De blauwe internationale in D.A.S.


Omslag van de eerste druk van D.A.S. uit 1969
  DAS  
De blauwe internationale:
'Blauwe Internationale' is de naam van de joodse internationale die gebaseerd is op het kapitalisme. Net als de rode internationale beweert ook de blauwe internationale, zich daarbij verlatend op een aantal onzinnige uitgangspunten, dat ze de mensheid rust zal brengen in de gehele wereld. Geld en goud is het enige waar de joodse internationale op is gestoeld. Joden zijn ervan overtuigd dat ze met materiŽle middelen dit doel kunnen bereiken. Zoals ook te lezen is in het protocol De geheime staat, dat is samengesteld door joden (dit werk is vertaald door Cevat Rifat Atilhan, het origineel bevindt zich in het British Museum), wordt joden bevolen alle rijkdommen ter wereld te vergaren teneinde dit doel te bereiken. 'Wie de macht heeft over geld, heeft de macht over alles' zeggen de joden... Joden hebben aan dit bevel gehoor gegeven en spannen zich onverminderd in om alle rijkdommen van de hele mensheid te vergaren. Om dit bevel eenvoudiger uit te kunnen voeren, hebben de joden mondiaal een grote organisatie van vrijmetselaars opgericht. Hitler omschrijft de vrijmetselaars als 'namaakjoden'. Joden verzamelen landverraders, ongeacht tot welk volk ze horen, en vormen hen tot namaakjoden, dat wil zeggen vrijmetselaars; indien nodig werven ze ook vrijmetselaars onder generaals en admiraals, ze krijgen het rechts-, overheids- en onderwijsapparaat volledig in handen en via deze figuren plunderen ze het volk in kwestie zowat, bewerkstelligen ze de teloorgang en slepen het uiteindelijk naar de ondergang. Zoals algemeen bekend plaatsen ze niet alleen naties als de onze, die mondiaal gezien arm zijn, onder een economische heerschappij, maar ook autoritaire staten als Amerika, Engeland, Frankrijk en zelfs Sovjet-Rusland. Nu rijst misschien de vraag waaraan de joden, ondanks het feit dat ze slechts met zestien miljoen zijn, deze dominantie ontlenen. Hoe zullen ze heersen over de vier miljard mensen die in de toekomst op aarde leven?

Het plan van de joodse blauwe internationale ziet er als volgt uit.

1. Alle volkeren ter wereld economisch plunderen en op die manier het aanwezige geld in joodse handen doen overgaan;

2. de volkeren in ellende storten en hulpbehoevend maken, en garanderen dat deze ellende een voedingsbodem is voor de verbreiding van het communisme;

3. de mensheid in twee grote blokken verdelen: een communistisch totalitair blok en een kapitalistisch liberaal blok;

4. vervolgens een derde wereldoorlog ontketenen door ervoor te zorgen dat deze twee grote blokken elkaar te lijf gaan. Het uitbreken van deze oorlog is aan de volgende voorwaarden gebonden:
    a. wanneer de Sovjet financiŽle reserves de Amerikaanse financiŽle reserves benaderen,
    b. de kans dat er als gevolg van de ontwikkeling van de arme volken geen markt is voor de exportgoederen van het joodse kapitaal en dat er conjuncturele crises optreden
    c. de overtuiging van de aanhangers van de joodse blauwe internationale dat het klimaat gunstig is voor de verwezenlijking van hun internationale.

5. De vernietiging van meer dan 95% van de wereldbevolking bewerkstelligen door ervoor te zorgen dat in deze oorlog atoom-, waterstof- en kobaltbommen gebruikt worden. Zelf willen de joden deze calamiteit overleven in loden bunkers die beschermen tegen radio-activiteit.

6. Het handjevol mensen dat op deze manier op de wereld overblijft onder joods bewind stellen. Dit is de grote joodse internationale staat die hen door de talmoed is opgedragen en die vanuit Palestina bestuurd zal worden.

7. Het bestuurlijk systeem zal gebaseerd zijn op de principes van de thora.

De joden beweren dat ze op grond van deze geheime aspiraties een internationale staat zullen stichten en dat ze de mensheid rust en welbehagen over de gehele wereld zullen brengen. Deze bewering is niet alleen afschrikwekkend en laag maar bovendien ook volledig onhoudbaar. Op de weg die zij zijn ingeslagen deinst men er namelijk niet voor terug om de gehele mensheid te gronde te richten. Oorlogen, plunderingen, atoombommen enz. Tegelijkertijd is deze bewering onhoudbaar, en wel hierom:
a. Een groot aantal nationaal-socialistische staten die deze snode en laaghartige plannen aanvoelen, zullen zich tegen de joden teweerstellen en zich verzetten tegen het verschrikkelijke lot dat zij de gehele mensheid willen bereiden. Want de mensheid wordt geleidelijk aan wakker geschud.
b. De huidige thora is niet de ware thora. Bovendien richten de joden zich in hun gedrag niet naar deze thora maar naar de talmoed, dat wil zeggen hun eigen bewerking van de thora. Een wereldorde die berust op dit soort onzinnige principes kan de mensheid onmogelijk rust en welbehagen brengen.
c. Na de thora zijn er nog twee hemelse boeken naar de aarde gezonden: de bijbel en de koran. Aangezien de koran het laatste boek was en aangezien het vergeleken met de andere twee een bron is van grote ontwikkeling en vooruitgang, zijn alle bepalingen in de eerdere hemelse boeken ontoereikend en te bestempelen als bijgeloof.
Aldus is het duidelijk geworden dat de blauwe internationale enkel op onhoudbare fundamenten steunt en dat deze beweging niet meer kan zijn dan een bende bandieten die de mensheid opzadelt met tweedracht, twist en leed.

vertaling van: MŁrsid Altayli, TŁrk milliyetÁi-toplumcu doktrininin umumi esaslari. D.A.S. (Dinamik Ana Stratejiler). ['Algemene principes van het Turks nationaal-socialisme. Dynamische BasisstrategieŽn.'] Istanbul: 1969. pp. 109-112.