alert = afa

Home
Inhoud 2-2008
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

kroniek belgie

printversie

Correspondenten uit België

Lente 2008

Maart
29/2 tot 2/3. De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) houden een Winteracademie op een geheime locatie ergens in Oostende. De bijeenkomst is bedoeld om jonge kaderleden en militanten politiek-ideologisch te scholen. Karim Van Overmeire komt spreken over "de strategieën voor de toekomst van het VB", terwijl Hugo Coveliers het heeft over "de islamisering van Vlaanderen". Peter Logghe maakt een analyse van "wat het VB scheidt en bindt van Links en Rechts" en Rob Verreycken houdt een exposé over "radicale (actie)groepen op de barricade". NSV, KVHV, Voorpost en TAK treden met elkaar in debat over "directe actie als aanvulling op het politieke verhaal". Verder zijn o.a. nog Bart Laeremans en Philip Claeys uitgenodigd. Ten slotte kunnen de VBJ nog genieten van een bowlingavond en op zondag trekt de hele meute naar het VB-congres in Gent (zie verderop).Vorig jaar waren er volgens AFF slechts een veertigtal deelnemers aan de Winteracademie. Voor de Zomeruniversiteit, traditioneel in het buitenland, trekt de VBJ dit jaar naar Ierland (18 juli tot en met 27 juli).

01. In de eerste week van maart verschijnen n.a.v. de NSV-demo van 6 maart in Gent massaal antifascistische graffiti's en stickers langs het parcours en de verzamelplaatsen van NSV en Voorpost.

01. De Vlaamse Volks Beweging (VVB) houdt een optocht met fakkels en vlaggen in Brasschaat. Nadien is er een gastspreker en versnapering in het Drieheem (VNJ).

02. Bruno Valkeniers wordt op een VB-partijcongres in Gent als enige kandidaat – wonder boven wonder - door 94,6% van de kaderleden "democratisch" verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang. De opvolger van Vanhecke, die 12 jaar lang de scepter mocht zwaaien, benadrukt dat hij de huidige partijlijn zal voortzetten, maar dat hij de standpunten misschien iets minder radicaal zal verwoorden. Maar het is wel de bedoeling dat de Belgische bevolking "weer bang moet worden" van het VB. Valkeniers, die mee aan de wieg stond van de NSV, is voorstander van een 'Forza Flandria', een bundeling van alle Vlaams-nationalistische, rechtse krachten in Vlaanderen.

04. De Privacycommissie start een onderzoek naar de criminaliteit-website die het Vlaams Belang een paar weken geleden lanceerde. De website (www.criminaliteit.org) is het geesteskind van Antwerps Vlaams Belang-gemeenteraadslid en ex-politiecommissaris Bart Debie, die onlangs zelf veroordeeld werd wegens onder andere het mishandelen van arrestanten (zie verder). Het Vlaams Belang maakt zich sterk dat de privacy van de verdachten niet geschonden wordt: hun volledige identiteit wordt niet bekend gemaakt en er verschijnt minstens een balkje voor de ogen van de verdachten. Toch is het mogelijk om de identiteit van een aantal verdachten te achterhalen via een programma dat gratis op het internet te downloaden valt. Volgens Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, maakt dit de website illegaal. Het parket van Antwerpen is ondertussen ook een onderzoek gestart om te achterhalen wie bij de Antwerpse politie informatie doorspeelt naar het Vlaams Belang.

04. De Gentse bakkerij van de joodse familie Bloch krijgt een anonieme dreigbrief. De bakkerij werd al meermaals het slachtoffer van antisemitische bedreigingen en vandalisme. In de brief staat ondermeer: "Stinkende turken stelt gij tewerk. Gij zijt de grootste hypocriet in de omtrek. Gij was beter in Auschwitz in de as verdwenen" en "Bloch het zwarte kruis in de Veldstraat, een beul voor zijn werkneemsters". De brief sluit af met "Bloch, de SS'er onder de bakkers en ver daarbuiten, gij varken van een vent".

06. Enkele studentenverenigingen houden aan de vooravond van de NSV-betoging een optocht met ballonnen naar het Rectoraat van de Gentse Universiteit waar een petitie met 3300 handtekeningen wordt overhandigd. De optocht is gericht tegen de mogelijke toetreding van de NSV tot het PFK (Politiek Filosofisch Konvent). Enkele NSV-ers houden een tegendemonstratie met een spandoek "NSV in 't PFK". Ze worden vervolgens bekogeld door studenten en een NSV-er wordt van zijn petje beroofd. In Antwerpen werd de NSV reeds erkend aan de Universiteit.

06. Op een carpoolparking in Scherpenheuvel worden meerdere nummerplaten van wagens bewerkt met verf. Eerder die dag stapte een tiental extreemrechtse militanten aan de carpoolparking op de bus richting NSV-demo in Gent. Het gaat voornamelijk om wagens van leden van Vlaamse Volksbeweging Hageland. Op de wagen van de organisator van de bus worden hakenkruisen gespoten.

06. De NSV houdt een betoging voor Vlaamse onafhankelijkheid in Gent waarop zo'n 350 leden en sympathisanten afkomen. Naast de NSV zijn ook leden van de VJW (Vlaamse Jongeren Westland) en het N-SA (Nieuw-Solidaristisch Alternatief) aanwezig, alsook een groep Nederlanders, voornamelijk van Voorpost Nederland. Voorpost Vlaanderen verzorgt de ordedienst. Verschillende mensen worden tijdens de demo bedreigd. Nadat de NSV-demo ter hoogte van de Overpoort werd ontbonden, valt een bende neonazi's een groep antifa's aan die tot in de buurt waren doorgestoten. De neonazi's worden op het nippertje afgeblokt door de politie en een vijftal van hen wordt gearresteerd. In de loop van de avond worden verschillende mensen door kleine groepjes neonazi's aangevallen en zijn er meldingen van schermutselingen. Ook in het kantoor van de Aktief Linkse Studenten wordt door een groepje Nederlandse skinheads binnengedrongen.
Er worden 2 tegenbetogingen gehouden met een duizendtal deelnemers. De officiële tegenbetoging is georganiseerd door Blokbuster en de Actief Linkse Studenten die op het Woodrow Wilsonplein verzamelen. Daar verzamelen ook autonome en anarchistische antifascisten voor een onofficiële tegenbetoging. Een 300 man sterke groep antifa's scheurt zich af van de communistisch geïnspireerde tegenbetoging en legt een eigen parcours af. Bedoeling hiervan is om er voor te zorgen dat de NSV na afloop van hun betoging niet bij de uitgaansbuurt in de Overpoort kan geraken. Onderweg wordt de betoging echter tegengehouden door de politie. Een 60-tal personen slaagt erin door het politiekordon te breken en de uitgaansbuurt te bereiken. Na een paar uur blokkade grijpt de politie hardhandig in om de antifa's te arresteren. In totaal worden 238 mensen administratief aangehouden.

07. Het VB organiseert een betoging in Desselgem (Waregem) tegen de erkenning van de plaatselijke moskee. De moskee maakt deel uit van de zes Vlaamse moskeeën die in december 2007 door Vlaams minister Keulen werden erkend. Het Vlaams Belang wil die erkenning aanvechten bij de Raad van State en voorlopig op het terrein actie voeren. Er komen een 100-tal VB-militanten opdagen. Ook Philip Dewinter en plaatselijk VB-gemeenteraadslid Dieter Alyn zijn aanwezig. Uit protest tegen de VB-betoging zet een lokale bewoner op hetzelfde moment een "Poëzieavond voor verdraagzaamheid" op touw. De initiatiefnemer wil daarmee aantonen dat er mensen zijn "die anders over moslims denken" dan het VB. Een twintigtal "Dichters voor Verdraagzaamheid" dragen voor uit eigen werk in de Mustang.

08. De Duitse Combat 18-divisie van Blood & Honour organiseert opnieuw een concert in België. Deze keer verzamelen zo'n 350 voornamelijk Duitse en Nederlandse neonazi's aan de grens met Nederland, om dan af te zakken naar het kleine dorpje Hampteau (deelgemeente Hotton, provincie Luxemburg). De uitbater van de afgehuurde zaal L'Amitié bleek volkomen verrast te zijn en ook de politie greep niet in aangezien deze naar eigen zeggen pas op het laatste moment op de hoogte was van de neonazibijeenkomst op hun grondgebied. Op de affiche stonden de Britse bands No Remorse, Razors Edge en Chingford Attack en de Duitse neonaziband Oidoxie, aangevuld met één verrassingsoptreden.

08. Algemene ledendag met jaarvergadering, sprekers en debat van de Vredesvereniging vzw VOS Vlaanderen in het dienstencentrum van Gentbrugge. VOS Vlaanderen is een Vlaams-nationalistische vereniging die streeft naar de realisatie van het ijzertestament. 's Avonds organiseert het VB in hetzelfde dienstencentrum een receptie met een tafelrede van Bruno Valkeniers. Normaal mag de zaal niet gebruikt worden voor politieke partijen, maar het dienstencentrum werd onder een andere naam afgehuurd. Het VB-feestje kon na enige twijfel van het Gentse stadsbestuur echter gewoon door gaan.

08. De Luikse vzw Les Territoires de la Mémoire organiseert een basketbalwedstrijd tegen extreemrechts. De wedstrijd tussen de teams van Luik en Oostende is onderdeel van de "Rode Driehoek"-campagne tegen het extreemrechtse gedachtegoed. De rode driehoek was het merkteken van de politieke gevangenen in de concentratiekampen van WOII. De Luikse sportzaal wordt volgehangen met rode driehoeken, er worden pin's uitgedeeld en de toeschouwers kunnen zich, net zoals de spelers van Luik, laten fotograferen met het symbool. Daarnaast kunnen de bezoekers ook op symbolische wijze het traject volgen van de gedeporteerden in de concentratiekampen.

11. Het VB organiseert in Mechelen een "fakkeltocht tegen de islamisering". De Mechelse burgemeester liet de geplande betoging door de stad echter verbieden, waardoor het VB genoegen moest nemen met een immobiele manifestatie aan de Zandpoortvest. Met de manifestatie wil het VB de slachtoffers van de terreuraanslag in Madrid vier jaar geleden herdenken. En meteen ook "wijzen op de islamisering van de Europese steden", aldus Frank Creyelman (VB). Er komt een 60-tal VB-militanten opdagen voor de toespraken van Creyelman en Philip Dewinter. Een lokale vreedzame tegendemonstratie onder het motto "lichtjes tegen radicalisering" brengt zo'n 150 mensen op de been.

11. Nation organiseert een herdenkingsactie aan Place d'Espagne in Brussel naar aanleiding van de vierde verjaardag van de aanslagen in Madrid.

15. De politie is waakzaam aan het Duitse militaire kerkhof in Lommel nadat ze geruchten hadden opgevangen dat er een bijeenkomst zou plaatsvinden van Blood & Honour. Het nieuwe politiereglement van de gemeente verbiedt neonaziherdenkingen op het kerkhof, waardoor de politie eindelijk kan optreden tegen de herdenkingen. Uiteindelijk komen de neonazi's van Blood & Honour niet opdagen.

15. EuroRus organiseert een privaat Dinerdebat in Taverne't Peird in Dendermonde. Het thema van de dag is "Kosovo, Bosnië, Tsjetsjenië: Oorlog tegen Europa, wie heeft er belang bij?". De sprekers zijn Kris Roman (EuroRus), Georges Hupin (European Friends of Russia), Robert Steuckers (Synergies européennes), Eddy Hermy (Nieuw-Solidaristisch Alternatief), Hervé van Laethem (Nation) en Frédéric Ranson (NSV).

16. Voorpost Antwerpen organiseert een herdenkingsplechtigheid voor Ernest Van Der Hallen op het kerkhof Kloosterheide in Lier. Ernest Van der Hallen was een katholiek en radicaal flamingant schrijver/dichter, die na WOII een tijd gevangen zat voor collaboratie.
Binnen Vlaamsgezinde en extreemrechtse kringen wordt hij beschouwd als een "martelaar voor Vlaanderen". Voorpostactieleider Luc Vermeulen begeleidt een wandeling over het kerkhof en Bob Hulstaert van VB Antwerpen houdt een toespraak. Nadien volgt er een avondprogramma in café De Valk, waar Sabine Torfs met haar accordeon een zangstonde inzet. Verantwoordelijke voor het hele programma is Voorpost-militant Wim de Winter.

17. Het KVHV organiseert opnieuw een "Staten-Generaal (van verzet) tegen het regime" met als thema "Vlaanderen Onafhankelijk: moet! kan! zal!". Ze verzamelen aan de Groenplaats in Antwerpen voor een fakkeltocht. Na afloop is er een strijdmeeting in de Antwerpse Universiteit met ondermeer prof. Matthias Storme (voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw), Pieter Bauwens (voormalig co-voorzitter VVB) en Pieter Vandermoere (ondervoorzitter VVB).

19. Fransisco Peeters uit Hoboken wordt schuldig verklaard aan opzettelijke en voorbedachte slagen aan Cemil Aktepe. In mei 2003 ging hij in dronken toestand de pittazaak van Cemil binnen. Nadat hij het slachtoffer begon uit te schelden voor "makak" en "bruine aap" werd hij uit de zaak gezet. Hij kwam echter terug met twee samuraizwaarden en ging de uitbater te lijf waarbij deze ernstig gewond raakte aan de arm. De juryleden geloofden niet in een racistisch motief hoewel hij zelfs bij zijn arrestatie brulde "de vuile makak te zullen vermoorden". Peeters krijgt drie jaar cel waarvan één jaar effectief.

20. NSV-Antwerpen organiseert een vormingsavond in het Rubenshof op de Groenplaats. Het thema van de avond is "Kosovo es Serbia!". De lezing wordt gegeven door Djordje Jovanovic (voorzitter Servische Gemeenschap).

21. In Gent worden Hollandse stickers geplakt die oproepen tot een internationale "White Pride World Wide"-actiedag op 21 maart. Verder werd er op het eerste zicht niet veel gevolg gegeven aan de internationale oproep.

22. De extreemrechtse jeugdbeweging VNJ West Vlaanderen organiseert haar jaarlijks Folkbal/Gouwfeest in Parochiaal Centrum Parking De Rietput in Bissegem. Folkoptredens met "Sigried en Geert". Verantwoordelijke voor het gebeuren is Wolf Pyck, deze is eveneens actief in het extreemrechtse heidense clubje Werkgroep Hagal.

24. Het Limburgse Vlaams Belang provincieraadslid Bob De Wispelaere stapt over naar Lijst De Decker (LDD). Naar eigen zeggen kiest hij voor het realisme en de vrije meningsuiting van LDD in plaats van het extremisme en de nep "freedom of speech" van het VB. Na een eerdere overstap van An Bonné telt LDD nu al twee provincieraadsleden in Limburg, beiden overgelopen uit het VB. Volgens een telling van het AFF zijn er, naast vele militanten, ondertussen al tien mandatarissen van het VB overgestapt naar LDD.

25. Naar aanleiding van de leugens in de media over de Anti-NSV demo van Antifa Gent worden 'gezocht' posters geplakt waarop politie commissaris Patric Joos o.a. laster en leugens en NSV-praeses Arno D'Hooge o.a. het leiden en organiseren van een fascistische demo ten laste worden gelegd. De poster bevat ook een verwijzing met een 'rechtzetting' over de gebeurtenissen: http://ovl.indymedia.org/news/2008/03/22498.php Beiden dienden klacht in tegen onbekenden voor laster en eerroof en de NSV kondigt een 'gepaste' reactie aan.

29. Bloc Identitaire organiseert een bijeenkomst in het nieuwe 'Vlaams Huis' in Lille (Rijsel) met spreker Fabrice Roubert (president van Bloc Identitaire).

29. Identitaire Conferentie van Nation in het Ravensteinhof in Brussel. Op de conferentie wordt het boek "La France licratisée" van Anne Kling (Straatsburg) voorgesteld over de invloed van lobby's op de vrijheid van meningsuiting. Het boek is een aanklacht tegen de Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA). Volgens Nation houdt de antiracistische liga zich voornamelijk bezig met anti-identitaire strijd en de repressie tegen degenen die de waarheid durven te zeggen.

30. In de faciliteitengemeente Kraainem betogen tientallen leden van het extreemrechtse Voorpost voor Vlaamse onafhankelijkheid. Ze plakken posters voor de huizen van Franstalige schepenen met de opschriften "ook hier bent u in Vlaanderen" en "faciliteiten weg ermee". Twee banden van de wagen van Voorpost actieleider Luc Vermeulen worden lekgestoken.

April
02. Een vijftiental Vlaams Belang Jongeren (VBJ) neemt deel aan een actie in Brussel voor de onafhankelijkheid van Tibet, georganiseerd door de Vrienden van Tibet. De VBJ-delegatie heeft o.a. leeuwenvlaggen mee en een spandoek "Vrij Vlaanderen, Vrij Tibet". De organisatoren zijn niet blij met de deelname van extreemrechts en de VBJ worden door de politie uit de betoging gezet. De VBJ-ers worden administratief aangehouden.

02. Zangavond van Voorpost in Vlaams Huis 'De Klokke' in Duffel.

03. Voorpost geeft het startsignaal van een nieuwe plakcampagne. In verschillende steden verschijnen grote posters met de opschriften 'Vlaamse Republiek Nu' en 'België Barst'.

05. & 06. Voorpost-Gent organiseert samen met de NSV een actieweekend tijdens het sportevenement 'de Ronde van Vlaanderen'. Ze verzamelen al zaterdagavond op de camping op de Bosberg in Galmaarden. Daar wordt 's avonds een 'braai' gegeven met zangavond. De volgende dag zullen ze duizenden Vlaamse Leeuwenvlaggetjes uitdelen aan het publiek en zelf de Bosberg innemen om zo de Vlaamse symbolen via de massaal aanwezige media te verspreiden.

09. Het VB en de N-VA vragen aan Vlaams minister Marino Keulen dat er een tuchtprocedure zou opgestart worden tegen drie Franstalige burgemeesters in de Brusselse rand. Zij werden wegens overtredingen op de taalwet niet benoemd, maar leggen zich daar niet bij neer.

10. Op vraag van het parket van Dendermonde moet het Europees parlement zich binnenkort uitspreken over de opheffing van de onschendbaarheid van voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Het parket van Dendermonde wil Vanhecke vervolgen voor inbreuken op de racismewetgeving. De zaak gaat terug tot 2005, toen het VB in een lokaal partijblaadje in Sint-Niklaas berichtte over een geval van grafschennis. In het VB-blaadje stelde men dat de grafschenners allochtone jongeren waren en dat dit in de doofpot gestoken werd. Dat dit xenofobe en lasterlijke verzinsels waren, werd al snel duidelijk aangezien de daders reeds voor het verschijnen van het krantje bekend hadden, en dat het om autochtone Vlaamse jongeren uit de buurt van de begraafplaats bleek te gaan. Het VB weigerde zich echter te verontschuldigen over hun beweringen, waarop de burgemeester van Sint-Niklaas aangifte deed bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het Centrum deed op haar beurt aangifte bij het parket van Dendermonde.

11. Enkele Vlaams-nationalisten van NSV en VB-Jongeren nemen deel aan een actie van 'Boycot Peking 2008' aan de Chinese ambassade in Brussel.

11. Het Vlaams Belang voert in Antwerpen actie voor een veilig openbaar vervoer.

12. KVHV Leuven organiseert een Groot Nederlandse Verbonds Cantus in Leuven. Er worden ook studenten van het Amsterdamsch Studenten Corps (NL) en oud studenten uit Lille (FR) verwacht.

13. Het Bormshuis organiseert haar 62ste Bormsherdenking in Merksem. Doctor August Borms was een collaborateur die in 1946 in Etterbeek gefusilleerd werd. Na een herdenkingsdienst begint een plechtigheid aan het graf van August Borms met een gastrede van KVHV Praeses Rien Vandenberghe, een bloemenhulde en gelegenheid tot groet aan het graf. Verantwoordelijke voor het gebeuren is Lieve Van Onckelen, conservator van het Bormshuis en eveneens kaderlid van VB en lid van Voorpost. Ze is ook één van de stuwende krachten achter de VZW IJzerwake.

14. KVHV-Gent houdt ontgroeningsproeven en verbondsavond in de 'Cuba Libre'.

15. De correctionele rechtbank van Brugge veroordeelt vier mannen voor extreem geweld tegen homo's. De Gentenaar Mathieu De Roeve trommelde, na naar eigen zeggen te zijn benadert door een homofiele man, enkele vrienden op en sloegen vier willekeurige mannen in elkaar in het Minnewaterpark in Brugge. Een van de slachtoffers werd van een brug gegooid en brak enkele nekwervels en liep onherstelbare schade op aan de oogkas. De rechter veroordeelde de Gentenaar Mathieu De Roeve (22j.) en Bruggeling Franky D'hondt (32j.) tot vijf jaar onvoorwaardelijke opsluiting. De Oostendenaar Fredrik Vanhoucke (29j.) kreeg vier jaar onvoorwaardelijk en ook de 25-jarige Oostendenaar Dimitri Desmet kreeg twee jaar onvoorwaardelijk. Eén van de vier werd ook veroordeeld voor racisme omdat hij verklaarde homo's te haten en met hen te willen afrekenen. De rechter beval de onmiddellijke opsluiting van de vier.

16. De NJSV-Antwerpen voert actie in Aartselaar tegen de agressie en onveiligheid op het openbaar vervoer. Hierbij 'kapen' ze een tijdlang een bus.

17. NSV-Gent organiseert een lezing over de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden door VB-er Karim Van Overmeire.

19. Vlaams Belang Jongeren Antwerpen organiseert een lezing met Xavier Guillemot (Idée Bretonne) over de politieke en nationalistische strijd van Idée Bretonne in Bretagne.

19. Het N-SA organiseert een spreekbeurt in Vlaams Huis De Gezelle in Roeselare over "leven in het nieuwe Zuid-Afrika". Spreker is Joost Pyck, een Vlaams-nationalist die in Zuid-Afrika woont. Er komen een dertigtal geïnteresseerden opdagen.

19. "Belgian oi ain't dead"-festival met The Pride, Kill Baby, Kill! en de Goodfellas in jeugdhuis Vibro in Heist-op-den-Berg. De extreemrechtse band Kill Baby, Kill! van Dieter Samoy, staat bekend voor zijn openlijk haatdragende, racistische en homofobe teksten. Dieter was ook betrokken bij de racistische aanval in Brugge in mei 2006. Ook de Brugse band The Pride heeft goede banden met extreemrechts en bepaalde bandleden zoals 'Svenne 88' stoppen dit ook niet weg. Antifascisten brengen het jeugdhuis en het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg op de hoogte over het geplande concert. De organisator van de avond, Jef Van Beeck (bestuurslid van het jeugdhuis en skinhead), bekent dat het om een extreemrechtse band gaat, maar hij dekt zich in door die avond geen politieke symbolen toe te laten. Hij sluit ook een contract af met de band Kill Baby, Kill! om bepaalde nummers niet te spelen. Enkele lokale jongeren pikken het niet dat dergelijk concert in hun jeugdhuis doorgaat en organiseren een flyer-actie aan de ingang van het jeugdhuis.

19. In het Limburgse Overpelt komen zo'n 40 leden van de Combat 18-tak van Blood & Honour samen voor een Hitler-herdenking. Onder het mom van een Mechelse voetbalsupportersclub hadden ze verblijfscentrum 't Pelterke afgehuurd. Ditmaal is de politie echter eindelijk alert. In het naburige Lommel staat de politie klaar met een waterkanon aan de Duitse militaire begraafplaats, traditioneel de plaats voor neonaziherdenkingen. De neonazi's, die eerst vanuit Neerpelt naar Lommel rijden, passeren het kerkhof, maar laten het dan maar links liggen en trekken verder naar de zaal in Overpelt. De ordediensten controleren ondertussen alle buitenlandse wagens op drugs en wapens, hier en daar worden afbeeldingen van Hitler in beslag genomen. Enkele van de neonazi's lopen rond met bivakmuts. Ook willen ze de ramen van het lokaal in Overpelt volledig afplakken, wat de politie echter verbiedt, waarna ze dan maar een ruimte zonder ramen gebruiken voor de herdenking. Het feestje is snel gedaan. Rond 20.00 uur zijn alle neonazi's alweer naar huis vertrokken.

19. Ook Blood & Honour Midgard (Traditional) houdt een Hitler-herdenking. Ze verzamelen een eerste keer op vrijdagavond (18/4) aan het tankstation in Nazareth/De Pinte, waar ze de buitenlandse gasten opvangen. De bands Sense of Pride en Preserve White Aryans (P.W.A.) geven 's avonds al een concert als voorpoefje. Zaterdagochtend wordt nogmaals aan hetzelfde tankstation verzameld om dan richting Bellegem te rijden. Onder het mom van een vrijgezellenfeestje werd daar café Au Chevalier afgehuurd. In de namiddag is er een SS-herdenking met toespraken en een videovertoning over de Waffen-SS, waar een honderdtal boneheads op aanwezig zijn. Zo'n 300 neonazi's wonen 's avonds het 'Return to Glory' concert bij, dat stiekem gefilmd wordt door een Duitse undercoverjournalist. Op het programma staan bands uit Vlaanderen, Duitsland, Estland, Engeland en Tsjechië. Maar er zullen uiteindelijk maar drie bands spelen, de Duitse bands Sense of Pride en Fight Tonight en P.W.A. uit Estland. Het Vlaamse Lion's Pride kan door de gebrekkige organisatie niet meer optreden. En ook Die Liebenfels Kapelle (D), Last Chance (GB) en Agonia (Tsjechië) zijn op één of andere manier van de affiche gevallen. De beelden van de undercoverjournalist worden later uitgezonden op de Vlaamse tv in het programma Koppen.

19. Voormalig VB-partijvoorzitter Frank Vanhecke wordt door de partijraad aangesteld tot erevoorzitter.

21. KVHV-Gent houdt een algemene ledenvergadering waarop het nieuwe praesidium verkozen wordt. De nieuwe praeses van KVHV-Gent voor het academiejaar 2008-2009 is Dries Staelens.

22. De Brusselse VB-fractieleider Johan Demol komt in opspraak nadat hij te zien was in een promotiefilmpje van Scientology. Hierin spreekt hij zijn bewondering uit voor het omstreden anti-drugsprogramma van Scientology Narconon. Naar eigen zeggen heeft hij geen idee waar Scientology precies voor staat. Zoals hij zelf zegt: de organisatie doet er niet toe, het is de anti-drugsboodschap die telt. Ook VB-voorzitter Valkeniers onderschrijft die stelling.

25. Het pas opgerichte Katholiek Vlaams Studenten Verbond (KVSV), de nieuwe scholierenafdeling van het KVHV, organiseert zijn eerste bijeenkomst ('Vlaamse samenscholing') in bar 't Putje in Gent. Er zouden reeds afdelingen in middelbare scholen bestaan in Gent, Melle, Aalst, St-Niklaas, Loppem en Oostende.

25. Het VB is al begonnen met de campagne voor de Vlaamse verkiezingen die binnen een jaar gehouden zullen worden. De lijsttrekkers zijn nu al bekend en de Vlamingen krijgen tot vervelens toe het nieuwe VL-logo (Vlaanderen) voorgeschoteld. Er zullen ook 300 000 Vlaamse leeuwenvlaggen verspreid worden en 2,4 miljoen zelfklevers en andere gadgets.

25. De Stad Charleroi verbiedt de extreemrechtse beweging Nation om op 1 mei een manifestatie te houden in Charleroi.

25. KVHV-Gent houdt een Slotcantus met een misviering, gevolgd door de ontgroening, de aanstelling van de nieuwe praeses en de zwanenzang van de oud-leden.

25. De NSV-nationaal organiseert een Galabal in Mortsel.

27. Viering 30 jaar Voorpost Nederland.Voorpost Vlaanderen roept op om talrijk aanwezig te zijn en hun Nederlandse collega's een hart onder de riem te steken. Voorpost Vlaanderen vertrekt met een bus vanuit Berchem naar een zaaltje in Utrecht. Actieleider van Voorpost Vlaanderen Luc Vermeulen en voorzitter Johan Vanslambrouck houden er een toespraak. Dankzij AFA-Nederland wordt de zaaluitbater ingelicht en de Voorpost-viering wordt vroegtijdig afgebroken door de politie.

27. VB-Gent organiseert in Wondelgem een ontbijtgesprek met professor Eric Defoort (voorzitter VVB). Na het ontbijt wordt het nieuwe bestuur van VB-Gent voorgesteld. Johan Deckmyn blijft de voorzitter van VB-Gent en Joris Van Vooren wordt erevoorzitter.

28. Nation stapt naar de Raad van State in een poging het verbod op hun 1 mei-betoging van de Stad Charleroi ongedaan te maken

29. Het ultraconservatieve België en Christenheid organiseert in Brussel een conferentie over creationisme versus evolutietheorie.

30. KVHV nationaal organiseert een tweedaagse in het KSA-Heem 'Monsalvaet' in Westouter. Er is naast enkele lezingen, cafébezoeken en een nationale verbondscantus, ook een bezoek gepland aan het graf van collaborateur Cyriel Verschaeve en aan het Bertennest/ Vanderhallengemeenschap.

30. Nepherex Fest II in jeugdhuis Zenith in Dendermonde. De organisator van het festival is Bert De Visscher, die het gelijknamige Nepherex-platenlabel runt. Bij dit label is ook de extreemrechtse band Lion's Pride aangesloten. De Visscher speelde vroeger gitaar bij de Nationaal-Socialistische Black Metal (NSBM)-band Sudarium. Tegenwoordig speelt hij o.a. in de Black Metal-band Wanhoop. Op het festival treedt onder meer de Vlaamse Pagan Metal-band Theudho op. Theudho doet zogenaamd niet aan politiek, hun teksten gaan voornamelijk over het Odinisme, maar de band speelt wel covers van openlijk neonazistische bands zoals Ancient Rites, Burzum en Ultima Thule. De frontman van Theudo, Jürgen Suys, was de oprichter van de voormalige extreemrechtse organisatie Vlaams Heidens Front. De gitarist van Theudho, Bastiaan Vonckx, is eveneens de gitarist van oi-band Lion's Pride. En de frontman van Ancient Rites is Günther Theys, de zanger van Lion's Pride. Ons kent ons in de extreemrechtse muziekscène. Theudo, Ancient Rites en Wanhoop stonden vorig jaar ook al samen op de affiche van de eerste editie van het Nepherex-fest. Toen werd er door het aanwezige publiek in het jeugdhuis al duchtig met Vlaamse Leeuwen gezwaaid. Ook de andere bands die optreden op Nepherex II, namelijk Huldrefolk, Klauwaert en Wapenspraak en Drinkgelag, deelden al meermaals het podium met extreemrechtse bands (bv. 29-10-06 Huldrefolk en Nachtfalke, 23-03-08 Wapenspraak en Drinkgelag en Lion's Pride). Huldrefolk staat ook op de affiche van het NSBM-festival dat Blood & Honour Vlaanderen wil organiseren op 7 juni aanstaande. En op 27 september 2008 staan Huldrefolk en Klauwaert samen geprogrammeerd met ondermeer Ancient Rites en Lion's Pride voor het extreemrechtse AVV-fest (Voor Volk en Vlaanderenland) in de IJzerhoeve in Diksmuide.

Mei 2008
01. De 1 mei bijeenkomst van Nation bij het standbeeld van Jules Destrée in Charleroi (onder het motto "tegen de mondialisering, werk en gerechtigheid voor iedereen!") blijft verboden. Een 200-tal antifascisten van o.a. FGTB, Antifascist Collectif Action en een delegatie Vlaamse autonome antifa's houden alsnog een protestdemonstratie op de voorverzamelplek. Nation ontvouwt al in de vroege ochtend een spandoek bij het standbeeld en aan het stadhuis.Verder lopen kleine groepjes neonazi's de hele dag rond in de buurt van de linkse 1 mei-vieringen en worden er her en der posters en stickers van Nation geplakt. Hun actiedag wordt afgesloten met een alternatieve bijeenkomst bij de gedenkplaat van 9 gefusilleerden in 1886 in Roux. Gedurende de dag worden een tiental Nation-militanten gearresteerd.
01. Het Vlaams Belang (VB) organiseert een 1 mei-viering in Antwerpen bij het standbeeld van Hendrik Conscience. Er komt een duizendtal militanten opdagen.
01. Het N-SA verspreidt in verschillende steden affiches n.a.v. 1 mei met het opschrift 'Bazen en vakbonden willen nieuwe immigranten, wij zeggen neen'.
02. Het parket van Kortrijk overweegt om een opsporingsonderzoek te starten naar aanleiding van de Hitlerherdenking van Blood & Honour in Bellegem. Aanleiding hiervoor was de documentaire die door de Duitse undercoverjournalist Kuban werd gemaakt en die te zien was in het Eén-magazine Koppen. Het Kortrijkse parket begint een vooronderzoek om te zien of de anti-Joodse liederen die op de bijeenkomst gezongen werden en de andere racistische en haatdragende uitlatingen, een inbreuk vormen op de antiracismewet. "Dat dit een ernstige inbreuk is op de antiracismewet, staat buiten kijf," geeft nu ook federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) eindelijk toe. "Nu we de beelden hebben, kan het parket de zaak onderzoeken." Tot nu toe vond de minister immers dat er onvoldoende wettelijke basis was om op te treden tegen de B&H-bijeenkomsten in België. Dewael vond dat het parlement maar een wetsvoorstel moest indienen om de organisatie te verbieden.

Aan de vooravond van de 'Dag van de Rechtse Europese Jeugd' leidt Francis van den Eynde een kameraadschapsavond. Deze foto is genomen tijdens een actie van Voorpost Gent voor een hoofddoekverbod.
  Eynde'  
04. De Vlaams Belang Jongeren organiseren in het Antwerpse Elzenveld de 'Dag van de Rechts Europese Jeugd'. Op het programma staan een aantal sprekers, infostandjes, workshops en optredens. Er waren naar eigen zeggen een 250-tal aanwezigen op het extreemrechtse treffen. Onder de buitenlandse genodigden onder meer de jongerenafdeling van de Duitse extreemrechtse partijen Pro Köln en Pro NRW, de Republikanische Jugend, het Spaanse fascistische Democracia Nacional, de Italiaanse Lega Nord en de Lupi Delle Alpi, de Franse Jeunesses Identitaires Rijsel en de Hongaarse neonazi's van HVIM. Dit alles met de goedkeuring van de moederpartij, die opnieuw geen probleem ziet in samenwerking met neonazi's. Zoals de partijleider van Democracia Nacional (DN) bijvoorbeeld, de voormalige skinhead en bajesklant Manuel Canduela Serrano. Deze was als ex-leider van de terroristische neonazigroep Accion Radical betrokken bij de moord op de SHARP-skin Guillem Agullo. Enkele maanden geleden werd een andere antiracist doodgestoken door een politieagent die op weg was naar een DN-meeting. De Belgische genodigden waren Philip Claeys en Koen Dillen van het Vlaams Belang, Jongeren Aktief, Voorpost, NSV, NJSV, Delta-Stichting en KVHV-Gent. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief, dat volgens VBJ niet was uitgenodigd, was vertegenwoordigd via Jongeren Aktief en smeedde er naar eigen zeggen banden met Democracia Nacional, Jeunesses Identitaires, het Bretoense Adsav en met een vertegenwoordiger van de Amerikaanse neonazistische National Alliance. Ook op de websites van Blood & Honour en Holland Hardcore werd reclame gemaakt voor de bijeenkomst, maar daar wenste het VBJ dan weer niet mee geassocieerd te worden.
05. Vier jonge skinheads die eind 2006 twee Soedanezen aftuigden, krijgen voor de Correctionele Rechtbank in Brugge milde straffen. De twee broers uit Brugge (20j., 23j.), een Zedelgemnaar (22j.) en een Beernemnaar (22j.) achtervolgden twee Soedanezen vanuit café Pick waarna ze de twee het ziekenhuis in schopten en sloegen. De vier handelden volgens de openbaar aanklager vanuit racistische motieven. Volgens de rechter kon het racistische motief onvoldoende bewezen worden en was "een kaalkop" of "interesse in de geschiedenis van WOII" geen voldoende bewijs voor racisme. Hij kwalificeerde de feiten als gewone slagen en verwondingen en verklaarde de schadeclaim van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding en van Vluchtelingenwerk West-Vlaanderen ongegrond. De Zedelgemnaar kreeg acht maanden cel, de Beernemnaar en één van de Bruggelingen 100 uur werkstraf en de vierde werd vrijgesproken.
06. In Luik worden drie mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor racistische agressie. Eén van de daders is de bekende neonazi Fabian Verveinkt. De drie mannen vielen op 7 februari 2008 twee meisjes van Arabische origine aan. Ze gooiden met flessen en lieten zich racistisch uit. Na een antwoord van één van de slachtoffers hield één van de mannen een vuurwapen tegen het hoofd van één van de meisjes, terwijl het andere meisje met een boksbeugel werd geslagen. De mannen moesten zich ook verantwoorden voor het uiten van bedreigingen en het toebrengen van slagen aan het adres van een cafébaas en zijn buitenlandse portier. Het drietal bracht ook de Hitlergroet. Zie ook www.youtube.com/watch?v=5sZIq5FfSmM.
08. De NSV voert actie voor de splitsing van België bij het Belgisch parlement in Brussel.
09. Het N-SA gaat met een delegatie naar Parijs voor de herdenking van Sebastian Deyzieu, georganiseerd door het 'Comité 9 mei'. Sebastian Deyzieu stierf in 1994 tijdens een demonstratie van het extreemrechtse Groupe Union Défense (GUD), toen hij opgejaagd door de politie ten val kwam en overleed.
09. Voorpost Vlaanderen organiseert zijn 28ste Pinksterkamp in samenwerking met Voorpost Nederland. De vierdaagse wordt georganiseerd in Wuustwezel en staat in het teken van de Nederlanden. Op het programma staat o.a. een bezoekje aan Baarle-Hertog en Baarle-Nassau en de presentatie van het boek 'Trouw aan oranje' van Jan Huybrechts.
17. Voorpost-Gent organiseert een Anti-Belgische avond in het lokaal Nieuw Gent, met een overzicht van 32 jaar Voorpostacties. De gastspreker is niemand minder dan kersvers VB-voorzitter Bruno Valckeniers. Jan Janssens zorgt voor de muzikale begeleiding.

Joris van Severen op cover van Alarm, VMO maandblad uit 1974
  Severen'  
17. De VZW Stichting Joris Van Severen organiseert een misviering in de Abdijkapel van Male in Brugge ter nagedachtenis van Verdinaso-leider Joris Van Severen. De dag erop wordt een bezoek gebracht aan het grafmonument in Abbeville. De vroegere VZW Abbeville is opgegaan in de VZW Stichting Joris Van Severen, die voortaan het onderhoud van de graven en de jaarlijkse herdenking voor haar rekening neemt.
18. In Borsbeek (Antwerpen) stappen drie van de zeven gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang, waaronder de oprichter van VB-Borsbeek, uit de partij. Ze zetelen voorlopig als onafhankelijke, maar een overstap naar Lijst Dedecker (LDD) wordt niet uitgesloten.
19. KVHV-Gent nodigt de Amerikaanse professor Norman Finkelstein uit op de Universiteit Gent om er zijn boek 'De Holocaust-industrie' voor te stellen. Nadat Finkelstein, wiens ouders omkwamen in Auschwitz, op de hoogte werd gebracht over de ware aard van KVHV-Gent annuleerde hij de lezing. De dag erna spreekt hij in de progressieve boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen, waar ook enkele NSV'ers en KVHV'ers op af komen.
23. In Anderlecht (Brussel) komt het tot zware rellen tussen allochtone jongeren en extreemrechtse voetbalhooligans van de Brussels Casuals Services (BCS). Hoe de rellen precies zijn begonnen is onduidelijk, maar het broeide al een tijdje in de wijk en via sms'jes regent het geruchten (genre: "moslimmeisje aangevallen door skinheads" en "meisje verkracht door migranten"). Een week eerder, op 18 mei, toen Anderlecht de Belgische bekerfinale won, zouden BCS-hooligans de stad ingetrokken zijn om migranten aan te vallen. Andere bronnen houden het op een ordinaire vechtpartij tussen een hooligan en een migrant. Vast staat dat aan beide zijden opgeroepen werd tot een confrontatie op vrijdag. Een 100-tal hooligans van BCS verzamelen in hun stamcafé A l'Occasion op het Lindeplein. Ze worden gesteund door al even racistische supporters van Beerschot en volgens Blokbuster ook door leden van Nation. Rond het plein kwamen 300 à 400 allochtone jongeren opdagen, velen afkomstig van ver buiten de wijk. De hooligans delen volgens een buurtbewoner open en bloot baseballknuppels uit. Daarna chargeren ze de politie, trekken agenten van hun paard en scanderen "We willen een dode zien vanavond". Allochtone jongeren gooien met stenen en richten vernielingen aan. De politie pakt uiteindelijk bijna 200 allochtone jongeren op, vnl. van Marokkaanse origine, en … slechts één skinhead/hooligan. De politie beweert dat het strategie was, omdat ze de hooligans al kenden en omdat ze die groep op het plein onder controle hadden. De migrantengemeenschap voelt zich echter benadeeld. Bij Blood & Honour juicht men de rellen in Anderlecht toe. 'Bulldog Drumond', een Engelse neonazi, bestelt alvast een supporterssjaal van Anderlecht bij zijn Vlaamse B&H-kameraden.
24. De burgemeester van Anderlecht vaardigt een samenscholingsverbod uit. Verschillende allochtone jongeren worden van straat geplukt en preventief aangehouden. De antiracistische organisatie MRAX beschuldigt de politie van racisme, omdat deze vooral de migranten oppakt en niet de extreemrechtse hooligans. Ondertussen worden de rellen en de "straffeloosheid" zwaar bekritiseerd in de media. De ministers van Binnenlandse Zaken (Dewael, Open VLD) en van Justitie (Vandeurzen, CD&V) roepen op tot uiterst strenge straffen. De politie begint een grootschalig onderzoek om relschoppers te identificeren, waarbij camerabeelden en sms'jes geanalyseerd worden.
25. Voorpost organiseert een herdenkingsplechtigheid voor de Vlaamse Oostfrontstrijders uit WOII bij het Erepark Kamiel De Wilde in Stekene. Voorpost zorgt voor de voorbereiding en de ordedienst. Er zijn een honderdtal aanwezigen waaronder enkele VB-ers.
27. Het Hof van Cassatie bevestigt de veroordeling van VB-gemeenteraadslid Bart Debie, waardoor de voormalig politiecommissaris nu een jaar achter de tralies dreigt te vliegen. Debie werd op 31 januari in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar onvoorwaardelijk, voor het mishandelen van een aantal Turkse arrestanten, het vervalsen van processen-verbaal en voor het aanzetten tot racisme binnen zijn politiekorps. De ex-commissaris meende echter dat hij enkel zijn best had gedaan om "de stad van uitschot te bevrijden" en ging in beroep. Debie verliest nu eveneens voor vijf jaar zijn politieke rechten, waardoor hij dus moet opstappen als gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Antwerpen. De extreemrechtse partij blijft hem echter volop steunen en Debie blijft aan als medewerker. Of Debie nu echt zijn straf van een jaar zal moeten uitzitten, blijft nog maar de vraag. Veel kans dat hij er vanaf komt met enkele maanden elektronisch toezicht met een enkelband. Heeft hij eventjes geluk dat zijn partij haar programma rond effectieve bestraffing van criminaliteit nog niet heeft uitgevoerd…
28. Het Brusselse parket eist alle mediabeelden op die gemaakt werden van de rellen in Anderlecht (zie 23/5). De journalistenbond reageert verontwaardigd en roept de media op deze niet af te staan. Ondertussen krijgen migrantenmeisjes in heel Brussel sms'jes die hen waarschuwen voor geweld van skinheads. Een ander sms'je spreekt over de moord op een 11-jarige Marokkaanse jongen door skinheads. Een anonieme hooligan van BCS zegt ondertussen dat de club niet racistisch is en ook geen nieuwe confrontatie wil, maar hij geeft wel toe dat extreemrechts aanwezig is in de BCS-kringen.
30. Het Vlaams Belang lanceert ook in Gent een "Stop islamisering"-campagne. Anke Vandermeersch vormt samen met Vlaams parlementslid Johan Deckmyn het gezicht van de campagne. De partij zal 20.000 pamfletten uitdelen in de "wijken die het felst getroffen worden door islamisering".
30. De politie van Anderlecht vreest dat het opnieuw tot rellen zal komen tussen extreemrechtse voetbalhooligans en allochtone jongeren, omdat er verschillende sms'jes circuleren die daartoe oproepen. (zie 23/5) Een honderdtal allochtone jongeren wordt van straat geplukt en preventief aangehouden. Ondertussen zijn de eerste verdachten van de rellen opgesloten. De eerste arrestant, een 27-jarige allochtone jongen, wordt beschuldigd van aanzetten tot rassenhaat. Het eerste 15-tal geïdentificeerde relschoppers zijn vnl. voetbalhooligans, omdat deze beter bekend waren bij de politie.

(uit: Alert!, nummer 2, juli 2008. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud