Laatste Ragnarocknieuws:
Nazi en Super-AriŽr ook welkom op festival!

Pieter Zoomers

Het spirituele blad Religie en Mystiek bestaat 5 jaar en dat moet gevierd worden. En niet zo'n beetje ook: Ragnarock! Een driedaags festival in de Zeelandhallen te Goes, met muziek, workshops, spirituele activiteiten, een beurs, boekenmarkt, lezingen, etc. Vele bandjes, organisaties en individuen werken vanaf 17 juni drie dagen mee aan dit jubileumfestival en het succes ervan is mede afhankelijk van de betrokken bezoekers en deelnemers. Maar het optreden op het festival van een neonazi en een etnocentrische heiden die AriŽrs en Germanen verheerlijkt, doet nu al afbreuk aan de feestvreugde!

Het idee achter het Ragnarockfestival past geheel binnen de filosofie van Religie en Mystiek: open staan voor alle overtuigingen en er aan bijdragen dat alle overtuigingen en gedachten ter wereld harmonieus naast elkaar kunnen bestaan. Zo op het eerste gezicht een loffelijk streven waar weinig mensen iets op tegen zullen hebben. Religie en Mystiek heeft echter ook een duistere kant. Vanaf haar ontstaan onderhoudt het blad namelijk nauwe relaties met fascisten en extreme nationalisten (1). Het begrip voor andere overtuigingen gaat bij hoofdredacteur Walter Siepman zelfs zover dat hij met zijn blad heeft bijgedragen aan een extreemrechtse bijeenkomst in september 2004 in Edegem, BelgiŽ. Daar nam Religie en Mystiek actief deel aan een door Vlaams Blokkers georganiseerde Europese boekendag. Op dit extreemrechtse onderonsje presenteerde een bont gezelschap van fascistische en nationalistische auteurs hun ideeŽn en verkochten Franse en Belgische fascistische organisaties zoals Librairie Nationale, TeKoS, Vouloir, La Terre et Peuple, Identiteit en Licorne Bleu hun propagandistische waren. Naast Religie en Mystiek presenteerden op deze bijeenkomst ook nog twee andere blaadjes zich: het extreemrechtse 't Pallieterke en het revisionistische (ontkennen van de Holocaust) en nationalistische blad Rivarol.

Belgische neonazi en Arische heiden op Ragnarock
Ook voor het Ragnarockfestival heeft Religie en Mystiek twee mensen uitgenodigd met niet zo'n fraaie levensovertuiging: de Belgische neonazi Kris Roman en de Britse nazistische heiden en satanist Stephen Cox. Beiden behoren tot de innercircle van het blad en verzorgen een aantal lezingen op het festival. Stephen Cox is vaste medewerker van Religie en Mystiek en organiseert samen met het blad heidense pelgrimages naar het Engelse Dartmoor. Kris Roman is voorman van het Aloude Sint Andriesgilde van Dendermonde. Dit schuttersgilde behoort formeel tot de 'Vrienden van Religie en Mystiek' en komt op Ragnarock demonstreren hoe je met een kruisboog schiet. Omdat Religie en Mystiek nalaat lezers van het blad en bezoekers en deelnemers van het festival te informeren over de achtergronden van bedenkelijke organisaties en mensen waarmee Religie en Mystiek samenwerkt, doen wij dat maar.

Kris Roman is al jaren actief bij fascistische organisaties in BelgiŽ. Hij was ondermeer kandidaat-raadslid voor het Vlaams Blok en gemeenteraadslid voor het Belgische Front National. Roman is een populaire spreker bij bijeenkomsten van neonazi's en ook in Nederland treedt hij regelmatig op als gastspreker bij naziclubs. Zo hield hij toespraken op bijeenkomsten van de Nederlands Volks Unie in 1998, 1999 en 2000. In 2001 is hij als spreker aanwezig bij een bijeenkomst van het nazistische Stormfront in een cafť in Papendrecht. Omdat de aanwezigen 'Sieg Heil' roepen en de Hitlergroet brengen, beŽindigd de zaaleigenaar de bijeenkomst en zet de neonazi's op straat. Op 13 november 2004 hield Roman wederom een toespraak in Nederland, ditmaal op het ledencongres van de fascistische Nationale Alliantie. Hij onderhoudt ook connecties met de nazistische 'zwarte weduwe' Rost van Tonningen-Heubel en leverde een bijdrage aan het blaadje van haar kring Consortium de Levensboom. In BelgiŽ is Roman veroordeeld vanwege de racistische inhoud van artikelen die hij publiceerde in de fascistische blaadjes 'Nationale Liga' en 'De Waarheid'. Op een NVU-viering in 1999 ter ere van de 110e geboortedag van Adolf Hitler hield Kris Roman een toespraak die duidelijk maakt welke politieke overtuiging en ambities hij heeft. Bij die gelegenheid noemt hij Hitler de grootste man uit de geschiedenis en zegt: 'Laten we dus van Europa iets moois maken. Adolf Hitler heeft ons de weg getoond, hoe we er aan moeten beginnen. Laten wij vele jaren later trachten om zijn werk af te maken'. Over joden zegt Roman bij die gelegenheid: 'Ze vernietigen beschavingen, zijn vreselijk kwaadaardig, vies van water, smeden complotten tegen de mensheid, overheersen de aarde, domineren onze regeringen, zijn de gezanten van het kwaad, listig en verraderlijk als een slang, harteloos en moorddadig. Ze zijn geschapen door het absolute kwaad en verantwoordelijk voor al de ellende en al het bloed dat de aarde de laatste tijd gekend heeft'. Dat Roman lijdt aan blanke superioriteitsgevoelens blijkt wel als hij zegt: 'Toon aan de wereld dat wij blanken iets meer hebben'. Roman is dan ook tegen de aanwezigheid van andere culturen in onze maatschappij en heeft over de 'vreemdelingen' in Europa een uitgesproken mening: 'Kamelen importeer je ook niet naar de noordpool' dus 'hand in hand terug naar het eigen zand'. Op de NVU- bijeenkomst roept hij de aanwezige nationaal-socialisten op om als kleine kudde de grote kudde wakker te schoppen en te werken aan een toekomst die is gebaseerd op het bloed en bodemprincipe, kameraadschap, eer en trouw (2). Dat iemand als Kris Roman met zijn racistische en haatzaaiende overtuiging een zinvolle bijdrage kan leveren aan het verwezenlijken van de harmonische wereld waarnaar Religie en Mystiek zegt te streven is ongeloofwaardig. Zeker gezien de politieke ideologie die hij aanhangt, zijn vijandige mensbeeld en het gebrek aan respect voor mensen die niet bij zijn 'stam' horen.

Stephen Cox is als heidense en satanische 'leermeester' propagandist van een griezelig, etnocentrisch heidendom waarin de Arische, Germaanse stam in het universum een goddelijke plaats inneemt. Het afgelopen decennium was hij openlijk aanhanger en propagandist van de ideeŽn van de Order of the Nine Angles. Deze orde van 'Traditionele Satanisten' streeft naar een nationaal-socialistische revolutie om in het heelal een zogenaamd 'Galactic Empire' te vestigen van super-AriŽrs: de 'Homo Galactica'. Daartoe roept de orde op tot geweld, moord, het scheppen van chaos en het destabiliseren van de huidige maatschappij. Eťn van de talloze organisaties van Stephen Cox, The Order of the Jarls of Balder, behoorde jarenlang tot het internationale, occulte, nazistische netwerk van de Order of the Nine Angles. Cox heeft in het verleden ook in Nederland geprobeerd om Arische 'krijgers' te ronselen voor de 'galactische nazi-revolutie' maar had daar weinig succes mee. De laatste jaren is er tussen zijn organisatie Arktion Federation en Religie en Mystiek een hechte band ontstaan. Met het verstrijken der jaren heeft Cox zijn ambities blijkbaar bijgesteld want tegenwoordig streeft hij niet meer openlijk naar de ontwikkeling van het Arische superras 'Homo Galactica' in het heelal, maar naar de ontwikkeling van de zogenaamde 'Homo Europaes' dichter bij huis.

Mensen als Kris Roman en Stephen Cox zijn uit op een herkansing van fascistische politieke en/of gevaarlijke etnocentrische ideeŽn. Ze werken aan verbreding en maatschappelijke acceptatie van hun enge gedachtengoed en verbergen daarvoor in het openbaar hun werkelijke bedoelingen, zolang als dat nodig is. Zo zal Kris Roman er voor waken om tijdens Ragnarock zijn misdadige ideeŽn openlijk te verkondigen en uit hij die voorlopig alleen op besloten bijeenkomsten van neonazi's. Zolang Roman en Cox niet publiekelijk afstand nemen van hun, voor andere mensen bedreigende, overtuiging blijven ze de vertegenwoordigers van een levensgevaarlijke ideologie waarvan reeds talloze mensen het slachtoffer zijn geworden. Het zijn lieden waar andere, weldenkende, nieuwetijds- en spirituele organisaties zich verre van houden. Volgens Religie en Mystiek draagt het tonen van meer begrip voor ieders overtuiging bij aan een betere wereld. Maar wat vijf jaar begrip van Religie en Mystiek voor de levensovertuiging van fascisten en nationalisten het blad en haar lezers, op weg naar een betere wereld, heeft opgeleverd is nog niet erg duidelijk. Of het moet zijn dat fascisten en nationalisten via Religie en Mystiek kunnen werken aan maatschappelijke acceptatie van zichzelf en hun ideeŽn. Dat Religie en Mystiek bewust sprekers als Kris Roman en Stephen Cox programmeert op haar verjaardagsfeestje werpt een schaduw over de feestvreugde. En dat is natuurlijk precies de bedoeling van Religie en Mystiek, want een fascistische overtuiging is ook een overtuiging en moet, volgens de filosofie van het blad, ook gerespecteerd worden. Daarnaast is het een overtuiging die de duistere kant van het leven vertegenwoordigt en daar voelt het blad zich blijkbaar als een magneet toe aangetrokken.

Harmonieus fascisme?
Volgens ůnze overtuiging valt er niet harmonieus samen te leven met fascisten! Denken dat het wel kan is een gevaarlijk idee-fixe van Religie een Mystiek, een contradictie van wat fascisme inhoudt en kwetsend voor iedereen die onder het fascisme heeft geleden en nog lijdt. Totdat fascisten de macht in handen hebben zullen ze zeker beamen graag in harmonie met anderen te willen leven, al was het alleen maar om voor hun eigen politieke doelen gebruik te kunnen maken van een platform als het blad Religie en Mystiek of het festival Ragnarock. Door te veronderstellen dat het samenwerken met fascisten en het begrip opbrengen voor hun ideologie leidt tot een harmonieuzere wereld presenteert Religie en Mystiek een moordenaarsideologie als een respectabele overtuiging. Religie en Mystiek suggereert daardoor dat fascisten iets zinnigs hebben bij te dragen aan een harmonieuze, liefdevolle wereld. Maar de praktijk bewijst keer op keer dat fascisme slechts leidt tot uitsluiting, onderdrukking en massamoord. Werkt u ook liever niet samen met fascisten aan het succes van Ragnarock? Vindt u ook dat mensen die de aanwezigheid van andere culturen in onze samenleving afwijzen niet als deelnemer thuishoren op dit multiculturele festival? Laat uw stem dan horen.

Pieter Zoomers is vaste auteur Alert!

Noten:
(1) Zie voor een uitgebreide toelichting de artikelenreeks van P. Zoomers: 'De mystieke vrienden van een spirtueel blad', in: Alert! nummer 2, 3 en 4-2003 en 'De nieuwe vrienden van Religie en Mystiek', in: Alert! nummer 3-2004 en het artikel van I. Willemse: 'New-age blad Religie & Mystiek prijst occulte racist', in: Alert! nummer 2-2004. Deel I en II zijn te vinden op: http://afa.home.xs4all.nl/alert/rm.html. Deel III is te vinden op http://afa.home.xs4all.nl/alert/rm_re.html. Deel IV is te vinden op http://afa.home.xs4all.nl/alert/3_8/RM38.html.
(2) De letterlijke tekst van deze toespraak van Kris Roman is te lezen in het clubblad van de NVU 'Wij Nederland' van juli 2000.

terug naar inhoud