alert = afa

Home
Inhoud 4-2008
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Blood & Honour in België. Deel I: De beginjaren in vogelvlucht

Correspondenten uit België

Blood & Honour werd in 1987 opgericht in Engeland door Ian Stuart Donaldson, de in 1993 bij een verkeersongeluk omgekomen frontman van Skrewdriver. Donaldson wou door middel van Oi-muziek "de boodschap van Hitler" overbrengen bij jongeren. Onder zijn impuls verspreidde het netwerk zich over de hele wereld.

Ook in België worden er al sinds eind jaren '80 concerten georganiseerd met bands uit het B&H-circuit en zijn er kleine B&H-divisies actief. Maar pas na 2000 lijkt B&H echt van de grond te komen. In Wallonië is B&H zo goed als onbestaand, hoewel er in het prille begin wel wat activiteit was in het Brusselse. In Vlaanderen zijn er sinds 2000/2001 twee verschillende groepen actief die zich de benaming "B&H Vlaanderen" toe-eigenen, een "traditionele Blood & Honour"-groep, die voornamelijk concerten organiseren, en een politiek radicalere "terroristische" Combat 18-tak, naar de gelijkaardige scheuring in Groot-Brittannië. Dit is echter een grove simplificatie. En hoewel leden van beide strekkingen elkaar op het internet graag de huid vol schelden, loopt het wereldje in werkelijkheid vaak door elkaar. Om de zaken nog ingewikkelder te maken worden er in België tenslotte ook nog eens concerten en herdenkingen georganiseerd door buitenlandse B&H en C18-groepen. Komt het omdat we een centraal gelegen landje zijn of omdat de politie tot voor kort uitermate laks reageerde, België mag terecht een internationale draaischijf genoemd worden. Wanneer het hen in hun eigen land, waar de overheid wel optreedt, te heet onder de voeten wordt, wijken neonazi's niet zelden uit naar België, waar ze hun activiteiten voort te zetten. Voorbeelden zijn de Duitse concertorganisator Sebastiaan Seemann (Combat 18) en de Brit Stephan Jones ("Jonesy"), de frontman van de B&H-band English Rose, die zich in Oostende vestigde ("traditionele vleugel").

Vlaamse Militanten Orde
Eind jaren '80 is Ian Stuart Donaldson druk bezig zijn internationale netwerk uit te bouwen. Zijn rondreizen brengen hem ook naar België, waar hij onder meer goede contacten opbouwt met de verboden privé-militie Vlaamse Militanten Orde (VMO) van Bert Eriksson. De VMO nodigde Ian Stuart Donaldson en zijn band meermaals uit om naar België te komen. Zo woonde Donaldson in Antwerpen een vergadering bij van de Nederlandse Volks-Unie, die in België bijeenkwamen "omdat ze in Nederland op te veel onbegrip stuitten". In het Antwerpse café Odal kon hij boven een pint "de grote bedreigingen van West-Europa" bespreken met Eriksson en zijn vrouw. En ook op de "kameraadschapavonden", die Voorpost elk jaar voor de IJzerbedevaart in Diksmuide organiseert, was Donaldson vaak te gast. "Een fascinerend feest," aldus Ian Stuart, "er waren zelfs oud-SS'ers die mijn platen kochten omdat, zo zeiden ze, hun strijd de onze is".(1) Ook Marnix Bienstman ("Bieze"), een rechtse skinhead uit het voormalige Brugse café De Kastelein (nu Moloko) vertelt hoe er in de jaren '80 veel Britse skinheads naar Brugge kwamen die "de ideeën van het National Front overbrachten". Hij zegt zijn "Keltische" tatoeages overgehouden te hebben uit de tijd "dat hij met Skrewdriver optrok". Ook Bieze ging toen als piepjonge skinhead bij de Brugse VMO. (2) Wanneer de VMO in 1988 definitief verdwijnt, richt de Brusselse VMO-afdeling o.l.v. Hervé Van Laethem (huidige leider van Nation) een nieuwe gewelddadige en nazistische groep op, l' Assaut. Deze zal eveneens fungeren als Belgisch contactpunt voor Blood & Honour. Ook in Brussel zijn eind jaren '80 al extreemrechtse skinheads actief. Ze treffen elkaar rond een platenzaak, waar het B&H-magazine verkocht wordt, en rond de aan l'Assaut en de extreemrechtse Parti des Forces Nouvelles (PFN) gelieerde Oi!-band Fight Action. "Popeye", de zanger van de band, is een uitgeweken neonazi die in Frankrijk betrokken was bij verschillende zware acties. Fight Action riep op om de wapens op te nemen voor het nationaal-socialisme en door te gaan tot er geen migranten meer overbleven. (3) In april 1988 organiseert deze groep een eerste nationaal-socialistisch "White Only" festival met optredens van Fight Action, de Britse B&H-band No Remorse en Bunker 84 uit Frankrijk. Het concert vindt plaats in de Brusselse lokalen van de PFN en trekt een 130-tal skinheads uit België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Eveneens gelieerd aan dit Brusselse milieu is het neonazistische postorderbedrijf Pure Impact van Peter Swillen, opgericht in 1984. Wanneer de internationale distributeur van B&H-platen, Rock-O-Rama, in Duitsland veroordeeld wordt, zal Herbert Egoldt anderhalf miljoen oude Belgische Frank investeren in Pure Impact, dat de handel in België voortzet. (4)

Belgische divisie
Begin jaren '90 wordt er een "Belgische divisie" opgericht van Blood & Honour. Het contactadres is een postbus in Waarschoot. Via hetzelfde adres kon ook het nazistische blad Thule verkregen worden, de nieuwe naam van Euro-Forum, een vlugschrift van Vlaamse en Waalse neonazi's, waaronder l'Assaut-leider Hervé Van Laethem. De man achter deze Belgische B&H-divisie was Geert Coffez, een Vlaams Blokker uit Houthulst. Coffez had eveneens zijn eigen neonazistische verzenddienst, genaamd Blut und Ehre. (5) Verder was hij één van de spilfiguren van de extreemrechtse motorclub De Ronkers uit Kalken. In 1993, op de terugweg naar Gent van een "feestje" bij deze motorclub, komen vijf jongeren om bij een auto-ongeluk. Volgens de politie, die messen, een Duitse helm en nazivlaggen in het wrak vond, waren de jonge skinheads lid van l'Assaut. (6) Op de vooravond van de IJzerbedevaart in augustus 1992 wou Geert Coffez een B&H-concert organiseren in Diksmuide. Op het programma staan de Britse B&H-bands No Remorse en Skullhead en de Nederlandse band Wiking (van toen CP'86'er Bart Pelikaan). Het concert werd verboden, maar zou elders doorgegaan zijn. (7) Ook bij de organisatie van een B&H-concert in Vleteren op 30 maart 1993 zou Geert Coffez betrokken geweest zijn. Een half jaar later komt Ian Stuart Donaldson om bij een ongeluk. Na de dood van de pionier van B&H probeert Combat 18 de organisatie in Engeland over te nemen.

Vlaamse divisie
In 1994 wordt in een Brits B&H-magazine de oprichting aangekondigd van een "Vlaamse B&H-divisie" met als contactadres de postbus van Excalibur in Brugge. Excalibur is een postorderbedrijfje (8) waarbij naast cd's en T-shirts van B&H-bands ook negationistische boeken en allerhande nazistische gadgets gekocht konden worden, van sieraden met Keltische kruizen tot posters van Hitler en de Waffen SS. Via het label Excalibur Records worden ook cd's van bands zoals Brutal Attack gedrukt. Drijvende kracht achter Excalibur is ex-Vlaams Blokker Yannick Pollet, een oude bekende in de Brugse extreemrechtse skinheadscène die tegenwoordig de cd- en kledingwinkel Hit Shop uitbaat, op een steenworp van De Kastelein (tegenwoordig Moloko). Excalibur was nauw verbonden met de Leibstandarte Adolf Hitler (LAH) van toenmalig Vlaams Blokker Adolf Horrie, beide werden opgericht in 1991 om het nationaal-socialisme te propageren. De LAH hield zich onder meer bezig met het organiseren van een jaarlijkse "private" Hitler-herdenking in West-Vlaanderen. "Ik zag oud-Oostfronters en nazi-skinheads uit binnen- en buitenland. En deftige mensen in maatpak, veertigers die enthousiast de Hitlergroet brachten", zo omschrijft Frans Decoster een herdenking in een parochiezaaltje in Izegem. Een andere organisatie die door Excalibur gesteund wordt is Hertog Jan Van Brabant, een vereniging van oud-SS'ers. Uit deze ultraradicale afsplitsing van het Sint-Maartens Fonds ontstond de negationistische organisatie Vrij Historisch Onderzoek (VHO) van Sigfried Verbeke. De eerste activiteit van deze Vlaamse B&H-divisie is een memorial voor Ian Stuart Donaldson (op 28 februari 1994 in Oudenburg bij Brugge) met optredens van Cinquième Colonne, Celtic Warrior, Noie Werte en de toenmalige topact uit de Britse B&H-scène Squadron. De avond loopt echter alles behalve gesmeerd. De ingehuurde geluidsman weigert te werken voor racistische muziek en de organisatoren moeten een nieuwe opsnorren. Daardoor lopen de optredens zodanig veel vertraging op dat er - ondanks het optreden van een Nederlandse security-groep - vechtpartijen uitbreken onder de ontevreden dronken skinheads. De politie valt binnen en de optredens worden stilgelegd. Hetzelfde jaar wordt Pollet gearresteerd na onlusten tijdens een Combat 18-concert in Becontree bij Londen.

Geweld in België en Groot-Brittannië
Een jaar later gaat het ook fout op de kameraadschapavond van Voorpost, vlak voor de IJzerwake. Deze avonden zijn ondertussen uitgegroeid tot een internationale trekpleister voor neonazi's, waaronder ook Britse leden van B&H en de BNP. Op zaterdag 26 augustus 1995 verzamelen zich een 500-tal neonazi's in het Hof van Vlaanderen, waar diverse standjes (o.a. van B&H) allerlei zaken zoals armbanden met hakenkruisen en nazistische lectuur slijten. Nadat de politie ingrijpt en onder meer VMO-leider Bert Eriksson oppakt, ontstaan er zware rellen, waarbij uiteindelijk meer dan 200 neonazi's uit Duitsland, Frankrijk en Nederland gearresteerd worden. Het jaar daarop, in augustus 1996, neemt de Vlaamse politicus Bert Anciaux een collectie nazistische lectuur mee van de kameraadschapavond. Hij stelt parlementaire vragen en houdt een persconferentie waarin hij de politieke wereld oproept om in te grijpen. Tevergeefs. Op 22 maart 1997 organiseert Excalibur opnieuw een concert met de Britse B&H-bands Warlord en Avalon. Nadat de zaaleigenaar ingelicht werd, moeten de neonazi's uitwijken naar een andere zaal. Desondanks slagen een 100-tal neonazi's erin het concert bij te wonen. Excalibur is wel verontwaardigd over de Nederlandse Hammer Skinheads, die "te bang waren om de security te komen doen". (9) In Groot-Brittannië gaat Combat 18 ondertussen steeds driester te werk. De gewelddadige aanvallen, brandstichtingen en dreigbrieven beperken zich niet enkel tot linkse tegenstanders, Combat 18 keert zich in een strijd om de macht én de gigantische financiële inkomsten van de concerten ook tegen de traditionele vleugel van Blood & Honour. Zo kreeg de vriendin van Ben Oreel van het Nederlandse Viking Sounds spijkers toegestuurd met de mededeling dat Combat 18 haar op het bed zou vastnagelen terwijl ze haar verkrachten. Geen wonder dus dat steeds meer B&H-bands en distro's zich tegen Combat 18 beginnen keren. (10) Excalibur blijft Combat 18 echter hartstochtelijk verdedigen. "We verzorgen hun post, we weten wie er achter de meeste cellen zit, we kennen ze al jaren" valt te lezen in het juninummer van 1997, gevolgd door een oproep om de "broederoorlog" te stoppen. En Excalibur doet nog meer voor de ondertussen vervolgde terreurorganisatie. In het Britse blad The Order verschijnt een oproep van C18 om informatie over Londense antifascisten door te sturen, en dat is niet bedoeld om hen een postkaartje te sturen. Het contactadres van de ondergedoken C18: Postbus 95 Brugge, de postbus van Excalibur.

Midgard divisie
Ook de volgende jaren blijft Pollet B&H-concerten organiseren. Op 27 juni 1998 plande hij een concert in Staden (tussen Houthulst en Roeselare) met Brutal Attack, Razor's Edge, Bagadou Stourm, Mistreat, Kraftschlag en het Nederlandse Landstorm. En voor het optreden van Mistreat en The Legion of St. George dat op 3 juli 1999 moest doorgaan kon men kaarten bestellen via Hit Records, het label van Pollet. (11) En dan staat er een nieuwe generatie B&H op in Vlaanderen. Op 21 augustus 1999 wordt de in eerste instantie Franse Divisie Blood & Honour Midgard opgericht, met een afdeling in België. Ook deze groep, die officieel erkend werd door de moederorganisatie in Groot-Brittannië, organiseert B&H-concerten in Vlaanderen, waaronder een concert van Whitelaw en een balladeavond met Stigger en Sisco, de "zonen" van Skrewdriver. Het contactadres voor de Vlaamse afdeling van Midgard is postbus 94 in Brugge, de postbus die één van de spilfiguren van deze tak, Dominiek Vandekeere, eveneens gebruikte voor zijn bands Kwelhekse, Elfenbloed en Stormwolf. Twee jaar later gaat de Vlaamse afdeling van Midgard als onafhankelijke "B&H Vlaanderen"-groep verder, weliswaar met hetzelfde postbusadres in Brugge. Op 18 augustus 2001 organiseert "B&H Vlaanderen/Coast", zoals de afdeling zal gaan heten, haar eerste ontmoetingsavond met optredens van de Franse bands Fraternité Blanche en Panzerjäger. Eind 2005 zal er ook een afdeling "Nordland" (Antwerpen) en kort daarna, "Midland" (Vlaams-Brabant) aan deze "traditionele" B&H Vlaanderen worden toegevoegd. In dezelfde periode dat B&H Vlaanderen (Midgard/Coast) wordt opgericht, wordt er echter ook nog een andere "B&H Vlaanderen/Flanders" opgericht, met een postbus in Grembergen (Dendermonde). Deze groep houdt haar "eerste B&H Vlaanderen-concert" ergens begin 2001. Op het programma stonden de bands Legion A (Fr), Jungsturm (D) en Youngland (VS). Het gaat hier om de Combat 18-tak, die eveneens onder de naam "B&H Vlaanderen" opereert. Bijna onopgemerkt zal ook deze groep verschillende activiteiten ontplooien in België. Pas jaren later, in september 2006, zal de groep naambekendheid krijgen, maar dan –foutief- onder de naam Bloed Bodem Eer en Trouw (BBET), wanneer de politie tijdens een reeks huiszoekingen, waarbij enorme hoeveelheden wapens in beslag worden genomen, in totaal 19 aanhangers arresteert. BBET is echter de naam van één van de uitgaven van deze B&H Vlaanderen-groep. Een maand na de arrestaties, op 14 oktober 2006, vind in Weelde trouwens al een "heroprichtingsconcert" plaats van B&H Vlaanderen/Combat 18, georganiseerd door de Duitse C18-groep van Sebastiaan Seemann.

Pas in 2008 wordt de rivaliteit tussen deze twee "B&H Vlaanderen"'s pijnlijk duidelijk wanneer beiden op hetzelfde moment elk hun eigen Hitler-herdenking organiseren. Meer over deze beide groepen leest u in de volgende editie van Alert! Als afsluiter de mening van een "insider" over de beide vleugels in HUMO: "Blood and Honour Vlaanderen is destijds opgestart door een Combat 18'er. Tot een conflict binnen het Odal Actie Comité (de opvolger van de verboden VMO) uit de hand liep: tijdens een Hitler-herdenking, enkele jaren geleden, ontstond er een schietpartij waarbij een ouder lid van Stahlhelm bijna geraakt werd. Die affaire verdeelt Blood and Honour in Vlaanderen tot vandaag in twee kampen: de officieel erkende clan Blood and Honour Vlaanderen, en Blood and Honour-Combat 18. Regelmatig voeren de bendes raids tegen elkaar uit. Alleen op de recente IJzerwake hebben ze elkaar gedoogd, 'uit respect voor de gevallenen'." (12)

Noten:
1) Interview met Joseph Pierce met Ian Stuart Donaldson in De Morgen, 23 september 1987
2) Paul van Gageldonk: Tussen Skinheads. Later zal Bieze optreden als manager van zijn vroegere band The Pride en als één van de organisatoren van de rechtse Live & Loud-concerten in de regio Brugge
3) Manuel Abramawicz (RésistanceS): Skinheads, mythe et réalité, 20 april 2008
4) AFF-Info Verzet, nr 4. Dossier fascisme en extreemrechts in België, Antwerpen, 5 september 1997, pagina 18
5) Persdossier Bert Anciaux. Naar een weerbare democratie. Brussel, 8 oktober 1996, pagina 5
6) Alle 5 dood in één minuut. In: De Gentenaar, 29 november 1993
7) Uit: NN, nr 142
8) Andere nazistische postorderbedrijven uit die tijd zijn Awake (Gent) en Adler (Zelzate, boven Gent)
9) Excalibur, juni 1997
10) George Burdi weet in 1996 een indrukwekkende lijst extreemrechtse personen en organisaties te verzamelen die zich collectief afzetten tegen Combat 18
11) Alert!, Blood & Honour, nr 1, lente 2001
12) Stefan Müller. Bom onder de democratie. De verontrustende terugkeer van de neonazi's. HUMO nr 3298, 18 november 2003, pagina 28-33

(uit: Alert!, nummer 4, december 2008. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud