alert = afa

Home
Inhoud 4-2008
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Drie wetsvoorstellen tegen Blood and Honour Vlaanderen; drie aanhoudingen

Anti-Fascistisch Front (AFF)

Blood and Honour Vlaanderen organiseerde op 18 augustus 2001 een eerste 'ontmoetingsavond', met een optreden van de groepen Fraternité Blanche en Panzerjäger. Nadien volgden nog meerdere concerten en bijeenkomsten, maar pas sinds twee jaar is een systematische actie tegen Blood and Honour opgezet. De voornaamste reden is dat Vlaanderen een belangrijker probleem heeft: het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Vier jaar geleden kreeg het VB bij verkiezingen in Vlaanderen nog een kwart van de stemmen, en tot een derde van de stemmen in sommige steden. Intussen is de achteruitgang van het VB ingeluid. Het VB leed psychologische nederlagen in steden als Antwerpen en Gent, en wordt in de opiniepeilingen in Vlaanderen ingehaald door Lijst Dedecker. Een lijst rond voormalig judocoach Jean-Marie Dedecker: populistisch rechts, zeer rechts, maar niet racistisch.

Nederlands voorbeeld
Op 4 maart 2006 gaf Nederland het voorbeeld met een, na actie van AFA-Nederland, verbod en effectief verhinderen van een SS-huldiging in Nederlands Limburg gepland door Blood and Honour Vlaanderen en Nederland. De neonazi's reisden dan maar door naar het militair kerkhof in Lommel, in Belgisch Limburg, waar ze hun helden probleemloos konden huldigen. 's Avonds vond zoals voorzien een Blood and Honour-concert plaats in het Antwerpse. De pers, verwittigd door het Anti-Fascistisch Front (AFF), moest het bekopen met een cameraman van de commerciële televisiezender VTM die in de zaal in elkaar geslagen werd. Na dit concert volgden nog andere concerten georganiseerd door de traditionele vleugel van Blood and Honour Vlaanderen. Het AFF maakte daar telkens heisa over bij de pers en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.
Bij een herdenking van de Joodse gedeporteerden vanuit de Dossin-kazerne in Mechelen in september 2006 riep minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het parlement op om een wet te formuleren die het mogelijk maakt om organisaties als Blood and Honour Vlaanderen te verbieden. De minister vond dat met de huidige wettelijke mogelijkheden niet opgetreden kon worden. Nochtans hadden twintig jaar eerder de ministers van Binnenlandse Zaken SS-huldigingen in Lommel wél verhinderd. In maart 2007 vond in Lommel een openlijke SS-heldenhuldiging plaats, met Stefan Wijkamp als prominente gast. De zoveelste provocatie en nog diezelfde maand diende Koen T'Sijen van het links-liberale partij Spirit een eerste wetsvoorstel in om organisaties als Blood and Honour te verbieden. Het voorstel kreeg kritiek uit uiteenlopende hoek. De Liga voor Mensenrechten vond de omschrijving van organisaties die verboden konden worden met het voorstel veel te ruim; de CD&V (zusterpartij van de CDA, toen nog in de oppositie) vond dat geen nieuwe wet nodig was maar al opgetreden kon worden op basis van de wetgeving tegen het racisme en negationisme.

'Stop met de zelfverklaarde onmacht'
De concerten en bijeenkomsten van Blood and Honour Vlaanderen bleven voortgaan; het AFF bleef 'Open brief' na 'Open brief' versturen naar de bevoegde ministers met kopie naar de pers en parlementsleden die gevoelig waren voor de problematiek. Informatie vanuit Nederland over de aangekondigde groepen was daarbij telkens zeer nuttig. Op 19 april vonden twee nazi-herdenkingen plaats. Eén in Neerpelt, in de provincie Limburg, georganiseerd door de Combat 18'ers die zich bedienen van de naam Blood and Honour Vlaanderen; en één in Bellegem, in de provincie West-Vlaanderen, georganiseerd door de grotere traditionele versie van Blood and Honour Vlaanderen. In Limburg controleerde de politie voor het eerst de identiteit van de meeste concertgangers; in West-Vlaanderen beperkte de politie haar rol zoals gewoonlijk tot het kijken of… het verkeer niet teveel hinder ondervond van het concert. Maar in West-Vlaanderen was een Duitse journalist in de concertzaal die in het geheim het gebeuren filmde. De uitzending van de undercoverbeelden op de openbare omroep VRT veroorzaakte een schokgolf. Socialistisch parlementslid (en burgemeester van Lommel) Peter Vanvelthoven legde een wetsvoorstel neer om organisaties als Blood and Honour gelijk te schakelen met te verbieden privé-milities. Het parket (de Openbare aanklager) in West-Vlaanderen zou overleggen of toch niet actie nodig was wegens kennelijke overtredingen van wet tegen het racisme en negationisme.
Na een regeringswissel was intussen de voormalige CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen minister van Justitie geworden, en die was aan zichzelf verplicht om de piste van overtredingen tegen de wet op het racisme en het negationisme te laten uitspitten door het gerecht. In de pers ontstond een zekere moeheid om te berichten over Blood and Honour: men had de kaalkopjes al in beeld gehad en verder bleef toch alles zoals het was. Het AFF verzamelde daarop handtekeningen bij een zestigtal personaliteiten en vertegenwoordigers van organisaties voor een opinieartikel dat in mei dit jaar verscheen in de kranten Le Soir en De Morgen: 'Stop de zelfverklaarde onmacht tegenover Blood and Honour'. Intussen was een derde wetsvoorstel geformuleerd, nu door CD&V'er Raf Terwingen die de burgemeesters meer mogelijkheden wil geven om op te treden tegen Blood and Honour-bijeenkomsten, en Blood and Honour en soortgelijke organisaties wil laten infiltreren en afluisteren om meer inlichtingen over hun plannen en handelen te verzamelen.

Aanhoudingen
De oproep Stop met de zelfverklaarde onmacht… die een actief optreden van politie en parket bepleitte en alvast benadrukte de wet op het racisme en negationisme maximaal te benutten, verscheen vlak voor de Ian Stuart Donaldson Memorial van de traditionele vleugel van Blood and Honour Vlaanderen op 18 oktober in Diksmuide. Deze keer werden alle concertgangers daar gecontroleerd op hun identiteit, en een paar dagen later hield de politie hét kopstuk van Blood and Honour Vlaanderen aan en de twee Blood and Honour'ers die respectievelijk de zaal in Bellegem en Diksmuide huurden. Blood and Honour Vlaanderen-kopstuk Chris Moorkens kreeg bij zijn aanhouding de elektronische enkelband om die hij al eerder had moeten dragen wegens een veroordeling in 2006.
De drie zijn dezelfde dag nog vrijgelaten, maar intussen wordt wel het bij hen thuis in beslag genomen materiaal door de politiediensten bekeken met het oog op overtredingen op de wet tegen het racisme en negationisme. Naar verluidt zouden bij hen thuis echter ook verboden wapens gevonden zijn. Het wetsvoorstel van Raf Terwingen tegen organisaties die onder de racisme- en negationismewetgeving zouden kunnen vallen wordt onthaald als het beste van de drie. Wel is er vanuit progressieve hoek bezwaar tegen de afluister- en infiltratiebevoegdheid, uit vrees dat die vroeg of laat uitgebreid wordt naar andere organisaties en bewegingen. Er zijn goede perspectieven voor het justitieel aanpakken van Blood and Honour Vlaanderen, maar het gevaar van de traagheid van parlement en gerecht, en intussen gewend raken aan neonazibijeenkomsten, blijft om de hoek loeren.

Anti-Fascistisch Front (AFF) - www.aff.be

(uit: Alert!, nummer 4, december 2008. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud