alert = afa

Home
Inhoud 2-2008
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Reuring om steun aan Turkse nationalisten

Doorbraak

Uit onderzoek van de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts blijkt dat het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg nog steeds subsidies en leningen geeft aan de extreem-rechtse Turkse Grijze Wolven aan de Zeeburgerdijk. De linkse groepering Doorbraak kroop daarop in de pen en riep de Amsterdamse raadsleden en Zeeburgse deelraadsleden op om daar een einde aan te maken. Dat leidde tot de nodige reuring.

Pand van Tükem aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam
  Tukem  
De Zeeburgse Grijze Wolven-organisaties zijn gevestigd in een complex aan de Zeeburgerdijk. Dat biedt onderdak aan onder andere het landelijke hoofdkwartier van de Turkse Federatie Nederland (TFN), de Ulu Camii-moskee, het Cultureel Vrouwen Centrum Kübra en het Turks Sociaal Cultureel Centrum Tükem. De laatste drie staan allen op een ledenlijst van de TFN, de mantelorganisatie van Grijze Wolven in Nederland. Door de jaren heen heeft het bolwerk voor tonnen euro's aan subsidies en leningen ontvangen. (1)

De bevindingen van de Onderzoeksgroep waren voor Doorbraak aanleiding om een protestbrief te schrijven aan Amsterdamse politici. (2) Daarin maakt men ook melding van het door Tükem in maart 2008 in Beverwijk georganiseerde muziekfestival. Daar traden vooraanstaande Grijze Wolven-muzikanten op, hielden bestuursleden van de TFN nationalistische toespraken en maakte het publiek massaal met de hand het teken van de Grijze Wolven. (3) Doorbraak beklaagt zich er in de brief verder over dat het stadsdeel door subsidies en het verstrekken van leningen het Wolvenbolwerk overeind houdt. "Daarmee draagt het stadsdeel, onbedoeld, bij aan het uitdragen van een gedachtegoed dat gebaseerd is op extreem-rechts Turks nationalisme. Hierdoor wordt de integratie van Turkse Nederlanders tegengegaan". Doorbraak is verder van mening "dat een gemeente principieel geen subsidies behoort te geven aan extreem-rechtse nationalisten die structureel andere bevolkingsgroepen discrimineren". Men herinnert de raadsleden eraan dat de gemeente Amsterdam begin jaren 80 al weigerde organisaties te subsidiëren die "direct of indirect contacten onderhouden met fascistische organisaties zoals de Grijze Wolven en de MHP". Doorbraak roept de raadsleden dan ook op om geen steun meer te geven aan de Turkse extreem-rechtse nationalisten.

Politieke reacties
Inmiddels heeft een aantal Zeeburgse deelraadsleden gereageerd op de protestbrief. SP-fractievoorzitter Mark van Dongen plaatst vraagtekens bij de verstrekte lening en subsidies. Hij vindt het vooral "dubieus dat een raadslid met nauwe banden met Tükem even een handjeklap-regeling met een wethouder kan maken. Hoezo transparantie van bestuur?". Verder stelt Van Dongen "dat organisaties met banden met de Grijze Wolven geen cent overheidssteun horen te krijgen", maar in weerwil van de feiten is hij er nog niet helemaal van overtuigd dat dit bij Tükem het geval is. De Zeeburgse VVD-fractievoorzitter Dirk Hanke heeft naar aanleiding van het concert in Beverwijk ook kritiek op Tükem. (4) Hij vindt het "ongelukkig" dat daar Grijze Wolven-muzikanten hebben opgetreden en hij noemt Tükem dan ook "naïef". Maar verder was er met het feest volgens hem niets aan de hand. Na geconfronteerd te zijn met foto's van het concert, waar de Grijze Wolven-symboliek vanaf spat, stelt Hanke dat deze feiten nieuw voor hem zijn en dat hij de kwestie verder zal onderzoeken. Daarna wordt niets meer van Hanke vernomen.

Tükem liegt
Voor de Zeeburgse stadsdeelbestuurder Jan Hoek, die Welzijn in zijn portefeuille heeft, is het muziekfestival van Tükem reden om op korte termijn met Tükem te gaan praten. "Ik weet nog niet wat ik daarvan moet vinden, maar ik wil wel weten hoe het zit". Hoek laat weten dat voor zover hij weet, de Turkse organisaties in Zeeburg afstand hebben gedaan van banden met de Grijze Wolven. "Rond de eeuwwisseling zijn daar heel duidelijke uitspraken over gedaan en is een jonge generatie opgestaan. Tot nu toe heb ik geen reden daar aan te twijfelen". Volgens Erim Uru van Tükem is het een storm in een glas water. "Het zijn artiesten die in Turkije legaal optreden. En wij zijn een sociaal-cultureel centrum dat jongeren helpt een goede plek in de Nederlandse samenleving te vinden, maar wel met behoud van Turkse waarden en de Turkse taal". Overigens ontkent Uru niet dat de organisaties aan de Zeeburgerdijk lid zijn van de TFN. "Natuurlijk zijn we dat". De TFN werd in het verleden door voormalig minister Hans Dijkstal al aangeduid als een mantelorganisatie van de extreem-rechtse Turkse partij MHP en de Grijze Wolven. Ondanks deze ontboezeming heeft Tükem in een brief aan de deelraad iedere relatie met de Grijze Wolven ontkend. "Het feit dat wij vergeleken worden met Grijze Wolven doet ons pijn en tast onze eer en inspanning aan om als vrijwilliger voor de samenleving klaar te staan". Deze verklaring houdt geen stand en is ongeloofwaardig. Dan moet men maar geen Grijze Wolven-bijeenkomsten organiseren.

Subsidie 2007
Uit het jaarverslag van stadsdeel Zeeburg over 2007 blijkt dat Tükem € 1.500 uit het incidenteel budget heeft gekregen voor het organiseren voor de 'Dag van het kind' op 23 april 2007. Opvallend is dat onder het kopje 'gevraagd bedrag' niets is ingevuld, in tegenstelling tot bij zowat alle andere subsidiezoekers. Kennelijk is Tükem nog steeds een betrouwbare subsidie-partner voor stadsdeel Zeeburg en ontvangen zij zonder geld aan te vragen financiële ondersteuning

Noten:
(1) "Grijze Wolven in Nederland subsidieland", Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts. Op: Onderzoeksgroep-website afa.home.xs4all.nl/comite/artikel/artikel152.html.
(2) "Protest tegen subsidiëring Grijze Wolven", Doorbraak. Op: Doorbraak-website www.doorbraak.eu/content/view/41/4/.
(3) "Beverwijk vrijplaats voor grijze Wolven?", Onderzoeksgroep. Op: Onderzoeksgroep-website afa.home.xs4all.nl/comite/artikel/artikel154.html.
(4) "Zeeburg moet stoppen met steun aan Grijze Wolven". Op: Nieuws uit Amsterdam-website www.nieuwsuitamsterdam.nl/2008/04/grijze_wolven.htm

(uit: Alert!, nummer 2, juli 2008. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud