omgevallen boekenkast

Redactie Alert!

Extra vakantie-editie

In deze rubriek boekentips waarvan wij denken dat ze van belang zijn voor Alert!-lezers. Boeken, brochures en soms tijdschriften en krantjes, uitgegeven in het Engels, Duits of Nederlands, allemaal recent verschenen en vrijwel allemaal te koop of te bestellen in de betere politieke boekhandel. Als er geen taal staat aangegeven is het boek in het Nederlands. Toch nog weer wat boeken over Fortuyn, ook dat broddelwerkje van Wilders is te vergelijken met de pennenvruchten van Pim; warrig en megalomaan. Beter, en vooral nuttiger. zijn de analyses over de stand van de samenleving na de 'Fortuyn-revolte', zoals 'Alles blijft anders'en 'Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek'. Of deze geschikt zijn om op vakantie te lezen, moet je maar even bekijken. Deze verzameling boekentips biedt in ieder geval van alles. Prettige vakantie!

Maarten van Rossem, 'De Tweede Wereldoorlog in 28.215 woorden'. Van Rossem geeft op zijn bekende wijze de globale ijkpunten van de Tweede Wereldoorlog weer, waarin zijn onderliggende visie is dat Hitler en zijn tegenstanders telkens improviseerden en dat achteraf historische gebeurtenissen vaak per toeval tot stand kwamen. Dit betoog was dan ook al eerder verschenen in het boek 'Heeft geschiedenis nut'. Prettig gegeven is dat Van Rossem vaak gebeurtenissen rationeel verklaart, door er telkens de bijvoorbeeld economische situatie bij te halen, belangen van verschillende partijen uit te leggen of de staat van de oorlogsindustrie uit te leggen. ISBN 9027421072. 7,95 euro

Terpstra, Van Dijke en Van San, 'Loverboys, een publieke zaak'. In dit boek komen 10 mannen aan het woord die verdacht worden van Loverboy-praktijken of daarvoor veroordeeld zijn. Het is voor het eerst dat zij zo uitgebreid vertellen over hun motieven en hun daden; mogelijk ontstaat hierdoor een beter inzicht in de dynamiek van de 'liefdesrelatie' tussen de Loverboys en hun vriendinnen. Het boek probeert een zo integer mogelijk beeld te geven van hun levensloop, de ervaringen, de keuzes die zij gemaakt hebben en de context waarbinnen een en ander zich afspeelde. Het beeld van de Loverboys werd tot nu toe voornamelijk bepaald door de verhalen van de slachtoffers; door de daders aan het woord te laten is het mogelijk beter te doen dit maatschappelijke probleem te doorgronden. ISBN 9066656468. 12 euro

Elma Verhey, 'Kind van de rekening'. Over het rechtsherstel van joodse oorlogswezen; niet meer dan vier- tot zesduizend joodse kinderen overleefden in Nederland de Tweede Wereldoorlog, de meesten wel dankzij onderduikadressen.Veel kinderen verloren hun ouders en kwamen na de oorlog onder voogdij van joodse instellingen. Hoe sprongen de voogdij-instellingen om met de belangen van de kinderen en hoe beheerden zij de financiële nalatenschap? Journaliste Verhey komt na diepgaand onderzoek tot de conclusie dat het vermogen van de joodse wezen op omstreden wijze is beheerd. Een groot deel werd bijvoorbeeld gebruikt voor de opbouw van de staat Israël of voor de instandhouding van joodse kindertehuizen. ISBN 9023417011. 17,90 euro

Max Hastings, 'De slag om Duitsland, 1944-1945'. Hastings raadpleegde de archieven van 4 landen en sprak met ooggetuigen van de laatste maanden van Tweede Wereldoorlog; de vernietiging van Hitler-Duitsland. Hoe was het om te vechten in het Engelse, Amerikaanse, Duitse of Russische leger? Waarom wonnen de geallieerden de oorlog niet in 1944, toen ze veel sterker waren dan Duitsland? Waarom had Rusland de beste generaals? En hoe ging de opmars van de Russen in Oost-Pruisen in zijn werk, die meer dan een miljoen mensenlevens kostte? Hastings werpt door zijn omvangrijke onderzoek nieuw lucht op bekende gebeurtenissen, waarin de gewone soldaten en burgers centraal staan. ISBN 9050186521. 34,50 euro

Norman Davies, 'Warschau 1944, de gedoemde opstand van de Polen'. In 1944 streed een ondergronds leger van bijna 50.000 Poolse burgers voor 60 dagen in de straten van Warschau tegen de Duitse bezetter (niet te verwarren met de opstand in het joodse getto in 1943), met als inzet de controle over de stad voordat de Russen die zouden innemen. De geallieerden keken werkloos toe hoe de mislukte opstand werd neergeslagen door de Wehrmacht en de SS. Davies laat vele ooggetuigen aan het woord en schrijft de geschiedenis van een van de belangrijkste episodes uit de Tweede Wereldoorlog. ISBN 902747396X. 49,95 euro

Sybille Steinbacher, 'Auschwitz, een geschiedenis'. Als hét symbool van het kwaad in de moderne tijd zit Auschwitz in het collectief bewustzijn als het grootste concentratie en vernietigingskamp in het Derde Rijk en synoniem voor de moord op de Europese joden. Steinbacher vertelt stap voor stap hoe iets wat in de jaren '30 voor onmogelijk werd gehouden een industriële werkelijkheid werd, onder andere steunend op een ongekend misbruik van wetenschap en technologie. Hoe zowel degenen die het leidden als diegenen die er vernietigd werden er terecht kwamen. Een korte en betrouwbare uitleg, volgens Derde Rijk-kenner Ian Kershaw. ISBN 9027416850. 12,95 euro

Wibke Bruhns, 'Het land van mijn vader, geschiedenis van een Duitse familie'. In 1944 wordt de Duitse officier Hans Georg Klamroth wegens hoogverraad geëxecuteerd; 35 jaar later ziet zijn jongste dochter Wibke Bruhns de eerste beelden van haar vader, tijdens het proces tegen de samenzweerders van 20 juli 1944, de beruchte aanslag op Hitler. Bruhns begint een lange zoektocht naar wie haar vader was, wat een pijnlijke en moedige confrontatie van haar familie met het naziverleden oplevert. ISBN 9029562463. 18,95 euro

Richard Overy, 'Dictators, Hitlers Duitsland, Stalins Rusland'. Een synonieme beschrijving van de greep naar de macht van zowel Hitler als Stalin, hoe zij hun bevolking manipuleerden en domineerden. Hoe werd de hechte band tussen dictator en volk gesmeed? Overy construeert de cultuur, opvattingen en frustraties van destijds en besteedt extra aandacht aan de rationaliteit van beider denkwereld. Zo komt de wereld van de dictators dichtbij, in een zoektocht naar het mechaniek van de onderdrukking. ISBN 9023413091. 39,90 euro

Peter Matzke & Tobias Seeliger, 'Das Gothic - und Dark Wave Lexicon, die Schwarze szene voon A-Z'. Een zeer uitgebreide encyclopedie van de subcultuur van de muziekstroming Gothic en Dark Wave, van de personen en bands uit deze scene. Voorzien van vele foto's. Ook worden er uitstapjes gemaakt naar de religieuze en mythologische aspecten van deze stromingen en de links naar film, strip en literatuur. Achterin het boek is nog een uitgebreide linkenlijst met platenlabels, Gothic-winkels en fanzines opgenomen. Iedereen kent natuurlijk de bands Kraftwerk en Black Sabbath, maar voor antifascisten zijn natuurlijk vooral bands als Allerseelen en Death in June interessant. Duits. ISBN 3896025228. 30 euro

Hans Werdmölder, 'Marokkaanse lieverdjes'. Criminoloog en antropoloog Werdmölder doet al 20 jaar onderzoek naar Marokkaanse jongeren in Nederland. Wat zijn de achtergronden van het criminele gedrag van een groep Marokkaanse jongeren? Hoe is het mogelijk dat zij zich gedragen op een manier die in Marokko absoluut niet geaccepteerd wordt? En hoe valt te begrijpen dat een aantal jongeren radicaliseert en verstrikt raakt in de netten van radicale moslimfundamentalisten? En hoe reageert de Marokkaanse gemeenschap op de problemen in eigen kring? De auteur gaat in op belangrijke begrippen uit de Marokaanse cultuur, als religie, eer, schaamte en respect. Ook formuleert hij een aantal suggesties voor oplossingen, waarvan 'strafstage in Marokko' direct de krantenkoppen haalde. ISBN 9050186866. 16,50 euro

Joost de Bruin, 'Multicultureel drama? Populair Nederlands televisiedrama, jeugd en etniciteit'. Dit boek doet verslag van 200 interviews met jongeren van verschillende etnische achtergronden met als onderwerp hun populaire televisiedrama's. Wat vinden jongeren leuk aan series als GTST, Baantjes, Sam Sam en Costa? Welke identiteiten construeren ze in relatie tot die series? Wat is de plek van deze series in hun dagelijks leven? Hoe worden eigenlijk jongeren en etnische minderheden in populaire series afgebeeld? In die boek de antwoorden hierop, met als achterliggend doel te kijken of er een gedeeld referentiekader voor jongeren deze verschillende achtergronden is, wat de mogelijkheid kan geven tot nieuwe maatschappelijke relaties. ISBN 9075727380. 25 euro

Willmott/Cross/Messenger, 'Tweede Wereldoorlog'. Omvangrijk boek dat alle aspecten van WO II in vogelvlucht behandeld, enigszins zwaar aangezet, maar mooi gelay-out en laagdrempelig voor iedereen om in te stappen. Voor hoofdstukken uit WO II waar je meer vanaf zou willen weten, zoals de Holocaust die in 1 pagina wordt afgehandeld, kun je meer specialistische boeken raadplegen, die veelvuldig in deze rubriek zijn genoemd. ISBN 9077445064. 37,95 euro

Martin Büsser, 'Wie klingt die Neue Mitte?'. Een gedegen studie naar de rechtse tendensen binnen de rock- en popmuziek vanaf de jaren zestig in Duitsland, van de randen als Oi! en Darkwave tot het mainstream midden van de popmuziek. Büsser probeert een en ander in historisch perspectief te plaatsen en poogt subtiele verwijzingen en sfeerbeelden naar bijvoorbeeld patriottisme bloot te leggen; niet voor niets is de muziek van Rammstein een geliefd onderwerp voor hem; deze band van de Neuen Deutschen Härte-stroming wordt verreweg het meest genoemd, helaas altijd buiten de context van de Oost-Duitse achtergrond van de bandleden en hun voorliefde voor de provocatie. Duits. ISBN 3930559900. 11,90 euro

Ian Kershaw, 'Hitler, Hoogmoed 1889-1936' en 'Hitler, Vergelding 1936-1945'. Biografie in 2 delen stelt en onderzoekt vragen als 'Hoe zo'n onbeduidende persoonlijkheid het Duitse volk zo in zijn greep kon krijgen?' en voegt al het 'Hitler-onderzoek' samen, waarmee deze 2 delen worden beschouwd als het beste standaardwerk over AH. Omvangrijk, gedetailleerd, veel foto's en landkaarten met grensverschuivingen en troepenbewegingen. ISBN deel I 9027484538, deel II ISBN 9027484548. 29,95 euro per stuk.

Tomas Ross, 'De Anjercode'. Tweede deel, los van elkaar te lezen, in thrillerserie over vredespogingen en verraad in de Tweede Wereldoorlog door complotschrijver Ross. Deze keer over het 'Englandspiel' of 'Nordpolspiel' waarbij tientallen Nederlandse agenten vanuit Engeland in Nederland werden gedropt bij pogingen een geheim leger in Nederland op te bouwen, opgepakt werden door de Duitsers en werden gedwongen valse berichten terug naar Engeland te sturen. Feiten en fictie lopen door elkaar, evenals historische en verzonnen personages. Met een prominente rol voor wijlen prins Bernard. Meer voor liefhebbers van thrillers dan voor geïnteresseerden in de Tweede Wereldoorlog. ISBN 9023417445. 18,50 euro

Hinke Piersma, 'De drie van Breda, Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945-1989'. Zelden heeft een kwestie de gemoederen in Nederland zo beziggehouden als de gevangenschap van de '3 van Breda', Ferdinand Hugo aus der Fünten, Franz Fischer en Joseph Johann Kotälla, die tot 1966 feitelijk met z'n 4en waren (Willi Paul Franz Lages werd in '66 met een terminale ziekte naar Duitsland overgebracht) en vanaf 1979 met z'n 2en vastzaten, toen Kotälla stierf na een jarenlang ziekbed. NIOD-historicus Piersma toont in dit boek aan dat de discussie over de '3' steeds meer ging over integriteit, waarbij tegenstanders van vrijlating gesteund werden door argumenten als zou Nederland tekort hebben geschoten bij hulp aan joden in Nederland. Voorstanders van vrijlating werden steeds minder begrepen en tegen deze achtergrond verleenden opeenvolgende minister van justitie geen gratie. ISBN 9050186610. 19,95 euro

Ian Kershaw, 'Heulen met Hitler'. Opnieuw een boek van de hoogleraar moderne geschiedenis in Sheffield Kershaw, één van de belangrijkste onderzoekers van nazi-Duitsland. Deze keer gaat het over de Britse verantwoordelijkheid en haar halfslachtige houding tegenover Hitler-Duitsland en of Engeland het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had kunnen voorkomen? Engeland kwam als sterkste overwinnaar uit de Eerste Wereldoorlog en had in die zin een belangrijke taak bij het bewaken van vrede. Centraal persoon in dit boek is Lord Londonderry, neef van Churchill en baas van de Royal Air Force, die tevergeeft pleitte voor grote investeringen in de luchtmacht en toen vriendschappelijke banden met Hitler en de zijnen ontwikkelde teneinde oorlog te voorkomen. Had dat kunnen lukken? ISBN 9027497710. 27,95 euro

David Cesarani, 'Eichmann, de definitieve biografie'. Zijn geschiedenis mag bekend verondersteld worden; Adolf Eichmann, als oorlogsmisdadiger en architect van de Endlösung ontsnapt hij in 1946 uit Amerikaanse gevangenschap en zat 5 jaar lang ondergedoken in Duitsland, alvorens hij naar Argentinië wist te ontkomen. In 1960 werd hij daar door de Israëlische geheime dienst ontvoerd en in 1962 na een berucht proces ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Het proces was schokkend omdat Eichmann een gewone, gezagsgetrouwe ambtenaar bleek, die slechts deed wat hem verteld werd. Cesarani wist echter de hand te leggen op de autobiografie van Eichmann, die tot dan in handen was van zijn zoon, en sprak met talloze figuren die Eichmann kenden, inclusief het echtpaar dat hem onderdak bood na zijn ontsnapping in Duitsland. Cesarani toont aan dat Eichmann veel actiever en sterker betrokken was bij de vernietiging van de joden in Europa dan tot dusverre werd aangenomen en corrigeert hiermee het beeld van een van de belangrijkste architecten van de Holocaust. ISBN 9076341494. 24,95 euro

Peter Gerritse, 'De verzetsvrouw en de SS'er'. De 18-jarige Joke en haar neef Jan komen vanuit Indië in Nederland aan als de oorlog net uitbreekt, Joke raakt betrokken bij het verzet maar haar verzetsgroep wordt opgerold en ze krijgt de doodstraf, maar.. Jan kwam in 1940 in huis bij een NSB-familie, meldt zich bij de Waffen-SS en raakt gewond aan het oostfront. Journalist Gerritse reconstrueert dit waargebeurde verhaal en gaat met beide familieleden terug naar het verleden. ISBN 9050186696. 18,50 euro

Tom Reiss, 'Een reiziger uit de Oriënt, over het verborgen leven van de schrijver van Ali en Nino'. Cultuurhistorisch reisverslag, avontuurlijk levensverhaal en tegelijk biografie van Lev Nussimbaum, een joodse jongen die zich voordeed als moslimprins, om vervolgens in nazi-Duitsland bestsellerauteur te worden. Nussimbaum werd in 1905 in Azerbeidzjan geboren en vluchtte naar Duitsland toen Sovjettroepen zijn land veroverden. Hij wist te overleven door allerlei verhalen over zijn afkomst op te hangen en wisselde in zijn korte leven van religieuze en etnische identiteit. In zijn werk pleitte hij voor multiculturele samenleving zoals hij die uit zijn jeugd kende. ISBN 9023416678. 29,95 euro

Imre Kertész, 'De verbannen taal'. Alle essays en redevoeringen van Nobelprijswinnaar Kertész gebundeld; helder doorgrondt hij de etnische en culturele betekenis van de Holocaust en plaatst deze in een breed maatschappelijk verband. Hij schrijft over het totalitaire karakter van de 20e eeuw, over ballingschap en overleven, de omwenteling na de val van de muur en het nieuwe Europa. ISBN 9023417097. 15 euro

Elvis Peeters, 'De ontelbaren'. Roman over 'miljoenen vreemdelingen die het rijke Westen overspoelen' en dat loopt uit de hand. Het is een verhaal over verlangen naar geluk en veiligheid in een wereld vol verschillen, onrust en onbegrip. Hoe veerkrachtig is een samenleving die 'belaagd wordt door ontelbare anderen'? Welke principes komen onder druk te staan? Een ontluisterende maar tegelijk uiterst humane roman. ISBN 9057592576. 15 euro

Jouke de Vries en Sebastiaan van der Lubben, 'Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek, Paars II en de revolte van Fortuyn'. Eerste wetenschappelijke reconstructie van de poltieke turbulentie tijdens en na de val van Paars II. Het eerst zo positieve imago van Paars liep forse deuken op na de revolte van Fortuyn, maar lieten de Paarse kabinetten enkel puinhopen achter? Wat zegt de revolte over de Nederlandse consensusdemocratie en kan deze periode vergeleken worden met andere onrustige perioden in de Nederlandse geschiedenis? ISBN 9055156051. 17,90 euro

Joop Holsteyn en Josje de Ridder, 'Alles blijft anders. Nederlandse kiezers en verkiezingen in het begin van de 21e eeuw'. Aan de hand van het Nationaal Kiezersonderzoek wordt in dit boek gekeken in hoeverre verschillende aannames na de verkiezingen van 2002 en 2003, als zouden de kiezers zijn losgeslagen, politieke partijen er niet meer toe doen, de persoon de partij heeft vervangen etc. Er wordt een vergelijking gemaakt met eerdere verkiezingen en geanalyseerd of het Nederlandse politieke klimaat wezenlijk veranderd is. Verplicht lezen voor iedereen die in verkiezingen en de Nederlandse politiek is geïnteresseerd. ISBN 9052601771. 19,90 euro

Bart Top, 'Religie en verdraagzaamheid'. Tien gesprekken over tolerantie in een extreme tijd, over oplossingen voor de spanningen tussen ongelovigen en seculieren, met o.a. Haci Karacaer van Milli Gorus, schrijver Mohammed Benzakour, politici André Rouvoet en Farah Karimi en zanger Huub Oosterhuis. Volgens de geïnterviewden moeten godsdienstige uitingen niet uit de publieke sfeer verdwijnen, maar is er nog genoeg plek voor de Verlichtingsfilosofie, autonoom denken, zelfbeheersing, veerkracht onder jongeren en een liberale islam in deze eeuw. ISBN 9025955363. 14,90 euro

VluchtelingenWerk Nederland, 'Met één hand kun je niet klappen, goede integratiepraktijken uit het netwerk van VluchtelingenWerk Nederland'. Samen met het Vlaamse en Deense vluchtelingenwerk zijn er een aantal praktijkvoorbeelden van integratieprojecten voor vluchtelingen op een rijtje gezet; Intercultureel Theehuis, allerlei taalhulpinitiatieven, werkstageplaatsen, theater, voetbal, projecten voor ouderen etc. Integratie is een lang project en het slagen daarvan zegt ook iets over de toegankelijkheid van de samenleving. Deze bundel beoogt inspirerend te werken voor iedereen die werk wil maken van de acceptatie van vluchtelingen in Nederland. Dit boek is tot stand gekomen i.h.k.v. het project goede integratiepraktijken van VWN dat medegefinancierd is door de Europese Commissie onder het 'budgetline B5-815 Integration of Third Council Nationals'. ISBN 9069370298. 4 euro

Bill Carter, 'Toen de engelen vertrokken, een verhaal over oorlog, liefde en popmuziek in Sarajevo'. Filmmaker, fotograaf en schrijver Carter raakte betrokken in de burgeroorlog in Bosnië en probeerde met gevaar voor eigen leven het lijden van belegerd Sarajevo wereldkundig te maken. Via een satellietverbinding met de Ierse popgroep U2 tijdens hun Europese tournee, confronteert hij honderdduizenden concertbezoekers met de toestand in Sarajevo. Een boek over het gruwelijke kwaad en de menselijke veerkracht, 'Bill Carter is een inspirerende gids in de hel van Sarajevo. Dit boek is Dante's Inferno voor de MTV-generatie'. ISBN 9057591367. 22,50 euro

C.A. Klok, 'Afrodite en Europa, een beknopte geschiedenis van Cyprus, van de prehistorie tot heden'. Interessant in dit boek zijn natuurlijk de vele conflicten die gevoerd zijn om Cyprus; laten we beginnen in 1914 met het verdrag van Lausanne, waarin Turkije alle aanspraken op het eiland liet vallen. Vervolgens wilde Engeland Cyprus aan Griekenland geven in ruil voor steun tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar Griekenland koos ervoor om neutraal te blijven, waarna ze na de nederlaag in de Grieks-Turkse oorlog in 1919-1923 door hun zwakke positie geen aanspraak op Cyprus meer konden maken. Ondertussen worden er allerlei nationalistische partijen op Cyprus opgericht, wordt er een linkse partij verboden; de Britten reageren repressief op het nationalisme en zelfs blauwe inkt (de kleur van de Griekse vlag) en Turkse en Griekse geschiedenisles wordt verboden. De tumultueuze periode (inlcusief natuurlijk de Turkse invasie op Cyprus, die tot op de dag van vandaag voortduurt) daarna lees je met stijgende verbazing; een vergeten stukje geschiedenis wordt hier gedetailleerd beschreven. ISBN 9080503630. 16,50 euro

Marjon van Royen, 'Italië op maandag'. Tiende druk alweer van een boek dat je meeneemt in het land van de maffia, de media, het racisme, het fenomeen Berlusconi en de eeuwige bureaucratie. Verbijsterend is het hoofdstuk over de arbeidsmigranten zonder papieren uit Afrika, die genadeloos uitgebuit worden en onder het racistische regime van lokale boeren moeten ploeteren om hun familie thuis te kunnen onderhouden. 'Ons leven staat op nul', zegt een leraar uit Soedan, die dan 6 maanden uitbuiting achter de rug heeft. Een ook het revisionisme vierde toen al hoogtij, een revisionisme dat onder het huidige bewind van Berlusconi en de neofascisten van Fini diep wortel heeft geschoten; in het boek wordt besloten het woord 'fascistisch' te schrappen bij de herdenking van de bomaanslag op het station in Bologna in 1980, het werk van Gladio, fascistische groepen en de beruchte P2-loge, waarmee we weer terug zijn bij Berlusconi. Anyway, als je in Italië op vakantie gaat, meenemen dit boek. ISBN 9038863462. 12,50 euro

Linda Otter, 'Italiaanse geheimen, reisverhalen'. Ook uitermate geschikt voor op vakantie natuurlijk, reisverhalen; Otter vraagt zich af hoe het komt dat de geboorteplaats van Mussolini is uitgegroeid tot een neofascistische bedevaartsoord en waarom de regering van Berlusconi de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wil herschrijven. Ze bezoekt steden, afgelegen bergdorpen en vulkaaneilanden die een cruciale plaats in de geschiedenis hebben gespeeld en ze ontmoet monniken, neofascisten, milieuactivisten, burgemeesters, voormalige linkse terroristen, partizanen en een heuse prins. Inpakken dus! ISBN 9045015919. 19,90 euro

Eduardo Galeano, 'Ondersteboven'. De wereld vanuit een ander perspectief, vanuit Latijns-Amerika, en dan over globalisering, onevenwicht, overvloed en tekort, tussen feest en foltering, tussen macht en machteloosheid. Galeano, één van de belangrijkste schrijvers uit Uruguay, schreef onder anderen het briljante 'Triomf en tragiek van het voetbal', klaagt zeer scherp de 500 jaar oude koloniale geschiedenis aan, waarvan de gevolgen nog steeds de wereldpolitiek bepalen en waarin de machtigen enkel machtiger worden en de machtelozen.. het onder anderen moeten doen met het hoofdstuk 'Het recht op Roven'! ISBN 9064452601. 26 euro

terug naar inhoud