alert!Korte berichten

Ruzie in Feijenoord
Brigade M uitgespeeld?
Onrust in Eindhoven
Hans de Jong opnieuw veroordeeld
Autonome Antifa België

Ruzie in Feijenoord
Op zaterdag 8 maart 2003 demonstreerden een kleine vijftig rechts-extremisten in de Rotterdamse wijk Feijenoord. De route is kort en loopt grotendeels langs het spoor door een dunbevolkt gebied. Op de plek waar een nieuwe moskee zal gaan verrijzen hield het deelraadslid Florens van der Kooi een toespraak tegen de islam in het algemeen en tegen de nieuwbouwplannen in het bijzonder. Hij is ook de landelijke voorzitter van de Nieuwe Nationale Partij (NNP), de partij achter deze kleine demonstratie, en ook de partij waarvoor hij in de deelraad van Feijenoord zitting heeft. Samen met de ex-Centrumdemocraat Jan Teijn werd hij in maart 2002 verkozen en keerde extreem-rechts terug in een politiek lichaam (1). Maar nu, na een jaartje oppositie voeren, is de tweemansfractie gescheurd. De ruzie begint al in de aanloop naar de demonstratie. Op 8 maart is er namelijk ook een NVU-demonstratie in Apeldoorn waartegen de Antifascistische Aktie (AFA) een tegendemonstratie heeft georganiseerd. Heel calculerend bedenken enkele bestuursleden van de NNP dan dat de AFA moeilijk op twee plaatsten tegelijkertijd zou kunnen demonstreren en hals-over-kop vragen zij de demonstratie aan in Feijenoord. Hiermee trappen zij echter Jan Teijn op zijn tenen omdat hij niet van de plannen op de hoogte is. Hij voelt zich gepasseerd en roept openlijk uit dat hij, en zijn afdelingsbestuur, de NNP-demonstratie zal boycotten. Daags voor de demonstratie wordt het geschil echter bijgelegd en Jan Teijn doet uiteindelijk gewoon mee.

Weerstand
De lucht lijkt enkele dagen daarna helemaal geklaard als Teijn via zijn website Weerstand een gloednieuwe "NNP Rotterdam Rijnmondt" internetsite lanceert. Met flink veel enthousiasme heeft hij hieraan gewerkt, en allerlei nieuwssecties aangebracht. Ook stelt hij het nieuwe afdelingsbestuur voor en blijkt de partijafdeling zelfs een heuse online-winkel te hebben. Hier zijn bijvoorbeeld hangertjes met een Keltisch kruis te koop en ook speldjes met witte vuistjes. Op de demonstratie liep bijvoorbeeld een van de organisatoren, Paul Peters, met zo'n speldje. Het is niet moeilijk om te raden wat er met een wit vuistje bedoelt wordt binnen deze racistische partij. Hiernaast verkoopt Teijn via deze webwinkel cd's van "diverse rechtse bands". Enkele noemt hij er ook bij name; met de titel "Frank Rennecke-Kameraden", bedoelt hij natuurlijk de cd "Kameraden" van de Duitse fascistische volkszanger Frank Rennicke. Deze NPD'er werd vorig jaar nog wegens opruiing veroordeeld. Ook verkoopt Teijn hier een cd van de Duitse naziband Landser, getiteld "Landser - Der Sturm Brecht Los". De Duitse justitie onderzoekt momenteel of deze band is te vervolgen wegens het aanzetten tot geweld en haat. De band zingt racistische en anti-semitische teksten. Ook heeft Teijn kennelijk nog een voorraadje Amerikaanse muziek liggen, want ook de cd 'For Segregationists Only' is bij hem te koop in twee versies. Deze cd's zijn gemaakt door de band Johnny Rebel. Dit is racistische countrymuziek-groep uit de USA die openlijk sympathiseert met de Ku Klux Klan. Kennelijk past deze onthullende winkel toch niet zo in het straatje van Florens van der Kooi en de rest van het NNP-bestuur, want na korte tijd worden de hierboven genoemde muziekitems uit de webwinkel verwijderd. En dat dit niet was omdat ze zo snel uitverkocht zijn blijkt weer een weekje later. Dan namelijk kondigt Jan Teijn plotsklaps zijn vertrek uit de NNP aan. Als reden voert hij het radicale verleden van de nieuwe partijsecretaris Paul Peters op, die afkomstig is uit het nazistische Stormfront Nederland (SFN). Peters is op zaterdag 22 maart benoemd tot landelijk secretaris en Jan Teijn ziet dit niet zo zitten. Hij vreest dat de NNP een steeds extremere koers op gaat en vindt dat Florens van der Kooi zich autoritair gedraagt. Andere NNP'ers beweren echter dat Jan Teijn zelf geroyeerd werd op deze zaterdag vanwege de verkoop van de omstreden cd's. Een andere oorzaak voor de scheuring kan liggen in het feit dat Jan Teijn en Florens van der Kooi sowieso niet goed met elkaar op kunnen schieten en dat een ruzie dus onvermijdelijk was. Dat het radicale verleden van Paul Peters zo'n enorm struikelblok voor Jan Teijn zou zijn klinkt ook niet erg overtuigend als je naar Teijn's eigen curriculum vitae kijkt. Aanvankelijk had hij vanaf 1994 als CD'er zitting in de Rotterdamse gemeenteraad. Medio 1996 stapte hij over naar de veel radicalere partij CP'86 en als deze partij eind 1996 uiteenscheurt in een gematigde en een radicalere vleugel, kiest Jan Teijn voor de radicale neo-nazistische zijde. Hij koos op dat moment voor mensen die nu qua politieke kleur het best op hun plaats zouden zijn binnen de NVU. Met mensen uit deze kringen doet Teijn mee aan een kleine demonstratie van het radicale Odal-Aktiekomitee in Antwerpen in november 1997. Met vijftig neo-nazi's waaronder Eite Homan, Martijn Freling, Joop Glimmerveen en Constant Kusters demonstreerde Jan Teijn toen voor eerherstel voor vrijwilligers in de Waffen SS en amnestie voor oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Men droeg onder meer een spandoek van de NVU-jongerenorganisatie Germaanse Jeugd in Nederland mee.

Paul Peters
Toch heeft Jan Teijn wel gelijk als hij in de benoeming van de nieuwe NNP-secretaris een beweging naar rechts ziet. Met Paul G.A. Peters (1979) uit Voorburg haalt de partij namelijk een radicale fascist binnen. Hij was inderdaad actief binnen Stormfront Nederland (SFN), een organisatie die hoofdzakelijk door gabberjeugd bevolkt werd die elkaar onder meer op Hitlerherdenkingen ontmoette. Maar daar bovenop was Peters ook nog eens mede- verantwoordelijk voor de meest spraakmakende actie vanuit deze omstreden groepering. In april 2001 bekladde hij met twee jongens uit Oosterhout een joodse begraafplaats in die regio. Een schokkende actie waarover zelfs premier Wim Kok zijn afschuw uitsprak. Peters kwam nog goed weg met een maandje celstraf, een schadevergoeding en tachtig uur werkstraf. Hij had bij de rechter verklaard dat hij uit SFN was en dat hij toch wel spijt had van de actie. Hij stond echter nog wel altijd achter de leuzen (zoals "Jude Raus" en "Wir sind zurück") en verklaarde een moslimhater te zijn die vanaf zijn veertiende actief als rechts-extremist is. Zijn bewering over zijn vertrek bij SFN komt echter in een ongeloofwaardig daglicht te staan als Peters een paar weken na zijn proces weer actief is bij een folderactie van de organisatie in Nijmegen. Een groep anti-fascisten verjaagt het SFN-gezelschap dan voordat ze het centrum in kunnen trekken. In een discussie over de NNP-ruzie op het extreemrechtse internetforum van Polinco zegt "De Ruyter" uit Antwerpen dat er in het SFN-blad Stormnieuws ooit een foto gestaan heeft van de eerste bijeenkomst van Stormfront Nederland. Op deze foto zouden de deelnemers, waaronder Paul Peters, met "een erectie in hun rechterarm" gestaan hebben. Met andere woorden, ze brachten met zijn allen de Hitlergroet. Dat een dergelijke persoon in het hoofdbestuur van de NNP terecht is gekomen zegt veel over deze partij.

Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka

(1) Officieel is er de afgelopen jaren altijd een extreemrechtse deelneming in een politiek lichaam geweest, maar de CD'er Ad Bierhuizen was tot maart 2003 de enige die nog over was. Hij zat in de Schiedamse gemeenteraad, maar vanwege zijn constante afwezigheid kun je hier moeilijk spreken van een actieve deelname.


Brigade M uitgespeeld?
Op zaterdag 29 maart vond er in Wallonië een groot afscheidsconcert plaats van de populaire engelse nazi-band _'English Rose'. Ook Brigade M was van de partij. Bandleider Tim Mudde heeft daags na dit optreden zanger Dave Blom en gitarist Stefan Verkooyen uit zijn formatie gezet. Op haar website beweert Brigade M dat Blom en Verkooyen om persoonlijke redenen uit de band zijn weggegaan. De geruchten dat Dave Blom te nationaal socialistisch zou zijn, en daarom uit de band is gegooid, zijn echter niet van de lucht. In een reactie van Mudde op een discussieforum op internet blijkt inderdaad dat de actie niet persoonlijk, maar politiek is gemotiveerd. "Ieder groepslid is vanaf het begin dat hij in de groep zat duidelijk verteld waar de groep voor staat, wat de bedoeling van de groep is en wat de gedragsregels binnen de groep zijn. Brigade M is enkel en alleen opgericht om de beweging te versterken door het overbrengen van teksten die niet enkel en alleen over 'buitenlanders' gaan. Juist aktuele thema's als Anti-globalisme, de strijd van het Palestijnse volk voor zelfbeschikking, het proces van Volkert van der Graaf en de imperialistische oorlog tegen Irak vragen om onze mening in de openbaarheid via onze eigen kanalen.", aldus de bandleider. Kennelijk passen de a-politieke hardrocker Stefan en de nationaal socialistische NVU-aanhanger Dave niet meer bij Brigade M. Dave Blom, die in de zomer van 2000 wegens 'persoonlijke problemen' uit de extreemrechtse band Landstorm is weggegaan moet nu dus wéér op zoek naar een nieuwe band. Naar verluidt is Brigade M reeds aan het oefenen met een nieuwe zanger. Daarom zullen fans optredens van deze band voorlopig moeten missen. Het is de vraag of, wanneer Brigade M klaar is met oefenen (welke oefenruimte gebruiken ze eigenlijk?), het publiek nog in dezelfde getale komt opdagen. Met het afstoten van het platte nationaal socialisme, in de hoedanigheid van Blom, keert een deel van de fans zich hoogstwaarschijnlijk af van de band. Daarnaast maakt de oproep tot het boycotten van Mc Donalds en Tival -producten, als mede het propageren van een vegetarische levensstijl zonder alcohol en tabak, Brigade M tot een roepende in de extreemrechtse woestijn.

AFA landelijk secretariaat


Onrust in Eindhoven
Eind februari is AFA een campagne gestart tegen de 'neo-nazi kazerne' in Eindhoven. De kazerne is een sinds december 2000 gekraakt complex in Eindhoven. In dit complex aan de Achtseweg Zuid werkt de extreemrechtse 'Nationale Beweging' aan haar opbouw. Door culturele bijeenkomsten te houden, acties te organiseren en zich gezamenlijk politiek inhoudelijk te verdiepen willen partijonafhankelijke nationalisten een sterke nationalistische beweging opbouwen. Om deze opbouw te frustreren volgt AFA tot nu toe een tweeledige strategie.

Een overzicht
Op 24 februari spreekt AFA de eigenaar van de kazerne, de gemeente Eindhoven, via een open brief aan op haar verantwoordelijkheid en moreel besef. De eigenaar die momenteel ruimte faciliteert voor de Nationale Beweging, kan een einde maken aan de activiteiten aan de Achtseweg Zuid. Wanneer Groen Links deze kwestie in de gemeenteraadsvergadering van 10 maart 2003 aansnijdt, beweert de gemeente vreemd genoeg geen eigenaar te zijn van het complex. In een aan AFA gerichte brief, geschreven op 27 maart zegt de gemeente min of meer hetzelfde en wast zo, onterecht, haar handen in onschuld. Daarnaast is de 'neo-nazi kazerne' en haar Nationale Beweging op verschillende manieren in de schijnwerpers gezet. Door het plakken van tweeduizend onthullende posters (zie illustratie) door AFA-activisten in Eindhoven, het houden van een informatietour door Nederland en België en het schrijven van openbare brieven en persberichten, weten veel mensen nu van hun bestaan. Een grote frustratie voor de kazerne, waar wordt getracht in alle rust een intellectuele beweging op te bouwen. Vooral de aangekondigde AFA-demonstratie van 22 maart, die overigens wegens het uitbreken van de oorlog werd uitgesteld, heeft de gemoederen op de kazerne hoog doen oplaaien. Overtuigd van het feit dat AFA in het weekeinde van de 22e de kazerne zal aanvallen zoekt men medestanders om de 'vrijplaats' te verdedigen. Hierbij komt de verdeeldheid binnen de extreemrechtse beweging weer eens aan het licht. De ideologische koers van de kazerne is niet bij iedereen geliefd. Bovendien is er in de afgelopen jaren een lijst aangelegd van personen die niet welkom zijn op het gekraakte terrein. Gezien de reactie op een internetforum van iemand die zich Blut & Ehre noemt verkleint dit het potentieel aan verdedigers. "Als je voor zulk tuig als die Eindhovenaren gaat demonstreren ben je niet goed in je kop! Een zwarte lijst maken met mensen uit je eigen beweging erop, dan ben je zwaar dom bezig! Ik loop alle demo`s mee, en als dit niet was gebeurd had ik jullie ook gesteund! Maar omdat jullie zoveel kameraden van mij en mijzelf op die zwarte lijst van je hebben, ken je mijn reet likken." Saillant detail is dat Remy Hoven, iemand die Stormfront Nederland (SFN) levend probeert te houden, beweert te zijn benaderd door de kazerne. Stormfront Nederland, een verzameling slikkende, siegheilende, exhibitionistische neo nazi's, past niet in het intellectueel nationalistische profiel dat de kazerne van medestanders verlangt. Remy Hoven op het gastenboek van SFN: "Ik kreeg een bericht op mijn telefoon, dat er in Eindhoven een demonstratie van de AFA zou plaatsvinden. De kazerne, zo melde het bericht, zou een tegendemonstratie organiseren. Ik belde het nummer dat mij dit bericht had verstuurd, en ik kreeg ene Daniel aan de lijn, of ik met het Stormfront niet deel wou nemen. Daar ik wel een voorstander ben van een AFA tegendemonstratie, reageerde ik niet afwijzend. Verbaasd was ik wel, want zover ik weet moest die hele kazerne niets van Stormfront Nederland hebben. Maar na wat informatie te hebben ingewonnen, begon ik het te begrijpen. Er was in het geheel geen sprake van een tegendemonstratie, maar slechts het verdedigen van de kazerne tegen een AFA-demonstratie, kijk dat is natuurlijk een heel ander verhaal, daar voelde ik niets voor." Zoals we gewend zijn is de extreemrechtse beweging in Nederland versplintert. Het opbouwen van een beweging die nauwelijks enige structuur en geld heeft is natuurlijk ook ontzettend moeilijk. Des te meer reden voor AFA om door te gaan met de campagne tegen de 'neo-nazi kazerne'. Vooralsnog is dit de enige plek in Nederland waar rechtsextremisten in alle rust kunnen werken aan de opbouw van hun beweging. Het volgen van de strategie van de nieuwrechtse ideologie, wat de Nationale Beweging en de kazerne doen, heeft de extreemrechtse politiek in Frankrijk en België geen windeieren gelegd. Laat het in Nederland niet zo ver komen. Stop de 'neo-nazi kazerne'!

AFA landelijk secretariaat


Hans de Jong opnieuw veroordeeld
Eind maart werd voor de rechtbank in Maastricht de Nijmeegse ex-Stormfronter Hans de Jong veroordeeld tot een celstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Daarnaast werd de Jong veroordeeld tot een schadevergoeding van 470 euro. Zijn broer Frans kreeg een werkstraf van twintig uur. De Nijmegenaar Bart Edelensbosch werd veroordeeld tot 470 euro schadevergoeding en een taakstraf van 160 uur. Eind november afgelopen jaar was het drietal samen met een groep van dertien anderen op weg naar een gabberfeest. Onderweg bezocht de groep een snackbar in Maastricht om wat te eten. Terwijl de groep zat te wachten op de bestelling deed Edelenbosch een greep in de kassa. Een toevallige aanwezige agent in burger zag dit en greep in, wat resulteerde in een vechtpartij. Hierbij trok de agent zijn dienstpistool en maakte gebruik van peperspray waarna er zestien arrestaties volgden. Bij deze arrestaties bleek de groep in bezit te zijn van nazistische cd's, artikels en stickers. Twaalf van de arrestanten werden niet vervolgd, de zaak van een 19-jarige Wijchenaar wordt apart behandeld, hij zegt niks meer met zijn toenmalige vrienden te maken willen hebben. Voor Hans de Jong is dit zeker niet zijn eerste veroordeling. Naast inbraak heeft De Jong meerdere racistische mishandelingen op zijn naam staan. Ook is de Jong niet onbekend met het fenomeen voetbalvandalisme. Zijn broer Frans is eerder wegens grafschennis veroordeeld.

Zie ook _'Nijmeegse Stormfronter uit huis gezet', Alert!#1 2003,
http://www.xs4all.nl/~afa/alert/4_1/kort41.html#dejong


Autonome Antifa België
Eens in de drie jaar betoogt de nationalistische studentenvereniging NSV in de Belgische stad Leuven. Afgelopen 27 februari was het weer zo ver. Traditiegetrouw vindt er, op 'veilige' afstand, een linkse tegenmanifestatie plaats. Gefrustreerd over het geringe effect van deze linkse manifestaties, de NSV kan immers telkens weer ongestoord marcheren, hebben autonome antifascisten dit jaar de status-quo doorbroken. Kort nadat de NSV demonstratie, die zich kant tegen het groeiend gebruik van Engels in het hoger onderwijs, onder zware politiebegeleiding vertrekt voor haar ronde door de stad stuit zij op problemen. Antifascisten hebben op een kruispunt een barricade opgeworpen. Een opgebroken straat, stoelen, oude fietsen en grote zetels beletten een verdere doorgang van de NSV. De politie koos er duidelijk voor de verdediging van de extreemrechtse mars op zich te nemen. Terwijl zij door antifascisten werd bestookt met stenen, verfpotten en brandende fakkels werd met behulp van het waterkanon de straat schoongeveegd. De betoging van het NSV vertrok uiteindelijk met een vertraging van meer dan een uur en moest nog meermaals in bescherming genomen worden door de politie. De NSV-betogers werden vervolgens op elk kruispunt door tientallen tegenbetogers onthaald met slogans als "geen fascisten in deze stad''. De politie moest opnieuw ingrijpen toen een deel van NSV'ers terug op de bus naar huis wilde. Pas na middernacht keerde de rust weer terug in de Leuvense binnenstad. "Wat een hoogdag der tradities hoorde te worden, 'ontaardde' in een nooit geziene hoogmis van direct verzet!", vertelt het anarchistisch sociaal centrum uit Leuven. Anarchistische antifascisten zijn zeer tevreden over de tegenbetoging. Een groot deel van de linkse tegenbetoging, die zich traditiegetrouw niet aan een confrontatie met de NSV waagt, raakt danig geïnspireerd door de anarchistische vonk. En er is een duidelijke boodschap aan de NSV overgedragen. Zij kan maar beter op de steun en de bescherming van de burgervader kan rekenen als ze in Leuven komen marcheren.

AFA landelijk secretariaat

back