alert = afa

Home
Inhoud 4-2011
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

Actie

printversie

De dubbele houding van de PVV ten opzichte van homoseksualiteit

Redactie Alert!

De PVV maakt zich al enige jaren hard voor homorechten. Op de manier waarop de PVV dit doet valt echter het een en ander op te merken, en op de blinde vlek van de PVV ten opzichte van homofobie uit eigen kringen valt nog veel meer op te merken.

In de eerste week van december wist de PVV de media te halen met het nieuws dat zij een internationaal geluid willen vanuit Nederland tegen een nieuwe homofobe wet in Nigeria die mensen verbied homorechten te promoten. De PVV wil homofobie in 'deze door de sharia besmette staat, waar homohaat aan de orde van de dag is,' stoppen. En op een vergelijkbare wijze heeft de PVV vaker het nieuws gehaald. Telkens als er een link te leggen valt tussen de islam en homofobie weet de PVV zichzelf snel in de kijker te spelen. Op deze manier weet de PVV het spookbeeld dat vele Nederlanders van moslims hebben te bevestigen en zelfs aan te wakkeren of versterken.

Laat er geen onduidelijkheid over bestaan, homofobie moet niet alleen aangesproken maar ook aangepakt worden, maar de hoek van waaruit de intolerantie komt hoort er niet toe te doen. En laat de afkomst van de homofobe uitingen nu juist wel een factor van belang voor de PVV zijn. Hoe luid de PVV altijd schreeuwt als er een homofobe uiting vanuit de moslimswereld komt des te stiller is het als er homofobe uitingen vanuit de eigen kring komen. Zo ook in het begin van 2010 toen een homoseksuele prins carnaval in Den Bosch niet op communie mocht tijdens een speciale carnavalsmis. Enkele priesters en een bisschop hadden geen zin om een homo een hostie te geven. Heel het land was in rep en roer, alle media besteedden er aandacht aan en honderden homorechtenactivisten kwamen naar de Bossche Sint-Jans kathedraal om de bisschop ertoe te bewegen om het besluit terug te draaien. De PVV? Geen woord.

Hierover zou natuurlijk nog gezegd kunnen worden dat de PVV natuurlijk niet overal een mening over hoeft te hebben, maar vaak laat juist de PVV zich van haar homofobe kant zien. Bijvoorbeeld door in de Tweede Kamer tegen te stemmen op het voorstel om voorlichting over homoseksualiteit op middelbare scholen verplicht te stellen. Veel negatieve houdingen ten opzichte van homo's en homoseksualiteit zouden voorkomen kunnen worden door goede voorlichting op scholen. Waar in de hele samenleving homoseksualiteit geaccepteerd wordt. Er is zelfs een acceptatiegraad van 93% (1), de overige 7% procent gedomineerd door jongeren die, je raad het al, veelal op middelbare scholen zitten. “Homojongeren hebben het vaak zwaar op school”, aldus Vera Bergkamp van het COC. Toch zag de PVV liever geen verplichte voorlichting op scholen.

Oli4
Een ander teken dat de PVV geen principieel voorvechter van homorechten is een markant onderdeel van de PVV-machine, Paul Belien. Belien is de eerste adviseur van Geert Wilders en is afkomstig uit België, hij is getrouwd met een oud Vlaams Belang raadslid en heeft zelf diverse hand en spandiensten voor het Vlaams Belang verricht. Wat de eerste adviseur van de PVV precies doet wordt, zoals we inmiddels van de PVV gewend zijn, compleet stil gehouden. Wel kunnen we natuurlijk iets over Belien vertellen. Zo noemde hij homoseksualiteit in 2005 in dagblad De Standaard een 'perversiteit'. Nog een paar uitspraken van deze eerste adviseur van Wilders:

'Een zogenaamd 'homohuwelijk' is geen alternatieve vorm van het huwelijk, maar een perversie van het huwelijk'.

'Kinderen, die hun biologische ouders verloren hebben, onderbrengen in een eenheid met twee volwassen mannen (of vrouwen) is geen alternatieve vorm van adoptie, maar een perversie van adoptie'.

'Wie kinderen toevertrouwt aan 'twee papa's' of 'twee mama's', doet deze kinderen het grootst mogelijke onrecht: hij levert ze over aan de perversie'.

'Mensen moeten het recht hebben homoseksualiteit een afwijking te noemen'.

De ultraconservatief is een zeer interessante partner voor Wilders. Met zijn reusachtige internationale netwerk dat reikt tot aan diverse conservatieve denktanks in de Verenigde Staten kan Wilders een breder publiek aanspreken met zijn anti-islam boodschap. Een homofoob publiek dat ook bedient moet worden.We kunnen de conclusie trekken dat Wilders homoseksuelen misbruikt om over hun rug heen zijn racistische gal te spuwen. Of Wilders echt geeft om homorechten lijkt onwaarschijnlijk, en als hij dat toch zou doen is het in ieder geval iets wat hij zonder blikken of blozen te grabbel gooit in zijn eeuwige kruistocht tegen de islam.

Noot:
(1): Onderwijsblad 19, 26 november 2011

(uit: Alert!, nummer 4, december 2011. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud