Aan de publieke opinie


Hieronder documenteert het Comitë 'Stop de Grijze Wolven' een pamflet dat is uitgedeeld tijdens de solidariteitsbijeenkomst die op zondag 10.12.00 plaatsvond in Rotterdam.

AAN DE PUBLIEKE OPINIE

Op 20 oktober 2000 zijn er in de Turkse gevangenissen ruim duizend politieke gevangenen voor onbepaalde tijd een hongerstaking begonnen tegen isolatie. De hongerstaking is op 19 november omgezet in een hongerstaking tot de dood erop volgt. Naar aanleiding van deze ontwikkeling zijn er in verschillende steden in Europa hongerstakingsakties begonnen uit solidariteit met de hongerstakers in Turkije. Een dergelijke aktie is ook in Nederland, Rotterdam, opgezet op 29 november 2000.

Herdenking Cafer Dereli, 12 december 2000, Rotterdam
  Cafer Dereli  
Na de aandacht, die er vanuit de media voor deze aktie kwam, werden er verschillende provocaties geuit naar de actievoerende hongerstakers, in de tent naast het stadhuis van Rotterdam. Door de hongerstakers werd niet ingegaan op deze provocatieve uitingen. Er kwam geen eind aan de provocaties. Als laatste is er op 9 december 2000 opnieuw geprovoceerd tijdens het concert van Grup Yorum voor de hongerstakingstent. Wederom bleven de hongerstakers kalm en gingen er niet op in. Op de avond van dezelfde dag, omstreeks 19.00 uur, is er door een groep van 30-40 personen, welke behoren tot de grijze wolven (extreem rechts), verbaal een aanval gepleegd op de hongerstakers. De groep riep nationalistische leuzen zoals "De nationalistische beweging kan niet tegengehouden worden". Deze aanval heeft geleid tot de dood van onze kameraad Cafer Dereli, die uit solidariteit in hongerstaking was. Hij is vermoord door een messteek in zijn hart.

Het feit dat de aanval binnen een kort tijdsbestek heeft plaatsgevonden, duidt erop dat het gepland/georganiseerd was. Hoewel de Nederlandse politie zich dichtbij de hongerstakingstent bevond, heeft het toch drie uur geduurd eer dat zij terplekke waren. Dit bevestigt ons vermoeden dat de aanval gepland was. De Turkse staat en haar civiele fascistische bendeleden zijn verantwoordelijk voor deze aanval.

De ontelbare massamoorden die uitgevoerd worden door de Turkse staat in de Turkse gevangenissen, wordt hier in Nederland voortgezet door haar handlangers. Van de hongerstaking die in Turkije is begonnen en welke zich binnen zeer korte tijd verspreid heeft in Europa, is "de eerste hongerstaker tot de dood" gevallen. Wij roepen een ieder die zich progressief, democraat, anti-fascist, en 'mens' noemt op om ons te steunen en te protesteren tegen deze brute moord.

KAMERAAD CAFER IS ONSTERFELIJK!
LEVE ONZE HONGERSTAKING!

Solidariteitscomitee voor de hongerstakingen Nederland
10 December 2000

Adres hongerstakingstent:
Coolsingel Stadhuisplein Rotterdam