alert = afa

Home
Inhoud 3-2011
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

Actie

printversie

De Wilders kroniek

Redactie Alert!

Een greep uit opzienbare gebeurtenissen rondom de PVV. Deze kroniek is niet volledig, maar een selectie uit nieuwsberichten, kamerstukken, stukken van de PVV zelf en interviews of filmpjes op internet.

Eind mei laat de fractievoorzitter van de PVV in de Noord-Hollandse provinciale staten Hero Brinkman weten niet blij te zijn met de voorzitter van de PS, de VVD'er Johan Remkes. Remkes zou gezegd hebben dat er raakpunten tussen de NSB en de PVV zijn en daarom wil Brinkman Remkes de voorzittershamer afnemen. De rancuneuze PVV probeert iedereen met een kritische mening de mond snoeren, vrijheid van meningsuiting is exclusief voor PVV'ers.
Na de verkiezing van de Eerste Kamer (zie de Wilderskroniek in de digitale versie van de vorige Alert!) blijkt dat een Brabants VVD-Statenlid in opdracht van de VVD-regeerders uit Den Haag op de PVV te hebben gestemd. Hopelijk krijgt deze figuur op termijn gewetensnood, als hij of zij het zat wordt de haatzaai-taal en het (culturele) racisme van de PVV te moeten blijven aanhoren en wordt er uit de doeken gedaan hoe de VVD de verkiezing voor de Eerste Kamer heeft gemanipuleerd.

Weird
01/06: Geert Wilders spreekt opnieuw apocalyptische taal als hij het laatste woord krijgt in de rechtszaak tegen hem. "Spreek mij vrij. Laat het licht niet uitgaan in Nederland."
03/06: De PVV in Almere gaat bij monde van Toon van Dijk tekeer tegen de bouw van een moskee in de wijk Buiten; in de krant Almere Vandaag suggereert de PVV bewijzen te hebben dat de vereniging Omar Ibn Al Khattab haar leden dwingt mee te betalen aan de moskee. In de vragen die zij stelt aan het College van B & W Almere blijkt hier echter niets van. Verdachtmakingen dus. En de gebruikelijke inktzwarte retoriek; "Het wordt echt een joekel van een moskee" (...) "de moskee wordt zwart van kleur en er komen torenhoge minaretten. Het wordt een enorme brandhaard van moslims." Verder noemt Van Dijk de moskee een 'kazerne', waar Wilders meestal 'haatpaleis' gebruikt. Eerder stelde de PVV in Almere vragen over plannen voor een moskee in Almere Poort; ook hier weer van dik hout planken en het gebruikelijke PVV-jargon; "voortschrijdende islamisering van Almere" en "Is het college bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van de islamitische vloedgolf die Almere treft?" Het college antwoordt dat er in Nederland reeds sinds 1579, vastgelegd in artikel 13 van de Unie van Utrecht, vrijheid bestaat om op godsdienstig gebied te denken wat men wil.
06/06: Volgens de PVV moeten militairen die met weekendverlof gaan verplicht worden in uniform te reizen. Dat zou de banden tussen de samenleving en de krijgsmacht verbeteren; "Patriottisme kan hier een grote rol bij spelen", aldus PVV-kamerlid Marcial Hernandez. De PVV pleit al langer voor meer openbare parades en militaire ceremonies.
10/06: In de discussie over het verbieden van onverdoofd ritueel slachten doet het Noord-Hollandse PVV-Statenlid Gerton van Unnik een duit in het zakje; halal slachten moet in de ban, kosjer mag blijven. Volgens Unnik is dat geen vreemd racistisch onderscheid: "Kosjer behoort al eeuwenlang tot onze 'way of life'. Terwijl halalslacht voor miljoenen moslims aan de rest van Nederland wordt opgedrongen."
11/06: En weer een staaltje van politieke intimidatie door de PVV, deze keer in de kwestie van de benoeming van de commissaris van de koningin in Limburg. Volgens het Limburgs Dagblad heeft de PVV druk uitgeoefend op de VVD om niet op PvdA'er Frans Timmermans, de eerste kandidaat van de vertrouwenscommissie, te stemmen. Uiteindelijk werd het Theo Bovens van het CDA.
15/06: Kiezersbedrog, uiteraard doet ook de PVV daar volop aan mee; AOW-leeftijd op 65 jaar, zoals beloofd tijdens de verkiezingscampagne? Op de dag van de presentatie van het kabinet ging het overboord. Als andere politici dat doen zijn het 'draaikonten', als de PVV-leider het doet is het geen punt. En als je aan Wilders opheldering vraagt, krijg je gewoon geen antwoord. In het gedoogakkoord staat dat het persoonsgebonden budget voor chronisch zieken een 'wettelijk recht' is. Dat laat de PVV nu vallen. En waar de PVV homofobie graag inzet om de islam en moslims zwart te maken, is ze niet langer voorstander van verplichte voorlichting op school.
29/06: De PVV stelt bij monde van PVV-Kamerlid Joram van Klaveren dat ook kinderen van tweede generatie-allochtonen ook het predicaat allochtoon moeten krijgen. De angst van de PVV'er is dat hij straks de 'oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteitscijfers' niet meer ziet, omdat volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek deze derde generatie namelijk autochtoon is. Volgens de PVV zorgt deze groep voor specifieke problemen in de samenleving; 80% van de derde generatie-allochtonen is onder de tien jaar. Niet geÔnteresseerd in oplossingen, maar bang om argumenten in PVV's kruistocht tegen de islam te verliezen.
07/07: De Poolse EuroparlementariŽr Artur Zasada maakt een Tweede Wereldoorlog-vergelijking als PVV'er Barry Madlener zegt dat Nederland "geen Poolse werkelozen en Roemeense bedelaars wil onderhouden". Volgens christendemocraat Zasada weet Madlener niet dat "Nederland zijn vrijheid mede te danken heeft aan de honderden Poolse militairen die daarvoor in WO II hun leven gaven." De Duitse socialist Martin Schulz noemde Madlener een racist. Die kreeg op Twitter hulp van Geert Wilders: "Barry Madlener is geen racist, maar een realist! Poolse werkelozen en Roemeense bedelaars blijven maar lekker thuis!" 13/07: De Statenfractie van de Zuid-Hollandse PVV bemoeit zich met de bouw van een moskee in Hillegom, maar de provincie gaat daar niet over. Toch roept PVV'er John van Assendelft dat de moskee bevolkingsgroepen tegen elkaar zal opzetten. Het onderwerp speelt al jaren, de bezwaren van de bewoners zijn volgens de regels afgehandeld en de voorbereiding van de bouw is inmiddels begonnen. Van Assendelft vindt overigens dat er best een moskee in Hillegom mag komen, maar dan wel op een andere plek, liefst in een bestaand gebouw en zonder minaret.
15/07: Nadat eerder PVV'er Roland van Vliet de Statenfractie van Limburg verliet omdat-ie het te druk heeft als Kamerlid, stapt nu ook PVV'er Harm Beertema op uit de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Beertema is onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer. Beertema kwam eerder deze maand in het nieuws door te pleiten voor het ophangen van de Nederlandse vlag op elke school. "Om allochtone leerlingen beter in te wijden in onze cultuur".
17/07: Voorzitter Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) luidt de noodklok over de toename van bedreigingen en bekladdingen van moskeeŽn. "Je ziet wat het doet met mensen als hun denkbeelden vertegenwoordigd worden in de politiek. Ze voelen zich gesterkt door wat de PVV roept. Dat uit zich in het roepen op straat tot het bekladden van moskeeŽn met leuzen die exact uit Wilders' mond komen."
19/07: Het Limburgse Statenlid Harm Uringa heeft zich afgesplitst van de PVV waardoor de PVV niet meer de grootste partij is. Uringa gaat verder onder de naam Onafhankelijke Statenfractie Limburg, maar wil niet uitleggen waarom hij uit de PVV gestapt is.
De laatste week van juli staat het wat berichtgeving rond de PVV betreft in het licht van de aanslagen van de Noorse islamofoob Anders Breivik. Breivik blijkt een groot fan van Geert Wilders en citeert en noemt Wilders een keer of dertig in een manifest wat Breivik vlak voor de aanslagen rondmailde. Een aantal Nederlanders stond ook op de mailinglijst van Breivik, zie hiervoor een artikel van Onderzoeksgroep Kafka op hun site http://kafka.antenna.nl.
Wilders zelf stond daar niet tussen, kennelijk omdat zoals Breivik schrijft Wilders zich moet distantiŽren van zijn daden. Hoe dan ook, Justitie in BelgiŽ overweegt een onderzoek te starten naar de website The Brussels Journal van politiek adviseur en medewerker van Geert Wilders, de Belg Paul Belien. De website lijkt, net als Wilders, een belangrijke inspiratiebron voor Breivik.
In Den Haag ontstaat ophef als het PVV-raadslid Arnoud van Doorn een tweet stuurt met de tekst 'Noorse PvdA wil Israel bombarderen' op het moment dat de omvang van de aanslagen door Breivik in Noorwegen en de rest van de wereld begint door te dringen. Via de Vara-weblog Joop.nl wordt er gewezen op het uniform waarin Van Doorn zichzelf op Twitter presenteerde; dat van een kruisridder met een Jeruzalemkruis. Dat is ook hoe Breivik zich op Youtube vertoonde, als kruisridder tegen de islam. Van Doorn distantieert zich rap en sluit al zijn accounts op de sociale media.

Er is al veel geschreven over de aanslagen in Noorwegen. Hier enkel nog even aandacht voor enkele uitspraken van Geert Wilders:
In februari 2007: "De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig in de pan werden gehakt. (...) De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging."
In mei 2008: "Je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten."
In september 2009: "Tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor die zevende-eeuwse woestijnideologie willen tonen, doe het maar lekker in een islamitisch land, maar niet in ons land."
In 2008: "Als er ooit wat gewelddadigs gebeurt tegen mij of de PVV en haar aanhangers dan weet iedereen vanaf dat politici die mij gevaarlijk extreemrechts vinden (politieke handlangers van de moordenaar van Theo van Gogh) aan een klimaat hebben bijgedragen waarin dat voor sommige gekken mede op grond van hun demoniserende opmerkingen gerechtvaardigd leek."
In maart 2011: "Mensen zullen alleen tegen de islam kunnen vechten als ze zich kunnen verenigen rond een vlag waarmee ze zich identificeren. Die vlag kan alleen de vlag van onze natie zijn. (...) Daarom staan multiculturalisten vijandig tegenover de natiestaat, en proberen die te vernietigen."
Ook in maart 2011: "Wij zijn geen multiculturalisten, wij zijn patriotten. En omdat we patriotten zijn, zijn we bereid te vechten voor onze vrijheid."
Nog meer apocalyptische retoriek uit het repertoire van Wilders: "De Weimarrepubliek weigerde voor de vrijheid te vechten en werd door een totalitaire ideologie overrompeld, met catastrofale gevolgen voor Duitsland, de rest van Europa en voor de wereld. Verzuimt u het niet om vandaag voor uw vrijheid te vechten." En: "De islam wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze westerse beschaving. In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid." Tot slot: "Linkse multiculturalisten faciliteren de islamisering van Europa. Ze staan te juichen bij elke nieuwe shariabank, bij elke nieuwe islamitische school, bij elke nieuwe moskee. (...) De hele linkse elite is schuldig aan het praktiseren van cultuurrelativisme. Universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici. Ze verraden allen onze hardbevochten vrijheden."

04/08: Twee weken later gaat Wilders over tot de orde van dag, na eerder in de Telegraaf naar 'haatpaleizen' te hebben uitgehaald: Er heerst volgens hem 'totale gekte' in Gouda, waar overlastgevende Marokkaanse jongeren vechtsportles krijgen, gesubsidieerd door de gemeente. Volgens Wilders is dat het belonen van agressief en overlastgevend gedrag door 'Marokkaans straattuig'. Achterliggende gedachte is dat door de vechtsportlessen jongeren onbewust een gedragstraining krijgen, een aanpak die in andere steden goed heeft uitgepakt. Wilders vindt dat waar mogelijk overlastgevers de Nederlandse nationaliteit moet worden afgepakt en dat ze het land moeten worden uitgezet.
06/08: De PVV in Brabant wil dat de provincie stopt met het geven van subsidie aan het Nexus Instituut in Tilburg, wegens een 'haatcampagne' van Nexus-oprichter Rob Riemen tegen de PVV. Filosoof Riemen schreef vorig jaar op persoonlijke titel het essay 'De eeuwige terugkeer van het fascisme' waarin hij de opkomst van het fascisme voor de Tweede Wereldoorlog vergelijkt met die van de PVV. Volgens Riemen ondersteunt de PVV-oproep zijn betoog dat de partij fascistisch is: "De vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor de PVV. Andere geluiden moet de mond worden gesnoerd. Geldkraan dicht, weg ermee."
09/08: De PVV in de Tweede Kamer wil dat Bergen op Zoom gekort wordt op het gemeentefonds wegens een actie tot gratis parkeren tijdens de Ramadan en stellen daarover Kamervragen. Maar ze zaten ernaast; het college van B&W in Bergen op Zoom liet weten dat het beleid voor betaald parkeren bij de moskee in de buurt enkel gelijk werd getrokken met dat elders in de stad. Fact free politics indeed, gebaseerd op een krantenknipsel zoals zo vaak. Maar het relletje was alweer geboren.

Protest in Berlijn tegen rechts-populisme
Protest in Berlijn
24/08: Wilders en Hero Brinkman zijn op bezoek in Helmond, waar naar aanleiding van een bericht van oorlogsverslaggever (!) Arnold Karskens in de Pers, ophef is ontstaan over overlast van Marokkaans-Nederlandse jongeren. Buurtbewoners zouden een knokploeg willen oprichten. Kinderen van een basisschool ontvangen Wilders met boegeroep. Hij sprak met acht buurtbewoners en met de burgemeester. Onduidelijk is wat Wilders hier verder mee gaat doen.
01/09: PVV-Statenlid Klara Wolthof stapt uit de provinciale politiek in Groningen; ze kan de baan niet combineren met haar privť-leven en een baan in de zorg. Ze ziet volgens eigen zeggen af van een wachtgeldregeling. Haar plaats wordt ingenomen door Dennis Ram, die namens de PVV al actief was als burgercommissielid in de Provinciale Staten. De PVV heeft in Groningen drie zetels.
02/09: Op de Vara-weblog Joop.nl verschijnt naar aanleiding van wetsvoorstellen over de rol van de koningin in de regering een cartoon waarin Wilders met een schaar in zijn borst op de grond ligt, terwijl Beatrix met een schaar in haar hand wegloopt met de ondertitel 'Louter ceremonieel'. Wilders twittert direct dat er "gesubsidieerd wordt aangezet tot geweld" en positioneert zichzelf als slachtoffer. Gevaarlijk, want in een vorige cartoonkwestie kwamen er zoveel doodsbedreigingen uit de hoek van de PVV-internetreageerders, dat de cartoon van de site werd gehaald.
04/09: Het Openbaar Ministerie laat in een nu pas bekend geworden ambtsbericht uit 2007 weten dat PVV-Kamerlid Dion Graus in 2003 ten onrechte niet vervolgd is voor bedreiging en mishandeling van zijn toenmalige vrouw. Destijds was er voldoende wettig en overtuigend bewijs. Het seponeren van de zaak was een "verkeerde beslissing." Op 13 oktober 2002 kneep Graus de keel van zijn vrouw een minuut lang dicht en dreigde hij "een vuurwapen tussen de wenkbrauwen te zetten." De vader van Graus, die erbij was, bevestigde dat tegenover de politie. Op 24 oktober 2002 mishandelde Graus zijn vrouw thuis. In het ziekenhuis werden diverse verwondingen bij haar geconstateerd. Het ambtsbericht uit 2007 werd geschreven naar aanleiding van de klachtenprocedure die de ex-vrouw startte. De feiten werden echter te oud bevonden door de hoofdofficier van justitie. Graus weerspreekt de beschuldigingen, Wilders gelooft hem.
06/09: Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijken dat van alle aanhangers van politieke partijen die van de PVV het negatiefst denken over homoseksualiteit, zo'n 11%. Terwijl de PVV zich juist profileert als voorvechter van homo-tolerantie en voorstander is van keiharde aanpak tegen plegers van geweld tegen homo's.
13/09: Het wetenschappelijk bureau van de SP publiceert opnieuw een brochure naar het stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer en komt tot de conclusie dat de PVV maar liefst meer dan 200 verkiezingsbeloften heeft gebroken sinds de laatste verkiezingen. Ook als er niets over een onderwerp in het gedoogakkoord staat, stemt de PVV anders dan wat men de kiezer heeft beloofd. Het onderzoek is gedaan omdat de PVV stelselmatig het publieke debat uit de weg gaat en weigeren verantwoording af te leggen voor de standpunten die zij in de Tweede Kamer innemen. Zo komt er geen immigratiestop uit islamitische landen, maar de PVV rept daar met geen woord over. Over andere voorstellen uit het PVV-immigratieplan, zoals het 'assimilatiecontract' en uitzetting door de luchtmacht worden in het gedoogakkoord geen afspraken gemaakt en voorstellen van de PVV hierover zijn nog niet langsgekomen. Interessant rapport, ingedeeld in de onderwerpen sociale zekerheid, zorg, onderwijs, veiligheid, migratie, dierenwelzijn, milieu, bestuur, ondernemen, vervoer en buitenlands beleid. Zie www.sp.nl

(uit: Alert!, nummer 3, september 2011. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud