alert = afa

Home
Inhoud 3-2009
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Smetvrees van PVV

Sablerolle gedumpt door partij

Jaap van Beek

Eind augustus bericht NOVA over een PVV-medewerker die in het verleden actief is geweest bij Nieuw Rechts. De betrokkene ontkent. De PVV trapt hem desondanks naar beneden, uit angst voor een besmet imago.

Het is de zomer van 2004, en de jongerenafdeling van Nieuw Rechts (NR) organiseert een demonstratie in Den Haag. NR is op dat moment de grootste extreemrechtse partij van Nederland, die een aantrekkingskracht heeft op een breed deel van de extreemrechtse beweging. Onder de circa 100 demonstranten bevinden zich voormalige prominente leden van de Centrumpartij en Centrum Democraten zoals Alfred Vierling en Wim Elsthout. Daarnaast zijn types als Paul Peters (actieleider Voorpost Nederland), Ben van der Kooi (extreemrechts straatactivist) en Barry Kluft (destijds lid nazistische splintergroepering Skinhead Jugend Rijnland) aanwezig. De demonstranten zijn een bont en uitgesproken extreemrechts gezelschap, waar ook Ruud Sablerolle deel van uitmaakt. Deze zomer duikt Sablerolle op als coördinator van de samenstelling van de PVV-kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Nadat de actualiteitenrubriek NOVA hier aandacht aan besteed en foto’s toont van de PVV-coördinator op de NR-demonstratie reageert de PVV direct door de rol van Sablerolle te minimaliseren. Hij zou geen coördinator zijn, maar slechts een ‘vrijwilliger’ die ‘posters plakt’ en ‘niet meer welkom is bij de PVV’. Sablerolle zelf ontkent dat de foto tijdens een NR demonstratie is genomen. Deze zou van een Pim Fortuyn herdenking afkomstig zijn. Bovendien is hij wel degelijk PVV-coördinator. Of Sablerolle in de war is, of simpelweg liegt is onduidelijk. Hij was in elk geval wel degelijk aanwezig op de NR-demonstratie, en dat is niet zijn enige link met extremistisch Nederland. Zo voerde hij in het verleden samen met Ben van der Kooi actie en in april 2008, tijdens een afgelaste demonstratie van de anti-islamorganisatie SIOE, blijkt hij vriendschappelijke contacten met Peters en Van der Kooi te onderhouden. Na de uitzending in NOVA ontvangt Sablerolle via de digitale weg uit deze hoek verschillende opbeurende berichten. Kortom, de contacten met doorgewinterde rechts-extremisten zijn niet van de lucht.

Ruud Sablerolle (rechts aan het spandoek) voert actie met Ben van der Kooi
  Ruud Sablerolle met Ben van der Kooi  
PVV in overleg met BNP, Jobbik en Front National
Alhoewel de PVV en organisaties als NR en Voorpost niet exact met elkaar te vergelijken zijn, bestaan er wel veel overeenkomsten. De PVV gebruikt net als zij de vrijheid van meningsuiting als argument om gevoeligheden van religieuze en etnische minderheden aan te pakken. Door de Westerse en christelijke cultuur superieur te achten aan ‘de achterlijke islam’, grondrechten van minderheden af te willen nemen en het leger in te willen zetten voor politietaken beweegt de PVV zich in eenzelfde politieke discours als de organisaties waar het niet mee vergeleken wil worden. Organisaties die net als de PVV zijn gericht op een bepaalde culturele zuivering en de intentie hebben bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Dat extreemrechtse activisten zich dan aangetrokken voelen tot een partij als de PVV is niet verbazingwekkend. De PVV kan deze ‘besmette’ individuen gemakkelijk dumpen. Wat vroeger als onbehoorlijk, discriminerend en buiten de orde werd beschouwd heeft een genormaliseerd karakter gekregen en deze tendens is nog niet gestopt. Hierdoor staan honderdduizenden mensen achter de PVV waardoor men de hulp van extreemrechtse activisten niet nodig heeft.

Ruud Sablerolle
  Ruud Sablerolle  
Terwijl de PVV in Nederland de samenwerking met omstreden extreemrechtse personen en organisaties uit de weg probeert te gaan, stelt men zich in het buitenland heel anders op. Een bekend voorbeeld is het interview dat Wilders deze zomer aan de Deense televisie geeft. Hierin pleit hij voor het uitzetten van ‘miljoenen, tientallen miljoenen’ moslims uit Europa. In Israël sprak hij op uitnodiging van een lid van de extreemrechtse Nationale Unie, een partij die vindt dat Israël etnisch zuiverder gemaakt moet worden door het vertrek van Arabische Israëli’s. En na de verkiezingen voor het Europees Parlement, waar de PVV vier zetels heeft bemachtigd neemt de partij deel aan een overleg tussen verschillende onafhankelijke partijen. Op enkele uitzonderingen na, behoren deze partijen tot het extreemrechtse kamp. Een journalist van het Engelse New Statesman ziet de PVV hier in een overleg samen met de British National Party, de Hongaarse anti-zigeuner partij Jobbik en het Franse Front National van Le Pen. Het kan de PVV blijkbaar niet ver genoeg gaan. Dat belooft nog wat voor de toekomst.

(uit: Alert!, nummer 3, oktober 2009. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud