alert = afa

Home
Inhoud 2-2011
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

Actie

printversie

De Wilders kroniek

Redactie Alert!

Vanwege ruimtegebrek niet in de papieren editie van Alert!, maar wel op de website: Een greep uit opzienbare gebeurtenissen rondom de PVV. Deze kroniek is niet volledig, maar een selectie uit nieuwsberichten, kamerstukken, stukken van de PVV zelf en interviews of filmpjes op internet.

10/03: Kandidaat-statenlid Petra Kouwenberg van de PVV heeft zowel een Nederlands als Turks paspoort, maar wist daar volgens Wilders tot voor kort zelf niets van. De PVV wil zoals bekend de mogelijkheid tot het hebben van een 'dubbele nationaliteit' afschaffen, omdat dat volgens Wilders 'dubbele nationaliteit' met zich meebrengt. Kouwenberg zou inmiddels naar het Turkse consulaat zijn geweest om de Turkse nationaliteit op te geven.
11/03: PVV'er Richard de Mos gaat in de Haagse gemeenteraad tekeer tegen 'hardleerse, veelal allochtone broodgooiers' die in de wijk Morgenstond brood aan eenden voeren. Daar komen ook meeuwen op af en die zorgen voor 'een ongewenste bruine tapijtvloer'. “Steeds weer moeten autochtone Hagenezen lijden onder de regels die de islam oplegt”, aldus de Mos. Hij doelt kennelijk op de gewoonte binnen de islam om geen voedsel weg te gooien. De PVV wil meer opsporingsambtenaren en hogere boetes!
14/03: De Utrechtse PVV'er René Dercksen stuurt een brief naar het College van B&W in Amersfoort en alle politieke partijen en wat lokale media over een buschauffeur van Connexxion die 'Arabische muziek in zijn bus ten gehore bracht' waardoor de busrit van een passagier 'verstoord' werd. De passagier was daar 'natuurlijk niet van gediend', maar zijn opmerking maakte geen indruk. De passagier heeft een klacht ingediend, maar verwacht daar niet veel van. Vandaar dat de PVV in de bres springt (...)
15/03: De PVV probeert de benoeming van strafrechtgeleerde Ybo Buruma tot lid van de Hoge Raad te blokkeren. In de Tweede Kamer werd op verzoek van de PVV een geheime schriftelijke stemming gehouden, die dus niet meer geheim was door diezelfde PVV, omdat zij de naam van Buruma al bekend hadden gemaakt in de media. De PVV wil Buruma niet, omdat deze zich vier jaar geleden in een artikel in het Nederlands Juristen Blad kritisch had uitgelaten over Wilders' voorstel tot een verbod op de koran. Buruma vergeleek dat pleidooi met het motto van de Italiaanse dictator Benito Mussolini: “Alles binnen de staat, niets buiten de staat, een woeste totalitaire wil.” Buruma trok deze vergelijking omdat in zijn ogen Wilders met zijn pleidooi eigenlijk zegt dat “er geen gemeenschap van mensen mag zijn die de zin van hun leven ontlenen aan de Koran.” De PVV stemde blanco tegen Buruma en liet dat ook weten. De Tweede Kamer, ook een Hoog College van Staat, bedreef nooit eerder politiek rond de benoeming van iemand voor de Hoge Raad. Een zoveelste bewijs dat de PVV haar eigen politieke heksenjacht op tegenstanders boven het algemeen belang stelt.
16/03: Het programma Wakker Nederland (WNL) suggereert dat president van de Hoge Raad Geert Corstens bewust een arrest heeft gewezen in een zaak die speelde rond een T-shirt met een omstreden tekst (Combat 18) dat mogelijk van invloed kan zijn in de strafzaak tegen Wilders. Corstens zou een rekening met Wilders hebben willen vereffenen toen die in oktober vorig jaar fel uithaalde naar het functioneren van de rechterlijke macht. Volgens Corstens ondermijnt Wilders met zijn uitspraken het vertrouwen in de onafhankelijke rechtspraak.
16/03: De PVV in Den Haag wil dat 'kruisvaarders tegen de islam', zoals zij opvoeren de al 300 jaar geleden overleden Poolse koning Jan Sobieski, of Don Pelayo van Asturië Karel Martel, Marco da Aviano en Janos Hunyadi, een straat, sloot of plein in Den Haag naar zich genoemd krijgen.
18/03: En de volgende aanval van de PVV op de rechtstaat; in een opinie-artikel in NRC onderbouwen Wilders en Kamerlid Lilian Helder hun eerdere pleidooi om de levenslange benoeming van rechters in Nederland af te schaffen. Zij willen een grondwetswijziging om rechters maar voor vijf of zes jaar aan te wijzen en schaffen daarmee de scheiding van de politieke en juridische macht af. Wilders liet al eerder weten hoe hij rechters wil selecteren en beoordelen: “Kijk of ze zwaar hebben gestraft. Hebben ze alleen maar taakstraffen uitgedeeld, laat ze dan bij de sociale dienst gaan werken of bij het RIAGG. Hebben ze stevige straffen uitgedeeld, dan komen ze voor herbenoeming in aanmerking.” Exit de onafhankelijke rechtspraak, betoogt de Nederlandse Orde van Advocaten en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Wilders en Helder halen ter onderbouwing van hun argumenten aan dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg het ook niet nodig vindt dat rechters voor het leven worden benoemd. De PVV'ers halen twee stokoude zaken (uit 1971 en 1984) aan waar rechters tijdelijk werden benoemd. Als je echter die zaken nader bekijkt, blijkt dat deze gingen om (die in 1984) rechters die voor drie jaar werden benoemd als lid van een visitatiecommissie voor het gevangeniswezen en in het tweede geval ging het om rechters die tijdelijk werden benoemd in een provinciale arbitragecommissie inzake grondtransacties. Rechters als commissieleden dus. Op het einde van het artikel melden Wilders en Helder triomfantelijk dat zij kennelijk jurisprudentie hebben gevonden, die hun tegenstanders (die 'Europa' altijd benadrukken), die de PVV altijd van wereldvreemdheid beschuldigen, kennelijk over het hoofd hebben gezien. Nee hoor, gewoon niet relevant. Het zoveelste staaltje van Fact-Free politics door de PVV.
24/03: Wilders laat, aan de vooravond van een speech in Rome, in een persbericht weten dat er wat hem betreft een nieuwe feestdag bij moet komen, de Internationale Dag tot Uittreding uit Islam. In Rome heeft Wilders weinig nieuws te melden: de westerse beschaving is superieur, 'we' horen thuis in Rome, Athene en Jeruzalem, 'multicultureel links faciliteert de totalitaire islamitische ideologie' enzovoort enzoverder. Wilders refereert aan zijn speech in Berlijn in oktober vorig jaar, en die was zo belangrijk dat Bondskanselier Merkel twee weken later verklaarde dat 'multiculturaliteit een absolute mislukking' is. Daarna volgden Sarkozy en Cameron. Wilders is niet enkel een Joker maar ook een Puppetmaster? Wilders vond het verder, in een soort voetnoot, nodig te benadrukken dat hij niets tegen moslims heeft, en dat er ook gematigde moslims zijn, maar dat er geen gematigde islam bestaat. Verder bewees hij weer lippendienst aan vrouwenrechten en homorechten, als waar deze rechten door moslims in zijn voorbeelden werden getreden. Alvorens af te reizen naar de volgende zijn volgende publiek van rechtse, oerconservatieve judeochristelijke fundamentalisten.
28/03: Een motie van PVV'er van Vliet om met terugwerkende kracht bonussen aan banken die staatssteun krijgen met terugwerkende kracht via belastingheffing te innen, krijgt tot zijn eigen verbazing een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat was niet de bedoeling. Maar goed, minister van Financiën de Jager kan niets met de motie, maar de PVV zal hem daar niet op laten vallen. Zij zijn immers uiterst loyale gedoogpartners van CDA en VVD en houden het kabinet zoveel mogelijk uit de wind. Als de oppositie een spoeddebat over hoofddoekjes wil, zegt nota bene PVV'er Hero Brinkman dat-ie dat een vreemd voorstel vindt. PVV'er Fleur Agema, niet vies van een spoeddebat aanvragen (maar dat was pre-gedoog), blokkeert nu vrijwel alle verzoeken van de oppositie. Zelfs als het gaat over haar eigen stokpaardje, 12.000 extra verplegers. Anderhalve maand later gebeurde er iets omgekeerds; toen de publieke tribune vol zat met postbodes betoogde PVV'er Jhim van Bemmel “Wij staan pal achter onze postbodes”. “Onze kanjers”, zei van Bemmel keer op keer. De PVV wilde hen graag een betere rechtspositie geven. En dus diende de PVV exact dezelfde motie in als de SP tien minuten daarvoor had gedaan, waarin het kabinet werd opgeroepen bedrijven te verplichten beter voor hun personeel te zorgen. Toen echter de dinsdag erna plenair over die motie moest worden gestemd, en de oranje hesjes van de postbezorgers van de tribune waren verdwenen, stemde de PVV tegen de motie van de SP, trok haar eerder toegezegde steun in aan voorstellen van de PvdA en Groenlinks en liet haar eigen motie niet in stemming brengen. Sociaal voor de (tri)b(h)une, schoothondje voor het kabinet bij de stemming. Opvallend is ook dat de PVV voorstemde om het ontslagrecht van ambtenaren aan te passen aan werknemers in de private sector. Dit staat in het regeerakkoord, niet in het gedoogakkoord. De PVV is tegen aanpassing van het ontslagrecht in de private sector. Je zou kunnen zeggen dat de PVV er eentje tegoed heeft van het kabinet nu.
02/04: De Haagse PVV-fractie doet weer eens van zich spreken. Zij profileert zich continue als 'Law and Order'-partij, maar de PVV stemde tegen een motie om de ingreep van het kabinet om te bezuinigen op agenten terug te draaien. Het korps Haaglanden zou 200 agenten moeten inleveren, terwijl de PVV Den Haag eerder nog 'De Europese Roofstad' had genoemd. Nu doen ze de bezuinigingen af als noodzakelijk 'om links puin te ruimen.' Twee weken later oordeelt de Haagse gemeenteraad dat het voorstel van de PVV-fractie om geen nieuwe moskeeën meer te bouwen discriminatie is. Andere gelovigen moeten wel door de gemeente gefaciliteerd worden in het vinden van een gebedsruimte, maar moslims niet.
15/04: Arabist Hans Jansen, die al een tijd het pad van wetenschapper heeft verlaten (vandaar dat zijn laatste werken verplichte kost zijn in de PVV-kamerfractie), blijkt zichzelf tijdens het proces tegen Wilders te hebben tegengesproken. Ja, inderdaad, het ging over dat etentje, waarbij rechter Tom Schalken en Jansen aanschoven. Jansen zei in de rechtbank meerdere keren dat Schalken hem had proberen te beïnvloeden (Jansen moest zich drie dagen later laten horen als getuige door Wilders en zijn advocaat), maar op zijn eigen website zegt Jansen, in een verslag over die avond, dat Schalken 'geen moment heeft geprobeerd, of gezegd, dat ik mijn mening (...) moest herzien.” In het boek 'De onzichtbare Ayatollah' door Carel Brendel is dat ook te lezen. Enfin, uitspraak op 23 juni.
17/04: De Provinciale Staten van Noord-Holland verwerpen een motie van de PVV om geen provincieambtenaren aan te nemen die een hoofddoek dragen. Twee dagen later meldt de PVV-fractie in Den Haag zich weer, nu over het 'multicultureel dictee'. “Een misdaad”, roept PVV-lijsttrekker voor de Eerste Kamer en Haags raadslid Machiel de Graaf. Een zin als 'Yasmine komt uit Somalië en heeft heimwee' moet volgens de PVV vervangen worden door 'De politie is de baas op straat en die moeten we altijd gehoorzamen.'
Eind april raakt bekend dat de Willem Arondéus-lezing in het provinciehuis in Noord-Holland door Thomas von der Dunk wordt afgelast. Drie van de vijf leden van de organiserende werkgroep hadden geen bezwaar tegen de lezing, maar CDA'er Meino Schraal en VVD'er Hans van Straaten stapten naar PVV'er Hero Brinkman en na overleg werd de lezing geschrapt. “Als jullie deze antisemiet Von der Dunk een podium geven om zich tegen de PVV af te zetten, zal ik hem niet alleen in het debat bij de enkels afzagen, maar dan is het misschien ook de laatste Willem Arondéuslezing geweest”, zei Brinkman. Von der Dunk sprak uiteindelijk (onder veel grotere belangstelling) in het park voor het provinciehuis en zei onder andere: “Ideologisch zijn er, naast tijdsgebonden verschillen – anti-islamisme in plaats van antisemitisme bijvoorbeeld – in elk geval de nodige overeenkomsten tussen het rechtse populisme van de jaren dertig en van vandaag: de retroperspectieve valse idylle van een zuiver 'Nederland voor de Nederlanders', het evidente vijandbeeld, de met haatzaaien jegens minderheden gepaard gaande xenofobie, de gekunstelde zwart-wit-tegenstelling tussen 'het volk' en 'de elite'.” (.....) “Daarbij komt het gebrek aan inhoudelijke verantwoording en financiele controle, die eigen zijn aan de dictatoriale structuur van deze 'partij' – van de NSB kon je daarentegen nog gewoon lid worden – en die haaks staan op de beginselen van democratie.” (...) “Ik zwijg dan nog over de Fact-Free-politics en het met grove leugens gepaarde complotdenken, waaraan zich vooral de partij-ideoloog van de PVV zich bezondigt – ook dat hebben wij in deze omvang, en vooral bij een groepering met deze invloed in de politiek, sinds 1945 niet gezien.” (...) De angst de roep van het Gesundes Volksempfinden te missen en anderhalf miljoen kiezers te 'demoniseren' – zoals de standaardreactie van de PVV bij elke kritiek op haar doen en laten luidt – heeft inmiddels bij de regeringscoalitie tot een grootschalig wegkijken geleid als er weer een discutabele, of zelfs ronduit schunnige uitspraken worden gedaan.” Willem Arondéus was een beeldend kunstenaar en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, die openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam.
03/05: Oud Tweede Kamerlid Mei Li Vos schrijft in een opiniestuk in Trouw dat de PVV moet wegblijven van de dodenherdenking op 4 mei, omdat zij volgens haar verkiezingsprogramma 'de slachtoffers van het (nationaal-)socialisme herdenken'. “Hoe rustig kan je als kleinkind van een Auschwitz-overlevende naast Martin Bosma op de Dam staan als je weet dat hij het nationaal-socialisme hetzelfde vindt als het socialisme? Wat moet een nazaat van een socialistische verzetsstrijdster als een vijfde van de Kamerleden vindt dat zijn moeder aan de verkeerde kant stond?”
06/05: De PVV komt in de Provinciale Staten van Limburg in het bestuur en gaat samen met CDA en VVD regeren. Antoine Janssen gaat namens de PVV de post Veiligheid en Leefbaarheid invullen en Theo Krebber krijgt (jeugd)zorg en openbaar vervoer. De anti-islam agenda van de PVV komt niet terug in het in regeerakkoord; geen verbod op de bouw van moskeeën in de provincie, geen verbod op het dragen van hoofddoekjes of het eten van halalvlees in het provinciehuis. In de andere elf provincies neemt de PVV in de oppositiebanken plaats. In Limburg is overigens een week later de eerste rel geboren als PVV-fractievoorzitter, ook Europarlementariër, Laurence Stassen een nieuwe moskee die in Roermond gebouwd wordt een 'haatpaleis' noemt.
10/05: Wilders is weer eens op reis, nu naar Canada en opnieuw de Verenigde Staten. In Canada is hij uitgenodigd door christelijk rechts, die de Bijbel volkomen letterlijk nemen en fel tegen het homohuwelijk zijn. Wilders is de Canadezen dankbaar dat zij in 1945 Nederland hebben bevrijdt en nu komt hij de Canadezen helpen om niet onder het juk van de islam te komen. (...) (Van de 34 miljoen Canadezen zijn er 2% moslim). Wilders zei dat Canadese soldaten niet hun leven hadden gegeven voor de bevrijding van Europa en om ons dan 50, 60, 70 jaar later opnieuw met een totalitaire ideologie met de naam islam geconfronteerd te zien. In tegenstelling tot in Rome brengt Wilders deze keer geen voetnoot over gematigde moslims aan in zijn publieke optredens. In een interview met Sun News Program The Source zei Wilders: “Vergeet alstublieft het concept van de radicale islam. Er is slechts een islam.. (...)” De politiek analist Michael Taube, die eerst nog wel iets zag in enkele van Wilders uitspraken, concludeert dat Wilders imago als 'kruisvaarder tegen de islam' nu voorgoed besmet is. “Als moslims islamitische cultuur willen, dan moeten ze of blijven in het land waar ze vandaan kwamen”, voegde Wilders nog toe. Bennie Farber, voorzitter van de Canadian Jewish Congress zei dat Wilders zijn toon drastisch moest matigen: “Wilders weet hoe hij mensen op de meest grove manier moet beledigen (...) maar om alle moslims over een kam te scheren... dat is niet de manier waarop we dat hier doen.” Wilders kreeg ook kritiek op zijn pleidooi voor het verbod op de koran en zijn omgang met de media; Wilders zou op een bijeenkomst met Canadese journalisten voorafgaand aan individuele interviews de pers op 'achtergrondbasis' bijpraten. De afspraak daarbij is kennelijk dat de inhoud niet toegeschreven aan de persoon in de krant mag komen. Wel schrijven journalisten mee om niet alles te vergeten wat wordt gezegd. Jenny Yuen, van de rechts-populistische Toronto Sun, mocht dat niet en moest onder dreiging dat Wilders anders niet wou willen worden geïnterviewd door de zender Sun die bij diezelfde krant hoort, vijf pagina's aantekeningen uit haar notitieblok scheuren en inleveren bij PVV-woordvoerder Gaelle de Graaff.
19/05: Wilders zegt in een debat in de Tweede Kamer dat de PvdA Nederland de afgelopen decennia heeft laten volstromen met 'islamitisch stemvee'. SP-fractievoorzitter Roemer liep kwaad de Kamer uit. Premier Rutte sprak van een 'zeer ongepaste stem'. Later was Wilders weer boos op Rutte omdat die het staatshoofd, de koningin, lid van de regering wil houden. Ook waarschuwde Wilders minister voor Immigratie en Asiel Leers dat de aanscherping van de gezinshereniging er moet komen, ondanks dat het in strijd is met mensenrechten zoals die in de Europese Unie gelden. In totaal zijn overigens 39 voorstellen uit het regeerakkoord zijn in strijd met nationaal en internationaal recht.
23/05: De 566 Statenleden kiezen de senatoren voor de Eerste Kamer: VVD en CDA zakken van 35 naar 27 zetels en met de 10 zetels erbij van de PVV, haalt het minderheidsgedoogkabinet net geen meerderheid (37 van de 75 zetels) in de Eerste Kamer. De ene zetel van de SGP zal de coalitie aan een meerderheid helpen, net als de twee SGP-zetels in de Tweede Kamer als rugdekking fungeren mocht er een CDA'er dissident stemmen, of een PVV'er vastzitten. Niet alle Statenleden stemden overigens op hun eigen partij; zo waren er een VVD'er in Brabant en eentje in Flevoland die op verzoek van het kabinet op de PVV hebben gestemd. En stemden twee CDA'ers, eentje in Zuid-Holland en eentje in Limburg op de VVD. Overigens bizar; het CDA verloor verreweg de meeste zetels bij de PS-verkiezingen, maar zitten in liefst 10 van de 12 Gedeputeerde Staten, het bestuursorgaan van de provincies.

(uit: Alert!, nummer 2, juni 2011. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud