alert!Persbericht TRN

Turkse Raad Nederland - Turkish Council of Holland

PERSBERICHT

Haarlem, 13 september 1995

Onderwerp: Georganiseerde misdaad en Turken

De uitlatingen van Prof. Bovenkerk tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie op 6 september jl. heeft veel gelijkenis met eerder uitlatingen van commissaris Nordholt. Toen werd er ook zonder enig bewijs gewezen naar Turken en gesproken over Turkse drugssyndicaten en oplichtingspraktijken. De uitlatingen van Nordholt bleken achteraf een losse flodder te zijn geweest. Zo zijn ook de beweringen van criminoloog Bovenkerk een losse flodder.

De vermeende drugssyndicaten in Nederland zijn feitelijk nauw verbonden met de Koerdische terreurorganisatie PKK. Onder het mom van vechten voor vrijheid is de PKK in oorlog gewikkeld tegen Turkije. De PKK financiert haar smerige oorlog in Turkije met financiële en logistieke steun van Irak - Iran - Rusland en als grootste sponsor Griekenland. Volgens het rapport BFV heeft de PKK in Duitsland een jaarlijks inkomen van 30.000.000 Marken. De PKK heeft ook in overige Westerse landen enorme bron van inkomsten. Deze bron van inkomsten zijn afkomstig via handel in drugs - oplichting waaronder de Nederlandse overheid voor miljoenen guldens aan kinderbijslag - afpersing van de Turkse gemeenschap en mensen smokkel (de grens overbrengen van ilegalen). Ondanks dat de activiteiten van de PKK bij de Nederlandse overheid bekend zijn wordt er toch door bepaalde mensen zonder enig bewijs naar Turken gewezen.
Zoals u ook wellicht weet brengt deze week Minister van buitenlandse zaken Dhr. Van Mierlo een bezoek aan Turkije. Kort voor tijd dat er een staatsbezoek plaatsvindt komen dit soort mensen als prof. Bovenkerk in het spel om de meningen van de Ministers van de Europese Unie te beïnvloeden. Het gaat om een ding: de toetreding van Turkije tot de Europese Unie moet gestopt worden. We hebben geconstateerd dat de Koninklijke Marechaussee en de douane op de luchthaven Schiphol zijn betrokken bij de smokkel van drugs. Zij waren goed betaalde hulpen bij het binnen laten van illegalen.
- De Koninklijke Notariële Broederschap is weliswaar de betrouwbaarste orgaan van Nederland en die samen zelfs met de sommige advocaten zijn zelfs in dienst zijn van de misdaad organisaties.
- Sommige Nederlandse banken en wisselkantoren zijn betrokken geweest bij witwaspraktijken.
- De overheid laat tegen haar grondwet in 400.000 kilo's of meer drugs binnen om zogenaamd tot de bovenwereld door te dringen.
- Vele politieagenten zijn ontslagen vanwege hun medeplichtigheid aan misdaadorganisaties.

Al deze belangrijkste organen van Nederland zijn dus onbetrouwbaar. Prof. Bovenkerk is dus net zo onbetrouwbaar in zijn uitlatingen. We hebben dan ook vermoeden dat prof. Bovenkerk dit soort uitlatingen gezegd heeft om nogmaals de mening van de minister van buitenlandse zaken te beïnvloeden in opdracht van de terreurorganisatie PKK.

De inkomsten uit drugs gaat naar landen waar de PKK haar wapen aankopen doet en niet naar het herkomstland zoals prof. Bovenkerk heeft beweerd. Dit soort ongenuanceerde uitlatingen resulteren niet alleen dat Turken in Nederland als schuldige worden aangemerkt maar zijn ook zondebok voor het falen van Nederlandse politie bij het bestrijden van het georganiseerde misdaad. Bij de politie wordt er slap gepraat over de Turken zaken en de Turken moeheid. In plaats van slap te praten kunnen zij beter tegen deze misdaad organisaties keihard optreden. De Turkse gemeenschap wil niet anders dan de criminelen met de hardste middelen gestraft worden. Tegen deze misdaad organisaties passen geen halfzachte maatregelen of gedoogd beleid.

Ten laatste wordt de Turkse overheid zeer grof beschuldigd door criminoloog Yesilgoz die zelf een sympathistant is van de PKK. Criminoloog Yesilgoz heeft volgens de redacteur gezegd dat de maffia en de overheid een zijn in Turkije en dat de drugshandel vrijwel geheel ongemoeid gelaten wordt. Volgens ons weet beste Yesilgoz niet dat Turkije nooit een drugsnota van Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Scandinavische landen heeft gehad en Nederland wel.
- Beste Yesilgoz weet niet dat er geen coffeeshops zijn in Turkije waar in openheid drugs wordt verhandeld en in Nederland wel.
- Beste Yesilgoz weet niet dat Turkije geen gratis drugs verleent aan drugsverslaafden maar Nederland wel.
- Beste Yesilgoz is ook niet op de hoogte van dat verslaafden uit o.a. omringende landen niet naar Turkije komen maar naar Nederland wel. Hieruit verdient Nederland het tienvoudige aan zwart geld.
- Beste Yesilgoz weet niet waar de inkomsten zijn gebleven van de 400.000 kilo's drugs die de overheid heeft ingevoerd tegen de wet in.
- Beste Yesilgoz weet niet dat in heel veel wijken in Nederland injectienaalden van drugsverslaafden door kinderen op straat worden gevonden en in Turkije niet.
- Wij stellen ook voor aan beste Yesilgoz met een paar gram drugs in Turkije over straat te lopen dan weet hij wel beter of drugshandel in Turkije gemoeid of ongemoeid gelaten wordt.

Alles wat de misdaad organisatie PKK heeft uitgehaald wordt geschreven op de rekening van de Turken. Hiermee probeert de Nederlandse overheid het falende drugsbeleid en corruptie in Nederland te verdoezelen.

Nederland moet nu eindelijk eens ophouden met hun anti-Turkse opstelling.

back