een interview homofobe uitspraken heeft gedaan, maar de bandopname van de journalist is duidelijk. 'Homo's kennen een probleem in hun normale psychologische ontwikkeling en dat maakt hen abnormaal', zei de bisschop in het weekblad Télémoustique. De uitspraken deden veel stof opwaaien, omdat Léonard wordt getipt als nieuwe aartsbisschop van België. Willy Vanhecke, de voorzitter van 'Interrégionale du Front Antifasciste' deed aangifte.
05: De ex-politiecommissaris, huidig Vlaams Belang-gemeenteraadslid en veiligheidsadviseur, Bart Debie wordt veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De gewezen Antwerpse politiecommissaris wordt schuldig bevonden aan foltering, buitensporig geweld en het vervalsen van procesverbalen, het verduisteren van bewijsmateriaal en diefstal. De aanklachten voor racisme achtte de rechter niet bewezen. De zaak ging aan het rollen toen in 2003 de Turkse familie Uludogan aangifte deed tegen Debie. Vijf leden van de familie werden op de nacht van het Offerfeest, na zelf net te zijn aangevallen, onrechtmatig gearresteerd. Op het politiebureau worden ze door Debie en zeven andere agenten zwaar toegetakeld en moeten naar het hospitaal waar een hoofdletsel, een gescheurd trommelvlies en kneuzingen worden vastgesteld. Nadat enkele ondergeschikten van Debie de stilte verbraken kwam er een hele waslijst onfrisse praktijken aan het licht, meer mishandelingen, racistische beledigingen,… Volgens het parket zou het om minstens 27 slachtoffers gaan. Voor het Vlaams Belang is de veroordeling verre van een probleem en hij mag dan ook op de lijst staan voor de komende verkiezingen " liever wat robocops à la Debie, dan halfzachte gendarmes" aldus Dewinter. Het parket gaat in beroep tegen het vonnis gezien de zeer lage straf, de procureur had vier jaar onvoorwaardelijk gevorderd. Ook Debie beslist op de valreep in beroep te gaan.
06: De leden van VLOTT, de partij van Hugo Coveliers, stappen massaal over naar Lijst Dedecker, de partij van Jean-Marie Dedecker. Onder meer de gehele afdeling van de provincie West-Vlaanderen en grote delen van de afdelingen uit Oost-Vlaanderen en Antwerpen lopen over. Volgens Dedecker gaat het om "enkele honderden mensen die als groep komen". De VLOTT-leden zijn verbolgen omdat Coveliers bij het Vlaams Belang enkel zijn eigen plek onderhandelde en de rest van VLOTT in de kou liet staan, aldus Dedecker. Coveliers staat ondertussen op de Senaatslijst van het Vlaams Belang.

Raphaël Mensah
  mensah  
10: Het nieuws van het overlijden van Raphaël Mensah raakt bekend in België. Het Brugse gerecht besluit een team naar Parijs te sturen om een autopsie uit te voeren op het lichaam. Het parket wil onderzoeken of de dood van Mensah verband houdt met de slagen die hij in mei vorig jaar kreeg van enkele neonaziskinheads die uit De Kastelein kwamen. Na de aanval lag Mensah lange tijd in een diepe coma, nadien revalideerde hij verder in Parijs. Mensah hield blijvend letsel over (o. a. geheugenverlies, een spraakgebrek door een verbrijzelde kaak en een beverige motoriek, wat hem als dirigent van een befaamd gospelkoor voor altijd werkloos maakte). Als er een verband is tussen de aanval en zijn overlijden, dan kunnen zijn aanvallers (drie skinheads die korte tijd in voorarrest zaten) voor het assisenhof (Gerechtshof voor zware misdrijven, met volksjury) worden vervolgd voor doodslag. Nu worden ze vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen. De brutale en ongetwijfeld racistisch geïnspireerde aanval zorgde vorig jaar voor een tijdelijke sluiting van De Kastelein en voor verschillende optochten tegen racisme en zinloos geweld. Het stadsbestuur van Brugge opent een rouwregister voor Mensah.
10: De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelt het viertal dat eind vorig jaar met een luchtgeweer op voorbijgangers schoot vanuit een café in St. Niklaas tot celstraffen). Gunter V.C. (26, St. Niklaas) krijgt twee jaar gevangenisstraf en zijn kompaan Nicolas M. (24, St. Niklaas) krijgt achttien maanden. Beiden moeten ook een boete betalen van 5.500 euro. De twee andere beklaagden, Donovan V.U. (24, Antwerpen) en Zowy-Duncan D.B. (22, Lokeren), krijgen een werkstraf van 150 uur, waarvan 50 uur met uitstel.
12: Volgens het autopsierapport uit Parijs is er geen enkel causaal verband tussen het overlijden van Raphaël Mensah en de slagen die hij in Brugge kreeg van enkele neonaziskinheads. Aangezien het rapport slechts uit enkele zinnen bestaat, gaat een Brugse politiearts van de rechtbank de zaak verder onderzoeken.
13: De Brugse burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) laat het extreemrechtse skinheadcafé De Kastelein een maand sluiten (van 13 april tot 13 mei). De directe aanleiding voor de sluiting was een incident op 31 maart. De politie kwam toen ter plaatse na klachten over geluidsoverlast. Enkele heethoofden stelden zich toen agressief op tegenover de politieagenten. In mei 2006 moest De Kastelein al eens een maand dicht nadat stamgasten Raphaël Mensah en zijn Belgische vriend zwaar hadden toegetakeld en in het verleden vond er in het café ook al een schietincident plaats. De burgemeester wil de 'nieuwe' uitbater, de Fransman Yann Dvoraznak, tijd geven om orde op zaken te stellen. Volgens Moenaert had Dvoraznak zijn zaak niet meer in de hand. De voormalige uitbater deed zich tijdens controles voor als de verantwoordelijke. Volgens de burgemeester moet de sluiting ook uitwijzen wie nu de werkelijke uitbater is. Volgens de advocaat van Dvoraznak wordt zijn cliënt afgerekend op feiten uit het verleden die dateren van onder de vorige uitbater.
13: Het Gentse parket tekent beroep aan tegen de vrijlating van de verdachten in de zaak van de 'poging tot gedwongen abortus' bij een Marokkaanse vrouw. Toen de Afrikaanse vrouw zwanger was bleek dat niet naar de zin van haar vriend en zijn ouders. De vrouw werd opgesloten, geslagen en stroomstoten op haar buik gegeven in de poging de vrucht af te drijven. Volgens het slachtoffer handelden ze uit racisme, en zou een half-Afrikaans kind door de ouders ongewenst zijn. De daders van de gruweldaad beweren dat er geen racisme in het spel was. Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding voegt zich als burgerlijke partij in het proces.
14: Eurorusmeeting. Zie bij korte berichten buitenland verderop in deze Alert!.
15: Het Bormshuis organiseert haar jaarlijkse herdenking van nazicollaborateur August Borms in Merksem. Sinds zijn terechtstelling in 1946 is hij één van de belangrijkste martelaren van extreemrechts in Vlaanderen. Voorpost zorgde voor de bloemenhulde en de ordedienst.
16: De kamercommissie debatteert deze week over een wetsontwerp van minister van justitie Laurette Onkelinx dat het mogelijk maakt om zowel corrupte ambtenaren als burgers die zijn veroordeeld in een racismeproces, uit hun burgerrechten te ontzetten.
In een reactie zegt Dewinter: "Als ik mijn politieke rechten in België verlies, vraag ik desnoods politiek asiel in Nederland".
17: Opnieuw een slechte dag voor het Vlaams Belang. Jurgen Verstrepen (40), één van de meest mediagenieke "verbreders" van de extreemrechtse partij stapt over naar de partij van Jean-Marie Dedecker. Verstrepen zal de Antwerpse lijsttrekker worden van Lijst Dedecker. Verstrepen, een beschermeling van Philip Dewinter, kwam regelmatig in aanvaring met voorzitter Frank Vanhecke en diens rechterhand en Marie-Rose Morel. Het mislukken van een "Forza Flandria", een rechtse frontvorming tussen het Vlaams Belang en de partijen van Hugo Coveliers en Dedecker, zou aan de basis van Verstrepen's beslissing liggen. Verstrepen pakt op de persconferentie uit met zijn nieuwe slogan "Freedom of Speech". Nog dezelfde dag dient GSM-operator BASE een klacht in tegen Verstrepen omdat zij deze slogan gebruiken. "We distantiëren ons op de meest krachtige manier van de stap van Jurgen Verstrepen en willen op geen enkele manier dat de 'Freedom of Speech' slogan misbruikt wordt door een ex-Vlaams Belanger. BASE laat zijn imago niet besmeuren door het gedachtegoed van Verstrepen,'' aldus de operator.
18: Het Belgische verbod op organisaties zoals Blood & Honour laat op zich wachten. De kamercommissie Justitie beslist om eerst het advies van de Raad van State in te winnen over het wetsvoorstel dat racistische, negationistische en neonazistische organisaties verbiedt. Dat betekent meteen dat de wettekst het tijdens deze regeringsperiode niet meer haalt. Het wetsvoorstel, dat alle meerderheidspartijen ondertekenden, was vooral het werk van Koen T'Sijen (Spirit). Spirit wil het onderwerp nu na de verkiezingen van 10 juni ter sprake brengen tijdens de regeringsonderhandelingen.
18: Frieda Van Themsche (52) stelt zich niet langer kandidaat voor de Belgische Senaat (VB). Van Themsche is het beu om de hele tijd herinnerd te worden aan de racistische gruweldaden die haar neef Hans Van Themsche vorig jaar in Antwerpen aanrichtte. Ze wil niet langer "de tante van" zijn. In Antwerpen zamelen buurtbewoners vandaag geld in voor een gedenksteen voor de tweejarige Luna, een slachtoffertje van haar neef. Van Themsche wil zich nu meer toespitsen op haar familie. Tot die familie behoort ook haar Marokkaanse schoonzoon, die de Vlaams Belangster zonder problemen omarmt. Het Vlaams Belang is volgens haar immers "geen racistische partij". Van Themsche blijft wel gemeenteraadslid van het Vlaams Belang in Harelbeke.
19: Het personeel van het OCMW van Sint-Niklaas is beschaamd en verontwaardigd over het wangedrag van Walther Bruwiere, gemeenteraadslid van het Vlaams Belang. Bij de opening van een kringloopwinkel slaagde hij erin de sfeer behoorlijk te verpesten. "Stomdronken en niet meer in staat zichzelf recht te helpen, lag hij te roepen en te schreeuwen," aldus OCMW-voorzitter Jef Foubert (CD&V). Bruwiere zelf minimaliseert de feiten. De lokale afdeling van het Vlaams Belang is minder opgetogen. Bruwiere krijgt een receptieverbod opgelegd tot september 2007. Bovendien mag hij na de zittingen ook niet meer blijven naborrelen.
19: Een 29-jarige man uit Brussel heeft zich voor de correctionele rechtbank van Antwerpen moeten verantwoorden voor de doodsbedreigingen die hij in mei 2006 aan het adres van Vlaams Belang-kamerlid Gerolf Annemans uitte. Het openbaar ministerie vorderde een werkstraf van 80 uur. De straf wordt later opgeschort.
22: Honderden mensen met het extreem rechtse gedachtegoed verzamelen voor het 70e Vlaams Nationaal Zangfeest in het Sportpaleis in Antwerpen.
24: De Hasseltse afdeling van NSV (Nationalistisch Studenten Vereniging) organiseert een bijeenkomst met een discussie over "Nationalisme & de Beweging in Nederland". De bijeenkomst wordt georganiseerd door voorzitter Thierry Vanroy en de avond wordt ingeleid door de Nederlandse neonazi Tim Mudde.
24: Naar aanleiding van een CD&V interpellatie en een motie van Vlaams Belang gemeenteraadslid Ortwin Depoortere i.v.m. de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voerden een tiental extreemrechtse militanten van Voorpost Gent actie bij de ingang van het stadhuis in Gent.Toen men vaststelde dat premier Verhofstadt reeds binnen zat ging Voorpost-Gent actieverantwoordelijke Nick van Mieghem de zitting binnen om hem een pamflet te overhandigen.
25: De nieuwe uitbater van het Brugse skinheadcafé 'De Kastelein' wil via een kort geding de sluiting van zijn café op bevel van burgemeester Moenaert ongedaan maken. Hij acht zich niet verantwoordelijk voor wat er in het verleden gebeurde.
25: Het Gentse hof van beroep heeft een hoteluitbater uit het Oost-Vlaamse Beveren schuldig bevonden aan racisme. De man had op het C4-formulier van een ontslagen werknemer van Nigeriaanse afkomst geschreven dat hij 'beter zou terugkeren naar de boes boes'. In eerste aanleg werd hij eerder vrijgesproken maar het ABVV (socialistische vakbond) en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding gingen in beroep alwaar hij schuldig werd bevonden maar geen straf kreeg opgelegd. Wel moet Emeric V. een schadevergoeding betalen aan CGKR.
26: Het Vlaams Belang voert actie aan de ingang van de KVS in Brussel, waar minister Karel De Gucht zijn boek 'pluche' voorstelt. Het boek waarschuwt voor de gevaren van extreemrechts en populisme. Het VB voelt zich aangesproken en overhandigt hem een tiental mestkevers. Dit naar aanleiding van de uithaal van de Gucht enkele jaren terug toen hij VB-mandatarissen met de beestjes vergeleek.
26: Opnieuw stappen enkele ontevreden parlementsleden van het VB naar Lijst Dedecker. Fabrice Morreau was vooral actief achter de schermen van de partij en werkte er als artdirector aan persoonlijke websites (o.a. van zijn goede vriend Philip Dewinter), ook ontwierp hij een aantal van de recente campagnes en multimediaprojecten (ontwerper van nieuw 'logo'). Hij was vooral verontwaardigd over het feit dat de partijlijn de laatste maanden opnieuw veel harder is en teruggrijpt naar haar oude standpunten van voor hun verbredingsoffensief.
Ook VB parlementslid Monique Moens ruilt de partij voor Lijst Dedecker, naar eigen zeggen om dezelfde redenen.
27: Vlaams Blokstichter Karel Dillen is op 81-jarige leeftijd overleden. Op zijn begrafenis waren o.a. Jean-Marie Le Pen (FN), Bruno Gollnisch (IST). Zie bij korte berichten buitenland verderop in deze Alert!
29: Broek Af –Actie georganiseerd door het extreemrechtse Taal Aktie Komitee (TAK) en de Vlaamse Volksbeweging (VVB) in Wemmel tegen "de slechte houding van de politici in de faciliteitengemeenten". Dertien actievoerders worden administratief aangehouden, maar na een uur vrijgelaten.
30: Enkel Wase afdelingen van de Amedee Verbruggenkring legden een bloemenkrans neer aan het standbeeld van dit boegbeeld van de Vlaamse beweging. Amedee Verbruggen was een frontsoldaat in WO II. De bloemlegging kwam er uit protest tegen de geplande Vlaams Belangmanifestatie op 1 mei aan het standbeeld onder de slogan: Vlaamse Strijd, sociale strijd'.

Mei
01: Op de 1 mei-viering van het Vlaams Belang in Bazel haalde de Oost-Vlaamse lijsttrekker Guy D'Haeseleer zwaar uit naar 'werkloze vreemdelingen', "Hun stempelkaart moet zo vlug mogelijk worden ingeruild voor een vliegtuigticket naar hun land van herkomst".
02: De Brugse rechter beslist in kort geding om het sluitingsbevel van De Kastelein niet te schorsen. Hij oordeelde dat de sluitingsmaatregel van de burgemeester redelijk is en in verhouding staat tot de overlast. Het café blijft dus nog tot 13 mei gesloten.
05: Een Braziliaanse vrouw wordt op een feest van een amateursvoetbalclub te Aartrijke in elkaar geslagen, ook haar vriend deelde zwaar in de klappen. Er was duidelijk racisme in het spel, aangezien ze volgens de belagers te sensueel danste. Ze kreeg klappen, werd met bier overgoten en kreeg racistische beledigingen naar haar hoofd. Ze hield er kneuzingen, een gebroken tand en een dichtgeslagen oog aan over.
06: Mars voor Vlaamse onafhankelijkheid in Sint-Genesius-Rode georganiseerd door het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond). Waarnemend burgemeester Myriam Delacroix had de betoging aanvankelijk twee maal verboden, eenmaal omdat de demonstratie binnen het geldende verbod op partijpolitieke demonstraties in aanloop naar de verkiezingen viel, na het opheffen van het verbod omdat de openbare orde in het geding zou komen. Maar de Raad van State had dat verbod op 4 mei opgeschort omdat het die vrees volgens de Raad ongegrond was. Ongeveer 1500 mensen liepen mee, waaronder politici van N-VA en van het Vlaams Belang. Bij de delegatie van Voorpost liep een vrij grote groep mee van 'Voorpost Nederland'. De politie moest tussenbeide komen toen bij het gemeentehuis Belgische vlaggen in brand werden gestoken.
06: Zowat tweehonderd manifestanten hebben deelgenomen aan de eerste editie van European Family Pride. Ze protesteren onder anderen tegen een door het Europese parlement aangenomen resolutie die homofobie veroordeelt. Delegaties van verschillende Europese landen liepen mee in de betoging. De organisatoren komen duidelijk uit extreemrechtse hoek. Zo is Alain Escada (ex-Front National die nu de groepering België en Christenheid leidt) één van de initiatiefnemers.
08: Kevin Jacobs (26) en Bart Creeten (30), twee van de skinheads uit Tienen die in augustus 2006 een Slovaakse jongen neerstaken worden in beroep veroordeeld tot 2,5 jaar cel.
08: Een 54-jarige man veroorzaakte ophef in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek door op café met een riotgun te zwaaien waarbij hij zijn sympathie voor de nieuwe president Sarkozy uitte. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket. Hij zou tevens lid zijn van het Vlaams Belang.
11: Vandaag worden de slachtoffers herdacht van de dodelijke raid die Hans Van Themsche één jaar geleden uitvoerde in de Antwerpse binnenstad. Een kleuter en haar Malinese oppas lieten daarbij het leven. Een Turkse vrouw raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. De racistische moorden schokten heel het land.
12: Lokaal Jong Groen-lid Tom Verboven heeft een klacht ingediend bij het CGKR tegen de afdeling van Vlaams Belang Borsbeek. Hun website blijkt vol te staan met uitgesproken racistische artikelen en analyses. Op de website van VB-Borsbeek voorzitter en lokaal OCMW-raadslid Henri Vantieghem stond onder meer een zoekrobot voor moslims: 'allahtavista', worden moslims gelijk gesteld aan terroristen en zelfmoordenaars, Marokkanen aan tuig.
13: Jaarlijkse herdenking voor Oostfrontstrijders in het erepark te Stekene. Dit jaar werd de herdenking voor de eerste keer georganiseerd door het VNJ (Vlaams Nationaal Jeugdverbond). Na het houden van een misdienst hield VNJ kopstuk Hugo Pieters een toespraak. Er waren verschillende V.B-ers aanwezig waaronder Dendermonds gemeenteraadslid Barbara Pas. Vorige jaren werd de bloemenhulde georganiseerd door het Sint-Maartenfonds de eigenaar van het terrein. Het Sint-Maartensfonds werd in 1953 opgericht, het was een soort zelfhulpgroep voor ex-Oostfronters, leden van de Waffen-SS en andere collaborateurs. De organisatie werd in 2006 ontbonden.
14: Het gerechtelijk onderzoek naar de anonieme racistische brievenschrijver in de zaak Remmery is afgerond zonder dader. Wel vond men DNA sporen van Bernard Dewaele uit Roeselare op de postzegels maar men kon niet hard maken dat hij ook daadwerkelijk de brieven schreef. De brievenschrijver eistte in acht dreigbrieven (2004-2005) dat een arbeidster met een hoofddoek in het delicatessenbedrijf Remmery zou ontslagen worden. De dreigbrieven waren aan de zaakvoerder gericht en bevatten oa. doodsbedreigingen, incl. kogels en aangekondigde kwikvergiftigingen in de producten van Remmery en werden ondertekend met 'Nieuw Vrij Vlaanderen'.
15: VB provincieraadslid Tanguy Veys stuurt een mail rond om te protesteren tegen de 'godslasterlijke' affiche van het Antwerpse muziekcentrum AMUZ. Daarop staan drie mensen die een hostie ontvangen met de tekst 'AMUZ leidt je in bekoring'. Philippe Vandersande, voorzitter van de "Beweging voor Christelijke Solidariteit" en tevens Vlaams Belang fractievoorzitter in de OCMW-raad stuurde een protestbrief naar de voorzitter van AMUZ.
16: De Vlaamse kranten weigeren verkiezingsadvertentie van het Vlaams Belang te publiceren. Voorzitter Frank Vanhecke zal gerechtelijke stappen ondernemen maar of hij gelijk krijgt is twijfelachtig. De wet voorziet immers dat uitgevers advertenties mogen weigeren.
16: Het hof van beroep van Antwerpen veroordeelt twee politie-inspecteurs voor foltering en schriftvervalsing. De twee, Tom Van Hellemond en Dennis Moorkens controleerden op 22 juli 2003 twee Algerijnse illegalen. De agenten namen de twee mee naar een verlaten spoorweghangar en daar kregen ze slagen met de gummiknuppel. Van Hellemond stak zelfs een revolver in de mond van één van de slachtoffers. De twee mannen konden uiteindelijk ontkomen en belandden in het ziekenhuis. De agenten vervalsten het tijdstip van de procesverbalen en zeggen dat ze werden bedreigd met een mes en een heroïnespuit. Van Hellemond kreeg een celstraf van drie jaar, waarvan achttien maanden effectief, Moorkens kreeg één jaar met uitstel. Tom Van Hellemond is een oude bekende in extreemrechtse kringen, zo maakte hij in 1992 deel uit van de ordedienst van een V.B.-colloquium en nam deel aan een actie tegen een studiedag van Hand in Hand. Hierbij vertoefde hij steeds in het gezelschap van de V.B.-er Rob 'klop' Verreycken.
18: Het VB dient een klacht in bij de Vlaamse Regulator voor de Media tegen de openbare omroep VRT omdat ze niet mag deelnemen aan het verkiezingsprogramma 'mondelinge vragen' en ook niet werd uitgenodigd voor het verkiezingsdebat op 3 juni.
19: "Kameraadschapsavond" in de Tempelier te Brugge met als onderwerp 'Nieuwe marsrichting: Nationale Revolutie' georganiseerd door de extreemrechtse groepering "Vlaamse Jongeren Westland" (VJW). Eddy Hermy vertegenwoordigde de nieuwe solidaristische gedachte en hield er een toespraak over de nieuwe marsrichting van de Nationaal-Revolutionairen en het belang van samenwerking. Er waren kopstukken van verschillende Vlaams-nationalistische verenigingen alsook enkele Vlaams Belangers aanwezig.
19: Op de nationale partijmeeting van "Lijst Dedecker" in Antwerpen pleitte Jurgen Verstrepen (ex VB) voor de onmiddellijke afschaffing van de antidiscriminatiewetgeving en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Door de wetgeving zou de vrije meningsuiting in het gedrang komen.
30: Het Hof van Cassatie heeft de veroordeling van de twee auteurs van het boek 'Het gevaar Demol' ongedaan gemaakt. Eric Goeman en Ron Hermans werden na een negen jaar lange procedureslag uiteindelijk door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld voor de insinuaties en verdachtmakingen aan zijn persoon. Vooral het feit dat hij gelogen zou hebben over zijn nauwe banden met het extreemrechtse 'Front De La Jeunesse' beschouwt hij Demol als laster. Demol, ex-politiecommissaris van Schaarbeek en huidig Vlaams Belangpoliticus daagde hun voor de rechter en eiste een schadevergoeding. Cassatie oordeelde nu dus dat het arrest van 11 oktober 2005 ongeldig is.

Cartoon 'Hart voor Antwerpen' naar aanleiding van de moordpartij door Hans van Temsche
  Cartoon Hart voor Antwerpen  
30: Het Vlaams Belang voert actie in Borgerhout alwaar ze bordjes met het opschrift 'Zonder Jihadstraat' ophangen. Dit is een parodie op de overal in het straatbeeld aanwezige campagne met de bordjes 'Zonder Haatstraat' n.a.v. de racistische moordpartij van Van Themse. De aanwezige buurtbewoners laten zich niet provoceren, de bordjes werden onmiddellijk verwijderd.

terug naar inhoud