alert = afa

Home
Inhoud 3-2010
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

Actie

printversie

De PVV in Europa

Wilderssluitookjouuit.nl

Bij de laatste verkiezingen voor het Europees parlement in 2009 behaalde de Partij Voor de Vrijheid (PVV) vier zetels en een restzetel in het parlement. Deze restzetel wordt na de ratificatie van het verdrag van Lissabon in de praktijk toegekend. Wat voeren deze vier PVV'ers eigenlijk uit in het Europees parlement? Waarom horen we zo weinig van het PVV- front in Europa? Wat zijn de drijfveren voor de PVV om mee te doen in de Europese politiek? En hoe profileert deze anti-Europa partij zich in het door henzelf zo gehate Europese Parlement?

Wie is wie
Wie zitten er precies voor de PVV in het Europees Parlement? Als eerste komen we bij de PVV-lijsstrekker Barry Madlener die met strakke hand de PVV-delegatie in het Europees parlement leidt, uiteraard onder supervisie van Geert Wilders. Madlener is al jaren vertrouweling van Wilders. Voor zijn politieke carrière was Madlener makelaar, was hij actief bij Leefbaar Nederland en zat hij van 2002 tot 2007 in de Rotterdamse gemeenteraad voor Leefbaar Rotterdam. Verder bestaat de PVV in Europa uit theoloog Lucas Hartong, Laurence Stassen, oud- presentatrice bij L1 (en oud-collega van PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus) en Daniël van der Stoep, afgestudeerd als jurist Europees en internationaal recht.

Stemgedrag PVV'ers
Hoe de vier PVV'ers in het Europees Parlement stemmen zegt veel over hun opstelling in het parlement en hun intenties, daarom is het de moeite waard om hun stemgedrag eens te bekijken. Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft de uitslagen van de stemmingen van enkele resoluties op een rijtje gezet. Het eerste wat hierbij opvalt is dat de PVV'ers uiteraard met elkaar meestemmen. In de resoluties die door het IPP zijn onderzocht is dit zelfs altijd het geval. Wat verder opvalt is dat de PVV met hun stemgedrag veel mensen, vooral minderheden, uitsluit en worden bovendien eigen standpunten tegengesproken in het stemgedrag. Zo heeft de PVV tegen het verlengen van het vaderschapsverlof gestemd terwijl zij zich profileren als een vrouwvriendelijke partij. PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema zegt zelfs wegens de vrouwenrechten bij de PVV te zijn gegaan (1). Bij de stemming om het vaderschapsverlof ging het erom of volgens Europese regelgeving vaders (of moeders in het geval van een lesbische relatie) twee weken betaald verlof zouden krijgen in plaats van de twee dagen die op dit moment gangbaar zijn in Nederland. Door tegen te stemmen heeft de PVV bijgedragen aan het opleggen van een exclusieve moederrol aan de pas bevallen vrouw (2). Dat dit juist een stap terug is op het gebied van vrouwenrechten mag duidelijk zijn. Meer in het algemeen spreekt de PVV zich enkel uit tegen seksisme en de onderdrukking van vrouwen wanneer het toepasbaar is als middel ter bekritisering van de islam. Daarbuiten lijkt te partij zich niet erg voor vrouwenrechten te interesseren.

Een ander punt waaruit de vrijheid waar de PVV in haar naam voor pleit niet is gebleken is tijdens de stemming over een resolutie voor meer persvrijheid in Italië. De PVV vond het kennelijk niet nodig dat in een land waar de minister-president vele media bezit en waar kritische journalisten de mond wordt gesnoerd, meer persvrijheid is. Wanneer het gaat om anti-islamitische cartoons is de persvrijheid voor de PVV erg belangrijk maar Berlusconi mag van de PVV voorlopig zijn gang gaan. Zo was Wilders zeer ontstemd toen de Telegraaf geen anti-islam cartoons wilde afdrukken op Wilders' speciale lijsttrekkerpagina in die krant. Dergelijke beslissingen worden door de PVV gezien als buigen voor de islam, maar met hetzelfde gemak buigt de PVV voor Berlusconi.

Heeft de PVV stemmer wel behoefte aan democratisering?

In mei 2010 sprong Hero Brinkman op de bres voor meer democratie binnen de PVV. Hij wil dat mensen lid kunnen worden van de PVV, om zo de PVV een democratischer karakter te geven. De persoon met veruit de meeste invloed op de politieke koers van de partij is op dit moment namelijk het enige lid van de partij: Geert Wilders.

Het plan voor Brinkman was simpel, hij wilde een campagne gaan voeren om voorkeurstemmen te krijgen en daarmee een signaal afgeven aan de PVV dat de kiezers een democratische partij wilden. De landelijke verkiezingen zijn geweest en we maken de balans op, heeft de PVV stemmer wel zin in een democratische partij?
Brinkman, nummer 11 op de lijst, haalde 18.865 stemmen, hiermee staat hij op de derde plek van de PVV wat het aantal stemmen betreft. Boven hem op nummer 2 staat Fleur Agema met 31.486 voorkeurstemmen en uiteraard op nummer 1 van de lijst Geert Wilders met 1.376.938 stemmen. Eerlijk is eerlijk, Brinkman heeft redelijk wat voorkeurstemmen gekregen maar uiteindelijk blijft het met een kleine 1.3% van de stemmen voor Brinkman moeilijk vol te houden dat de achterban een enorme behoefte heeft aan democratisering.
Deze verkiezingsuitslag zal voor Wilders waarschijnlijk alleen maar een versterking van zijn alleenheerschappij betekenen. De weg naar democratische besluitvorming en transparantie binnen de PVV lijkt hiermee onbegaanbaar. Of we ons daar als antifascisten zorgen over moeten maken? Aan de ene kant blijft de PVV de PVV, interne democratie of niet, het zal hoogstwaarschijnlijk een racistische bende blijven. Maar aan de andere kant is het ondemocratische karakter zeker iets zorgwekkends want als hij "zijn eigen mensen" geeneens inspraak gunt hoe zal het dan gaan als Wilders meer macht krijgt?

Ook voorstellen voor meer bewegingsvrijheid (resolutie over vrij reizen binnen Schengenlanden voor inwoners van enkele westelijke Balkanlanden), voor meer rechten van verdachten (resolutie die het recht op vertaling van politieverhoor van EU-burgers in de EU garandeert) en voor meer privacy (resolutie om versterking van de bescherming van privacy en persoonsgegevens van internetgebruikers te bewerkstelligen) konden op tegenstand van de PVV rekenen. De enige keren dat er in de selectie van resoluties en voorstellen door het IPP ergens vóór werd gestemd was een voorstel over de overdracht van financiële gegevens tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie in het kader van terrorismebestrijding. Aangezien terroristen en moslims in de ogen van de PVV haast synoniem zijn is dit niet geheel onlogisch.

oli4
Drijfveren
In het Europees Parlement is de invloed van de PVV te verwaarlozen. De PVV-delegatie heeft zich niet aangesloten bij een Europese fractie (van de 754 leden van het parlement hebben slechts 28 leden zich niet bij een fractie aangesloten), ze lobbyen niet en dienen zelden een resolutie in. Zonder lobby en samenwerking valt er voor onafhankelijke fracties echter weinig te bereiken in het Europees Parlement. Door andere Nederlandse europarlementariërs wordt de PVV in Europa beschreven als “volkomen geïsoleerd” (Thijs Berman, PvdA) en “vier…verloren stemmen voor de invloed van Nederland in Europa” (Hans van Baalen, VVD) (3). Daar zit de invloed van de PVV, stemmen en af en toe gebruik maken van hun spreektijd. Maar als je niet lobbyt, en dus niet bekend bent, val je nogal eens weg tussen de 754 parlementariërs.

De vraag die rest is wat de PVV dan eigenlijk te zoeken heeft in het Europees Parlement. Op zoek naar heel veel politieke invloed lijken ze namelijk niet te zijn. Op de vraag wat de PVV in Europa wil bereiken antwoordde Madlener “We willen een punt maken van Turkije”. En het tegenhouden van het lidmaatschap van een potentiële lidstaat is een van de weinige bevoegdheden die het Europees parlement binnen Europa niet het meest invloedrijke orgaan heeft. Ook is het natuurlijk nog een plek waar de PVV haar politieke standpunten kan laten horen en waar de PVV op Europees niveau steun kan zoeken voor haar anti-islam geluid. Dat Wilders echter vooral op andere manieren internationale steun en samenwerking zoekt is de laatste maanden duidelijk geworden. Met de International Freedom Alliance poogt Wilders internationaal de krachten tegen de islam te bundelen. In Europa komt deze samenwerking tot nu toe vooral tot uiting in Duitsland. Hier werkt Wilders samen met PI-news, een rechts populistisch internetblog en de Bürgerbewegung Pax Europa. Ook is er verdergaand contact tussen de PVV en de “Pro”-beweging in Duitsland (bekend van Pro-Köln).

Profilering
Naast dat de PVV-delegatie een weinig opvallende verschijning is in het Europees Parlement, is de politieke stijl van de PVV die we uit de landelijke politiek kennen duidelijk terug te zien. Compleet met shockerende uitspraken tijdens het debat en onhaalbare voorstellen. Zo pleitte Madlener ervoor om Griekenland uit de EU te gooien vanwege de zwakke economische positie van het land, en de “doorgeefluik-functie” die Griekenland naar zijn zeggen vervult voor migranten die Europa binnen proberen te komen. Verder worden ook in Europa door de PVV dezelfde frames gebruikt als in de Nederlandse politiek. Het verschil is alleen dat in het Europees Parlement weinigen een duidelijk beeld zullen hebben van wat er wordt bedoeld met 'linkse hobby's'.
Of de PVV nog zal gaan groeien in haar rol binnen de Europese politiek zal de komende jaren blijken. Maar in ieder geval is het duidelijk dat de PVV ook op Europees niveau haar apartheidspolitiek, -al dan niet succesvol-, door probeert te voeren.

Noten:
(1) Opzij, september 2009
(2) Uit recent onderzoek van Steffi Wiesmann is namelijk gebleken dat ouders, wanneer alleen de vrouw thuis blijft in de periode na de bevalling snel terugvallen in een klassiek rolpatroon waarin vooral de vrouw zorgdraagt voor de kinderen
(3) NRC Handelsblad, 24 juli 2010

De Wilders kroniek

Een kleine (onvolledige) greep uit de gebeurtenissen rondom de PVV in de afgelopen maanden.

11/8 Nederlandse ambassades krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken een instructiebrief waarin onder andere staat dat Wilders geen regeringsstandpunt verkondigt wanneer hij op 11 september in New York gaat spreken. De brief is verstuurd terwijl Wilders meeschrijft aan het regeerakkoord waarin hij gedoogsteun zou gaan verlenen.

12/8 Oren Segal, directeur onderzoek van de Anti-Defamation League in de VS spreekt de hoop uit dat Wilders alsnog afziet van de toespraak op Ground Zero “Ik zou hopen dat hij de gevoelens van de families van de slachtoffers voor ogen houdt, en niet nog meer olie op het vuur komt gooien.”

Van links naar rechts; René Stadtkewitz en Stefan Herre op bezoek bij Geert Wilders in het Tweede Kamergebouw in Den Haag, 13 juli 2010
René Stadtkewitz en Stefan Herre op bezoek bij Wilders
24/8 Hero Brinkman in een interview met het blad Wordt Vervolgd van Amnesty International: Hij vermoedt dat hij veel van zijn 19.000 voorkeurstemmen uit de politiewereld gehaald heeft. Alleen de korpsleiding. Die is bij zijn afscheid niet komen opdagen. Van de leiding heeft hij nog nooit een mailtje, een briefje of een felicitatie ontvangen. Nog nooit. Hoofdcommissaris Welten vond het niet leuk wat hij deed. Hij vond dat zijn overgang naar de PVV het Amsterdamse korps in diskrediet bracht.

25/8 De Duitse minister van Financien, Wolfgang Schäuble, heeft felle kritiek geleverd op Geert Wilders. In een gesprek met buitenlandse journalisten woensdagmiddag noemde hij diens politiek “de totaal verkeerde weg voor de wereld in de 21e eeuw''. De bewindsman beloofde dat Duitsland zo goed mogelijk zal samenwerken met een nieuwe Nederlandse regering, ook als die afhankelijk is van steun van de PVV. Maar, zo voegde hij eraan toe: “Of het nou een Duitser of een ander is, we moeten iedere aanzet tot xenofobie bestrijden.''

1/9 Ab Klink, ideoloog en inmiddels ex-kamerlid van het CDA, nog wel demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, schrijft een brief over zijn bevindingen als mede-onderhandelaar voor een minderheidsregering van het CDA en de VVD met gedoogsteun van de PVV: “Ik vraag me echter sterk af of dit kan als de PVV het kabinet voortdurend op zijn motieven zal uitdagen en tegengestelde doelstellingen gaat propageren” (…) “(…) 75% van de redenen waarom CDA en VVD het beleid willen, deelt Wilders niet” (…). Klink stelt dat beleid, bijvoorbeeld op het gebied van inburgering, door partijen verschillend wordt uitgelegd. Waar CDA en VVD denken dat strengere voorwaarden meer perspectief voor de migrant biedt, roept de PVV dat hiermee de islamisering van Nederland wordt tegengegaan. Klink stelt niet de maatregelen ter discussie, maar de (diepte van de) motieven van het beleid. Exit Klink.

3/9 Paul Belien, een beleidsmedewerker van de PVV, heeft in een column van enkele jaren geleden moslims vergeleken met roofdieren. Zijn column heeft hij later op last van het Belgisch Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding verwijdert. De vrouw van Belien is kamerlid voor het Vlaams Belang en Belien zelf heeft ook banden met Philip DeWinter.

4/9 PVV-Den Haag raadslid Paul ter Linden wil dat de gemeente Leiden de bouwvergunning voor een moskee intrekt. In de ogen van Ter Linden, die zei op persoonlijke titel te hebben ingesproken bij de commissievergadering in Leiden, wordt het een 'monstermoskee' waar 'haat en onderdrukking onderwezen zal worden'. Volgens Ter Linden, die wel feilloos de PVV-riedel afdraait, faciliteert de gemeente Leiden vrouwenonderdrukking, jodenhaat en homogeweld door mee te werken aan de komst van de moskee, die bovendien binnen een kilometer van homo-uitgaansgelegenheid COC wordt gebouwd. Volgens Ter Linden gaat dat problemen opleveren als de moskee straks open is: "Dat is de kat op het spek binden," zo vindt hij.

7/9 Het geplande bezoek van Geert Wilders aan Berlijn op 2 oktober heeft een politiek slachtoffer geëist. Het omstreden Berlijnse raadslid René Stadtkewitz, op wiens initiatief Wilders zal spreken, is uit de CDU-fractie gezet. De officiële reden voor het royement is Stadtkewitz' aankondiging een eigen partij op te richten. De anti-islamitische politicus lag al langer onder vuur vanwege zijn contacten met rechts-populisten. Als bestuurslid van de 'Burgerbeweging Pax Europa' verzette hij zich tegen de bouw van een moskee in Berlijn.

9/9 De rechtbank in Amsterdam maakt bekend het proces tegen Geert Wilders vanaf 4 oktober voort te zetten. Daarna moet hij op 6, 8, 12, 15 en 19 oktober voor de rechter verschijnen. Op 2 november staat de uitspraak gepland.

11/9 Geflankeerd door zijn Nederlandse body-guards stond Wilders bij Ground Zero in New York op de tribune zijn langverwachte speech af te steken. Zijn publiek? De lunatic fringe, zoals ze dat in de Verenigde Staten zo mooi kunnen zeggen. Totale randfiguren, freaks, complottheoretici, religieuze fanatici, eenlingen die elkaar enkel zien op dit soort bijeenkomsten, of hun gal spuwen op de talloze internetfora. Wilders nam dan ook geen 'bad in de menigte', daar was geen winst te halen. Hij vertrok direct na zijn speech, bleef niet luisteren naar andere sprekers. De vraag is of zijn voor de VS relatief gematigde toespraak wel zo goed ontvangen is door zijn vrienden en geldschieters aan de rechterzijde van de Republikeinen. Dat Wilders nee zegt tegen het islamitisch centrum een paar straten verwijderd van Ground Zero is geen standpunt dat op veel aandacht in de VS kan rekenen. Wilders vrienden haalden hem juist naar de VS om te zeggen wat zij niet kunnen zeggen, maar dat deed hij nou net niet. Wilders noemde het centrum wel alvast een 'Sharia-moskee', maar daar werd de lunatic fringe niet warm van. Het zal interessant zijn om te volgen of de Amerikaanse vrienden van Wilders na dit bezoek nog steeds warm voor hèm lopen. Bij de oorlogstoestand waar zij zich immers in denken te bevinden, hoort krijgshaftige taal.
Wat zei Wilders wel? Hij denkt dat Al-Qaeda de VS wilde islamiseren met die aanslagen, of de sharia wilde invoeren. Dat is natuurlijk volslagen onzin, althans niet iets wat Al-Qaeda ooit heeft beweerd. Kinderachtig van Wilders was het verwijzen naar een onderzoek in september 2001 van het blad voor multiculturele ontwikkeling Contrast onder 426 moslims over de aanslagen in de VS. Op de vraag 'Hebt u begrip voor de aanslagen in de VS?' antwoordde 20% 'een beetje' en 47% 'ja'. En ook Wilders weet donders goed dat 'begrip hebben' betekent dat je je kunt verplaatsen in de mensen die de aanslagen pleegden; Het wil niet zeggen dat je ze goedkeurt.

Redactie Alert!

(uit: Alert!, nummer 3, september 2010. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud