Landelijke bijeenkomst Grijze Wolven in Utrecht


Amsterdam, 21 april 2005

Persbericht

Op zondag 24 april aanstaande houdt de grootste extreem-rechtse en extreem nationalistische beweging die op Nederlands grondgebied actief is, de beruchte Turkse Grijze Wolven, een landelijke bijeenkomst, 'een jongerentreffen', in Utrecht.

Tegen de achtergrond van de oplopende spanningen in Turkije vanwege een hernieuwde opleving van het Turkse nationalisme en vanwege de datumkeuze 24 april waarop wereldwijd de Armeense gemeenschap de slachtoffers van de Armeense genocide aan het begin van de vorige eeuw herdenkt, is deze bijeenkomst een regelrechte provocatie. In Turkije wordt nog immer ontkend dat er een genocide op Armeniërs heeft plaatsgevonden. In kringen van de Grijze Wolven wordt zelfs gesteld dat er een 'Turkse genocide' heeft plaatsgevonden.

De gevleugelde uitspraak 'Als het in Turkije stormt, waait het in Nederland' is hier zeker van toepassing; de Turkse Federatie Nederland, de mantelorganisatie van Grijze Wolven in Nederland, is er als de kippen bij om de nieuwe atmosfeer in Turkije te materialiseren en delen van de Turkse gemeenschap langs racistische en extreem nationalistische lijnen te mobiliseren.

Het is volgens ons volstrekt ontoelaatbaar dat een dergelijke propagandistische, mogelijk revisionistische en racistische bijeenkomst, expliciet gericht op Turkse jongeren, in Nederland kan plaatsvinden. Dit is niet de eerste keer dat we deze kwestie aankaarten en nog altijd blijkt dat de Nederlandse autoriteiten het gevaar van de Turkse extreem nationalistische beweging in Nederland onderschatten.

Zulke bijeenkomsten dragen bij aan de polarisatie tussen Turken zelf in Nederland, maar ook tussen Turken, Koerden, Irakezen, Armeniërs en Nederlanders. Niemand in onze samenleving is gebaat bij de verspreiding van de racistische ideeën van de Grijze Wolven in Nederland. Een afgelasting van deze bijeenkomst en een actief beleid om Turkse jongeren uit de klauwen van deze Grijze Wolven te houden, lijkt ons dan ook het enige passende antwoord.

Einde persbericht

Ernst Haffmans, Onderzoeksgroep Turks extreemrechts

jongerencongres

Informatie betrekking hebbende op eerdere bijeenkomsten/activiteiten van de Grijze Wolven in Nederland (en Utrecht), huidige situatie in Turkije en Armeense kwestie:
Tweede Jongeren Congres van de Turkse Federatie Nederland
Turkse extreem-nationalistische leider bezoekt Nederland in 2004
Revisionistische rector aan Islamitische Universiteit Rotterdam (2004)
Why did Bahçeli remain silent on flag desecration? (word-document, 2005)
Ingezonden brief aan Utrechts Nieuwsblad en open brief aan Utrechtse politiek (2003)
Grijze Wolven en gemeentesubsidies (o.a. Utrecht, 2000)
Debat Utrechtse gemeenteraad over Grijze Wolven (1997)
www.turkomanie.nl/turkes2.html, Hommage aan MHP-leider Türkes op site TKC Utrecht (2005)