alert = afa

Home
Inhoud 2-2011
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Redactioneel

Welkom in dit extra dikke zomernummer! De serie ‘Geschiedenis van het Vlaams-nationalisme’ gaat in de volgende editie met deel IV verder. Qua lengte is dit artikel vervangen door een tweedelig, dat wil zeggen voor- en achterin dit nummer, artikel over de politiek- juridische strijd binnen de PVV vanaf 2004 tot heden.

Waar geen plek voor was deze keer is de Wilderskroniek, die staat bij verschijnen van deze Alert! op de website. Voor het eerst in een jaar of tien overigens weer eens discussiestukken, of althans een aanzet daartoe, in de Alert! Kennelijk is er behoefte aan herdefiniëring van de antifascistische praktijk, aan verbreding of juist toespitsing. Dat er nagedacht wordt kunnen we als redactie enkel toejuichen en graag roepen we hierbij op om te reageren op de stukken van AFA-Nijmegen en AFA-Fryslan.

En waar ook in deze Alert! geen plek voor was, is een reactie op het verhaal van Paul Kraaijer. Kraaijer beweert in de Telegraaf en in een gefilmd interview met misdaadverslaggever John van den Heuvel dat hij tot augustus 2010 grofweg zo’n 25 jaar, aangestuurd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst, heeft rondgelopen in allerlei delen van de (radicaal)-linkse beweging in Nederland. En dat hij elke avond een ‘journaaltje’ typte voor zijn ‘runners’, agenten die hem aanstuurden, begeleiden en betaalden.

Kraaijer was actief voor AFA en de Alert! van ongeveer 1995 tot eind 1998. In tegenstelling tot wat hij beweert, was hij niet betrokken bij de oprichting van de Alert! in 1997. Hij zat wel in die periode in de redactie, schreef enkele artikelen, maar bemoeide zich niet met de inhoud van het blad of met het abonneebestand.

Verder was Kraaijer op onderdelen perswoordvoerder van AFA in diezelfde periode. Mensen die hem uit die tijd kennen, weten van zijn neiging tot zelfoverschatting en van zijn ontembare fantasie om te denken dat hij in het middelpunt van de berichtgeving stond, en zijn pogingen althans zijn leven toch vooral een spannender invulling te geven. Wij gaan er dan ook vooralsnog vanuit dat Kraaijer zichzelf hiermee nog één keer in de spotlights heeft willen plaatsen en dat het verhaal één grote luchtbel is.

Of deze Alert! u op tijd bereikt weten we niet, maar we verwijzen graag naar www.denhaagtegenracisme.wordpress.com voor een demonstratie op zaterdag 18 juni, 12.30 op het Spuiplein in Den Haag onder het motto ‘Samen tegen nazi’s, geen Blood & Honour in onze stad!’.

De redactie

(uit: Alert!, nummer 2, juni 2011. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud