Persbericht Duurzaam Nederland n.a.v. kandidatuur Sari en Balkaya


Hieronder documenteert Onderzoekgroep Turks extreem-rechts een persbericht van Duurzaam Nederland die zij op 15 februari ontving via email. Een reactie daarop onderaan de pagina.

Persbericht

DUURZAAM NEDERLAND
samen verantwoordelijk voor mens en milieu
PERSBERICHT

Het landelijk bestuur van Duurzaam Nederland betreurt het dat een enkeling van de afdeling Rotterdam namens de gehele afdeling op een ondemocratische wijze toenadering zoekt tot de pers.

Onderzoeksgroep Turks Extreem Rechts meldde onlangs aan het bestuur van DN dat de lijsttrekker van DN Tilburg aanhanger was van de Grijze Wolven. Uit de door voornoemde onderzoeksgroep toegezonden documentatie werd duidelijk dat betrokkene in 2002 via TOP gekozen was in de gemeenteraad van Tilburg middels voorkeurstemmen. Aangezien het documentatie van eind jaren negentig betrof, die derhalve niet meer up-to-date was, meende het landelijk bestuur van DN (aanvankelijk) hier verder niets meer mee te kunnen doen. Mocht immers de persoon in kwestie een gevaar vormen voor de samenleving c.q. democratie, dan had hij ook geen deel kunnen uitmaken van de gemeenteraad van Tilburg.

Op aandringen van een aantal leden van DN Rotterdam werden bovengenoemde kandidaat uit Tilburg en een kandidaat uit Amsterdam, van wie werd gemeend dat deze in het verleden mogelijk banden heeft gehad met Turkse Federatie Nederland (TFN), uitgesloten van de activiteiten van de partij. Hoewel de kieslijsten inmiddels waren ingeleverd bij de gemeenten, meende het landelijk bestuur er namelijk goed aan te doen alsnog een onderzoek te verrichten. In afwachting van dit onderzoek werden de twee kandidaten op de kieslijsten van Tilburg en Amsterdam gesommeerd zich terug te trekken. Het landelijk bestuur meende hiermee te hebben aangetoond een duidelijk standpunt uit te dragen. Het bestuur is immers tegen elke vorm van extremisme.
Desondanks hebben de duo-lijsttrekkers van DN Rotterdam gemeend een persbericht te moeten doen uitgaan, waarin ze aangeven dat de gehele afdeling afstand neemt van het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur betreurt dit ten zeerste!

Duurzaam Nederland juicht het toe dat kandidaten trachten ons gedachtegoed onder de aandacht van de pers te brengen. Het landelijk bestuur van Duurzaam Nederland is echter de mening toegedaan dat dit te allen tijde op gepaste wijze dient te geschieden. In onze democratie is het gebruikelijk dat indien men als afdeling naar buiten treedt, ook alle (bestuurs-)leden van de afdeling daadwerkelijk achter de actie staan.

Seyfi Özgüzel
voorzitter bestuur Duurzaam Nederland

 

  Reactie Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts

De Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts vindt bovenstaand persbericht van DN weinig geloofwaardig. Pas nadat een afdeling van deze partij haar afkeur publiekelijk uitspreekt tegen een "aantal negatieve elementen binnen de partij" komt het landelijk bestuur met een persbericht waarin "extremisme" wordt veroordeeld. Dan pas en niet al veel eerder; deze stap had al in 2003 kunnen worden genomen toen de Onderzoeksgroep bekend maakte dat één van de bewuste DN-leden, de bekende Grijze Wolf Asir Sari, kandideerde bij de Tweede Kamerverkiezingen voor Duurzaam Nederland.

De redenatie "Mocht immers de persoon in kwestie een gevaar vormen voor de samenleving c.q. democratie, dan had hij ook geen deel kunnen uitmaken van de gemeenteraad van Tilburg" vinden wij mank gaan. In 2002 was de informatie over Balkaya immers nog niet bekend, althans niet bekend bij ons en TOP. Bovendien zitten zeer regelmatig in Nederlandse representatieve organen personen die lid zijn van partijen die niet bepaald als vrienden van de democratie en de gehele samenleving kunnen worden gekarakteriseerd. We kunnen dan denken aan de in het verleden gekozen vertegenwoordiger van partijen als CP'86, CP en CD. Een parlementaire functie maakt iemand nog niet tot een democraat!

Verder vragen wij ons af wat het "uitsluiten van de activiteiten van de partij" concreet betekent. Yunus Balkaya gaf immers vermoedelijk kort voor 9 februari nog een interview met het Brabants Dagblad. In dat interview gaf Balkaya overigens een kijkje in de keuken van de politicus Balkaya passend - zo lijkt het althans - in de landelijke verkiezingsstrategie van DN: "Debatteren is een van mijn zwakste punten".

Tenslotte is het opvallend dat de voorzitter van DN, Seyfi Özgüzel, in zijn persbericht volledig voorbij gaat aan de situatie in Leiden. DN Rotterdam noemde deze stad wel als een plaats waar "bestuurders en kandidaat raadsleden banden te hebben met de TFN". DN vond een onderzoek naar de Leidse bestuurders en kandidaat-raadsleden klaarblijkelijk niet nodig. Wij denken daar anders over. Een kort overzichtje van Leidse DN'ers met een Grijze Wolven-achtergrond:

Burhan Mihçiokur is volgens eigen zeggen interim-voorzitter van DN in Leiden en zit in de landelijke programma-commissie van DN. Mihçiokur is nog steeds bestuurslid (vice-secretaris) van Stichting Vriendschap te Leiden. Deze stichting komt voor op een interne en externe lijst van lidorganisaties van de Turkse Federatie Nederland.

Durmus Dogan is kandidaat voor DN in Leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen, hij staat op plaats 9. Dogan is reeds lang penningmeester van Stichting Vriendschap.

Cevdet Demirbag zette zijn handtekening voor ondersteuning van de kandidatenlijst van DN in Leiden. Demirbag is bestuurslid van de Stichting Vriendschap.

Meer info over Stichting Vriendschap:
Turkse Grijze Wolven heimelijk ook in Leiden actief (1997)
Leidse wethouders op bezoek bij Turkse nationalisten (2000)
Turkse nationalisten beginnen warenhuis in Leiden (2000)

DN Rotterdam neemt afstand van landelijk partijbestuur na Grijze Wolven affaire
Reactie Duurzaam Nederland i.v.m. kandidaatstelling Balkaya
Tilburg: Banden Yunus Balkaya met Grijze Wolven
bijlagen 'Banden Yunus Balkaya met Grijze Wolven' (pdf, 10 mb)
Interne nota gemeente Tilburg, pagina 3