buitenlands nieuws

Nieuwrechts confereert in Lebbeke
BelgiŽ heeft het! Of het nou een groot Combat 18-concert is, of een bijeenkomst van 70 zielen uit extreemrechtse hoek. Alles lijkt mogelijk. Op zaterdag 2 december kwam een select gezelschap in Fitnesscentrum Body Shape te Lebbeke bij elkaar. Het congres is georganiseerd door de Belgische extreemrechtse organisatie Euro-Rus en het is tevens de eerste keer dat Euro-Rus naar buiten treed. Onder het motto 'Kan Europa zonder Rusland?' luisterden de aanwezigen naar internationale sprekers afkomstig uit de extreem- en nieuwrechtse hoek.

Een van de meest opzienbarende sprekers is voormalig Ku Klux Klan-leider David Duke uit de Verenigde Staten. Ook het dagblad De Morgen kwam met dit bericht naar buiten, dit tot ontsteltenis van Euro-Rus. In een persverklaring op haar website neemt Euro-Rus 'met klem afstand van de psychiatrische gevallen die men in de politieke wereld nogal eens tegen het lijf loopt'. Ook David Duke neemt onder andere op de Vlaamse omroep VRT afstand van zijn Klan-verleden. Vervolgens verklaart de organisatie niets met nazisme, neonazisme en negationisme te maken te hebben. 'Wij kijken naar de toekomst....en trachten een positieve oplossing te bieden', luidt het bericht. Dat David Duke in juni 2006 spreker is geweest op een internationale extreemrechtse bijeenkomst te Moskou, met als thema 'De toekomst van de blanke wereld', wordt door Euro-Rus verzwegen. Overigens sprak Duke toen over 'onze strijd voor ons ras en onze toekomst'.

Ook de voor racisme veroordeelde Franse nieuwrechtse voorman Guillaume Faye was een van de sprekers op het congres in Rusland. Faye sprak over 'de weg van de geopolitiek naar etnopolitiek, een nieuwe notie van Eurosiberia en de belangrijke rol van Rusland'. Tijdens het congres is een manifest opgesteld onder het motto 'Blanken van de wereld, verenigd u!', mede ondertekend door de Fransman. Hij is ook spreker op het congres in Lebbeke. Een andere spreker is Nick Griffin, voorzitter van de British National party, die in het verleden holocaust-ontkenners, of negationisten, heeft ondersteund. Griffin ligt in Engeland regelmatig onder vuur van zowel links als rechts, omdat hij van de extreemrechtse politieke partij BNP een keurige en fatsoenlijke partij wil maken.

Via persverklaringen probeert Euro-Rus een fatsoenlijk gezicht op te houden. Bij monde van Kris Roman, eerder bestuurslid geweest van Consortium de Levensboom van de 'zwarte weduwe' Florrie Rost van Tonningen en diverse malen spreker geweest op bijeenkomsten van de neonazistische Nederlandse Volks Unie, neemt men afstand van neonazi's en andere 'psychiatrische gevallen'. Euro-Rus behoort niet tot dit spectrum, aldus de verklaring. Via Euro-Rus ijvert men voor een sterk Europa dat een dam op moet werpen tegen het Amerikaans-Britse imperialisme. "Een sterk en vrij Europa kan gebouwd worden op de as Parijs-Berlijn-Moskou. Euro-Rus promoot de vriendschap tussen de Europese volkeren, van Gibraltar tot Vladivostok." Ook ligt het in de bedoeling dat deze samenwerking uitmond in een dam tegen de immigratie uit AziŽ en Afrika. "Dit tezamen met het gegeven dat onze oorspronkelijke bevolking zowat gehalveerd zal zijn doordat we nog amper kinderen krijgen, leidt naar een zekere ondergang", aldus de website van Euro-Rus.

Vlnr achter de naambordjes: Guillaume Faye, Kris Roman, Robert Steuckers (staand), Nick Griffin en Yann Ber Tillenon, Lebbeke 2 december 2006
  Euro-Rus  
Het gehele concept van Euro-Rus is gebaseerd op een anti-imperialistische strategie tegenover de heerschappij van de Verenigde Staten. Er wordt vanuit gegaan dat het gebied waarover Euro-Rus schrijft, van Gribaltar tot Vladivostok, een soort van Euraziatisch Rijk of politieke eenheid zou moeten vormen, waarbinnen elk Europees volk voor zichzelf moet kunnen beslissen wat goed voor hen is. De beslissingen mogen de onenigheid in Europa niet aanwakkeren. Het hele concept is afkomstig van de Franse nieuwrechtse denker Jean Thiriart die altijd heeft gestreefd naar een Euraziatisch imperium, vanaf de Atlantische tot aan de Stille Zuidzee.

Deze Europese as, West-, Midden- en Oost-Europa, biedt in de ogen van Euro-Rus de meeste mogelijkheden en slaagkansen voor 'de vrijheid', dit in tegenstelling tot de as van Amerika en IsraŽl. Volgens de organisatie hechten Oost-Europese landen veel waarde aan geloof en tradities en verwerpen alles wat hun land naar beneden haalt, doelend op bijvoorbeeld Roma-gemeenschappen in Midden-Europa. West-Europa, met Duitsland als belangrijkste land, brengt 'orde'. In deze retoriek wordt Duitsland gezien als het lichaam en Rusland als de ziel. Het is een visie die Europa als een biologisch organisme ziet, een lichaam bestaande uit diverse cellen. Ziektekiemen, niet moeilijk te raden welke, moeten worden verwijderd. In deze visie, breed uitgemeten door de Franse cultureel antropoloog Arthur Joseph de Gobineau, past bijvoorbeeld de dominante houding van de Verenigde Staten absoluut niet. Volgens deze conservatieve denker is het Amerikaanse ras een mengelmoes dat een slechte bijdrage levert aan de wereldziel. Euro-Rus heeft een soortgelijke visie. Ook zij zien de Amerikaanse samenleving als een schadelijke ontwikkeling voor de Europese volkeren en dan met name het zogenaamde opdringen van de multiculturele samenleving.

Het gehele concept van Euro-Rus is gebaseerd op een nieuwrechtse denktrend. Het zal dan ook niemand verbazen dat diverse extreemrechtse figuren zoals Guillaume Faye, David Duke, Kris Roman en Robert Steuckers (zie Alert! 1, februari/maart 2003) betrokken zijn bij de eerste Euro-Rus conferentie in Lebbeke. Een eenduidige conclusie kan daarom gemaakt worden en dat is dat Euro-Rus wel degelijk een extreemrechtse organisatie is, ondanks hun pogingen tot distantiering van extreemrechts en respectabel over te komen.

John Postma


Vlaamse politie rolt wederom crimineel netwerk op
Opnieuw zit de Vlaamse neonazi-organisatie Blood & Honour Vlaanderen en diens partijblad Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) in de verdachtenbank. Het federaal parket Dendermonde verrichtte op maandag 4 december, in samenwerking met de Nederlandse politie, drie arrestaties en een zestal huiszoekingen. Een van de verdachten, Joeri van der Plas, zat al in voorarrest wegens een grootschalig terrorisme-onderzoek onder de gelederen van BBET Dit keer worden er geen wapens gevonden maar gaat het over handel in spierversterkende middelen.

Het gearresteerde trio wordt verdacht van een brute overval in mei 2006 te Delft, waarbij bij een van de slachtoffers een pink werd afgeknipt. Volgens het OM in Den Haag heeft de overval te maken met een concurrentiestrijd in de handel in anabolen. De Vlaamse bende ging er vanuit dat het Delftse stel betrokken zou zijn bij een anabolenlaboratorium onder de naam Feralab. Inmiddels is vast komen te staan dat beide slachtoffers daar niets mee te maken hebben en dat er waarschijnlijk sprake is van een persoonsverwisseling.

Arrestatie
Al eerder rolde de Vlaamse politie een neonazinetwerk op dat verdacht werd van voorbereiding tot het plegen van aanslagen. Het overgrote deel van de verdachten behoort tot het radicale Blood & Honour Vlaanderen en het umfeld van haar partijblad Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Tijdens de twintig huiszoekingen, die begin september hebben plaatsgevonden, heeft de politie een grote hoeveelheid aan nazistische propaganda en wapens gevonden, waaronder zwaar militair materiaal zoals explosieven en ontstekingsmechanismen voor landmijnen. In totaal zijn er 17 arrestaties verricht, waarvan er 6, waaronder dus Van der Plas, nog in voorarrest zitten. De rest is inmiddels vrijgelaten.

Thomas Boutens
  Boutens  
Hoofdverdachte
Onder de zes verdachten bevinden zich vier lui van het neonazinetwerk BBET, waaronder de hoofdverdachte Thomas Boutens. De 25-jarige Boutens is soldaat en gelegerd in Leopoldsburg. Vanuit zijn militaire basis zocht hij naar gelijkgestemden, hierbij diende cafť The Viking, van Boutens' voormalige vriendin Tamara van Aelst, als uitvalsbasis. Ook Van Aelst was gearresteerd in het terrorisme-onderzoek, maar is inmiddels vrijgelaten. De militair is een bekende in Black- en Death Metal-kringen. In 1999 gaf hij het blad Ancient Pride uit, dat vol stond met heidense, occulte en satanistische thema's. Volgens enkele krantenberichten heeft hij in deze tijd ook brand gesticht in zijn school. In het onderzoek naar de wapenhandel in BBET-kring wordt Boutens gezien als degene die, via internet, contact heeft gelegd met wapenhandelaar Rudi Piron, geen BBET'er, uit Putte. Hij en zijn compagnon zitten nog steeds in voorarrest vanwege wapenhandel. Boutens is overigens niet alleen de organisator van wapens, hij is ook verantwoordelijk voor het opzetten van schietlessen en paramilitaire trainingen.

Nederlandse connectie
Op deze trainingen zijn ook diverse Nederlandse neonazi's aanwezig geweest, waaronder enkele leden van de Nationale Alliantie, zoals Virginia Kapic. Dat er contacten waren tussen de Nationale Alliantie en enkele leden van Blood & Honour Vlaanderen was al langer bekend. Het partijblad BBET gebruikte namelijk geruime tijd het emailadres bbet@freespeech4u.com. De domeinnaam 'freespeech4u.com' is van de server van Jan Teijn, voorzitter van de Nationale Alliantie. Direct na de Vlaamse invallen schreven diverse media over de connectie tussen de Vlaamse en Nederlandse neonazi's, maar de Nationale Alliantie ontkende dat er sprake was van enig contact. Ondertussen is de website van BBET uit de lucht en lijken alle activiteiten van BBET te zijn gestaakt. Overigens ontving een woordvoerder van de Vlaamse organisatie Blokwatch op 17 september 17 kogels in zijn brievenbus en er wordt vanuit gegaan dat dit te maken heeft met zijn media-optreden omtrent de arrestaties.

Afwachten
Het wachten is op de afronding van het vooronderzoek en de daaruit voortkomende rechtszaken. Misschien zal er enig zicht komen op de financiering van de inbeslaggenomen wapens. Ook de relatie tussen de anabolenhandel, maffiapraktijken en wapenhandel is een interessant gegeven. Hoe het ook zij, een ding is duidelijk geworden. BBET beschikt over meer dan voldoende financiŽle middelen om wapens te kunnen aanschaffen en dat deze middelen niet alleen uit een abonnement op het blad BBET zijn gekomen mag ook wel duidelijk zijn. Zoals het er nu voor staat kan het proces een veelbelovende zaak worden.

John Postma


Twintig jaar Italiaans neonazi-activisme
Onder het motto 'Ritornio a Camelot, Festival of Light' organiseerde de Italiaanse neonazistische skinheadorganisatie Veneto Fronte Skinheads een tweedaags festival in het eerste weekend van september. Muziek voor de liefhebber en politiek voor de activist. Ian Stuart Donaldson, de in 1992 overleden zanger van Skrewdriver en martelaar van de neonazistische skinheadbeweging, mag dan wel de aanjager zijn geweest van extreemrechtse muziek, het Skinhead Front VenetiŽ kan er ook wat van. Al ruim 20 jaar timmert de organisatie aan de weg en dat moest gevierd worden.

Op vrijdag 1 september was het de beurt aan nazi-muziekliefhebbers. Het zijn vooral Italiaanse bands die op deze dag te zien zijn met uitzondering van 'Stevie (son of Skrewdriver)'. Hiermee wordt zeer waarschijnlijk Steve Calladine bedoeld die regelmatig akoestische solo-optredens verzorgt voor diverse extreemrechtse en neonazistische organisaties. Op de tweede dag is de line-up vooral internationaal georiŽnteerd. Neonazistische en extreemrechtse bands zoals Mistreat (Finland), Ultimatum (Frankrijk), Noie Werte (Duitsland), Zetazeroalfa (ItaliŽ), Warlord (Engeland) en Mas Que Palabras (Spanje) mogen hun xenofobe en extreemrechtse teksten die avond ten gehore brengen.

Zaterdag overdag hebben de Italianen van het skinheadfront ook een congres georganiseerd waar sprekers van verschillend politiek pluimage hun zegje konden doen. Een van de sprekers is de nieuwrechtse Italiaan Gabriele Adinolfi, die onder andere in 2005 heeft gesproken op een bijeenkomst van 'Eurosiberia'. Adinolfi is betrokken bij het Italiaanse blad Orion, dat wordt uitgegeven door de Italiaanse afdeling van Synergies Europťennes (zie Alert! nummer 1, 2003 www.xs4all.nl/~afa/alert/4_1/se.html). Een andere opvallende spreker is Piero Puschiavo. In september 2000 moest deze Italiaan voorkomen in verband met zijn Hammer Skin-activiteiten. Tijdens zijn rechtszaak verklaart de neonazi dat hij de rechtbank niet erkent, want deze is in zijn ogen een marionet van het joodse complot. Daarnaast vindt hij dat de C.O.G. veel invloed heeft op de rechtspraak. Met C.O.G. bedoelt hij overigens Communist Occupation Government, een variant op de in neonazikringen gebruikte term Z.O.G. (Zionist Occupation Government). Net zoals de hierboven genoemde spreker, is Puschiavo ook een van de sprekers op het nieuwrechtse Synergies Europťennes-congres dat in juli 2000 heeft plaatsgevonden in het Italiaanse Varese.

De neonazistische skinheads van Veneto Fronte Skinheads zijn behoorlijk actief. Ze verschijnen regelmatig op internationale bijeenkomsten en treden vaak op als een grote hechte groep. Recentelijk hebben ze bijvoorbeeld deelgenomen aan het 'Fest der VŲlker' in Duitsland, alwaar ze een eigen stand hadden gereserveerd. Ook verschijnen nazistische skinheads van het Veneto front op demonstraties in Duitsland, zoals bij de Rudolf Hess-herdenking. In ItaliŽ richt de organisatie zich vooral op extreemrechtse en fascistische skinheads. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze regelmatig (extreemrechtse en fascistische) concerten organiseren. Veneto Fronte Skinheads is dan wel een van de oudste en actiefste neonazistische skinorganisaties zijn, toch is hun toekomst onzeker. Al jarenlang is een Italiaanse rechtbank bezig met een mogelijke veroordeling van deze groep gewelddadige skinheads. Maar naar goed gebruik van Italiaanse rechtbanken laat een veroordeling lang op zich wachten. Tot die tijd kan de organisatie haar activiteiten continueren, of, zonder problemen, haar 20-jarig bestaan vieren.

John Postma


Griekse nationalisten claimen verkiezingssucces
Op 15 oktober hebben de inwoners van Athene gestemd op een nieuwe burgemeester. Volgens een extreemrechtse bron is het voor het eerst dat een nationalist, Dimitris Zafeiropoulos, zich kandidaat heeft gesteld voor het burgemeesterschap. Circa 3.500 inwoners van Athene hebben hun stem uitgebracht op Zafeiropoulos. De nationalisten vieren deze overwinning, maar ze zijn ook van mening dat er een complot is gesmeed tegen de nationalistische kandidaat.

Volgens extreemrechts werd de verkiezingscampagne rondom Zafeiropoulos gekenmerkt door problemen die door de gevestigde autoriteiten werden opgeworpen. Zo heeft de media in hun ogen geen aandacht besteed aan de kandidaat en zijn programma, hetgeen volgens de nationalisten wel behoort naar de letter van de Griekse wet. Ook de Griekse overheid heeft haar aandeel gehad; er zou namelijk stembusfraude zijn gepleegd.

De nationalistische kandidaat, in het dagelijks leven advocaat is en uitgever van de krant Eleftheros Kosmos (Vrije Wereld), wordt ondersteund door de voormalige fascistische beweging Golden Dawn en zijn opvolger de Patriottische Alliantie. Nationalisten zien het electorale succes als het begin van een nieuwe extreemrechtse beweging in Griekenland. Of het daadwerkelijk tot een groot succes zal leiden lijkt twijfelachtig, gelet op het feit dat minder dan ťťn procent van de 4 miljoen inwoners van Athene heeft gestemd op Dimitris Zafeiropoulos.

John Postma

terug naar inhoud