logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Aanzetten tot haat bij Culturele Zondag

Print versie

Hierbij documenteert de Onderzoeksgroep een brief die zij naar Culturele Zondagen stuurde.

Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
onderzoeksgroep@xs4all.nl

Utrecht,
2 juni 2006

betreft: optreden Arka Sokak tijdens 'Turkije Express'

Culturele Zondagen
Postbus 550
3500 AN Utrecht

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs vernamen wij via de website van de Culturele Zondagen dat de rap-groep Arka Sokak op 11 juni aanstaande zal optreden tijdens 'Turkije Express'. De band Arka Sokak lijkt ons niet passen in een cultureel programma waarmee mede wordt gepoogd de sociale integratie in de stad Utrecht te bevorderen. In de tekst van de het lied 'Türk, Kürt' wordt namelijk op een zeer agressieve en haatdragende wijze de Koerdische kwestie in Turkije centraal gesteld. Ziet u het publiek al teksten uit volle borst zingen als: "Weet je hoe het afloopt met een uitzinnige hond, die worden een voor een gepakt en krijgen een kogel door hun kop"?
We voegen de voledige turkse tekst van 'Türk, Kürt' en een vertaling naar het Nederlands van een deel van het lied toe. Via een link op de site van Arka Sokak valt overigens een mp3 van dit nummer te downloaden: www.b2bdownloads.com/arkasokak/Arka_Sokak_Turk_Kurt_ft_MT.mp3.

Dat Arka Sokak dergelijk nationalistische muziek ten gehore brengt, is niet bijzonder verrassend daar zij zich ook beweegt in Turks extreem-nationalistische kringen. Zo trad de band bijvoorbeeld nog onlangs (20 mei) op tijdens een culturele bijeenkomst in Oldenzaal. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door twee verenigingen in Twente die tot het netwerk van Turkse Federatie Nederland (TFN, Turks: Hollanda Türk Federasyon - HTF) behoren. Ook TFN-voorzitter Güven Isçi werd nadrukkelijk als gast aangekondigd (zie: www.turkseagenda.nl/agenda.php?id=2115). De TFN is de overkoepelende mantelorganisatie van de Grijze Wolven in Nederland.
Een van de bandleden van Arka Sokak, Erkan Coskunsu, is bovendien aantoonbaar lid geweest van de TFN-organisatie Turkse Culturele Vereniging (TCV) te Hengelo van 14 maart 1999 tot in ieder geval 11 februari 2002. Hij komt namelijk voor op de ledenlijst van die vereniging afkomstig uit 2002. Het is dus mogelijk dat hij dat steeds lid is van de Hengelose vereniging. Een indicatie daarvoor is dat de TCV medeorganisator was van de genoemde bijeenkomst in Oldenzaal.

Ideologie Grijze Wolven
De TFN maakt deel uit van de beweging van de Grijze Wolven afkomstig uit Turkije. De TFN is georiënteerd op de MHP. De TFN werd in het verleden door voormalig minister Dijkstal aangeduid als mantelorganisatie van de MHP in Nederland. De Grijze Wolven van de MHP zijn een extreem-nationalistische beweging met fascistische trekken en heeft openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa. Vanwege hun nationalistische opvattingen zijn Grijze Wolven in Nederland sterkt gekant tegen de integratie van Turkse allochtonen daar zij dit zien als een onaanvaardbare aantasting van hun Turkse identiteit. Bovendien gedragen deze Turkse nationalisten in Nederland zich zeer intolerant tegen andersdenkenden en etnische en religieuze minderheidsgroepen afkomstig uit Turkije. Zij worden (o.a. met gewelddadige middelen) bestreden omdat zij in hun ogen een ernstig gevaar zijn voor de eenheid van het Turkse volk. Het lijkt ons onwenselijk dat de Arka Sokak in het Vredenburg de gelegenheid krijgt om dergelijk gedachtegoed uit te dragen en indirect te werven voor een organisatie als de TFN.

Maatregelen
Graag vernemen wij op korte termijn welke maatregelen Culturele Zondagen zal nemen om te voorkomen dat Arka Sokak teksten als 'Türk, Kürt' tijdens haar optreden ten gehore zal brengen. De kans dat dit zonder ingrijpen van uw kant zal gebeuren is groot. Het repertoire van de band is namelijk beperkt en tijdens een uitzending van het NMO-radioprogramma 'Wat Nou' van 14 april 2006 speelde Arka Sokak het nummer 'Türk, Kürt' nog met als motivatie "De hele kwestie Turkije, Koerden is aan het oplaaien" (Erkan Coskunsu). Veelzeggend genoeg wilde Coskunsu van Arka Sokak niet al te diep ingaan op de inhoud van 'Türk, Kürt' naar aanleiding van vragen van de NMO-presentator (zie voor het hele programma: cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/747am/nmo/watnou/20060414.rm).

Aanvullende informatie over onder andere de ideologie en de werkwijze van de Grijze Wolven treft u aan op onze website www.alertafa.nl. We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en spoedig van u te horen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de onderzoeksgroep.

Met vriendelijke groet,
Namens Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts,

Ernst Haffmans

Bijlage:

Arka Sokak (2004)

Turken, Koerden

Met menselijkheid is dit in geen geval te rijmen,
voor wie versterking van buitenaf krijgt is de naam hond nog te goed.
Ze legden een hinderlaag en schoten onze soldaten neer,
moordenaars als jullie wordt ooit om verantwoording gevraagd.

Wij, het Turkse volk, laten ons nergens door afschrikken,
voor moordenaars als jullie zijn we nooit ofte nimmer bevreesd.
Sultan Mehmet de Veroveraar heeft ons [dit] in bewaring gegeven,
dank aan ons leger en het nobele volk.

[...]

Weet je hoe het afloopt met een uitzinnige hond,
die worden een voor een gepakt en krijgen een kogel door hun kop.
Onze soldaten zullen jullie toch wel uitroeien,
het Turkse volk heeft een bloedhekel aan jullie.

Turken, Koerden, we zijn allemaal broeders,
we moeten ons niet laten gebruiken door schoften.
Turken, Koerden, we zijn allemaal broeders,
we moeten ons niet laten gebruiken door moordenaars.

[...]

De eenheid van het Turkse volk valt nooit te verbreken,
terroristen kunnen onder ons niet gedijen.
Mogen jullie ouders jullie weigeren als hun kind,
moge het Turkse volk korte metten met jullie maken.

[...]

Dat het ooit gedaan zou zijn met barbaarse daden en domheid was een leugen.
Wie de Koerden opzette tegen de Turken was een vijand.
Wie Turks en Koerdisch vanaf zijn geboorte kende
was een geheim agent van buitenlandse herkomst.

Oorspronkelijke titel: Türk Kürt. Vertaling uit het Turks van het eerste, tweede, vierde, vijfde, negende en vijftiende couplet.

Top