Open brief aan de burgemeester van de gemeente Overbetuwe


Utrecht, 8 februari 2006

Geachte E. Tuijnman,

In uw brief d.d. 2 februari 2006 geeft u aan dat het niet het college van B & W is die over een eventueel verbod van de Grijze Wolven bijeenkomst in Ardella te Oosterhout van 4 februari jl. gaat, maar de burgemeester.

Wij zaten echter niet te wachten op een lesje staatsinrichting, graag hadden we gezien dat u inhoudelijk inging op onze brief. We weten allang dat enkel de burgemeester als hoofd van de politie van haar gemeente volgens vaste jurisprudentie een verbod kan uitvaardigen. Wij weten ook welke enorme beperkingen de vaste jurisprudentie waar u over spreekt met zich meebrengt. De openbare orde is natuurlijk niet zomaar bedreigd, het verkeer kan altijd wel ergens doorgang vinden en politie uit omliggende gemeenten kan altijd uw onvoldoende beschikbare personeel aanvullen.

Daar gaat het hier echter niet om. U is niet gebleken dat aan één van de 3 criteria uit de Wet Openbare Manifestaties voor een verbodsuitvaardiging voldaan wordt, dus doet u maar niets. Sterker nog, in dagblad De Gelderlander van 3 februari zegt u zelfs dat "het sowieso goed is er geen ruchtbaarheid aan te geven".

Deze zinsnede boeit ons mateloos. Waarom is het 'goed', nee zelfs, 'sowieso goed' om er geen ruchtbaarheid aan te geven? Wat weet u eigenlijk van deze bijeenkomst? Wat is er dat u eigenlijk liever niet had willen weten? Is er dan toch iets aan de hand?

Jazeker. Wij waarschuwen gemeentes en zaaleigenaren al jarenlang voor bijeenkomsten van de politieke organisatie Grijze Wolven, een extreem nationalistische Turkse beweging met banden in het criminele milieu. Dat vinden wij belangrijk omdat de Grijze Wolven een onderschat gevaar in de Nederlandse samenleving vormen; zij oefenen grote invloed uit op (delen van) de Turkse gemeenschap in Nederland en dragen een zeer intolerant, racistisch wereldbeeld uit, waarin de Turken een superieur ras vormen, die het liefst over het imaginaire Grote Turkse Rijk dat het gebied grofweg tussen de Chinese Muur en Wenen beslaat, willen heersen.

Hier in Nederland houden de Grijze Wolven, te beschouwen als verlengstuk van de politieke partij MHP in Turkije, zich onledig met infiltraties in de lokale Nederlandse politiek, het verkrijgen van een monopoliepositie in Turkse verenigingen in relatie tot gemeentebesturen in verband met subsidies, het onder controle krijgen van moskeeën, het mobiliseren en indoctrineren van jongeren en het onderdrukken van bijvoorbeeld legitieme Armeense lobby's ter erkenning van de Armeense genocide. Ook richten zij zich tegen Koerden, linkse Turken en Alevieten in Nederland. Daarnaast houden Grijze Wolven zich bezig met afpersing, wapen- en drugshandel, mensensmokkel en witwasserij. Onwenselijk, me dunkt.

Niet alleen wij beweren dit, ook instanties als de Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst, onderzoekers als Frank Bovenkerk en Yücel Yesilgöz publiceren soortgelijke zaken. En als er dan in een brief aan de burgemeester wordt gewaarschuwd voor een dergelijke bijeenkomst, waarin uitvoerig wordt belicht dat het hier niet zomaar een culturele bijeenkomst betreft, dan krijgen we als antwoord dat "in Nederland individuen en organisaties de vrijheid genieten om bijeen te komen en hun opvattingen en meningen te uiten". Ook vindt de burgemeester het nodig om ons nog toe te voegen dat dit "grondwettelijk recht een belangrijke verworvenheid is in onze democratische rechtsstaat".

Beste mevrouw Tuijnman, daarvan zijn wij op de hoogte. Juist daarom doen we een beroep op uw bevoegdheden. Omdat in onze democratie niet alles is wat het op het eerste gezicht lijkt te zijn. Zodat u tijdig uw maatregelen kunt nemen ter verdediging van die rechtsstaat en een krachtig signaal kunt afgeven aan hen die deze democratische rechtsstaat met voeten treden.

Op de bijeenkomst met circa 2000 bezoekers van 4 februari in Ardella werd politiek bedreven, een racistische en extreem nationalistische politiek. De voorzitter van de Turkse Federatie Nederland, de mantelorganisatie van de Grijze Wolven in Nederland, heeft een toespraak gehouden, in tegenstelling tot wat de organisatie van tevoren liet weten. Ook de voorzitter van de bij de TFN aangesloten Arhemse organisatie Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür ve Egitim Merkezi hield een toespraak. De Turkse consul uit Deventer, in het verleden vaker aanwezig bij Grijze Wolvenbijeenkomsten en niet bepaald neutraal te noemen, gaf ook acte de presence.

Die voorzitter van de TFN, Güven Isçi, vond het nodig om de genocide op de Armeniërs te ontkennen en zelfs om te draaien. Volgens de Grijze Wolven heeft er immers een genocide op Turken plaatsgevonden! Ik neem aan dat ik u niet hoef te vertellen wat er de vorige eeuw heeft plaatsgevonden, dit is uit en te na gedocumenteerd en bewezen. Deze vorm van revisionisme, zoals toegepast door Isçi, is één van de ernstigste na de ontkenning van de Holocaust.

Dit vond allemaal onder uw verantwoordelijkheid plaats. U had kunnen ingrijpen, maar deed dit niet. Niet alles wat niet verboden is volgens de wet, is moreel en of maatschappelijk toelaatbaar. U als bestuurder moet een afweging maken tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht om gevrijwaard te blijven van racisme, belediging en in dit geval ook nog genocide-ontkenning, wat als zeer kwetsend kan worden opgevat. Als u aankomt met dat het hier een zogenaamd besloten bijeenkomst betrof, bestrijd ik dit al bij voorbaat. Openbare aankondigingen, aanwezigheid van de pers, niks geen beslotenheid.

Waarom reageren bestuurders toch altijd zo gepikeerd als zij ergens op gewezen worden? Signalen van verontruste burgers, jawel, zo zien wij onszelf, zouden toch serieus genomen worden, sinds er een enorme kloof tussen burgers en politiek werd geconstateerd? Of is het de blinde vlek van het feit dat racisme toch niet kan bestaan onder een groep die zelf vaak slachtoffer is van discriminatie en racisme? Dat lijkt me toch heden ten dage zeer achterhaald.

Hoe zou u reageren als blanke, nationalistische boneheads een concert zouden geven met hun huiszangers, in Ardella in Oosterhout? Is dat ook cultureel? Zou u dan liever ook "sowieso" geen ruchtbaarheid eraan geven? Waarom meten met twee maten?

Hopelijk blijft het bij deze ene keer en grijpt u de volgende keer wel in. Tot dan zal uw gemeente in de annalen van de geschiedenis van de Grijze Wolven in Nederland worden bijgeschreven als de zoveelste overwinning op naïeve bestuurders.

Graag hoor ik van u een antwoord op de in deze brief opgeworpen vragen.

Grijze Wolven-bijeenkomst in Oosterhout
Verslag in Türkiye van 7 februari 2006 (pdf, 900 kb)
Brief burgemeester Overbetuwe d.d. 2 februari 2006 (pdf, 400 kb)