Worldchurch of the Creator - Kerk van de haat
Peter Zegers

Onderzoekers van extreem-rechts in Europa en de Verenigde Staten wijzen er steeds vaker op dat er het laatste decennium een 'internationale' van de haat gegroeid is. Aan weerszijden van de Atlantische oceaan ontstaat langzaam maar gestaag een beweging voor wie niet langer de (etnische) natie centraal staat, maar het blanke 'ras'. Steeds vaker wordt dit 'ras' tot een pseudo-religieus begrip gemaakt. Deze camouflage heeft voor rechts-extremisten het grote voordeel dat de meeste Europese overheden, en zeker ook de Amerikaanse overheid, er voor terug schrikken om wat gezien wordt als geloofsvrijheid in gevaar te brengen. Onlangs bepleitte iemand zelfs een religieus statuut voor de beruchte racistische en antisemitische Ku Klux Klan. Het verbranden van een kruis zou volgens deze opvatting niet meer zijn dan een religieus ritueel! Talloze praktijken die normaal gesproken niet worden getolereerd, worden ineens mogelijk met een beroep op de vrijheid van godsdienst. De seculiere staat heeft grote moeite om het terrein van legitieme vrijheid van godsdienst af te bakenen, terwijl allerlei extremistische groepen juist steeds vaker een beroep doen op deze vrijheid. Een van de grote splijtzwammen binnen extreem-rechts in de Verenigde Staten is de kwestie van het christendom. Past het christendom bij een 'arische' maatschappij, of moet er een nieuwe religie gemaakt worden? Een dilemma waar ook sommige nazi's en andere rasmystici al mee worstelden. Over het algemeen heeft de zogenaamde Christian Identity (christelijke identiteit) beweging nog de meerderheid, maar er is een snel groeiende minderheid van anti-christelijke tendenzen, die het christendom afwijzen als zijnde te 'joods', te 'Semitisch'. Een van deze groepen is de Worldchurch of the Creator.

De Worldchurch of the Creator is een internationale antisemitische en racistische sekte, waarvoor het blanke ras de belichaming is van het goddelijke. Een van haar centrale slogans is RaHoWa oftewel Racial Holy War (heilige rassenoorlog). De van oorsprong Amerikaanse Church of the Creator werd omstreeks 1973 opgericht door de in 1918 in de Oekraïne geboren Ben Klassen. Toen hij vier jaar was verhuisde zijn familie naar Mexico en weer twee jaar later naar Canada. In 1958 vestigde Klassen zich in de Amerikaanse staat Florida. Zijn actieve politieke carrière begon in 1965 in de republikeinse partij in dezelfde staat. Hij legde in die tijd ook contacten met de racistische en antisemitische John Birch Society. Maar al snel vond Klassen de Republikeinse partij en ook de John Birch Society te gematigd. Zijn eerste geschrift was 'Nature's eternal religion' (de eeuwige religie van de natuur), waarin hij een met een religieus sausje overgoten sociaal-darwinisme bepleit, dat het recht van de sterkste leert. De niet-blanke 'rassen' (waaronder Klassen ook de joden rekent) zijn in een gevecht van leven en dood gewikkeld met het blanke 'ras'. Het gehele credo van de Church of the Creator is bondig samen te vatten in de woorden: "wat goed is voor het blanke ras, is goed. Wat slecht is voor het blanke ras, is slecht." Mensen van andere 'rassen' zijn naar hun mening eigenlijk niet echt menselijk, maar slechts 'mudpeople' (moddermensen). Ook schreef Klassen: "Wij verwerpen de hedendaagse joods-marxistisch-democratische waarden totaal en vervangen ze door nieuwe en fundamentele waarden, waarvan het ras de grondslag vormt." Duidelijker kan men zijn racistische boodschap niet uitspreken. Aanvankelijk vond hij weinig weerklank bij andere rechts-extremisten, maar allengs werd zijn invloed groter. Hij schreef later ook de White Man's Bible (de bijbel voor blanken). Tot aan zijn zelfdoding in 1993 zwaaide hij als een tiran de scepter over zijn kleine, maar uiterst fanatieke schare volgelingen. Behalve de rasmystiek is de leer vooral gebaseerd op een voedingsleer bestaande uit de overtuiging dat men geen gekookt voedsel moet eten. Seksuele verhoudingen met niet-blanken en met leden van het eigen geslacht worden gezien als tegennatuurlijk en bovendien als verraad aan het goddelijke, blanke 'ras' en zou moeten bestraft worden met de doodstraf. De Worldchurch of the Creator gelooft ook in een internationale joodse samenzwering tegen het blanke ras, zij spreken over de Jewish Occupation Government (JOG; de joodse bezettingsregering). Deze JOG heeft alle staatsinstellingen geïnfiltreerd en bovendien controleert zij ook de massamedia en de bankwereld. Voor gehandicapten en zieken heeft men binnen de Church of the Creator weinig mededogen. Het christendom wordt door de hen als een joods bedrog gezien, bedoeld om ariërs van hun ware religie te vervreemden. Voor homoseksuelen en geëmancipeerde vrouwen koestert men in de Church of the Creator een blinde haat. Vrouwen dienen kinderen te baren en verder vooral hun man te behagen. Ondanks verwoede pogingen om vrouwen te overtuigen van hun boodschap, zijn er echter maar erg weinig vrouwen actief.

In 1992 leek de 'kerk' gedoemd te verdwijnen als gevolg van een rechterlijke uitspraak die de Church of the Creator verantwoordelijk stelde voor de moord die de 'creator' George Loeb pleegde op de zwarte Amerikaan Harold Mansfield Jr. De rechter veroordeelde de Church of the Creator tot het betalen van 1 miljoen dollar schadevergoeding aan de familie van Mansfield. Na de zelfdoding van Klassen in 1993 leek de Church of the Creator even geruisloos te verdwijnen, totdat de jonge advocaat Matt Hale (1969-) in 1996 het heft in handen nam. Al op zeer jeugdige leeftijd was deze Hale actief geworden in racistische en neonazistische organisaties. De nieuwe 'pontifex maximus' (het hoogste ambt binnen de Worldchurch of the Creator) heeft de zieltogende organisatie weer enigszins weten te reanimeren. Hij hernoemde de organisatie tot Worldchurch of the Creator. Het Internet is een zeer belangrijk instrument geworden voor de verspreiding van de racistische boodschap. Het ledenaantal is nog steeds erg klein, maar de kern bestaat uit zeer fanatieke volgelingen. Hale onderscheidt zich vooral door zijn extreme taalgebruik. Ook deze keer bleef dat niet zonder gevolgen. In juli 1998 vermoordde de 21-jarige Ben Smith, een van Hales naaste bekenden, twee mensen en hij verwondde negen andere, voordat hij zijn wapen op zichzelf afvuurde. Natuurlijk betreurde Hale ten overstaan van de pers het gebeurde. Hij vond het namelijk jammer van Ben Smith. Over de slachtoffers, een zwarte en een Koreaanse Amerikaan, had hij niets te melden. Mededogen voelen is voor hem namelijk alleen maar mogelijk voor leden van het blanke ras, zoals hijzelf verklaarde. Ondanks zijn verbale radicaliteit ontkent Hale anderen aan te zetten tot gewelddadigheden. Desondanks wordt Ben Smith binnen de Worldchurch of the Creator als een martelaar vereerd. Keer op keer blijkt er een overlap te zijn met bepaalde 'nieuw-heidense' groepen binnen extreem rechts. Volgens de Zweedse onderzoeker Mattias Gardell, die een jaar doorbracht in extreem-rechtse kringen in de Verenigde Staten, zijn anti-christelijke 'religies' de hardst groeiende tak binnen extreem-rechts. In deze 'religies' speelt etnische herkomst een belangrijke rol.

In Europa is het met name in Scandinavië dat de Church of the Creator voet aan de grond heeft gekregen. Recentelijk werd de leider van de plaatselijke afdeling van de Worldchurch of the Creator in Noorwegen gearresteerd in verband met medeplichtigheid met de moord op de vijftienjarige Benjamin Hermansen van 26 januari j.l. in een buitenwijk van Oslo. Deze Tore Wilhelm Tvedt publiceert in zijn tijdschrift Vigrid artikelen die het bestaan van de holocaust ontkennen en afdoen als een chantageinstrument van de joden. Ook tegen gekleurde buitenlanders worden extreem beledigende artikelen gepubliceerd. Tvedt is er van overtuigd dat zowel de Koran als de Talmoed racistisch zijn en dat de blanken verwikkeld zijn in een defensieve oorlog, gericht op de vernietiging van het blanke 'ras'. Zoals zoveel andere leiders binnen extreem-rechtse kringen laat hij het handwerk over aan zijn jonge volgelingen, veelal nog teenagers. Volgens het hoofd van de Noorse politie-inlichtingendienst, Stein Berger, is Vigrid de grootste van de neonazistische organisaties in Noorwegen. Schiettrainingen vormen een vast onderdeel van de activiteiten van Vigrid. In Zweden is de Church of the Creator vanaf het eind van de jaren tachtig actief, met name door toedoen van Tommy Rydén. Ook hier is de Church of the Creator herhaaldelijk in verband gebracht met geweldplegingen tegen buitenlanders, antifascisten en homoseksuelen. En ook hier waren dodelijke slachtoffers te betreuren. Naast Internet is muziek een belangrijk medium om de boodschap van haat te verspreiden. Deze vorm van muziek wordt White Power muziek genoemd. De teksten zijn doordrenkt van een extreme haat tegen gekleurde buitenlanders, joden, homoseksuelen, feministen en antiracisten. Ook in Vlaanderen bestaat er een plaatselijke afdeling van de Wereldkerk van de Kreator (zoals het door henzelf vertaald is uit het Engels) met contactadressen in Essen en Koekelare. Een van haar leden is de 19-jarige Dimitri Vandenheede, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de tweede plaats stond van de plaatselijke lijst van het Vlaams Blok in Ichtegem. Ook een ander lid, Kris Dondelinger, stond kandidaat voor het Vlaams Blok in Essen. Na enkele berichten in de media zijn de lidkaarten van de twee door het partijbestuur ingetrokken. Koen Cooreman van het centrum voor Gelijke kansen en racismebestrijding noemt de WCOTC één van de vijf meest racistische organisaties in de Verenigde Staten. Er zijn ook kleine kernen in Frankrijk, Polen en Duitsland.

De Worldchurch of the Creator heeft wereldwijd slechts een kleine aanhang. Wat zij echter aan getalsterkte ontbeert wordt ruimschoots gecompenseerd door fanatieke toewijding en bereidheid tot het gebruiken van geweld. 'Creators' menen verwikkeld te zijn in een gevecht op leven en dood met leden van andere 'rassen', met leden van het eigen 'ras' die het niet met hen eens zijn en ook met de staat, die volgens hen gedomineerd wordt door een joodse elite. Zulk een mentale gesteldheid moet vroeg of laat zijn ontlading vinden in geweld.

back