alert = afa

Home
Inhoud 4-2010
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

"De Rambo van de Bellamybuurt"

Job Polak

"Strijder voor democratie", "stem van de redelijkheid", "gematigd"; bij de kwalificaties die sommige journalisten de laatste tijd gebruiken in artikelen over PVV kamerlid en ogenschijnlijk "dissident" Hero Brinkman zullen veel wat oud-gediende Amsterdamse (AFA-)activisten zich even achter de oren krabben. We hebben het hier toch niet over onze "Last Action" Hero? Hero, "De Rambo van de Bellamybuurt"? Hero de wijkagent die niet schroomde om alle wetten van tafel te vegen in zijn persoonlijke oorlog met progressieve activisten in zijn wijk? Wat is er hier gebeurd?

  poster Hero  

Toch kan bij nadere beschouwing juist een blik op het verleden van Hero Brinkman veel licht werpen op de vermoedelijke motieven en ideeŽn van de enige PVV'er die opzettelijk lijkt te willen zagen aan de poten van de troon van Geert Wilders.

Hero Brinkman (Almelo, 29 december 1964) maakt voor het eerst naam als "buurtregisseur" in Amsterdam Oud-West. Hij is verantwoordelijk voor de Bellamybuurt, een wat rommelig en achtergebleven stukje van het snel veryuppende stadsdeel. In deze wijk bevinden zich zowel de beruchte orthodoxe El-Taweed moskee als een groot aantal (voormalige) kraakpanden. Verbazingwekkend genoeg voor een toekomstige PVV'er valt de hoeveelheid incidenten tussen Brinkman en de gebruikers en bestuurders van de moskee erg mee. Misschien was het tijdsgewricht er nog niet naar en misschien voelde hij zich niet afdoende gedekt door de politietop en burgemeester. Maar het kan ook zeer wel dat Brinkman hier, die toen al zowel veelvuldig tekeer ging over straatcriminaliteit van jongeren van Marokkaanse afkomst als dat hij een aantal keer in de media zijn zorgen uitte over het ultraorthodoxe discours binnen de moskee al in de praktijk heeft gezien wat hij momenteel Geert Wilders lijkt te verwijten. Dat de islam geen eenduidige religie is.

Maar daar waar er op dit typische PVV-gebied nauwelijks opvallende incidenten zijn, escaleren de verhoudingen tussen Brinkman en progressieve groepen in de buurt zoals gezegd buitengewoon snel. Het komt tot een aantal felle incidenten met het georganiseerde kraakspreekuur, vers gekraakte panden (met name diegene die gekraakt zijn door niet-Nederlanders) worden met grof geweld en desnoods door Brinkman solo ontruimd en Brinkman doet een inval in het voormalig Autonoom Centrum in voormalig kraakpand Tetterode om 'Boycot Israel'- posters in beslag te nemen. Deze actie leidt nog tot veel hilariteit onder activisten omdat uiteindelijk de politieklachtencommissie oordeelt dat de posters teruggeven moeten worden, waarna Hero moet toegeven dat hij de posters niet meer heeft omdat ze nog op de dag van de inval verderop in de wijk uit zijn politieauto zijn ontvreemd.
Als er op een gegeven moment een groot voormalig keukencentrum in zijn wijk wordt gekraakt lopen de gemoederen helemaal hoog op. De krakers loven na een aantal incidenten een beloning uit voor het veroveren van "De pet van Hero" en plakken posters met deze boodschap in de wijk. Het feit dat agenten de poster over de ook bij hen niet bijster populaire collega in de kantine van het politiebureau ophangen maakt Brinkman woest.

Op een zondagmiddag schakelt Brinkman dan de Mobiele Eenheid in om een spectaculaire inval te doen in het kraakpand om een einde te maken aan een 'illegaal housefeest'. Als dan al snel blijkt dat het een kinderdisco voor de buurt betreft, waar ook de kinderen van verschillende politici (waaronder die van de wethouder) aanwezig zijn, maakt Brinkman zich voorgoed onmogelijk in de wijk.
Wanneer tenslotte uitkomt dat hij een huurster die ernstig bedreigd wordt door haar huisbaas heeft afgeraden hulp te zoeken bij het Steunpunt Wonen omdat "iedereen die daar werkt links tuig is" wordt Hero overgeplaatst naar een ander stadsdeel. Niet veel later zal hij naar Den Haag vertrekken om kandidaat-kamerlid te worden.

Uit dit alles komt het typische PVV-beeld naar voren van een rancuneuze, autoritaire, impulsieve, opvliegende en gewelddadige man met een hekel aan progressieve mensen die zijn 'Law and Order'-autoriteit ondermijnen. Aan de andere kant zullen zelfs zijn grootste vijanden uit die tijd erkennen dat het geen domme vent is, die hoewel hij regelmatig zijn hand overspeelt, enorm ambitieus is en pal staat voor zijn (vaak verwerpelijke) principes waarop hij weigert concessies te doen, zelfs als dat zijn carriŤre schaadt. Bovendien heeft Brinkman toch, anders dan veel van zijn PVV-collega's vele jaren doorgebracht in de realiteit van een arme volkswijk met veel migranten en in een politiekorps met naar verhouding veel allochtone collega's.

Rest de vraag of Brinkmans principiŽle en tactische bezwaren tegen de islamofobe lijn van Wilders en zijn grote ambities gecombineerd met rancune over het op een zijspoor dreigen te raken in de PVV, een afdoende verklaring zijn voor Brinkmans insubordinatie. Er zijn activisten die stellen dat Brinkman, die nog steeds slechts met verlof is bij de politie en die als wijkagent zonder twijfel werk verrichte voor de PID (Politie Inlichtingen Dienst) en daarmee, gezien de interesse van de veiligheidsdiensten voor de El-Taweed moskee waarschijnlijk ook voor de AIVD, nog steeds (deels) in opdracht van de staat werkt. Dit eventueel vanuit zorgen van de veiligheidsdiensten over een extremistische IsraŽlische invloed op de PVV.
Hoewel mij dit niet compleet zou verbazen ben ik van mening dat Brinkman ook zonder externe sturing prima in staat is om het op te willen nemen tegen Wilders en voor zichzelf een (machts-)politieke positie te veroveren.
Hoe verbijsterend ook voor hen die Brinkman nog kennen uit de tijd dat ze dagelijks op voet van oorlog met hem verkeerden, hij is op dit moment de beste hoop voor antifascisten voor een implosie binnen de PVV.

(uit: Alert!, nummer 4, december 2010. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud