alert = afa

Home
Inhoud 3-2011
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

Actie

printversie

Wilders' buitenlandse speeches en binnenlandse agenda

Redactie Alert!

In het weekend van 3 september sprak Geert Wilders op een partijbijeenkomst van de Duitse rechts-populistische partij "Die Freiheit". Het partijtje had Wilders uitgenodigd om te komen spreken op een openbare bijeenkomst in het kader van de verkiezingsstrijd om het Berlijnse huis van afgevaardigden. Maar hoe verliep het bezoek van Wilders in Berlijn? Wat heeft hij gezegd? Komt dit overeen met wat de PVV in Nederland naar buiten brengt? En verliep het bezoek wel helemaal soepel?

Om met het eerste te beginnen, echt soepel verliep het bezoek niet. De kaartjes met prijzen oplopend tot 100 euro verkochten nauwelijks. Zo slecht zelfs dat de kaarten in de ramsj werden gegooid. En zelf met toegangsprijzen van rond de € 5 zat de zaal nog lang niet vol. Wat verder hoopvol stemt waren die tegendemonstranten voor de deur van het hotel waar de bijeenkomst met circa 600 mensen werd gehouden. Twee van de demonstranten wisten zelfs tot in de zaal door te dringen en de toespraak korte tijd te verstoren.
Maar wat zegt Wilders nu eigenlijk precies op zijn buitenlandse trips? London, Berlijn, New York, Tel Aviv en op nog vele andere plekken speechte Wilders over het door hem geziene gevaar van de islam. En al die tripjes maakt hij niet voor niets. Al vaker heeft de PVV-leider aangegeven bezig te zijn met het opzetten van een internationale beweging tegen de islam. En ook deze trip naar Berlijn valt te zien als onderdeel van het opzetten van die beweging. Een electorale winst voor Die Freiheit zou immers een weer een deeloverwinning in de strijd tegen de islam zijn. Deze winst is echter niet waarschijnlijk. Volgens de prognoses haalt geen van de Duitse anti-islampartijen meer dan 3% van de stemmen. En met de kiesdrempel in Duitsland van 5% betekent dat dus 0% succes. Maar toch dragen deze bijeenkomsten bij aan een hetze tegen de islam. En niet alleen in Duitsland maar ook in eigen land, waar het bezoek van Wilders aan Berlijn in de pers breed uitgemeten wordt. Maar wat zegt Wilders nu precies?

Protest in Berlijn tegen rechts-populisme
Protest in Berlijn
In zijn speech vertelt Wilders dat in Nederland sinds een jaar (sinds het nieuwe kabinet met gedoogsteun van de PVV aangetreden is) de islamisering is afgenomen. En buiten dat Wilders nooit een heel duidelijk meetbaar beeld heeft geschetst van wat islamisering nu eigenlijk is, doelt hij op tal van nieuwe, xenofobe maatregelen ten opzichte van migranten, repressieve maatregelen ten opzichte van allochtonen (bijvoorbeeld verschillen in straffen tussen allochtonen en autochtonen die misdrijven begaan), en verdere restricties in het migratiebeleid (die, zo geeft Wilders in zijn speech aan, in de komende jaren in werking zullen gaan). In Duitsland, zo beredeneert Wilders neemt de islamisering alleen maar schrikbarend toe, en daarom moeten mensen vooral op die Freiheit stemmen. Wat betreft dat laatste niets nieuws onder de zon. Maar hebben we Wilders in Nederland wel eens horen zeggen dat de islamisering afneemt
Verder komt Wilders met een pleidooi voor nationalisme en patriottisme want zonder beide kan volgens Wilders geen politieke vrijheid ontstaan. Dus daarom wil de PVV elke ochtend het volkslied laten zingen door de schoolgaande jeugd, voor de vrijheid… Wilders laat in zijn speech blijken dat het anti-islamballetje in de Nederlandse maatschappij en politiek begint te rollen. Met de nadruk op nationalisme en patriottisme in deze speech zou het best kunnen dat Wilders nu dus de volgende stap gaat nemen in zijn politieke plan (waar we het bestaan noch de inhoud van weten maar we gaan er voor het gemak maar even van uit dat er een plan en een visie is). We hebben de nationalistische trekken van de PVV al vaak genoeg langs zien komen. Maar in het licht van de Europese crisis zou het goed kunnen dat Wilders nu echt begint om ook zijn nationalistische strijdplan meer naar voren te duwen.
In het licht van dit nationalisme zet Wilders zich in Berlijn ook af tegen Europa. Want zodra Nederlanders en Duitsers zich meer Europeaan voelen dan iets anders, houdt het natuurlijk snel op met dat nationalisme. En dat is nu net wat Europa nodig heeft in de strijd tegen de islam, volgens Wilders:

"Europa heeft nieuwe patriottistische stromingen nodig. We hebben de Ware Finnen en de Ware Denen nodig, Ware Fransen en Ware Ieren, Ware Nederlanders en, vrienden, we hebben Ware Duitsers nodig."

Het totalitarisme dat Wilders in de islam ziet en volgens hem slechts op één manier aangepakt kan worden:

"Het geneesmiddel tegen totalitarisme is niet de vorming van een superstaat. De genezing is de invoering van directe vormen van de democratie, zo diep mogelijk op zoveel mogelijk terreinen."

Hier maakt Wilders zichzelf natuurlijk compleet belachelijk, want als de PVV ergens geen kaas van heeft gegeten is het de invoering van directe vormen van democratie. En waar Wilders geen deel wil uitmaken van "superstaat" Europa wil hij Nederland wel ombouwen tot een autoritair fort met een stevige staat.
Waar Wilders in Nederland in zijn publieke optredens ook wel andere thema's buiten de islam en Europa beroert is dit in het buitenland anders. Het is vooral zijn immer voortdurende strijd tegen de islam dat de klok slaat als Wilders in het buitenland is. En dan nog brengen zijn speeches in het buitenland weinig nieuws onder de zon, slechts de accenten liggen anders en de toon is harder en duidelijker. Maar buiten dat het in vergelijking met de Nederlandse teksten van Wilders veel meer ongezouten is zijn er weinig verschillen. Wel worden bepaalde zaken helderder, waarschijnlijk omdat Wilders zich in veel kortere tijd moet profileren. Waardoor het grote plan, het creëren en stimuleren van nationalisme en patriottisme, achter Wilders zijn voorstellen meer en meer zichtbaar wordt tussen de wildernis van de mediahypes die de PVV continue in eigen land veroorzaakt.

(uit: Alert!, nummer 3, september 2011. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud