alert!Korte berichten

Redactie

IND gebruikt vals document om vreemdeling uit te zetten - AC
Blood & Honour Nederland - AFA-N
NieuwRechts boekt winst - AFA-LS
GroenLinks laat discussie door extreemrechts verstoren - AFA-LS
Racisme groeit in regio Eindhoven - AFA-LS
Versaar's kinderfeest - Onderzoeksgroep Turks extreemrechts

IND gebruikt vals document om vreemdeling uit te zetten
De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) heeft afgelopen woensdag 29 oktober 2003 Ndongo Fall, een Malinese vreemdeling, uitgezet met een vals reisdocument. Dit blijkt uit documenten die het Autonoom Centrum in bezit heeft. Hij werd samen met een tiental andere uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen uitgezet in een Transavia-chartervliegtuig die woensdag 29 oktober vanaf Schiphol vertrok naar Senegal en Kameroen.

Zeven jaar lang woonde Ndongo in Spanje waar hij als landarbeider en in de horeca werkte. Hij was in het bezit van een verblijfsvergunning. Na een vakantie op Curaçao arresteerde de Marechaussee hem op Schiphol in januari 2002 toen hij op doorreis was naar Spanje. De foto op het paspoort bleek volstrekt niet te kloppen. Ook bleek de vreemdeling drie ons cocaïne bij zich te hebben. De rechter veroordeelde de gevangene tot vijf maanden gevangenisstraf onder andere vanwege het "opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam gesteld reisdocument". Het betrof het "Senegalese paspoort, nr. 98FB16648" op naam van 'Lamine Gadiaga'. Op naam van diezelfde valse 'Lamine Gadiaga' heeft de IND vervolgens een laissez-passer, een eenmalig reisdocument, geregeld bij de ambassade van Senegal in Brussel. Met dit valse reisdocument heeft de IND Ndongo vanaf begin maart 2002 vijf keer proberen uit te zetten. De eerste drie keer wees de betrokkene de piloot van de reguliere lijnvlucht naar Senegal erop dat het reisdocument niet klopte en besloot de piloot hem niet mee te nemen. De vierde keer op 22 augustus maakten medepassagiers bezwaar tegen de behandeling van Ndongo. Dit was in een Sabena-vliegtuig op Zaventem/Brussel, een overstap na een Schiphol-Zaventem vlucht. De gemoederen raakten zo verhit dat er in het vliegtuig (nog aan de grond) een vechtpartij ontstond tussen de passagiers en de vier Marechaussee-escorts. Na tussenkomst van de Belgische politie besloot de piloot dat de uitzetting niet door kon gaan. Na de vijf maanden strafgevangenis (waarvan twee maanden voor het "opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam gesteld reisdocument") is Ndongo begin juni 2002 in het Grenshospitium terechtgekomen. Uiteindelijk heeft hij daar meer dan 16 maanden (!!) in gevangenschap doorgebracht. Op 26 juli 2002 had de politie vingerafdrukken van hem genomen. In juli 2002 heeft de vreemdeling Justitie verteld dat hij Ndongo Fall is met de Malinese nationaliteit. In oktober 2002 heeft de IND een Spaanse identiteitskaart op die naam ontvangen met een vingerafdruk. Nergens uit de stukken blijkt dat de IND contact opgenomen heeft met de Malinese of Spaanse autoriteiten en dat de IND de vingerafdrukken van de betrokken vreemdeling vergeleken heeft met de vingerafdruk op de Spaanse identiteitskaart op naam van Ndongo Fall uit Mali. Klaarblijkelijk moest en zou de vreemdeling van de IND met een laissez-passer op naam van 'Lamine Gadiaga' uitgezet worden naar Senegal, hoeveel tijd dit ook zou kosten en hoe lang de vreemdeling ook vast zou zitten. Volgens de vreemdelingencirculaire 2000 geldt in het algemeen dat na zes maanden het belang van de vreemdeling zwaarder weegt dan het belang van de staat. Slechts in uitzonderingsgevallen mag een vreemdeling langer vastgehouden worden voor uitzetting. Ndongo Fall heeft 16 maanden en 23 dagen in vreemdelingenbewaring gezeten (na de strafgevangenis), omdat verschillende keren de piloot weigerde iemand met een vals laissez-passer te vervoeren. De Transavia-piloot heeft dit woensdag 29 oktober niet gedaan. Bij het overplaatsen van de uit te zetten vreemdelingen van de Justitiebus naar charter op Schiphol om vier uur 's ochtends verzetten enkelen zich. Zij werden geboeid en ingetapet het vliegtuig ingedragen. Eerste stop was Dakar/Senegal waar Ndongo met vals document werd uitgezet. Het koste de begeleiding van Marechaussee en IND vervolgens veel tijd om de Senegalese immigratiedienst te overtuigen hem over te nemen. Hierbij overhandigde de Nederlandse delegatie verscheidene enveloppen waarin wellicht ook een som geld (als vaker gebeurt bij dit soort transfers). Deze uitzetting is zeker niet de eerste keer dat uitzettingen plaatsvinden waarbij de IND gebruikt maakt van valse namen en documenten. Effectief uitzettingsbeleid 'op z'n Afrikaans' zoals de IND het noemt.

www.autonoomcentrum.nl

Blood & Honour Nederland
Hoewel de Nederlandse divisie van Blood & Honour pas sinds kort actief is, heeft zij aan belangstelling geen gebrek: van een museumbezoekje tot aan een 'internationale demonstratie' van amper een kwartier, praktisch iedere keer wordt de media gehaald.Blood & Honour werd in 1987 in Engeland opgericht door Skrewdriver-zanger Ian Stuart Donaldson en startte aanvankelijk als een neonazistisch muziektijdschrift. Over het doel van dit tijdschrift en de hieraan verbonden ideologie liet Donaldson zich weinig verhullend uit: "Eventually there will be a race war and we have to be strong enough in numbers to win it. I'll die to keep this country pure and if it means bloodshed at the end of the day, then let it be." In de loop der jaren groeit Blood & Honour uit tot een wereldwijd netwerk van neonazistische muziekliefhebbers, platenlabels en bands waar velen honderdduizenden euro's in omgaan. Deels verdwijnt dit in de zakken van de betrokkenen, en deels verdwijnt dit in de extreemrechtse beweging. Zoals traditioneel binnen extreemrechts vinden ook binnen Blood & Honour de nodige splitsingen plaats. Naast de gebruikelijke ruzies over drugs en geld zijn er ook ideologische verschillen wat resulteert in twee Blood & Honour groepen: Blood & Honour en Blood & Honour Midgard. De Nederlandse divisie van Blood & Honour bestaat vooralsnog voor een groot gedeelte uit ex-leden van de Nederlandse Volks-Unie, die ontevreden zijn over de zwalkende politieke 'lijn' van de NVU, de zogenaamde 'consensus'-politiek. Blood & Honour volgt dan ook meer de zogenaamde 'revolutionaire' lijn van de radicale ANS-fractie in de NVU, die van Eite Homan en Michael Krick.
Tot de kernleden behoren onder andere Niels Ritmeester uit Nijmegen en René van Zon uit Dreumel. Op hun website distantieert Blood & Honour Nederland zich van elke vorm van splitsing tussen de verschillende Blood & Honour divisies. Daarnaast spreekt de Nederlandse divisie zich uit tegen 'rasvermenging', geheel in overeenkomst met hun nationaal-socialistische ideologie. Ook spreekt Blood & Honour Nederland zich uit tegen samenwerking met 'het Slavische ras'. Deze distantiëring lijkt in eerste instantie gericht tegen Brigade M, Nederlands bekendste fascistische band, die een paar keer in Oost-Europa heeft gespeeld. De activiteiten van Blood & Honour Nederland stellen vooralsnog weinig voor. Er worden neonazistische demonstraties bezocht, voornamelijk in Duitsland. De eigen activiteiten komen voorlopig niet veel verder dan kameraadschapsbijeenkomsten zoals een barbecue in Dreumel in juli dit jaar en een gezamenlijk bezoek aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. De barbecue wordt door de politie beëindigd en wanneer foto's van een bezoek aan het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum online worden gezet kondigt het betreffende museum aan om aangifte te doen wegens het schenden van copyright. Het hoogtepunt van de activiteiten was de Rudolf Hess actieweek. Rudolf Hess was de plaatsvervanger van Hitler en overleed in 1987 in een Duitse gevangenis. Volgens de autoriteiten sterft de dan 93-jarige Hess een natuurlijke dood, volgens neonazi's wordt hij vermoord door de Engelse geheime dienst. Op 9 augustus vond er in het dorpje Boxmeer een 'spontane' demonstratie plaats als aftrap van de Rudolf Hess actieweek. De demonstratie werd medegeorganiseerd door Blood & Honour Nederland. Trots wordt er op de Blood & Honour Nederland website vermeld dat er neo-nazi's uit Nederland, Duitsland en Vlaanderen aanwezig zijn. Al met al weet de organisatie amper 25 mensen te mobiliseren die een kwartier lang door Boxmeer lopen en aan de verbaasde voorbijgangers wat folders uitdelen over Rudolf Hess, waarin wordt gesteld dat hij "de eerste, trouwste en een van de belangrijkste volgelingen was van de Führer". Je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre het winkelend publiek op deze kennis zit te wachten.

Paul Frederickx, AFA-Nijmegen

Bronnen:
"Na het verbod van Blood & Honour", http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_5/bh.html
"Neo-nazi's gebruiken foto's Overloon", De Gelderlander 13 augustus 2003
"Bliksemdemonstratie van neonazi's in centrum Boxmeer", De Gelderlander 12 augustus 2003
http://www.kafka.nl
http://www.searchlightmagazine.com
de websites van Blood & Honour Nederland en Combat 18

Vermeulen (2e van links achter Dewinter), Dewinter, Van Heijgen (gestreepte das), Smit en Kaaijk (NNJ/NNP) wandelen door Rotterdam
  dewinter en smit  
NieuwRechts boekt winst
Joop van Heijgen is begin oktober uit de fractie van Leefbaar Rotterdam (LR) gestapt. Hij sluit zich aan bij de extreemrechtse partij NieuwRechts van Michiel Smit, die in februari de Leefbaren al links liet liggen. Met het vertrek van Van Heijgen verliest het Rotterdamse college zijn meerderheid in de gemeenteraad. Het college van LR, VVD en CDA nog maar 22 van de 45 zetels. Geen probleem volgens de zittende fracties. Tot op heden zijn 4 raadsleden opgestapt uit LR. Naast persoonlijke ruzies hadden zij allen politieke meningverschillen rondom 'het' migrantenvraagstuk.
Zo nam Nico Kok, al voordat LR geïnstalleerd was, afstand van de partij vanwege de uitspraken van Fortuyn over de islam. Die gingen hem te ver. Harry Maronier maakte zich op zijn beurt boos over de stopgezette subsidie voor het asielzoekers-opleidingscentrum. Zij zitten nu allebei onafhankelijk in de raad. Michiel Smit daarentegen wond zich op over de 'politieke correctheid' van de fractie. Als hij met extreemrechts wilde praten, moest dat gewoon kunnen. En Van Heijgen werd zo boos over de in zijn ogen slappe houding van LR in het debat rondom de 'allochtonenstop' dat hij zich bij Smit heeft aangesloten. Ondanks dat vier dissidenten de partij hebben verlaten liggen er meer conflicten in het verschiet. De huidige Leefbaar-leden zijn het ˇˇk vaak fundamenteel oneens. Zo wil raadslid Barry Madlener het woord allochtonenstop onder geen beding in de mond nemen, maar heeft collega Victor Reijkersz daar helemaal geen moeite mee. Reijkersz pleitte in het tv-programma NOVA onomwonden voor een noodwet, zodat het anti-discriminatie-artikel in de Grondwet tijdelijk opgeheven kon worden. Dat Van Heijgen de Leefbaar fractie heeft verruild voor die van NieuwRechts word over het algemeen niet als verrassing ervaren. Hij is, zonder politiek kleur te bekennen, een periode in beide clubs tegelijk actief geweest. Van Heijgen, naar eigen zeggen al vier keer verhuisd voor de "oprukkende buitenlanders" lag al enige tijd overhoop met zijn partij, vanwege de zijns inziens te slappe standpunten over buitenlanders. Op het webforum van LR trok hij, tot groot ongenoegen van onder andere fractieleider S°rensen, als "Spartaan" regelmatig ten strijde tegen alles wat links is. In een interview met het NRC vindt Van Heijgen dat er "dringend paal en perk gesteld moet worden aan de buitenlander". Een petitie van Leefbaar-dissidenten Maronier en Smit waarin werd gepleit voor 'een grens rond Rotterdam tegen vreemdelingen van buiten West-Europa' werd 'weloverwogen' door Van Heijgen ondersteund. Al sinds mei 2003, zo'n vier maanden voor zijn vertrek, bekleedde Van Heijgen de functie van secretaris en penningmeester bij de stichting NieuwRechts. Ook zat hij als Leefbaar raadslid, samen met onder andere een Vlaams Blok gemeenteraadslid uit Antwerpen, in de Raad van Advies van de Van Oldenbarnevelt Denktank. Deze extreemrechtse denktank zet zich in voor het behoud van de Nederlandse cultuur en biedt beleidsondersteuning aan NieuwRechts. Daarnaast was Van Heijgen aanwezig bij het geruchtmakende werkbezoek van Vlaams Blok leider Filip Dewinter aan Rotterdam. Ondanks dat het college de meerderheid in de raad heeft verloren maakt S°rensen zich weinig zorgen over het draagvlak voor het uitgezette beleid. ,,Dit college zit veel steviger in het zadel dan de meeste mensen denken'', zegt hij, in de wetenschap dat hij voor een meerderheid nog altijd aan kan kloppen bij de voormalige rechtsbuiten spelers van zijn partij. Zij hebben immers aangegeven de hoofdlijnen van het beleid te blijven steunen. Blijkbaar heeft het 'fatsoenlijke' college van CDA, VVD en LR er geen enkele moeite mee om samen met een extreemrechtse partij een meerderheid in de raad te vormen. Leefbaar Rotterdam heeft haar dissidenten niet uitgeschakeld, maar onevenredig veel invloed gegeven. En het is de vraag hoe erg zij dit eigenlijk vindt.

AFA Landelijk Secretariaat

GroenLinks laat discussieavond door extreemrechts verstoren
Moet extreemrechts genegeerd worden, of moet juist de discussie worden aangegaan? Rond die vraag hield GroenLinks woensdag 1 oktober een thema-avond in Apeldoorn. Zonder de centrale vraag op de betreffende avond daadwerkelijk te stellen beantwoordde Groen Links deze op een zodanige wijze dat er van een échte discussie geen sprake is geweest.

Afgelopen maart vonden er verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De Nederlandse Volks Unie (NVU), die naar eigen zeggen langs democratische weg een absolute meerderheid in de volksvertegenwoordigende organen in Nederland wil behalen, dingde mee naar de gunst van de kiezer. Om haar verkiezingscampagne kracht bij te zetten was de NVU voornemens op 8 maart een demonstratie onder het motto 'asielzoekerstop nu' in de Apeldoornse binnenstad te houden. Ondanks dat AFA eerder dan de NVU te kennen had gegeven op 8 maart in Apeldoorn te gaan demonstreren verbood Burgemeester de Graaf de AFA demonstratie, terwijl de neo- nazistische NVU van hem vrij spel kreeg. Dat er op de betreffende dag geen extreemrechtse demonstratie heeft plaatsgevonden is enkel en alleen te danken aan het feit dat AFA, samen met veel Apeldoornse jongeren, het kruispunt waarover de NVU de binnenstad binnen zou wandelen had bezet. Deze bezetting en de ongeregeldheden die ermee gepaard gingen bracht de loco-burgemeester er toe een noodbevel uit te vaardigen; ze weigerde de NVU'ers de toegang tot de stad. Zij kwamen niet verder dan een parkeerplaats langs de A50. Op een kortstondige bezetting van de snelweg na keerden zij onverrichter zake naar huis. De NVU kreeg in de verkiezingen, net als in Apeldoorn, geen voet aan de grond. De partij haalde geen enkele zetel. Twee maanden later, op 17 mei, lukt het Constant Kusters, leider van de NVU, wel. Na een aanvankelijk verbod heeft hij na tussenkomst van de bestuursrechter een demonstratie in Apeldoorn afgedwongen. Naast dat enige honderden mensen naar Apeldoorn Zuid waren afgezakt om hun ongenoegen te uiten over deze demonstratie was enkel een aantal krijsende meeuwen, een horde ME'ers, en een paar journalisten getuige van het rondje dat de NVU op een hermetisch afgesloten industrieterrein gelopen heeft. De extreemrechtse demonstraties, de reacties hierop en de rol van de burgemeester hierin zijn voor vele mensen in Apeldoorn stof tot discussie geweest. GroenLinks speelde hier op in en organiseerde op 1 oktober een openbare avond in het gemeentehuis. Extreemrechts: negeren of mee discussiëren was de centrale vraag.
Bij aanvang van de discussie bleek een derde deel van het 40-koppige publiek uit leden van de NVU en de Nieuwe Nationale Jongeren (NNJ), de jongerenafdeling van de extreemrechtse NNP te bestaan. Dat deze twee clubs tegengestelde posities innemen binnen het rechts radicale spectrum, en dit doorgaans tot haat en nijd leidt, deed er deze avond even niet toe. Niets verenigd de mens meer dan een gezamenlijke vijand, dus daar zaten ze. Nadat de forumleden hun zegje hadden gedaan trachtten de NVU en NNJ al snel de avond te domineren. Aanvankelijk zochten ze hun toevlucht tot het plaatsen van ongewenste provocatieve opmerkingen als 'De PvdA heeft Pim vermoord' (Constant Kusters, NVU) en 'Nederland voor de Nederlanders, eigen volk eerst' (Paul Peters, NNJ). Sjaak van 't Hof, in het dagelijks leven fractievoorzitter van de Provinciale Staten GroenLinks Gelderland, maar deze avond actief als discussieleider, wist deze verstoringen al snel in de kiem te smoren. Door een groot deel van het publiek links te laten liggen en de aanwezige rechts-extremisten ruim baan te geven kon hij de 'rust' in de zaal bewaren. Iedereen moest aanhoren waarom de Waffen SS zulk goed werk verricht heeft, en dat alle illegale en criminele buitenlanders met transportvliegtuigen uitgezet moeten worden. Emotionele reacties van het overig publiek kon van 't Hof niet waarderen. Hij liet hen nauwelijks aan het woord. Liever stelde hij nog een gerichte vraag: "Kunt u uitleggen waarom u racist bent?" Met de tactiek extreemrechts ruim baan te geven om zo de avond tot een goed einde te brengen heeft Van 't Hof, die overigens geen medewerking voor een interview met Alert! wilde geven, de plank volledig misgeslagen. "Al met al een leerzame en productieve avond. De Stroming heeft zijn gezicht laten zien in het hol van de leeuw, op een discussieavond van de AFA en Dwars!' 'De massa, de volgelingen, hebben nu ook kunnen zien dat we mensen zijn waar mee te praten valt. Dat we niet aan hun vooroordelen die hun leiders over ons naar voren brengen voldoen", schrijft Paul Peters naar aanleiding van de discussie op het nazistische internetforum Stormfront. In wezen werd door GroenLinks het antwoord op de stelling al gegeven. Het resultaat van de discussie geeft aan dat een dialoog geen zin heeft. Voor een zinvolle dialoog heb je een eerlijke gesprekspartner nodig, en die vind je niet bij de NNJ of de NVU. Wanneer je met hen de discussie aangaat verschaf je ze bovendien een positie in de maatschappelijk geaccepteerde politieke arena, die ze niet verdienen. Negeren is onmogelijk, extreemrechts bestaat. De opgeworpen stelling van de avond was dan ook niet volledig. Extreemrechts moet niet worden geaccepteerd als gesprekspartner, noch kunnen ze worden genegeerd. Extreemrechts dient te worden bestreden!

AFA Landelijk Secretariaat

Racisme groeit in regio Eindhoven
Op 15 juni 2003 heeft een groep van vijf jongeren een brandaanslag gepleegd op een islamitische school in Eindhoven. Op 2 oktober vond in Den Bosch het proces plaats tegen drie van deze van brandstichting verdachte meerderjarigen. Alle drie de jongens moeten verplicht naar de reclassering. Twee kregen 12 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk en één jongen kreeg 10 maanden waarvan 6 voorwaardelijk, en een leerstraf van 468 uur.

Aanvankelijk was het doelwit van de brandaanslag een moskee in Eindhoven. Omdat hier teveel mensen inzaten week men uit naar de islamitische school. Uit het buurtonderzoek naar de brandstichting bleek dat de daders racistische leuzen riepen aan het adres van buitenlanders. Eindhoven had hier dan ook niet met eenvoudig vandalisme te maken. Hier was sprake van een racistisch motief. Het door politiebronnen aangedragen feit dat enkele van de verdachten bezoekers zijn van de kazerne aan de Achtseweg Zuid, een extreemrechtse vrijplaats in Eindhoven, bevestigt deze stelling. Deze brandstichting is slechts één van de racistische incidenten in de omgeving Eindhoven. Politie en antidiscriminatie organisaties constateren een toename van het aantal racistische incidenten in de regio Eindhoven. Tegelijkertijd constateren jongerenwerkers dat racistische denkbeelden wortel schieten onder de jeugd. De gemeente Eindhoven verzaakt tot nu toe in de bestrijding van extreemrechts. Zij lijkt hier geen prioriteit te willen leggen. Of zou er een andere reden zijn de extreemrechtse vrijplaats aan de Achtseweg Zuid niet aan te pakken? Al sinds 2000 ziet de gemeente erop toe dat in de gekraakte voormalige Constant Rebecque Kazerne een vrijplaats van extreemrechtse jongeren ontstaat. In de kazerne ontmoeten jongeren met extreemrechtse en racistische sympathieën elkaar op georganiseerde kroegavonden, vormingsdagen en concerten. Daarnaast is deze kazerne de thuisplaats voor de Nationalistische Jongeren Brabant (NJB), een groepering die acties in en rond Eindhoven uitvoert. Een voorbeeld is de folderactie in Eersel van 19 juni, waar de NJB alle Nederlanders opriep te strijden voor een Nederlandse volksstaat. In mei en juni zijn veel in Eersel woonachtige migranten bedreigd en geconfronteerd met racistisch geweld. Met deze folderactie gooit de NJB olie op het racistische vuur. De activiteiten in de kazerne spelen een rol in de toename van het aantal racistische incidenten in de regio. De kazerne heeft met haar kroegavonden en concerten een aantrekkingskracht op jongeren met racistische ideeën uit de weide omgeving. Hier kunnen zij gelijkgestemden ontmoeten, zich organiseren en acties voorbereiden. De kazerne verspreidt een racistische en haatzaaiende boodschap, tegelijkertijd bouwt zij een beweging op die 'nationalistische revolutie' nastreeft. In de huidige maatschappelijke context dient de gemeente Eindhoven, eigenaar van de kazerne, zich zorgen te maken. AFA begrijpt dan ook niet waarom de gemeente Eindhoven weigert de extreemrechtse politieke activiteiten in de kazerne aan de kaak te stellen. De gemeente ontloopt hier haar verantwoordelijkheid actief racisme te bestrijden.

AFA Landelijk Secretariaat
www.afanederland.org
info@afanederland.org

Eierlopen bij Versaar
  eierlopen  
Versaar's kinderfeest
In mei 2003 organiseerde de Rotterdamse vereniging Versaar, die is aangesloten bij de Turkse Federatie Nederland (TFN), een viering van twee Turkse feestdagen. Het betrof twee politieke getinte, officiële Turkse feesten, te weten: de Onafhankelijkheidsdag/Dag van de Kinderen (23 april) en de herdenkingsdag van Atatürk/Jeugd en Sportdag (19 mei). Dit laatste feest verwijst naar de aankomst van Atatürk in Samsun tijdens de Turkse bevrijdingsoorlog. Versaar vroeg voor de viering van de onafhankelijkheidsdag, dat ook wel 'kinderfeest' wordt genoemd, een subsidie aan bij de deelgemeente Feijenoord. Het doel was volgens Versaar, in ietwat onhandige bewoordingen: "van deze dag een grote succes maken, om met alle kinderen deze feest gezamenlijk te vieren." De deelgemeente was niet onder de indruk van deze doelstelling. Zij besloot de aanvraag af te wijzen. "Onderhavige activiteit is onvoldoende te herleiden tot het vergroten van de participatie en de betrokkenheid van de doelgroep bij de uitvoering van het wijkbeleid in de deelgemeente in de betreffende wijk", aldus het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord. Met eigen middelen werd het feest vervolgens doorgezet. Gasten bij het festijn waren onder meer de Turkse consul-generaal M. Sina Yurtoglu en onvermijdelijk TFN-voorzitter Ismet Harmankaya. Harmankaya hield een toespraak waarin hij een verassende link wist te leggen tussen Turkse identeit en het programma (o.a. kindermuziek, eierlopen en theater): "Dit soort activiteiten, waarbij onze nationale feestdagen uitgelegd en beleefd worden, zijn voor de jongere generaties van uitermate groot belang. Iemand die zichzelf niet kent kan onmogelijk een ander leren kennen. Turkse mensen kunnen dan ook alleen maar op de been blijven zolang ze op de hoogte zijn van hun eigen identiteit en persoonlijkheid."

Onderzoeksgroep Turks extreemrechts

Bron: Ates, Ramazan, Iki kutlama birarada, Türkiye, 23 mei 2003

back