omgevallen boekenkast

Redactie Alert!

Deze rubriek is onderverdeeld in boeken die over Utrecht gaan, algemene boeken over extreem-rechts die de moeite waard zijn om te lezen (we beperken ons hierbij voor het gemak even tot het Nederlandse taalgebied, voor boeken in het Engels en Duits kun je de rubriek 'Omgevallen boekenkast' in de diverse Alert!s raadplegen) en de rubriek met algemene boeken over geschiedenis en als laatste boeken die verschenen zijn na de 'Fortuyn-revolte'.

Utrecht

  kaft  
Ruud Bochardt & Jan Buijze, 'Nieuwe kansen. Het jeugdprogramma van Kanaleneiland' Hoe kunnen Marokkaanse jongeren die overlast veroorzaken het beste worden aangepakt? Is het vreemd wanneer een buurthuis ze weigert? Waarom wordt de aanpak niet overgelaten aan de ouders? In juli 1999 startte in de Utrechtse wijk Kanaleneiland een uniek en zeer kostbaar programma: Nieuwe Kansen. In dit drie jaar durend experiment werden nieuwe methodes voor de aanpak van allochtone jeugdproblematiek uitgeprobeerd: jongerenwerk werd weer normerend en ouders werden geacht een actieve rol te spelen bij de aanpak van de problemen. 'Nieuwe Kansen' was een programma waarbij de relatie met de partners, politie en gemeente Utrecht, soms goed en soms moeizaam verliep. Ook was het een programma waarvoor de media bovenmatige belangstelling toonden en dat toch, ondanks het geboekte succes, stopte omdat projecten nu eenmaal aan een vaste periode gebonden zijn. De ervaringen die gedurende deze jaren zijn opgedaan willen de medewerkers van Nieuwe Kansen graag delen met anderen, om hen te inspireren maar ook om reacties te ontvangen waarmee nieuwe stappen genomen kunnen worden. ISBN 9053566481. 15,40 euro

Jan Willem Regenhardt, 'In de schaduw van de Dom.' De ondertitel van dit uitstekend leesbare boek is niet voor niets 'Overleven in de stad van de NSB'. De NSB domineerde de stad Utrecht tijdens de nazi-bezetting, burgers keken vaak de andere kant op, bestuurders begaven zich op een hellend vlak. De kleine geschiedenis van 2 individuen staat echter model voor het grotere verhaal van klein verzet tegen de jodenvervolging in Utrecht. Een waargebeurd verhaal, evenals alle andere gebeurtenissen die worden aangehaald; extra dimensie is de plekken die je als Utrechter kent, en die je, als je door de stad loopt, toch anders bekijkt. ISBN 9076314926. 12,50 euro

  kaft  
Jan Durk Tuinier/Geu Visser, 'Fort De Bilt, NSB vrouwenkamp 1945-1946. Fort De Bilt is bij veel mensen bekend vanwege het feit dat er tijdens WO II 140 mannen, voornamelijk verzetsstrijders, zijn gefusilleerd. Minder bekend is dat Fort De Bilt na WO II werd ingericht als Bewarings- en verblijfskamp voor NSB'ers. In de eerste maanden na de bevrijding zaten er voornamelijk mannen, vanaf augustus 1945 enkel vrouwen. Mevrouw M.L. Hijink-Rijnders werd aangesteld als commandante en had de leiding over meer dan 1000 NSB-vrouwen. Een verslag van gesprekken met haar, aangevuld met informatie en foto's uit het Gemeente Archief Utrecht vormen de inhoud van deze brochure. ISBN 90-75104-13-8, 7 euro

  kaft  
In de voetsporen van de Utrechtse migranten; "2000 jaar migratiegeschiedenis van Utrecht". Eerder al publiceerde KURF een stadswandeling door de multiculturele wijk Lombok. Deze wandeling was vooral gericht op de geschiedenis van deze wijk met haar verscheidenheid aan bewoners. De geschiedenis van deze wijk bestrijkt ongeveer een eeuw. De binnenstad van Utrecht kent een geschiedenis van zo'n 2000 jaar en in deze twee millenia hebben heel veel 'vreemdelingen' en nieuwkomers de stad aangedaan. Sommigen vertrokken weer en anderen blijven. Zij hebben allemaal hun sporen nagelaten in de stad. De wandelgids kan zowel thuis op de bank worden gelezen, als tijdens een wandeling door de oude binnenstad die langs allerlei plekjes voert waar de verhalen over migranten in Utrecht tot leven komen. Maak kennis met de Westerwalder pottenverkopers op de Bakkerbrug, de Italiaanse ijsverkopers op de Jansbrug, ontdek het Jodenrijtje en de Griekse kerk. En wist je dat in het huis waar de huidige burgemeester woont in de jaren zestig een pension voor gastarbeiders was ingericht? Het boekje telt 35 pagina's en bevat een 12 tal foto's van vroeger en nu. Je kunt een boekje bestellen door 4 euro over te maken op giro 1936332 tnv Schism Utrecht ovv wandelgids en je adres.

Extreemrechts

Helmut Gaus, 'Opgang en verval van extreemrechts'. Extreemrechts komt en gaat en houdt verband met een angstsyndroom, aldus Gaus, voorzitter van de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit in Gent. In crisis is er behoefte aan autoriteit en dat stuwt de politieke krachten vooruit die elke bedreiging (willen) uitvergroten en door over onveiligheid te spreken dit in de hoofden van mensen planten. De klassieke politieke tegenstrategie werkt niet, omdat deze niet inspeelt op de onderliggende onzekerheid en angst. Interessant in het palet aan tegenstrategieŽn die Gaus aandraagt ook het 'doodzwijgen' weer om de hoek komt kijken. Waarom? Lees dat zelf maarÖ ISBN 90-382-0581-3, 7,50 euro

Jaap van Donselaar & Peter Rodrigues, 'Racisme en extreemrechts'. De 6e monitor van de onderzoekers van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden, inmiddels uitgegroeid tot betrouwbaar standaardwerk over aantallen racistische incidenten, de rol van extreemrechtse organisaties, antisemitisme, gedegen monitoring van de rol van internet en de gebreken bij opsporing en vervolging door justitie van racistische daders. Nog niet eerder zag Nederland op zo'n grote schaal een racistische subcultuur onder jongeren, concluderen de onderzoekers over de zogenaamde 'Lonsdale'-jongeren. Opvallend is verder de teruggang in veroordeling in discriminatiezaken door justitie, ondanks meer toegeruste wetgeving en instanties. Als pdf-file op www.annefrank.nl of als boek te koop.

  kaft  
Stella Braam/ Mehmet ‹lger, 'Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreemrechts'. Een geactualiseerde versie van het in 1997 verschenen boek, met als zwaartepunt de conclusie dat verschillende gemeenten doorgaan met het subsidiŽren van plaatselijke Grijze Wolven-afdelingen. Ondanks de ophef en mooie woorden sinds het eerste boek is er feitelijk niets veranderd en kunnen de Grijze Wolven relatief ongehinderd hun netwerk uitbouwen en verstevigen. Actuele informatie over de activiteiten en achtergronden van Grijze Wolven kunt u vinden op de site van Onderzoeksgroep Turks extreemrechts, via www.alertafa.nl. ISBN 90-388-0330-3, 12,50 euro

  kaft  
Tom De Smet, 'JŲrg Haider, makelaar in ongenoegen'. In dit boek bewijst Tom De Smet dat JŲrg Haider, ondanks enkele recente verkiezingsnederlagen en blijvend intern gerommel in zijn partij, als minister-president van de deelstaat KarinthiŽ en als sterke man van de regeringspartij FP÷, nog steeds ťťn van de machtigste mannen van Oostenrijk is. Haider werkte zich als arme schoenmakerszoon op tot invloedrijke multimiljonair, werd politiek meerdere keren morsdood verklaard, maar stond telkens breed lachend weer op. Het boek geeft ook het portret van een man die SS'ers prijst, dictators als Saddam Hoessein bezoekt en Oost Europeanen omschrijft als werkschuw. Tegelijk is het boek ook een portret van Oostenrijk, het land van de Sissi-films en de vulgaire racistische brochures, van het genie Mozart tot de nachtmerrie Hitler. ISBN 90-5240-729-0, 19,95 Euro

  kaft  
Renť ter Steege. 'De Franse uitzondering, impressies uit het land van Le Pen'. Ter Steege volgt Le Pen al vanaf eind jaren zeventig en weet een verrassend portret te schetsen van een natie in verwarring. Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat Jean-Marie Le Pen in het voorjaar van 2002 bijna 6 miljoen Fransen wist over te halen op hem te stemmen? ISBN 90-5515-347-8, 16 Euro


  kaft  
Frank Bovenkerk, YŁcel YesilgŲz, 'De maffia van Turkije'. De maffia van Turkije heeft een jaarlijkse opbrengst die meer is dan het nationaal inkomen van Turkije. In 1995 bleek een groot deel van de Turkse en Koerdische gemeenschap in Nederland, al dan niet langs politieke lijnen van Grijze Wolven of de PKK, actief te zijn in de handel in heroÔne. Dit boek geeft een verbluffend beeld van de verwevenheid van de maffia met de staat en politiek. Interessant voor Nederland is de rol van de Koerdische drugsbaas Baybasin, die in Vught gevangen zit, en de activiteiten van Grijze Wolven in connectie met de georganiseerde misdaad. ISBN 902905610x. 9 euro

Bas van der Plas, 'Rechts in Rusland'. Vlugschrift van het Informatie- en documentatiecentrum over de voormalige Sovjet-Unie en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) Insudok, over de achtergronden van het groeiende scala aan nationalistische, patriottistische en fascistische partijen, bewegingen en groeperingen in Rusland. ISBN 9067280690. 4,55 euro

  kaft  
Jaap van Donselaar, 'Fout na de oorlog'. Klassieker over fascistische en racistische organisaties in Nederland in de periode 1950 tot 1990. Onderzoeker en auteur sprak met tientallen figuren die na de Tweede Wereldoorlog probeerden racistische en fascistische groepen op te zetten en komt tot de conclusie dat het niet enkel naweeŽn van die oorlog waren, maar daadwerkelijke pogingen om nieuwe groepen op te zetten, waarvan sommigen tot op de dag van vandaag, zoals de Nederlandse Volks Unie, actief zijn. Hoe verging het hen in een klimaat dat bijna altijd ronduit vijandig was tegen de nazaten van het fascisme? Als je deze uitgave nog op de kop kan tikken, lezen en doorgeven! ISBN 9035110560. Huidige prijs onbekend.

  kaft  
Paul Krijnen, 'Zonodig met behulp van wapens'. Onderzoek van politicoloog naar de geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland, zoals de Bijzondere Vrijwillige, Landstorm, de Orde-Dienst, het Veteranen Legioen Nederland, het Oud Strijders Legioen (je kan het je bijna niet voorstellen als je nu die bejaarden bij elkaar ziet), Steun Wettig Gezag en de Werkgroep voor Gezag en Vrijheid. Geschreven in de tijd dat er grootschalige protesten tegen kernenergie, munitietreinen, woningnood etc waren, en dat bovengenoemde groepen de rechtsorde wilden verdedigen tegen de 'rode fascisten', een term die we nu steevast terugvinden bij groepjes als de Nationale Alliantie en de NVU. Interessant tijdsdocument, onder andere met vermelding en foto van onbekende partriculiere schutter tijdens ontruiming van Vondelstraat in Amsterdam. Gelukkig is de conclusie van auteur niet uitgekomen. Maar lees dat zelf maar, mocht je dit boekje nog kunnen vinden. ISBN 9062220983. Huidige prijs onbekend.

  kaft  
Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka, CP'86, met name genoemd'. Dit boek mag in geen enkele boekenkast van een antifascist ontbreken. Aan de hand van een in 1995 anoniem bij hen bezorgde ledenlijst van de CP'86 construeerde Kafka de geschiedenis van een van de meest opzienbare partijtjes die Nederland ooit gekend heeft en die haar eigen ondergang practisch over haar afriep. Sneller nog dan justitie het werk afmaakte, had de CP'86 zelf al de stekker eruit getrokken; conflicten, drugsgebruik, ideologische twisten maakten een einde eraan en de restanten zochten hun weg in andere clubjes. Nog steeds biedt het boek inzicht in het functioneren van zo'n partij, naast alle bruikbare informatie die wordt gegeven over personen, waarvan een deel nog immer actief is binnen extreemrechts Nederland. ISBN 9067280968. Huidige prijs onbekend. Zie voor het recente werk van Kafka; www.kafka.nl

  kaft  
Rinke van den Brink, 'De Jonge Turken van het Vlaams Blok'. Sinds de tweede helft van de jaren tachtig stromen goedgeschoolde jongeren toe bij het Vlaams Blok. De oudste van deze zogenaamde 'Jonge Turken' zijn in de dertig. Wat bezielt jonge universitairen om te kiezen voor het haatdragende programma van extreem-rechts? Wat is hun achtergrond? En wat schuilt er achter de glanzende faÁade van maatpakken en stropdassen van de ideale schoonzonen? Gedeeltelijke conclusie is dat er een flinke spanning heerst tussen de verschillende partijvleugels en dat er nog steeds door een deel van het Vlaams Blok met weemoed aan de jaren dertig en veertig en hooggeplaatste kaderleden werken samen met overtuigde neonazi's uit binnen- en buitenland. ISBN 9053121307. 19 euro

Jaap Tanja/Anne Frank Stichting, 'Vijftig vragen over antisemitisme'. De geschiedenis heeft geleerd dat antisemitisme meer is dan geweld tegen joden. Antisemitisme zit vooral in hoofden van mensen; al eeuwenlang bestaan er allerlei irrationele ideeŽn over joden. Veel van deze anti-joodse stereotypen hebben lange wortels in de Europese geschiedenis en blijken bijzonder moeilijk te veranderen. Dit boek poogt aan de hand van vraag en antwoord inzicht te geven in de complexiteit van het fenomeen antisemitisme. ISBN 9085060958. 25 euro

  kaft  
Marc Spruyt, 'Wat het Vlaams Blok verzwijgt'. Een aantal jaren geleden wijzigde het Vlaams Blok (zoals u weet heten ze inmiddels Vlaams Belang) geruisloos haar programma, dat is althans de indruk naar buiten toe. In tv-debatten laten Blokkers zelden het achterste van hun tong zien en radicale standpunten worden voor het oog van de camera ontkend. Ondertussen zet de partij haar greep naar de macht voort; nog nooit zaten er zoveel rechtsextremisten in Belgische parlementen. Blok-kenner Spruyt analyseert de ontwikkelingen binnen het Blok en rapporteert hoe de parlementsleden stemmen. Hij heeft ook aandacht voor de groeiende kritiek vanuit andere extreemrechtse groepen op het Vlaams Blok. De bevindingen van Spruyt zijn tegenwoordig te volgen op www.blokwatch.de. ISBN 9789056172718. 19 euro

Jos van der Velpen, 'Daar komen ze aangemarcheerd'. Studie uit de jaren negentig naar extreemrechts in Europa. In Duitsland worden de DVU en de NPD, maar ook het asieldebat wat toen speelde, onder de loep genomen, in Frankrijk uiteraard Europa's grootste extreemrechtse formatie het Front National, ook het Vlaams Blok mag niet ontbreken en kleinere hoofdstukken zijn er ingeruimd voor TsjechiŽ, de Baltische staten, KroatiŽ, de MSI uit ItaliŽ, de Lega Nord en de Oostenrijkse FP÷. Ook is er aandacht voor de constructie van Fort Europa, wat toen een schrikbeeld was, maar nu realitiet. ISBN 9067280402. 18 euro

  kaft  
Diverse auteurs, 'Nieuw radicaal rechts in Europa'. De redactie van de Belgische krant De Standaard gaf een boek uit waarin ze binnen het hedendaagse rechts-radicalisme 3 stromingen onderscheiden; extreem-rechtse partijen als het Vlaams Blok, neonazikernen en populistische stromingen als de Lijst Pim Fortuyn. Erg goed is dat dit boek ook aandacht besteed aan ScandinaviŽ, waar in Noorwegen, Denemarken en Zweden extreem-rechts aan invloed wint. Ook landen in Oost-Europa worden onder de loep genomen, in sommige landen is de situatie qua groei en activiteiten van extreem-rechts ernstig te noemen. Groot-BritanniŽ en Nederland completeren de lijst. Een aanrader! ISBN 9052406499. 19 euro

Marc Spruyt, 'Grove Borstels'. Spruyts kernvraag is: "Stel dat het Vlaams Blok morgen zijn programma realiseert, hoe zou Vlaanderen er dan uitzien?' Van de stroming nieuwrechts, niet te verwarren met de Nederlandse partij, heeft het VB geleerd dat haar ideeŽn langzaam de maatschappij kunnen binnensijpelen, zolang ze op cruciale plaatsen, zoals media en onderwijs, op de publieke opinie blijft inwerken. Het democratisch masker van het VB blijft op deze manier op zijn plek zitten, maar Spruyt, u voelde hem al aankomen, rukt dit masker voortijdig af en ontleedt het programma van het VB tot op het bot en schetst zo de maatschappijvisie van het VB. ISBN 9056170082. 20 euro

  kaft  
Tobias Jones, 'Het andere ItaliŽ'. Jones emigreerde in 1999 naar ItaliŽ en beschrijft niet alleen ItaliŽ's kunst, keuken en klimaat, maar ook de taal, het voetbal, het katholicisme, de maffia, de film, televisie en het terrorisme. En maakt het zo inzichtelijker, niet perse begrijpelijker, dat een Berlusconi aan de macht is. ISBN 9045848414. 18,90 euroMigranten

Twintig jaar Migranten & Media, 'Van Janmaat tot Jahjah'. In 1984 begon het als een informeel praatclubje, inmiddels is Migranten & Media een begrip en organiseerde ze vele debatten en trainingen over beeldvorming en berichtgeving over migranten in de media. Opgericht naar aanleiding van de vraag 'hoe te berichten over de Centrumpartij?' Interessante passages over hoe journalisten onder druk stonden om niet te positief te berichten over buitenlander, omdat dat abonnees in de oude wijken kon kosten. Ook de nieuwrechtse S.W. Couwenberg komt weer om de hoek; in 1982 stelde hij al de vraag hoeveel vreemdelingen 'elk Europees cultuurvolk' kon verdragen zonder identiteitsverlies en hij werd gesteund door een NRC redacteur. Later schreef Couwenberg over de '5e colonne' van Moslims in Nederland, naar aanleiding van de commotie rond de Duivelsverzen van Rushdie. Verder veel herkenning in de aangehaalde onderwerpen die de multi-etnische samenleving van tijd tot tijd op haar grondvesten deed schudden. ISBN 90-6617-312-2 Bestellen op www.debalie.nl

Hans Kaldenbach, 'Respect!'. Ondertitel van het boekje is '99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur'. Kaldenbach zet de 'burgerlijke cultuur' tegenover de 'straatcultuur' en zet op een rijtje wat je verwacht van een bepaalde omgang met elkaar in de ene cultuur en wat je ervoor terugkrijgt uit de andere cultuur. Veel tips, praktijkvoorbeelden, analyses, de meeste zijn vooral gericht op allochtone jongeren. ISBN 90-446-0398-1, 9,95 euro

Chris Blanken, Jan Durk Tuinier, Geu Visser, 'Antisemitisme op school'. Een onderzoek van de Stichting (www.)Vredeseducatie(.nl) over de problemen die te maken hebben met de beleving van geschiedenis van de jodenvervolging tijdens WO II van voornamelijk allochtone leerlingen met een islamitische achtergrond. Het koppelen van de huidige politiek van de staat IsraŽl ten aanzien van het Palestijnse volk aan WO II leidt tot heftige discussies. Sommige docenten mijden hierdoor het onderwerp van de jodenvervolging. Dit boekje biedt achtergronden, perspectieven en suggesties voor docenten. ISBN 90-75104-11-1, 7 euro

Kees Beekmans, '…ťn hand kan niet klapt, en andere verhalen uit de zwarte klas'. Beekmans geeft al 10 jaar les aan kinderen op een zwarte school en schrijft in dit boek met betrokkenheid over de dromen van de kinderen, de omgang met elkaar en wat ze denken. Beekmans praat met de kinderen (uit Iran, Irak, BosniŽ, Marokko, Turkije) over Rushdie en de fatwa, over Nederland, het maagdenvlies, Irak en doet tal van activiteiten met ze en spreekt natuurlijk ook met hun ouders. ISBN 9027497206. 15,95 euro

Sadik Harchaoui & Chris Huinder (red.), 'Stigma: Marokkaan! Over afstoten en insluiten van een ingebeelde bevolkingsgroep'. De bovenmatige Marokkaanse aanwezigheid in de criminaliteitsstatistieken, de vijandige houding tegenover homoseksualiteit, het antisemitisme en het moslimextremisme, alles wordt op het conto van de gehele Marokkaanse gemeenschap geschreven. De bijdragen van een conferentie om verweer te bieden tegen deze stigmatisering zijn in dit boek gebundeld en hebben verschillende invalshoeken: sociologisch, economisch, sociaal-psychologisch, juridisch. Doordat het stigma voor een belangrijk deel een constructie is, valt deze dus ook te veranderen. ISBN 90-5714-131-0, www.forum.nl

LBR, 'Je merkt 't, 't werkt' & 'Discriminatie in de buurt'. Twee brochures van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie; eentje over het voorkomen van van ongewenst gedrag in het onderwijs en een inventarisatie van projecten op het gebied van conflictbemiddeling op dat gebied. De andere brochure gaat op praktische wijze in op de gevolgen van discriminatie en non-acceptatie in onze directe leefomgeving, de buurt waarin je woont. Interessant hoofdstuk is dat over extreemrechtse jongerensubcultuur. Tegen verzendkosten te bestellen op info@lbr.nl

Anke van Dijke & Linda Terpstra, 'Loverboys: feiten en cijfers'. In deze quickscan worden gegevens van 92 jonge mannen gepresenteerd, die zijn aangehouden en vervolgd voor loverboy-praktijken. De loverboys krijgen een gezicht via hun leeftijd, opleidingsniveau, nationaliteit, etnische achtergrond, hun manier van denken en de wijze waarop zij voor zichzelf hun daden rechtvaardigen. Dit boekje is geschreven om te komen tot een vroege herkenning van potentiŽle loverboys om zo te voorkomen dat ze afglijden. ISBN 9066656468. 8,95 euro

  kaft  
Ludo de Witte, 'Wie is bang voor moslims?' In dit boek, met als ondertitel 'Aantekeningen over Abou Jahjah, etnocentrisme en islamofobie', schetst De Witte een totaalbeeld van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict en de Pax Americana in het Midden-Oosten en de oorlog tegen het terrorisme, de plaats van allochtone gemeenschappen in onze samenleving, monoculturalisme en racisme, de opkomst en vogelvrijverklaring in Vlaanderen (en in mindere mate in Nederland) van Jahjah, de rol van de media, extreemrechts en de politie- en inlichtingendiensten. ISBN 9056175270. 19,95 euro

Frank Buijs en John Schuster, 'Omstreden voorzieningen'. Nog altijd actueel en bruikbaar boekje van het Rotterdanse antidiscriminatiebureau RADAR over conflicten die ontstaan over de vestiging van omstreden voorzieningen in grote steden. Zoals daklozenopvang, moskeeŽn, centra voor geestelijk gehandicapten, woonwagenplekken etc. Dit boekje onderzoekt de vraag van de aard en oorzaak van de ontstane beroering. ISBN 9080620610. 9,10 euro

Tweede Wereldoorlog

Maarten van Rossem, 'De Tweede Wereldoorlog in 28.215 woorden'. Van Rossem geeft op zijn bekende wijze de globale ijkpunten van de Tweede Wereldoorlog weer, waarin zijn onderliggende visie is dat Hitler en zijn tegenstanders telkens improviseerden en dat achteraf historische gebeurtenissen vaak per toeval tot stand kwamen. Dit betoog was dan ook al eerder verschenen in het boek 'Heeft geschiedenis nut'. Prettig gegeven is dat Van Rossem vaak gebeurtenissen rationeel verklaart, door er telkens de bijvoorbeeld economische situatie bij te halen, belangen van verschillende partijen uit te leggen of de staat van de oorlogsindustrie uit te leggen. ISBN 9027421072. 7,95 euro

  kaft  
Gerard Groeneveld, 'Zwaard van de geest'. Over het bruine boek in Nederland in de periode 1921-1945. Zeer goed gedocumenteerd boek over met welke publicaties het fascisme en nationaal-socialisme hun idealen trachten te verwezenlijken. Ook beschrijft de auteur de schrijvers, uitgevers en boekhandelaren. Hoe maakte men reclame, welke censuur werd er toegepast en wat waren de effecten van de 'bruine' boeken? Het boek werd in het fascisme niet zelden vergeleken met een zwaard, een vlijnmscherp wapen in dienst van de politieke strijd. In Nederland waren het vooral het Zwart Front en de NSB, maar ook particulieren en natuurlijk tijdens de bezetting het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, die boeken uitgaven en ongewenste uitgaves tegenhielden. ISBN 9075697511. 29,90 euro

Ad van den Oord, 'Allochtonen van nu & de oorlog van toen, Marokko, de Nederlandse Antillen, Suriname, Turkije in de Tweede Wereldoorlog'. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM brachten dit boekje uit, onder het motto 'Als we elkaar goed willen begrijpen, moeten we elkaars verleden kennen'. Marokkanen vechtend in de Zeeuwse klei, Antilliaanse studenten in het Nederlandse verzet, Surinaamse vrijwilligers naar de Oost. Hoe waren allochtone Nederlanders bij de oorlog betrokken en hoe beleven ze dat nu? ISBN 90-5409-420-6, 21 euro

  kaft  
Liesbeth van der Horst, 'Wereldoorlog in de West'. De betrokkenheid van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba bij de Tweede Wereldoorlog. Exportproducten als olie en bauxiet waren essentieel voor de geallieerde oorlogsindustrie. Engelse en Amerikaanse soldaten kwamen om de productie te beschermen en zorgden uiteindelijk voor een groter streven naar zelfstandigheid. Maar er werden ook inzamelingen en hulpacties georganiseerd voor het 'moederland' in Europa en veel Surinamers en Antillianen vochten in geallieerde dienst. Ook in het verzet in Nederland waren, gezien het kleine aantal Surinamers, Antillianen en Arubanen in Nederland, relatief veel van hen actief. ISBN 90-6550-794-9. 10 euro

Jan Durk Tuinier/Mohamed Achahbou, 'Graven in de klei'. Boekje over Marokkaanse bevrijders van toen en de vrijheid van nu. Een beschrijving van een onbekend stukje geschiedenis uit WO II; de rol van Marrokanen als dwangarbeiders in Zeeland, de begraafplaats in Kapelle waar Marokkaanse slachtoffers liggen, de 100.000 Marokkanen die in Franse dienst betrokken waren bij strijd van de geallieerde legers voor de bevrijding van Europa. Ook gaat het boek over het conflict tussen IsraŽl en de Palestijnen en hoe oude en nieuwe Nederlanders kunnen samenwerken tegen terrorisme en geweld. Op de bijbehorende CD-Rom staan bijvoorbeeld unieke foto's van Marokkanen die in overvolle bietentreinen naar werkkampen worden afgevoerd, onderweg van de bevolking water en melk krijgen. Ook is er handig systeem voor scholieren die een werkstuk over dit thema willen maken. Ook met woordenboek voor de vrijheid en landkaarten. ISBN 90-75104-14-6. 7, 95 euro voor het boekje en 45 euro voor de CD-Rom op www.vredeseducatie.nl

Joost de Bruin, 'Multicultureel drama? Populair Nederlands televisiedrama, jeugd en etniciteit'. Dit boek doet verslag van 200 interviews met jongeren van verschillende etnische achtergronden met als onderwerp hun populaire televisiedrama's. Wat vinden jongeren leuk aan series als GTST, Baantjes, Sam Sam en Costa? Welke identiteiten construeren ze in relatie tot die series? Wat is de plek van deze series in hun dagelijks leven? Hoe worden eigenlijk jongeren en etnische minderheden in populaire series afgebeeld? In die boek de antwoorden hierop, met als achterliggend doel te kijken of er een gedeeld referentiekader voor jongeren deze verschillende achtergronden is, wat de mogelijkheid kan geven tot nieuwe maatschappelijke relaties. ISBN 9075727380. 25 euro

Boeken na de Fortuyn-revolte

Jouke de Vries en Sebastiaan van der Lubben, 'Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek, Paars II en de revolte van Fortuyn'. Eerste wetenschappelijke reconstructie van de poltieke turbulentie tijdens en na de val van Paars II. Het eerst zo positieve imago van Paars liep forse deuken op na de revolte van Fortuyn, maar lieten de Paarse kabinetten enkel puinhopen achter? Wat zegt de revolte over de Nederlandse consensusdemocratie en kan deze periode vergeleken worden met andere onrustige perioden in de Nederlandse geschiedenis? ISBN 9055156051. 17,90 euro

Joop Holsteyn en Josje de Ridder, 'Alles blijft anders. Nederlandse kiezers en verkiezingen in het begin van de 21e eeuw'. Aan de hand van het Nationaal Kiezersonderzoek wordt in dit boek gekeken in hoeverre verschillende aannames na de verkiezingen van 2002 en 2003, als zouden de kiezers zijn losgeslagen, politieke partijen er niet meer toe doen, de persoon de partij heeft vervangen etc. Er wordt een vergelijking gemaakt met eerdere verkiezingen en geanalyseerd of het Nederlandse politieke klimaat wezenlijk veranderd is. Verplicht lezen voor iedereen die in verkiezingen en de Nederlandse politiek is geÔnteresseerd. ISBN 9052601771. 19,90 euro

  kaft  
Herman van Gunsteren, 'Gevaarlijk veilig'. Hoogleraar politieke theoriŽn Van Gunsteren stelt vragen bij de terreurbestrijding in een democratie. Zien politici de echte gevaren wel en zijn hun maatregelen misschien schadelijker dan het gevaar dat ze beogen te keren? In een tirannie worden mensen gedisciplineerd door angst. Wat gebeurt er met een democratie als angst ook daar het beginsel van ordening wordt? Dit boek gaat op de interne reacties op gevaren van buitenaf. Ook een hoofdstuk met interviews over de dilemma's van terreurbestrijding. ISBN 9055155330. 14,95 euro

Dick Pels, "De geest van Pim" Het gedachtegoed van een politieke dandy. Dick Pels beschrijft de ontwikkeling en de betekenis van Pim Fortuyn als politieke en media-intellectueel. Pels betoogt dat de werkelijke uitdaging van het Fortuynisme nog onvoldoende is aangegaan en dat de ernst van de populistische kritiek op het politieke establishment nog niet in zijn volle omvang is erkend. Zo evalueert hij; welke denkbeelden stijlelementen zijn interessant voor een nieuwe politieke cultuur en welke moeten worden bekritiseerd of bestreden? Fortuyn behoorde volgens Pels tot het soort gevaarlijke denkers dat een radicaal vriend-vijand schema hanteert en volgens dat model moet ieder politiek conflict op de spits worden gedreven, maar zag in hem wel het prototype van de nieuwe politicus in de mediademocratie. ISBN 90-414-0767-7, 21,90 euro

Thomas van der Dunk, 'Buiten is het koud en guur'. Over Nederland na de Aanslagen en de Aanslag. Volgens Van der Dunk heeft de moord op Pim Fortuyn tot gevolg gehad dat er een nieuwe politieke elite in Den Haag zit die de weg volkomen kwijt is. En was het jaar 2002 het roerigste jaar van de Nederlandse geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog. Van der Dunk hekelt ook de collectieve navelstaarderij na de Fortuynrevolte. Veel analyses die ook van pas komen in de periode van de revival van de Fortuynrevolte, na de moord op Van Gogh. ISBN 90-5515-410-5. 18 euro

Diverse auteurs, '42 visies op de toekomst van Nederland na de moord op Theo van Gogh'. Welke wending heeft de moord op Van Gogh aan de Nederlandse samenleving gegeven? Welke weg moeten we gaan? Schrijvers, columnisten, wetenschappers en politici geven hun visie. Een gids voor nadenken over een hoogst actuele en dringende kwestie en voor het toetsen van (vooringenomen) standpunten. ISBN 9027419248. 16,95 euro

terug naar inhoud