Grijze Wolven-bijeenkomst in Oosterhout


Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts
onderzoeksgroep@xs4all.nl

30 januari 2006

betreft: Grijze Wolven-bijeenkomst in Oosterhout

Gemeente Overbetuwe
T.a.v. B & W
Postbus 11
6660 AA Elst

Geachte B & W,

Op de website www.ulkudas.nl lazen wij een aankondiging van een bijeenkomst van de Turkse extreem-nationalistische Grijze Wolven in Oosterhout. Op 4 februari aanstaande organiseert de Arnhemse organisatie Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi (Cultuur- en educatiecentrum Imam Ahmet Yesevi) in party- en congres centrum Ardella (Groenestraat 6a, Oosterhout, 0481-482247) een 'culturele' bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal bekende Grijze Wolven-muzikanten optreden als Mustafa Yildizdogan en Fehmi Günaydin. Als slagroom op de taart zal bovendien de voorzitter van de Turkse Federatie Nederland (TFN), Güven Isçi, als speciale gast aanwezig zijn (zie kopie aankondiging).

deel aankondiging van ulkudas.nl
  oosterhout  
Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi en TFN
De Arnhemse vereniging heeft in het verleden aantoonbare banden met de Turkse Federatie Nederland (TFN) gehad. Zo stond het voormalige bestuurslid Dursun Usta als contactpersoon voor deze vereniging op een interne adreslijst van deze federatie (zie: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/artikel93.html). Usta is vermoedelijk ook bestuurslid geweest van de TFN (zie: www.xs4all.nl/~afa/comite/boek/h13.html). Een ander bestuurslid, de ex-voorzitter Basri Dusunceli is een bekende oudgediende uit wolven-kringen. Zo was hij in de jaren tachtig al bestuurslid van een voorloper van de TFN, de Federatie van Turkse Verenigingen in Nederland.
Een andere indicatie die wijst op de extreem-nationalistische oriëntatie en gerichtheid op het gedachtegoed van de Partij van de Nationalistische Actie (MHP) uit Turkije is dat zij in april 1999 in Arnhem een herdenking organiseerde voor de in 1997 overleden 'grote leider' (basbug) Alparslan Türkes van deze partij. Deze bijeenkomst vond plaats in het Lorentz College. Tijdens de bijeenkomst hing een metershoog portret van Türkes in de aula. In de hal van het college werden die dag boeken en stickers verkocht. Sommige waren voorzien van het MHP-symbool, de drie halve manen. Op andere was het symbool van de Grijze Wolven te zien, een huilende wolf. De bijeenkomst werd georganiseerd door de al genoemde Dursun Usta. De school betreurde achteraf de zaal te hebben verhuurd. Directievoorzitter Boersma: "We staan geen politieke manifestaties toe in de school, zeker niet met een racistisch of fascistisch tintje. Als we dit van tevoren hadden geweten, was de school niet verhuurd. Dit hoef ik hier niet." (zie kopieën artikelen uit De Gelderlander). Er is geen aanleiding, ook al vanwege de nadrukkelijke aangekondigde aanwezigheid van Isçi, om te veronderstellen dat de Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi momenteel geen banden meer zou hebben met de TFN (zie voor meer informatie over de TFN de pagina's 30-33 van het bijgevoegde boek).

deel aankondiging van ulkudas.nl
  oosterhout isci  
Muzikanten: 'Basbug's leven voort'
De bekendste Grijze Wolven-artiest tijdens de bijeenkomst is Mustafa Yildizdogan. Yildizdogan trad in het verleden op bij tal van bijeenkomsten van de Grijze Wolven. Bijvoorbeeld op het 4e congres van de TFN in Den Bosch op 5 januari 2002, het 5e congres van de Turkse Federatie België in Hasselt op 11 mei 1996 (onder de aanwezigen was Türkes), op het 24e congres van de Turkse Federatie Europa op 4 juni 2005 in Essen (met de huidige MHP-voorzitter Bahçeli), op het 22e congres van de Turkse Federatie Europa op 2 juni 2001 (weer met o.a. Bahçeli) in Oberhausen en op het 5e congres van de Turkse Federatie Frankrijk op 3 juni 2001 in Parijs (ook al met Bahçeli). Eén van Yildizdogan's hits betreft een lofzang op Türkes. We voegen onder aan deze brief de vertaling van dit lied toe. Een andere graag geziene gast bij de Turkse extreem-nationalisten is Fehmi Günaydin. Hij trad onder meer op tijdens het 22e en 24e congres van de Turkse Federatie Europa en op het 6e congres van de TFN in 2004.

Ideologie Grijze Wolven
De Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi uit Arnhem en de TFN maken deel uit van de beweging van de Grijze Wolven afkomstig uit Turkije. De twee genoemde organisaties zijn georiënteerd op de Turkse Partij van de Nationalistische Actie (MHP). De TFN werd in het verleden door voormalig minister Dijkstal aangeduid als mantelorganisatie van de MHP in Nederland. De Grijze Wolven van de MHP zijn een extreem-nationalistische beweging met fascistische trekken en heeft openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa. Vanwege hun nationalistische opvattingen zijn Grijze Wolven in Nederland sterkt gekant tegen de integratie van Turkse allochtonen daar zij dit zien als een onaanvaardbare aantasting van hun Turkse identiteit. Bovendien gedragen deze Turkse nationalisten in Nederland zich zeer intolerant tegen andersdenkenden en etnische en religieuze minderheidsgroepen afkomstig uit Turkije. Zij worden (o.a. met gewelddadige middelen) bestreden omdat zij in hun ogen een ernstig gevaar zijn voor de eenheid van het Turkse volk.
Het lijkt ons onwenselijk dat de Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi in het party- en congrescentrum Ardella de gelegenheid krijgt om dergelijk gedachtegoed in Oosterhout uit te dragen en te werven voor haar organisatie en de Turkse Federatie Nederland. Een verbod van de bijeenkomst lijkt op zijn plaats.

Aanvullende informatie over onder andere de ideologie en de werkwijze van de Grijze Wolven treft u aan in het bijgevoegde boek. Tevens kunt informatie aantreffen over de Grijze Wolven op onze website www.alertafa.nl. We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en spoedig van u te horen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de onderzoeksgroep.

Met vriendelijke groet,
Namens Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts,

Ernst Haffmans


Overmand door een gloeiend verdriet

In mist en nevel kwamen de Wolven
In Ankara bijeen
Heen ging de imponerende Plataan
Maar miljoenen laten hem niet alleen

Zijn liefde voor volk en vaderland
Stelde hem zwaar op de proef
Niet onder dekens sterft een Plataan,
Maar in het harnas

Wat moeten de Turkmenen in Kerkuk
Wat moet Turkistan zonder hem
Om geduld smeken wij, God almachtig
Want we staan zonder aanvoerder zwak

Overmand door een gloeiend verdriet
Dat ook door de sneeuw niet wordt gesmoord
Uit miljoenen kelen klinkt eensgezind:
De Basbugs leven voort

Tekst en muziek: Mustafa Yildizdogan

(originele titel Yandi Yürekler Yandi van de gelijknamige cassette van Yildizdogan)

Clip van Yandi Yürekler Yandi

Open brief aan de burgemeester van de gemeente Overbetuwe
Verslag in Türkiye van 7 februari 2006 (pdf, 900 kb)
Brief burgemeester Overbetuwe d.d. 2 februari 2006 (pdf, 400 kb)