Turkse extreem-nationalistische leider bezoekt Nederland
Bossche raadsleden nog in winterslaap


Op 23 mei jongstleden kwamen in de Brabant Hallen te Den Bosch aanhangers bijeen van de extreem-nationalistische Partij van de Nationalistische Actie (MHP) tijdens het zesde congres van de Turkse Federatie Nederland (TFN). De voorzitter van de MHP, Devlet Bahçeli, was de belangrijkste gast bij het congres. Hij hield ook een toespraak. Tevens was als gast aanwezig de voorzitter van de Turkse Federatie Duitsland, Cemal Cetin.
Tot nieuwe voorzitter van de TFN werd de van de Lijst Isci en het Turks Cultureel Centrum in Utrecht bekende Güven Isçi gekozen. (1) In het verleden gaf hij publiekelijk toe een Grijze Wolf te zijn, dit in tegenstelling tot veel van deze representanten van het Turkse extreem-nationalisme. Isçi is overigens ook mede-oprichter van de grijze wolven-federatie.

(vlnr) G. Isçi, D. Bahçeli en I. Harmankaya
  6e congres TFN  
De afdelingen van de SP en PvdA in Den Bosch werden kort voor het congres ingelicht door de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts. Beide partijen waren niet op de hoogte van het plaatsvinden van het congres en wilden daarover verder geïnformeerd worden, maar ondernamen uiteindelijk geen actie. De PvdA liet via e-mail weten dat zij geen vragen zou stellen in de Bossche gemeenteraad, daar dit "gezien [zou] worden als mosterd na de maaltijd".
Afgezien van wat artikelen in de Turkstalige pers bleef het rond dit congres, in tegenstelling tot de commotie rond het vierde congres van de TFN in 2002 (ook al in de Brabant Hallen), ijzingwekkend stil. Deze stilte lijkt de indruk te bevestigen dat de politiek en de Nederlandstalige pers weinig inzicht heeft van wat er op politiek gebied speelt in de Turkse gemeenschap in Nederland. Dit wekt in het Bossche geval echter bevreemding op, omdat er twee raadsleden zijn met een Turkse achtergrond (Ali Durmus en Deniz Özkanli). Van hen mag verwacht worden dat zij wel op de hoogte waren van dit congres.
Uit onderzoek van de Onderzoeksgroep naar aanleiding van het vierde congres van de TFN blijkt namelijk dat er zeer korte lijntjes van de organisatoren van het vierde TFN-congres naar deze twee personen lopen. (2) Op een document van de Brabant Hallen met betrekking tot het vierde congres, wat ter informatie is toegezonden aan de gemeente Den Bosch, wordt namelijk H. Yavuz vermeld als contactpersoon voor de organisatie van deze politieke manifestatie. Het achter Yavuz' vermelde telefoonnummer (073-XXXXXXX) blijkt van het bedrijf Eye 2 Key te zijn. Eye 2 Key was onder meer organisator van de internationale Turkish Trade Fair in Den Bosch in 2002 (zie: www.turkishtradefair.com).
Enig vennoot van Eye 2 Key sinds 2000 is ene Haluk Yavuz. (3) Deze persoon zat in de periode 2000-2002 (tot na het vierde congres) in het bestuur van de Turkse Culturele en Sociale Vereniging in Den Bosch. In dezelfde vereniging komen we onder andere de volgende bestuursleden tegen: Deniz Özkanli (lid: 1996-1998, 2000-heden), raadslid voor de PvdA, Ali Durmus (lid: 2000-2002) raadslid voor Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen en Bekir Tegmen (lid: 1998-2002). De laatste naam is opmerkelijk omdat op een interne lijst met contactpersonen van bij de TFN aangesloten organisaties uit de periode 1995-1997 een Bossche organisatie (in het Turks omschreven als Turks Cultureel Centrum) wordt genoemd waarvan de contactpersoon een gelijkluidende naam heeft. (4)
Het raadslid Özkanli is overigens ook bestuurlijk betrokken geweest bij de Turkse Jongeren Vereniging Diyalog in Den Bosch. Deze organisatie, die als de jongerenafdeling van de Turkse Culturele en Sociale Vereniging in Den Bosch kan worden gezien, gaf in 1999 het blad Diyalog uit. In nummer 9 van dat jaar wordt in lovende woorden gesproken over een herdenkingsbijeenkomst voor wijlen Alparslan Türkes, de grote leider van de MHP tot aan zijn dood in 1997. (5) Deze herdenking was georganiseerd door de Bossche TFN-club Turks Nederlandse Culturele Stichting (opgeheven eind 1999). De voorzitter van deze stichting, Cemal Aydin, wordt nadrukkelijk bedankt voor het organiseren van deze manifestatie. Deze lof lijkt op gespannen voet te staan met de reactie in de pers van de voorzitter van de Turkse Culturele en Sociale Vereniging, Lutfi Nerminer, op het vierde congres van de TFN. Toen zei hij dat hij "geen problemen met de komst van Bahçeli [had], maar niet zit te wachten op zijn politieke boodschap". (6) Van Durmus en Özkanli kan gesteld worden, blijkens het bovenstaande, dat het waarschijnlijk is dat zij van tevoren op de hoogte waren van het plaatsvinden van het vierde en zesde congres van de TFN. Hoewel er vragen in de gemeenteraad van Den Bosch werden gesteld in verband met het vierde congres door onder andere nota bene de PvdA, heeft dit blijkbaar geen aanleiding gegeven tot alertheid bij de twee Turkse raadsleden.

Noten:
1): Voor een lijst van nieuwe bestuursleden van de TFN zie: www.xs4all.nl/~afa/comite/boek/h13.html#6e. Voor meer info over de Lijst Isçi zie: Grijze Wolven in de gemeentepolitiek, www.xs4all.nl/~afa/comite/boek/h3.html.
2): De officiële organisator van het vierde congres van de TFN was de Turkse Culturele Vereniging te Schiedam, een TFN-club.
3): In een artikel in het Brabants Dagblad van 16 januari 2002 naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wordt vermeld dat de "ondernemer" H. Yavuz op plaats negen stond van Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen. Uit de informatie op de kieslijst blijkt dat het om dezelfde persoon gaat als die werkzaam is bij Eye 2 Key.
4): Voor deze interne lijst zie: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/artikel93.html.
5): De tekst luidt: "10 Nisan 1999 günü, Den Bosch Türk Kültür Vakfi Yönetim kurulu, merhum Alparslan Türkes'in ölüm yildönümü dolayisi ile merhumun ruhunu bir mevlidi serif okuttular.
Çevre ilerden ve yerlesim yerlerinden oldukça kalabalik bir halk kitlesinin katildigi anma programi dolayisi ile de davetlilere Türk mutfagindan ikramlarda bulunuldu.
Okunan mevlit-i serif ile ruhu sad edilen merhuma Allah'tan sonsuz rahmet diliyor, bu mevlidi tertip eden vakif baskani sayin Cemal Aydin beye tesukkür ediyoruz." (bron: Diyalog, jaargang 3, nummer 9, mei 1999, p. 15)
6): Henk Eikenaar, Alle ruimte voor meningsuiting, Brabants Dagblad, 13 december 2001.

Uit: Alert!, nummer 3, jaargang 8, september/oktober 2004

Meer info over de TFN-bijeenkomsten in Den Bosch in 2002 en 2004