alert!Combat 18: "doctrines van de duisternis"

Paul Benschop

Op 14 oktober vond in het Vlaamse Weelde een grootschalig concert plaats. De avond werd bezocht door ruim 1500 neonazi's uit Duitsland, Nederland, BelgiŽ, Slowakije, Engeland en Rusland. De organisatie was in handen van Combat 18, de radicale afsplitsing van Blood & Honour. Het concert werd aangekondigd als de belangrijkste Combat 18 bijeenkomst van 2006 en kan worden beschouwd als de heroprichting van Combat 18 in BelgiŽ.

De aanloop naar het concert
Met in het achterhoofd de recente wapenvondsten bij Bloed Bodem Eer en Trouw (BBET) en de uiterst laffe mishandeling in Zuid-Holland door Nederlandse Blood & Honour leden kon het concert van 14 oktober op relatief veel media-aandacht rekenen. In de aanloop naar het concert hadden AFA-Nederland en het Vlaamse AFF geen kans onbenut gelaten om media, politici en overheid te informeren over de achtergrond van het concert. Minister Dewael verklaarde desgevraagd tegenover de Vlaamse media dat hij momenteel geen mogelijkheden ziet om dergelijke bijeenkomsten te verbieden. In de week voorafgaand aan het concert verspreidde AFA-Nederland een tweetal persberichten over de achtergrond van Blood & Honour, Combat 18 en de bands die zouden spelen. Daarnaast werd de Belgische ambassade door AFA-Nederland ingelicht over de achtergrond van het concert en de organisatie. In de persberichten gaf AFA aan dat er een logisch verband zit tussen het geweld, de wapenvondsten en de neonazi-concerten. De concerten fungeren als recruterings- en ontmoetingsplek voor de Blood & Honour en Combat 18-structuren. Daarnaast wordt er aan dergelijke concerten grof geld verdiend. Een groot deel van dit geld wordt, volgens B & H en C-18, onder meer via wapens, teruggepompt in het neonazi-circuit. Iets waar Blood & Honour en Combat 18 zich mee profileren in interne videonieuwsbrieven. De dag voor het concert organiseerde AFA-Nederland een picketline bij de Belgische ambassade in Den Haag. Met enkele honderden folders en een spandoek werden voorbijgangers geÔnformeerd over het aanstaande neonazi-concert.

Picket-line Belgische ambassade, Den Haag 13 oktober 2006
  spandoek  
Media en politiek
Het was niet de eerste keer dat Vlaanderen fungeerde als trefpunt van het internationale Blood & Honour netwerk. De zogenoemde 'independent/traditional' tak van Blood & Honour Vlaanderen organiseerde eerder dit jaar een tweetal concerten waar enkele honderden neonazi's op af kwamen. Nu de repressie in diverse Europese landen tegen Blood & Honour toeneemt, begint Vlaanderen zich te ontwikkelen tot de vrijplaats van West-Europa. Een ontwikkeling die ook door de Vlaamse media en diverse parlementsleden wordt opgemerkt. Zowel de Vlaamse als Nederlandse media pakte in de weken rondom het concert groot uit over Blood & Honour en Combat 18. In Nederland was het concert van 14 oktober voorpaginanieuws voor de Volkskrant en reden voor een achtergrondartikel in de Nieuwe Revue. In Vlaanderen besteedde De Morgen en De Standaard veel aandacht aan het concert. De krant Het Laatste Nieuws schrijft in haar redactioneel commentaar dat Vlaanderen zo een slechte reputatie krijgt: "We hadden al de hoofdstad van extreemrechts. De democratie hoeft niet zo tolerant te zijn om haar diepste principes te laten verdrinken in doctrines van de duisternis".
Het afgelopen jaar is er in het Belgische parlement aan de bel getrokken over activiteiten van Blood & Honour en Combat 18. ParlementariŽrs van Spirit, VLD en Sp.a stelden meerdere keren kamervragen. In combinatie met de wapenvondsten bij BBET wordt er door ministers en kamerleden gesproken over een wetswijziging die het mogelijk moet maken om organisaties als Blood & Honour te verbieden.
Voor antifascistische activisten is dit zeker geen reden om rustig achterover te leunen en de media en politiek het werk te laten doen. De afgelopen jaren hebben diverse antifascistische onderzoeks- en actiegroepen gefungeerd als aanjager in de discussie rondom Blood & Honour. Het is naÔef om te verwachten dat neonazi structuren door de overheid zullen worden aangepakt zonder druk van buitenaf. Nu neonazi-netwerken als Blood & Honour en Combat 18 zich steeds beter internationaal organiseren is er een sterke behoefte aan intensievere samenwerking tussen de diverse antifascistische actiegroepen in West-Europa. Zeker nu bleek dat bij het Combat 18-concert van 14 oktober ruim 95% van de bezoekers afkomstig was van buiten BelgiŽ.

Paul Benschop is medewerker van AFA-LS

Voor meer informatie zie www.afanederland.org en www.aff.be

Drukte in Weelde
Tussen de 800 en 1500 neonazi skinheads strijken op zaterdag 14 oktober neer in het Belgische plaatsje Weelde. Allen komen voor het 'memorial'-concert ter ere van de overleden nazi-muzikant Ian Stuart Donaldson. De line-up van de avond wordt verzorgd door de Amerikaanse neonaziband Blue Eyed Devils, Chingford Attack en Razors Edge, beide uit Engeland, en drie Duitse neonazibands, Oidoxie, Nordfront en Civil Disorder. Voor de tweede keer weet Combat 18 een concert neer te zetten met internationale allure.

Drijvende kracht achter het concert is de Duitser Sebastiaan Seemann (26). Deze neonazi heeft een tijdlang in de buurt van Antwerpen gewoond, maar volgens zijn dating-site lijkt hij tegenwoordig weer in Duitsland te wonen. In december 2004 wist Seemann ook al tussen de 700 en 1500 neonazi's naar een door hem georganiseerd concert in BelgiŽ te lokken. In tegenstelling tot het concert in Weelde verliep het concert in 2004 wat rumoeriger. Met name onderling vechtende neonazi's zorgden toen voor veel problemen. Seemann werkte voor de organisatie van het concert in Weelde samen met het label Braune-Musik, waarvan de website geregistreerd is op naam van Daniel Lehnhard. Bij binnenkomst krijgen de bezoekers een groen polsbandje van 'Frontline-Versand'. Vooral Duitse neonazi's hebben het concert bezocht, evenals in 2004. Toen bestond het publiek voor 90 procent uit Duitsers. Naast de memorial ter ere van Ian Stuart Donaldson was het concert ook bedoeld om de heroprichting van Combat 18 Vlaanderen aan te kondigen.

Veel grote problemen heeft de organisatie niet ondervonden. Diverse zalen zijn door de organisatie benaderd, geboekt en, zoals uit Het Laatste Nieuws is gebleken, vooruit betaald. Uiteindelijk heeft de politie enkele zalen weten te annuleren, waarop de neonazi's vervolgens naar een kleine zaal in Weelde zijn afgereisd. Dancing The Wall in Weelde bleek veel te klein voor het aantal bezoekers en veel neonazi's moesten daarop noodgedwongen buiten blijven wachten. Andere kleine organisatorische problemen deden zich voor in de line-up van het festival. Enkele weken voordat het concert zou plaatsvinden zegde de Duitse neonazi band Kraftschlag af evenals Agitator. Ook dreigde de Amerikaanse neonaziband Blue Eyed Devils uit te vallen, omdat de concertzaal tot op het laatste moment onzeker bleek. De Amerikanen kwamen toch en hebben uiteindelijk maar een half uur op de bŁhne kunnen staan.

Wie alles op een rijtje zet komt tot de conclusie dat er binnen de organisatie veel geld in omloop is. Wie diverse zalen van tevoren kan boeken en direct cash kan betalen, zonder dat het duidelijk is of het concert daar daadwerkelijk plaatsvindt, of wie een Amerikaanse band speciaal voor een concert naar Europa laat overkomen, moet wel over aardig wat geld beschikken. Daarbij lijken de neonazi's alles redelijk goed voorbereid te hebben. Mocht de Vlaamse regering overwegen om tot een verbod over te gaan op dit soort niet-partij gebonden organisaties, dan is het nog maar de vraag of dergelijke concerten niet meer georganiseerd kunnen worden. Zoals uit het verbod op Blood & Honour Duitsland is gebleken; de concerten gaan gewoon door. Een naam wordt verboden, maar de organisatiestructuur blijft bestaan. Als dat het antwoord is van de huidige regering in BelgiŽ, dan lijkt het probleem nog verre van opgelost.

John Postma

terug naar inhoud