Banden Yunus Balkaya met Grijze Wolven


Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts
onderzoeksgroep@xs4all.nl

9 januari 2006

Persbericht

Banden Yunus Balkaya met Grijze Wolven

Op 2 januari stuurde de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts bijgevoegde brief naar het landelijk bestuur van Duurzaam Nederland. We vroegen hen om een reactie op de mogelijke kandidaatstelling van het huidige Tilburgse gemeenteraadslid Yunus Balkaya voor Duurzaam Nederland bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Balkaya heeft immers aantoonbaar banden met een Tilburgse Grijze Wolvenorganisatie gehad en heeft die mogelijk nog steeds. We hebben ook na nog een verzoek om reactie per email van afgelopen vrijdag geen reactie mogen ontvangen van Duurzaam Nederland. Blijkbaar vindt de partij deze kwestie niet belangrijk genoeg. Wij vinden wel dat aandacht besteed moet worden aan deze zaak, alleen al omdat Balkaya in 2002 ontkende zich aan een bepaalde politieke stroming te binden. Dit staat op gespannen voet met zijn langjarig lidmaatschap van de Turkse Jongeren Vereniging in Tilburg.

Ernst Haffmans

Namens Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts


Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts
onderzoeksgroep@xs4all.nl

2 januari 2006

betreft: Mogelijke kandidaatstelling Yunus Balkaya

[naam verwijderd] / Duurzaam Nederland
[naam persoon verwijderd]

[adres verwijderd]

cc: landelijk bestuur Duurzaam Nederland

Geachte heer [naam verwijderd],

In het Brabants Dagblad van 10 december jongstleden lazen wij dat het huidige Tilburgse gemeenteraadslid Yunus Balkaya informatie heeft ingewonnen i.v.m. een eventuele kandidaatstelling voor Duurzaam Nederland bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg begin dit jaar (zie bijlage 1). Mocht Balkaya serieuze plannen hebben om te kandideren voor Duurzaam Nederland, dan lijkt het ons wenselijk dat deze partij hem aanspreekt over zijn aantoonbare betrokkenheid in het verleden bij de beweging van de extreem-nationalistische Grijze Wolven. We willen erop wijzen dat hij in het verleden publiekelijk leugenachtig ontkend heeft "banden" met de Grijze Wolven te hebben (zie bijlage 2). Een herhaling van een dergelijke simpele ontkenning lijkt ons daarom niet afdoende om ervan uit te kunnen gaan dat hij momenteel niets meer met hen heeft uit te staan. Een duidelijke distantiering en open kaart spelen door Balkaya lijkt ons de enige juiste houding van zijn kant. Mocht hij nog steeds contacten hebben met de Turkse Jongeren Vereniging in Tilburg of Grijze Wolvenorganisaties elders, dan lijkt ons een plaats voor hem op de lijst van Duurzaam Nederland in Tilburg ongepast.

Lidmaatschap Turkse Jongeren Vereniging
Uit een brief d.d. 28 juni 1999 van de Turkse Jongeren Vereniging uit Tilburg blijkt uit daarbij door de vereniging bijgevoegde ledenlijst dat Yunus Balkaya vanaf eind 1994 tot op dat moment betalend lid was van deze vereniging (zie bijlage 3, ledenlijst deels door ons bijgevoegd). Uit twee andere stukken van de Turkse Jongeren Vereniging blijkt dat Balkaya heeft geparticipeerd in sportactiviteiten van deze vereniging in vermoedelijk 1998, en in 1999 en/of voornemens was om dat in 2000 te doen (zie bijlage 4 en 5, deze documenten zijn deels bijgevoegd). Voor aanvullende informatie over de woonadressen en de geboortedatum van Yunus Balkaya zie bijlage 6 en 7.

Turkse Jongeren Vereniging en TFN
Naar aanleiding van een subsidieaanvraag van de Turkse Jongeren Vereniging bleek in 1999 dat deze vereniging nauw samenwerkt met de extreem-nationalistische Turkse Federatie Nederland (TFN). De Turkse Jongeren Vereniging heeft in het kader van de afhandeling van een door haar gedane subsidie-aanvraag geweigerd de banden met de TFN te verbreken (zie bijlage 8). Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de Turkse Jongeren Vereniging momenteel geen banden meer zou hebben met de TFN (zie voor de TFN pp. 30-33 en voor de Tilburgse vereniging p. 92 van het bijgevoegde boek).

Ideologie Grijze Wolven
De Turkse Jongeren Vereniging in Tilburg en de TFN maken deel uit van de beweging van de Grijze Wolven afkomstig uit Turkije. De twee genoemde organisaties zijn georiŽnteerd op de Turkse Partij van de Nationalistische Actie (MHP). De TFN werd in het verleden door voormalig minister Dijkstal aangeduid als mantelorganisatie van de MHP in Nederland. De Grijze Wolven van de MHP zijn een extreem-nationalistische beweging met fascistische trekken en heeft openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa. Vanwege hun nationalistische opvattingen zijn Grijze Wolven in Nederland sterkt gekant tegen integratie van Turkse allochtonen daar zij dit zien als een onaanvaardbare aantasting van hun Turkse identiteit. Bovendien gedragen deze Turkse nationalisten in Nederland zich zeer intolerant tegen andersdenkenden en etnische en religieuze minderheidsgroepen afkomstig uit Turkije. Zij worden (o.a. met gewelddadige middelen) bestreden omdat zij in hun ogen een ernstig gevaar zijn voor de eenheid van het Turkse volk.
Het lijkt ons onwenselijk dat een representant van dergelijk gedachtegoed in de Tilburgse gemeenteraad wordt gekozen. Een omzichtige omgang met Balkaya is daarom geboden.

Aanvullende informatie over onder andere de ideologie en de werkwijze van de Grijze Wolven treft u aan in het bijgevoegde boek. Tevens kunt informatie aantreffen over de Grijze Wolven op onze website www.alertafa.nl. Op www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel.html treft u onder het kopje 'Overige Steden' een aantal links aan naar informatie over Grijze Wolven in Tilburg. We hopen u hierbij voldoende te hebben geÔnformeerd en spoedig van u te horen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de onderzoeksgroep.

Met vriendelijke groet,
Namens Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts,

Ernst Haffmans

Voor de acht bijlagen zie: pdf (10 mb)

Persbericht Duurzaam Nederland n.a.v. kandidatuur Sari en Balkaya
Duurzaam Nederland Rotterdam neemt afstand van landelijk partijbestuur
Reactie Duurzaam Nederland i.v.m. kandidaatstelling Balkaya
Interne nota gemeente Tilburg, pagina 3