alert = afa

Home
Inhoud 2-2010
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Redactioneel

Welkom in Alert! nummer 2 van 2010. Door ruimtegebrek en het maken van keuzes is er in deze Alert! geen aandacht een aantal zaken geweest. Bijvoorbeeld voor het rapport ‘Budgettaire effecten van immigranten van niet-westerse allochtonen’ dat onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV uitbracht. Geert Wilders vatte het rapport samen tot ‘€ 7.2 miljard per jaar’, andere politici verzuimden de aannames in het rapport te weerleggen. Niemand wilde in het frame van Wilders stappen, er zou immers de indruk kunnen ontstaan dat je je niet druk zou maken over immigratie of de kosten daarvan, en dan kan toch echt niet in deze tijd. Opportunisme pur sang. Want er is een hoop af te dingen op het onderzoek. In het rapport worde de kosten en baten van de huidige migrant verward met die van de traditionele gastarbeider uit de vorige eeuw. Maar er is helemaal geen massa-immigratie van niet-westerse allochtonen meer. Na de grondige herziening van het immigratiebeleid in 2002 zijn er in 6 jaar tijd, en dat cijfer wordt wel in het rapport genoemd, 253.000 niet-westerse immigranten in Nederland bijgekomen, maar er staat niet bij dat er in die jaren ook 247.000 vertrokken zijn. Dan houdt je een aantal over van 1000 mensen per jaar. Nyfer berekende de kosten van toekomstige migranten op basis van de huidige populatie, die dus in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw naar Nederland werden gehaald, om hier het vuile werk te doen. Oftewel, wat zegt het rapport nou helemaal? Er is al jaren een trendbreuk in het immigratiepatroon, door dat niet te vermelden in hun conclusie, spelen ze de gezaaide angst van de PVV wel erg in de kaart. Weg met dat rapport!

Ook is er in deze Alert! geen aandacht voor de 7 antifascisten die door een Arnhemse politierechter tot boetes van € 390 zijn veroordeeld. Eén van hen kreeg een werkstraf van 20 uur opgelegd, twee anderen werden vrijgesproken. De 9 werden samen met 23 anderen op 30 januari in Arnhem opgepakt op grond van een zeer strenge noodverordening die gold rond de route van de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie (NVU). Wordt waarschijnlijk vervolgd in hoger beroep.

En daar is-ie weer, Johannes Heesters! Hij, inmiddels 106 jaar, heeft een schikking getroffen met de Duitse historicus Volker Kühn. Kühn beweerde dat Heesters in 1941 in concentratiekamp Dachau heeft opgetreden voor SS’ers. Heesters ontkent dit. Uiteraard. Kühn hoeft niet te rectificeren, maar hij mag het niet meer herhalen. Totdat natuurlijk eindelijk het bewijs een keer opduikt. Iets zegt ons dat Heesters dan nog steeds leeft en zal zeggen ‘Daar weet ik niets meer van!’

Als laatste een bericht van het fonds dat via de internationale organisatie Antifa-Net antifascisten in Rusland ondersteunt. Er is € 200 bijgedragen aan de kosten van de begrafenis van de 25-jarige Kostya Lunkin, die op 23 mei door neonazi’s in Ryazan door neonazi’s werd aangevallen en op 25 mei aan zijn verwondingen bezweek. Ook is er € 200 gestuurd aan Oleg Serebryannikov uit Izhevsk, wiens appartement door neonazi’s in brand werd gestoken, waarbij ook 11 kogels in de deur werden geschoten. In februari 2004 werd Oleg al eens door neonazi’s in elkaar geslagen tijdens een anti-oorlogsdemonstratie en sindsdien hielden de doodsbedreigingen aan. Het geld gebruikt Oleg om zijn tijdelijke nieuwe adres te bekostigen en te beveiligen. Het volgende nummer komt uit in september. Tot dan!

De redactie

(uit: Alert!, nummer 2, juli 2010. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud