logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

'Kom bij ons, sluit je aan'

Muzikale oorlog bij de Grijze Wolven

Print versie

Bij politiek-culturele bijeenkomsten van Grijze Wolven in Nederland spelen optredens van muzikanten een belangrijke rol. De muziek dient namelijk, zoals we in dit artikel zullen aantonen, ter versterking van de Grijze Wolven-beweging. Personen en instanties die het Turks niet machtig zijn, maar wel betrokken zijn bij deze extreem-nationalistische bijeenkomsten, kunnen de betekenis van de muziek moeilijk inschatten. Zo worden lokale politici, goedwillende burgervaders en pers door de organisatoren nogal eens om de tuin geleid. Vooral ook omdat organisatoren over het algemeen benadrukken dat het zou gaan om cultuur en gezelligheid, niet om politiek. De Onderzoekgroep Turks extreem-rechts zal in dit artikel laten zien dat de muziek in de Turkse extreem-nationalistische beweging wel degelijk expliciete politieke standpunten verkondigt. Ter illustratie worden fragmenten van liedteksten weergegeven.

Op 11 juni 2006 trad de Nederlands-Turkse rapgroep Arka Sokak op bij het door de gemeente Utrecht gesubsidieerde cultureel festival 'Turkije Express'. De Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts vond Arka Sokak niet passend voor een cultureel programma dat onder andere tot doel had de sociale integratie in de stad Utrecht te bevorderen. De tekst van de het lied 'Turken, Koerden' stelt namelijk op een zeer agressieve en haatdragende wijze de Koerdische kwestie in Turkije centraal. Arka Sokak rapt onder meer: "Weet je hoe het afloopt met een uitzinnige hond, die worden een voor een gepakt en krijgen een kogel door hun kop. Onze soldaten zullen jullie toch wel uitroeien, het Turkse volk heeft een bloedhekel aan jullie". (1)
Dat Arka Sokak dergelijk nationalistische muziek ten gehore brengt, is niet bijzonder verrassend daar zij zich beweegt in Turks extreem-nationalistische kringen. Zo trad de band bijvoorbeeld op 20 mei 2006 op tijdens een culturele bijeenkomst in Oldenzaal. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door twee verenigingen in Twente die tot het netwerk van Turkse Federatie Nederland (TFN) behoren. Ook TFN-voorzitter Güven Isçi werd nadrukkelijk als gast aangekondigd. De TFN is de overkoepelende mantelorganisatie van de Grijze Wolven in Nederland. (2)
Op haar brief aan de organisator van Turkije Express kreeg de Onderzoeksgroep een reactie waaruit bleek dat de organisator niet zat te wachten op teksten als 'Turken, Koerden'. Zij stelde bij monde van producent Aart van Bolhuis: "Wat betreft de tekst van het lied 'Türk, Kürt' lijkt het ons dat de strekking daarvan voor ons festival inderdaad niet passend is. (...) Wij hebben de groep van onze zorg op de hoogte gesteld." Zover de Onderzoeksgroep heeft kunnen nagaan is 'Turken, Koerden' tijdens Turkije Express niet ten gehore bracht.
De Onderzoeksgroep mocht ook kennis nemen van een reactie van band-lid Erkan Coskunsu naar aanleiding van de brief aan de organisator. Deze brief was namelijk online gebracht op de website van de Onderzoeksgroep. (3) Coskunsu gaat in zijn reactie nauwelijks inhoudelijk in op de door de Onderzoeksgroep naar voren gebrachte feiten. Over de al eerder genoemde bijeenkomst in Oldenzaal zegt Coskunsu: "Er was folklore dans, eten, drinken, een super gezellige TURKIJE festival wat niets met iets extreems heeft te maken, want daar pas ik voor." Deze passage is interessant omdat het de standaardreactie is van Turks extreem-rechts, wanneer kritiek wordt geuit op het nationalistische karakter van hun politiek-culturele bijeenkomsten.

Aankondiging van het culturele programma tijdens het tweede congres van de TFN op 23 mei 1998. Op de aankondiging treffen we de afbeelding aan van de dan reeds gestorven MHP-leider Türkes en twee kenmerkende slogans: 'Mijn leider, we volgen je pad'' en 'Cultuur en Idealenavonden'
  congres  
Cultuur-oorlog
Doorgaans ontkennen Grijze Wolven het politieke karakter van hun bijeenkomsten. Zij stellen vaak dat het enkel gaat om het beleven van cultuur en gezelligheid. Zo konden we naar aanleiding van een Grijze Wolven-bijeenkomst in het Gelderse Oosterhout dit jaar bijvoorbeeld lezen: "Organisator Fikri Can ontkent de aanwezigheid van Grijze Wolven op het feest. (...) We hebben geen binding met politiek. De muzikanten zijn hartstikke beroemd." (4) De woordvoerder van de TFN bij het vierde congres van deze federatie vond: "We maken er samen een leuke dag van met veel optredens van artiesten. Het gaat om de gezelligheid" en "Erdan ontkent ten stelligste dat zijn TFN een extreem-rechtse beweging is. De bijeenkomst in Den Bosch was volgens hem vooral een culturele ontmoeting." (5)
Echter, cultuur en gezelligheid zijn bij Grijze Wolven geen onschuldige aangelegenheid. Cultuur wordt, net zozeer als de (politieke) toespraken door TFN-leiders en kopstukken van de Partij van de Nationalistische Actie (MHP) bij bijeenkomsten, ingezet om te werven voor de Turkse extreem-nationalistische beweging. Daarnaast wordt met het aanbieden van een cultureel programma beoogd het publiek te binden aan de Turkse cultuur. Beïnvloeding van de Turkse migranten in Europa door 'vreemde' cultuur dient namelijk tegen te worden gegaan - de Turkse cultuur zou immers superieur zijn. De Grijze Wolven nemen hun cultuur daarom uiterst serieus, een culturele uiting staat gelijk aan een politiek statement. Een passage uit het boek 'Basisprincipes' (Temel Görüsler) van de in 1997 overleden leider van de MHP, Alparslan Türkes, laat zien waarom het de Wolven ernst is: "Heden ten dage woedt er over de gehele aardbol, tussen de verschillende naties, een onuitgesproken maar hevige strijd: een oorlog tussen culturen. Men kan nog zoveel bolwerken innemen, en een leger slag na slag toebrengen, zolang men het hart en de geest van de natie niet verovert, is het land niet verloren. Het is een onweerlegbaar feit dat men onderdeel is van de natie waartoe men verkiest te behoren. In een culturele oorlog streeft elke natie ernaar de taal, de religie, de tradities en de nationale en geestelijke waarden van de andere naties te vernietigen en deze te vervangen door haar eigen culturele waarden." (6)

Genres
De optredens van muzikanten zijn een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het culturele programma bij bijeenkomsten van Grijze Wolven. Een deel van dergelijke artiesten zijn muzikaal te plaatsen in de zogenaamde troubadours-traditie (asik-traditie). Deze volkszangers waren oorspronkelijk barden die rondtrokken en volksliederen ten gehore brachten. Zij begeleiden zichzelf op de baglama (een bepaald type saz). De diverse saz-instrumenten zijn een soort zessnarige gitaren. Het bekendste voorbeeld van een extreem-nationalistische Turkse asik is de Grijze Wolven-icoon Ozan Arif (Arif Sirin, zie het zwarte kader). Naast het asik-genre zijn er ook extreem-nationalistische muzikanten die gebruikmaken van andere muziek-genres. Het betreft hier met name het pop-genre, andere volksmuziektypen (zoals Ozan Nihat) en marsmuziek. De meeste muzikanten beperken zich overigens niet tot één genre. Daarnaast zijn er vanaf de jaren negentig Turkse (extreem-)nationalistische muzikanten in opkomst die gebruikmaken van het rap-genre. Voorbeelden van dergelijke rappers en rapgroepen zijn Sert Müslümanlar ('Harde Moslims'), Mehmet Borukcu en Cartel (allen afkomstig uit Duitsland).
Tenslotte treden bij politiek-culturele bijeenkomsten van Grijze Wolven in Nederland regelmatig Mehter-orkesten op. Deze traditionele bands zijn afgeleid van militaire orkesten uit de Osmaanse tijd. Ze spelen marsmuziek en zijn zeer populair bij Turkse extreem-nationalisten omdat ze "de dagen van Turkse macht en glorie tijdens het Osmaanse Rijk in herinnering brengen". (7) In dit artikel zal niet worden ingegaan op de Mehter-muziek. (8)

  ozan alparslan  
Ik huil om mijn leider
Op diverse manieren dragen de muzikanten het gedachtegoed van de Turkse extreem-nationalisten uit. Ze brengen tijdens concerten de Grijze Wolven-groet en hebben Grijze Wolven-symbolen op hun kleding. Op hun cd's en cassettebandjes treffen we tevens Grijze Wolven-symbolen en -slogans aan. Vaak wordt de Turkse vlag afgebeeld om loyaliteit aan de Turkse staat te betuigen. Een mooi voorbeeld van zo'n product is de cassette 'We moeten een eenheid zijn, Ik huil om mijn leider' van de zanger Ozan Alparslan. Op de voorzijde van het hoesje van de cassette treffen we de Turkse vlag aan en een vlag met drie halve manen, een symbool van de Grijze Wolven. Bovendien maakt de zanger op het hoesje het Grijze Wolven-teken. Voor de 'analfabete' muziekliefhebber lijkt er voor de zekerheid aan de achterkant van het hoesje nogmaals een hand afgebeeld die het Grijze Wolven-teken maakt. Een vergissing maken over de politieke gezindheid van deze zanger lijkt meer dan uitgesloten.

Pan-Turkistische cassettehoes van Ozan Arif. Turan'a Hasret = 'Heimwee naar Turan'
  heimwee naar turan  
Op sommige geluidsdragers wordt het pan-Turkistische ideaal van Turan onder de aandacht gebracht. Turan verwijst naar "de vereniging van alle volkeren van Turkse afstamming die een gebied bewonen dat zich uitstrekt van het oostelijke Middellandse Zeegebied tot aan Sinkiang in China en van de Wolga in Rusland tot in zuid-Anatolië". (9) Een voorbeeld van een dergelijke product is de cassette 'Heimwee naar Turan' van Ozan Arif. Op deze cassette treffen we een kaartje aan waarop Turkije, de voormalige Turkse sovjet-republieken en Armenië zijn uitgelicht. Ook in muziekclips dragen Grijze Wolven-muzikanten hun extreem-rechtse gezindheid uit. In Nederland is de clip van het lied 'Overmand door een gloeiend verdriet' van Mustafa Yildizdogan niet onbekend. In deze clip wordt voormalig MHP-leider Türkes herdacht door onder meer beelden van diens begrafenis te tonen. De lokale Amsterdamse tv-zender Turkse Omroep Stichting (TOS, een TFN-organisatie) zond deze clip in 1997 uit. (10)

Abdullah Sari tijdens een bijeenkomst van de TFN in Huizen op 23 maart 1997
  abdullah sari  
Dubbele functies
Sommige zangers hebben officiële functies binnen de idealistische beweging. Zo zat Ozan Arif korte tijd in het Turkse parlement voor de MHP en het Amsterdamse TFN-kopstuk Abdullah Sari zit en zat bij tal van Grijze Wolven-clubs in het bestuur. Het gezag van dergelijke personen binnen de Turkse extreem-nationalistische beweging wordt door deze dubbelfuncties vergroot. Dit versterkt vanzelfsprekend hun wervingskracht. Ozan Arif heeft overigens een deel van zijn prestige moeten inleveren, omdat hij vanwege kritiek op het bestuur van de MHP op instructie van diens huidige leider Devlet Bahçeli uit de partij werd gezet. Arif noemde de houding van de MHP tijdens haar deelname aan de coalitieregering met de Partij van Democratisch Links (DSP) en de Moederland Partij (ANAP) een "overgave", omdat in zijn ogen de MHP te veel compromissen aanging. (11) Arif stond in deze visie niet alleen.

Vijandigheid
Een ander belangrijk, zo niet het belangrijkste, element waarmee de muzikanten hun extreem-nationalistische gezindte manifesteren zijn hun liedteksten. In deze teksten identificeren zij zich met het gedachtegoed van de MHP en de idealistische beweging. Een mooie samenvatting van het Turkse nationalisme in de woorden van Türkes luidt: "De liefde voor de Turkse natie, en loyaliteit en dienstbaarheid aan de Turkse staat." (12) De belangrijkste onderdelen van deze ideologie zijn Turks nationalisme/Turkisme, vreemdelingenhaat, racisme, een anti-democratische gezindheid en het streven naar een zeer machtige en sterk regulerende staat. (13) Deze onderdelen komen frequent aan bod in de liedteksten van de Grijze Wolven-muzikanten. Nationalisme komt in liedteksten vaak aan de orde in relatie tot door Wolven veronderstelde bedreigingen voor de eenheid van de Turkse staat. Je struikelt in de teksten over vijanden en andere boemannen. Zo behoren communisten, de Koerdische 'separatisten' met als opperduivel PKK-leider Abdullah Öcalan, Armeniërs, Russen, Amerika, de EU en de Iraakse Koerden tot de populairste. In een flink aantal van de besproken teksten komen we deze vijandbeelden tegen. Verwacht van de Grijze Wolven niet teveel zoetgevooisd gezongen liefdesliedjes, zij verkeren geestelijk veeleer in oorlogssferen.
Daarnaast komen in de teksten uiteraard nog andere onderwerpen aan de orde die deel uitmaken van het gedachtegoed en de politieke cultuur van de MHP. Een populair thema is bijvoorbeeld de verering van Alparslan Türkes.

Ozan Ömer Kadan (links) en Ozan Çelebi (rechts) tijdens een concert bij een bijeenkomst van de TFN in Beverwijk op 28 maart 1998. Op die dag waren ook Abdullah Sari en de toenmalige PvdA-er en de huidige voorzitter van Duurzaam Nederland Seyfi Özgüzel van de partij. Het concert werd deels uitgezonden door de TOS.
  celebi en kadan  
Muzikanten in Nederland
De Wolven-muzikanten die in Nederland optreden, zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Duitsland en Turkije. Er zijn maar weinig Nederlandse Grijze Wolven-muzikanten van enige standing. De bekendste Turkse muzikanten afkomstig uit Nederland die (ook) verkeren in het Turkse extreem-nationalistische milieu zijn de Roermondse Ozan (Dursun) Çelebi en de Twentse Ozan Ömer Kadan. De beroemdste Grijze Wolven-muzikanten die in Nederland hebben opgetreden zijn Ozan Arif en Mustafa Yildizdogan. Zij deden dit beiden nog respectievelijk in 2005 en 2006. Opvallend is dat de grootste concerten vooral in Rijswijk in het Partycentrum Elsenburg plaatsvinden. Regelmatig organiseren het Haagse Turks-Islamitische Culturele Stichting Den Haag (Turks: Türk Islam Kültür Vakfi) en andere TFN-organisaties uit Zuid-Holland daar grote politiek-culturele manifestaties. Op 12 maart 2006 traden in Elsenburg bijvoorbeeld Ahmet Safak en Ahmet Yilmaz op. De Utrechtse TFN-voorzitter Güven Isçi was daarbij van de partij.

Liedteksten
Hieronder worden een aantal fragmenten van liedteksten besproken van aantal Wolven-muzikanten, die in de periode 1993-2006 minstens eenmaal in Nederland hebben opgetreden. Uitzondering hierop is Nefret-Z; van wie onduidelijk is of hij in Nederland concerten heeft gegeven. (14) De meeste teksten zijn afkomstig van cassettes en cd's. Van de meeste Wolven-muzikanten waarvan liedteksten worden besproken zijn de muziekdragers in Nederland te koop. Sommige van de besproken teksten zijn afkomstig van websites, waarop liedteksten en gedichten van de bewuste zangers staan.

Etnische en religieuze minderheden
Met de opkomst van de PKK en de Koerdische kwestie in de jaren tachtig kwam de strijd tegen deze organisatie in het handelen van de Grijze Wolven centraal te staan. Veel Grijze Wolven namen gewapenderhand deel aan het bestrijden van de PKK. Na de verkiezingswinst van de MHP in 1999 verklaarde Devlet Bahçeli, de huidige leider van de MHP, dat Abdullah Öcalan zo snel mogelijk opgehangen moest worden, het Koerdische "separatisme moest worden uitgeroeid" en de PKK-leiding in Irak, Iran, Syrië en Griekenland geëlimineerd diende te worden. Tot grote droefenis en woede van de Grijze Wolven bleef Öcalan in leven door de afschaffing van de doodstraf in Turkije.
In de tweede helft van de jaren negentig kon de Turkse staat niet langer volhouden dat Koerden eigenlijk 'Berg-Turken' waren. De Grijze Wolven moesten daardoor ook erkennen dat er zoiets als Koerden, Lazen en Tsjerkessen bestonden. Vanaf 1999 worden de namen van minderheden genoemd in teksten van de Grijze Wolven-muzikanten. Maar ook deze minderheden blijken in de liedteksten als puntje bij paaltje komt 'gewoon' Turken te zijn.

Ozan Nihat
  ozan nihat  
In de liedtekst 'Team Speciale Operatie' van Ozan Nihat wordt gesproken over een zekere Sahin. Daarmee wordt zeer waarschijnlijk Ibrahim Sahin bedoeld. Sahin was verwikkeld in de Susurluk-affaire in 1996 en was plaatsvervangend chef van de afdeling voor speciale operaties verbonden aan het hoogste politiedepartement van Turkije. (15) Kortom, Sahin was een van de hoogste chefs van de contra-guerilla. (16) De para-militaire contra-guerilla werd met name ingezet bij de bestrijding van Koerdische nationalistische groeperingen (onder andere de PKK) en Turks links. Een deel van de teams Speciale Operaties, met name de zogenaamde A-teams, was afgeladen met Grijze Wolven.

Team Speciale Operaties

Voor het eeuwige voortbestaan van de Turkse identiteit,
voor de rust, de vrede van de natie,
voor de ondeelbare eenheid van het vaderland,
levert ze strijd, het team Speciale Operaties.

Met aan het hoofd de parel van het vaderland, Sahin,
de kwelling van roedels jakhalzen, Sahin,
de voorman van de heldhaftige Grijze Wolven, Sahin,
verovert ze de harten, het team Speciale Operaties.

Ozan Nihat vindt: de parasieten,
de luizen die het bloed uit de natie zuigen,
de hoerenhonden die de naam PKK dragen,
die gaan eraan, dat doet het team Speciale Operaties.

Tekst: Ozan Nihat, 4 januari 1998. Oorspronkelijke titel: Özel harekat. Vertaling uit het Turks van het tweede, achtste en negende (= laatste) couplet.

  atb  
Het lied 'Hiervoor zal om verantwoording worden gevraagd' over Abdullah Öcalan valt momenteel te downloaden van de website van de Unie van Turkse Culturele Verenigingen in Europa (ATB). Het mp3-bestand is bereikbaar via een plaatje waarop een gemaskerde en militair uitziende persoon Öcalan met een mes heeft onthoofd. Wat het "verantwoording" afleggen volgens de ATB voor consequenties zou moeten hebben, mag daarmee duidelijk zijn. De ATB is een organisatie die gelieerd is aan de Grote Eenheids Partij (BBP) uit Turkije. De extreem-nationalistische BBP is een afsplitsing van de MHP. Tenslotte: Apo = Abdullah Öcalan.

Hiervoor zal om verantwoording worden gevraagd

!!!wilden jullie soms het vaderland, man!!!
!!!wilden jullie soms het vaderland, man, van de baby in zijn wieg!!!
hiervoor zal die hond van een Apo om verantwoording worden gevraagd

Tekst: Asik Sefai, 1999. Oorspronkelijke titel: Bu hesap sorulacak. Vertaling uit het Turks van het twaalfde couplet.

In de liedtekst 'Wit of zwart?' van Ozan Arif wordt verwezen naar Antalya. In deze kuststad opende minister-president Erdogan eind 2004 een religieus complex. Het bestaat uit een moskee, een kerk en een synagoge. Het complex kwam mede tot stand door politieke druk van Nederland. Nederland kon die druk uitoefenen, omdat zij in de tweede helft van 2004 het voorzitterschap van de EU bezat. In die periode werd over de toetreding van Turkije gestemd. Religieuze vrijheid is overduidelijk tegen het zere been van Ozan Arif. Met 'u' wordt in de tekst overigens minister-president Erdogan bedoeld. 'Wit' in de tekst verwijst naar de Gerechtigheids- en Ontwikkelingspartij (Adalet ve Kalkinma Parti, AKP) van Erdogan. Ak betekent namelijk wit in het Turks.

Wit of zwart?

U koos een 'priester' en een 'rabbi' aan uw zijde,
de 'imam' stond al paraat, u werd hun leider,
in Antalya opende u een tuin der religies,
u vertelde verhaaltjes over verandering, over wit,
wat zwart is, hebt u deze natie mooi voor wit verkocht.

En de rozen in de tuin schoten op en geuren!
De missionarissen reizen stad en land af, lijkt het wel,
dankzij jou leest de hele familie nu de bijbel,
u vertelde verhaaltjes over verandering, over wit,
wat zwart is, hebt u deze natie mooi voor wit verkocht.

Talabani, Barzani, we gaan eraan kapot,
in Ankara krijgen die flikkers een vorstelijk onthaal,
Wat is er aan de hand? De ernst van de staat wordt een farce!
U vertelde verhaaltjes over verandering, over wit,
wat zwart is, hebt u deze natie mooi voor wit verkocht.

Tekst: Ozan Arif, 6 maart 2005. Oorspronkelijke titel: Ak mi Kara mi? Vertaling uit het Turks van het 26ste, 27ste en 29ste couplet.

Rapper Nefret-Z, vooral bekend als lid van de rap-band Sert Müslümanlar, poseert op het binnenwerk van zijn cd Hardcore Moslem
  nefret z  
In de tekst 'Grijze Wolven' van rapper Nefret-Z (alias Zafer) wordt opgeroepen om zich aan te sluiten bij de Grijze Wolven-beweging. Het lied staat overigens tevens op een cd van de Duits-Turkse islamitisch-nationalistische rap-band Sert Müslümanlar ('Harde Moslims'). (17) Op diverse cassettes/cd's van deze band staan bandleden afgebeeld die het Grijze Wolven-teken maken. Ook een ander lied van Sert Müslümanlar 'Dit land is van ons' mag niet onvermeld blijven. De Koerdische kwestie staat centraal in dit lied, dat inhoudelijke raakvlakken heeft met het lied 'Turken, Koerden' van Arka Sokak. De Duits-Turkse rappers menen dat "broeders" niet met elkaar dienen te vechten. Het land is immers van "iedereen", aldus Sert Müslümanlar. Arka Sokak komt met hetzelfde argument: "Turken, Koerden, we zijn allemaal broeders". De 'Harde Moslims' gaan er echter aan voorbij dat niet "iedereen" in Turkije zoals zij veronderstellen zich als Turk ziet en zich identificeert met het kemalistische project dat de Turkse Republiek heet. De Duitse rappers laten overigens christelijke burgers van Turkije buiten beschouwing. Zij noemen alleen Turken, Koerden, Lazen en Tsjerkessen als broeders. Blijkbaar hebben bevolkingsgroepen als joden, Armeniërs, Grieken en Assyriërs geen recht om als zodanig in Turkije te leven. (18) Deze verdrijvingsvisie is kenmerkend voor Turkse racisten die 'hun' land willen ontdoen van iedereen die in hun ogen niet Turks is.
Een andere overeenkomst tussen 'Turken, Koerden' en 'Grijze Wolven' is dat de beide uitvoerende bands het gevaar, dat wil zeggen de motor achter het Koerdische conflict, buiten Turkije denken te vinden:

Wie de Koerden opzette tegen de Turken was een vijand.
Wie Turks en Koerdisch vanaf zijn geboorte kende
was een geheim agent van buitenlandse herkomst

(Arka Sokak, 2004, klik hier voor meer van deze liedtekst)

en,

Onze vijand is buiten onze grenzen We maken het makkelijk voor hen
(...)
Laten we Europa voorbij streven en verslaan

(Sert Müslümanlar, 2003)


Grijze Wolven

Grijze Wolven... Ah... Grijze Wolven... Grijze Wolven... Grijze Wolven
Gelukkig is hij die zich Turk noemt
Gelukkig is hij die zich Turk noemt

(...)

Nefret, de Turkse psychopaat, onverbiddelijk, altijd reuze sterk,
Hardcore-moslim, geeft je raad
Mijn kruistocht kan niemand stoppen,
Onze vijanden breek ik een voor een de botten
Boven aan de mast wappert onze vlag,
Hardcore-moslim staat op mijn jas
Het antwoord komt direct uit het geweer
Allah, geef mij de kracht om vol te houden, Want alleen zo kan het ons lukken
Grijze Wolven komen nu nooit alleen
Kom bij ons, sluit je aan, we brengen je naar binnen
Grijze Wolven komen nu nooit alleen
Kom bij ons, sluit je aan, we brengen je naar binnen

Tekst: Nefret-Z, 2003. Oorspronkelijke titel: Graue Wölfe. Deel van het begin en midden van de tekst.

Mustafa Yildizdogan tijdens een concert voor de Turkse Federatie in 2003. Rechts van hem een portret van Türkes
  mustafa yildizdogan  
Verering van Alparslan Türkes
Op 4 april 1997 stierf Alparslan Türkes, een ex-kolonel die in zijn dertigjarige politieke carrière een onuitwisbare stempel op de Turkse politiek heeft weten te drukken. Türkes was de onbetwiste leider van de MHP. In een treurmars na de dood van Türkes liepen maar liefst een miljoen fanatieke, rouwende Grijze Wolven door Ankara. Vanuit Nederland reisden tussen de 80 en 100 Grijze Wolven op 6 april naar de begrafenis van Türkes. Abdullah Sari, de toenmalige voorzitter van de TOS, die de lofzang van Mustafa Yildizdogan 'Overmand door een gloeiend verdriet' op Türkes uitzond, bevond zich onder de aanwezigen. De dood van Türkes leidde tot een flink aantal nieuwe liederen over deze held van de Grijze Wolven. Het lied 'Onder jouw bevel' van Ozan Arif gaat tevens in op het anti-communisme. De term basbug is vertaald met opperbevelhebber. Deze term is een eretitel die alleen wordt gebruikt voor Türkes. Basbug is de Turkse equivalent van het begrip Führer dat voor Hitler werd aangewend.

Overmand door een gloeiend verdriet

In mist en nevel kwamen de Wolven
In Ankara bijeen
Heen ging de imponerende Plataan
Maar miljoenen laten hem niet alleen

Overmand door een gloeiend verdriet
Dat ook door de sneeuw niet wordt gesmoord
Uit miljoenen kelen klinkt eensgezind:
De Opperbevelhebbers leven voort

Tekst: Mustafa Yildizdogan, 1997. Oorspronkelijke titel: Yandi Yürekler Yandi. Vertaling uit het Turks van het eerste en vierde (= laatste) couplet.


Onder jouw bevel

Mijn Opperbevelhebber, als jij er niet was, was alles voorbij.
Dan was Turkije al lang communistisch.
Maar dankzij jou is de jeugd volwassen.
Mijn Opperbevelhebber, onder jouw, ja jouw bevel staan wij.

Tekst: Ozan Arif, 29 oktober 1982. Oorspronkelijke titel: Emrindeyiz. Vertaling uit het Turks van het vijfde couplet.


Onze Opperbevelhebber is Türkes

Het is Türkes, het is Türkes
Onze Opperbevelhebber is Türkes
De Idealisten zijn broeders
Onze Opperbevelhebber is Türkes

Vertolkt door Ahmet Yilmaz. Oorspronkelijke titel: Basbugumuz Türkes'tir. Vertaling uit het Turks van het laatste (= vijfde) couplet.


Zonder gelijke zijn Turken

Zonder weerga, zonder gelijke zijn Turken.
Als hij zou sterven dan toch liever Arif,
Wat moeten Turken zonder Türkes?

Tekst: Ozan Arif, 31 augustus 1984. Oorspronkelijke titel: Türk essiz. Vertaling uit het Turks van de complete tekst.


De Turkse wereld zal haar Opperbevelhebber niet vergeten

Vier april 1997
De Turkse wereld zal haar Opperbevelhebber niet vergeten
Een groot man is overleden
De Turkse wereld zal haar Opperbevelhebber niet vergeten
De Turkse natie zal haar leider niet vergeten

Je liet je sporen achter in de geschiedenis der Turken
Je liet boeken vol teksten achter
Je liet Ozan Çelebi verlangend achter
De Turkse wereld zal haar Opperbevelhebber niet vergeten
De Turkse natie zal haar leider niet vergeten

Tekst: Ozan Çelebi, 6 april 1997. Oorspronkelijke titel: Türk dünyasi basbugunu unutmaz. Vertaling uit het Turks van het eerste en laatste (= vijfde) couplet.


Gezegende karavaan

Ozan Nihat vindt: die heldhaftige Heerser,
tegelijkertijd leider, èn recruut, èn commandant,
die voorop loopt in de karavaan, Opperbevelhebber Alparslan,
heeft nu een speciale plaats in het hart.
De heldhaftige Grijze Wolven, Mannen van het Ideaal
drukken nu hun stempel op deze eeuw.

Tekst: Ozan Nihat, 27 januari 1994. Oorspronkelijke titel: Kutlu kervan. Vertaling uit het Turks van het zesde (= laatste) couplet.

Ozan Arif hangt aan de lippen van Alparslan Türkes. In april 2006 vertrok Arif vanuit Duitsland naar Turkije om daar de dood van Türkes te herdenken. Hij verklaarde: 'We zullen onze Opperbevelhebber op 4 april, zijn sterfdag, herdenken. Het is onmogelijk dat de Turkse nationalisten hem vergeten. Ieder jaar beseffen we nog beter wat voor groot man hij was en hoe groot de geldigheid van zijn ideeën.'
  turkes en ozan arif  
Ozan Arif, de idealistische ombudsman
Ozan Arif is geboren in 1953 in de Turkse stad Giresun. Van zijn cd's en cassettebandjes werden er in de jaren negentig massa's verkocht. Nadat Arif vanwege zijn kritiek op de leiding van de MHP uit de partij werd gezet, liep de verkoop van zijn muziek behoorlijk terug. Hij verkoopt circa 35% minder cd's en cassettes. Een andere Wolven-muzikant, Ahmet Yilmaz, die Arif steunde, werd ook uit de partij gezet. Ook Yilmaz' verkoop liep terug. Hoewel de populariteit van Arif wat is afgenomen, is hij altijd invloedrijk geweest binnen de idealistische beweging. Op de vraag of de idealisten tijdens zijn concerten zeggen wat hen dwars zit, antwoordde Arif dat ze dat niet alleen bij zijn concerten doen, maar ook op straat. "Overal waar ze me kunnen bereiken doen ze hun beklag. U kunt me rustig geloven als ik zeg dat ik iedere avond zo'n 45-50 emails beantwoord. En dan heb ik het nog niet over de brieven. Sinds het heengaan van onze Opperbevelhebber ben ik gewoon een klaagmuur geworden, en dat is echt geen overdrijving." (19)
In 2006 bracht Ozan Arif zijn laatste cd uit: 'Wit of zwart?'. Op deze cd richt Arif zich sterk tot de idealistische beweging. Dat is in bijna de helft van de liederen het geval. Tevens wordt AKP-leider Erdogan stevig aangevallen (zie het lied 'Wit of zwart?'). Op de hoes van de cd treffen we daarop aansluitend een aangepast logo aan van de AK-partij. De driftig schijnende gloeilamp waarmee de AKP zich manifesteert, is getransformeerd tot een vraagteken.
Aan Arif is de ontwikkeling om minderheden bij de naam te noemen niet voorbijgegaan. Eerst kwam hij nog met verhullende passages als "Mijn Turkse broeders in het oosten die denken dat ze tot een andere stam horen". Op zijn laatste cd heet het echter: "Koerden, Lazen, Tsjerkessen, Allemaal kruiderij van de Turkse pot". Dat er minderheden zijn, wordt nu blijkbaar wel erkend door Arif. Echter, ze behoren volgens hem allemaal tot het Turkse ras. In het lied 'Identiteit', tevens van de laatste cd, gaat Arif daar nog eens uitgebreid op in.

Wat is dat voor geklets over sub- en superidentiteit?
Zo praten ze in het Westen
Dat zijn heidenen, heren
De enige identiteit in Turkije is het Turkendom, heren

(...)

Wat nu Koerden, Lazen, Tsjerkessen
Dat zijn geen aparte rassen
Dat is geen verschil
Dat een andere identiteit dan het Turkendom vereist

(...)

Nu zullen sommigen wel vragen
Of Koerden dan soms Turken zijn
Natuurlijk zijn het Turken, wat dacht je dan, een apart ras soms?
Al heet Hasan Haso, is dat soms een verschil
Let er maar niet op, ze zijn bedorven door schoften als Apo
De enige identiteit in Turkije is het Turkendom, heren

Tekst: Ozan Arif. Oorspronkelijke titel: Kimlik.

Anti-communisme
De MHP was in de tweede helft van de jaren zeventig een 'single issue'-partij. Het enige wat voor deze partij telde was het anti-communisme. De aanhangers van de MHP zagen de communisten immers als het grootste gevaar voor de integriteit van de Turkse staat. Vanaf de jaren tachtig kwamen daar de PKK en de islamisten bij.

Drie rampen

Deze wereld zit met drie rampen in haar maag!
Amerika, rood Rusland en rood China.
Onrust stoken doen ze alledrie graag,
Amerika, rood Rusland en rood China.

Tekst: Ozan Arif, 18 maart 1985. Oorspronkelijke titel: Üç bela. Vertaling uit het Turks van het eerste couplet.

Eerbetoon aan de overleden MHP-leider Türkes op een cassette van Ozan Nihat. De dag van overlijden van Türkes ontbreekt op de grafsteen. Volgens de Grijze Wolven is Türkes blijkbaar onsterfelijk
  Ozan Nihat  
In de onderstaande tekst van Ozan Nihat 'Wie zijn er communist' wordt het communisme in verbinding gebracht met vrijmetselaars en joden. Dergelijke opvattingen zijn afkomstig uit antisemitische propaganda geïmporteerd vanuit het Westen naar Turkije. In de jaren zestig was de Turkse extreem-nationalistische beweging overigens sterker gericht tegen het kapitalisme en de vrijmetselarij dan daarna. Het anti-kapitalisme zwakte toen af onder druk van het establishment, die haar belangen niet geschaad wilde zien. Zie voor een anti-communistische tekst ook het bovenstaande lied 'Onder jouw bevel' van Ozan Arif.

Wie zijn er communist

Als je vraagt wie allemaal, makker,
Schorpioenen, muizen, slangen, reptielen, die zijn communist.
Waar je maar smerigheid ziet, makker,
Daar zit overduidelijk een communist.

Rood links valt met geen pen te beschrijven.
Zal ik over dat handjevol smiechten maar zwijgen?
Wie voor wat botten, een paar bakken hondenvoer
gehoorzaamt aan Lenin, aan Mao, die is communist.

De islamhaat van joden houdt nooit op.
Zijn vrijmetselaars soms anders dan rooien?
Je had toch dat zwijn met zijn ene oog,
die Moshe Dayan, die de pijp uitging, die is communist.

Tekst: Ozan Nihat, 5 december 1985. Oorspronkelijke titel: Kimler komünist. Vertaling uit het Turks van het eerste, vierde en vijfde couplet.

Turanisme/Pan-Turkisme
"Het pan-Turkisme streeft naar de vereniging van alle volkeren van Turkse afstamming die een gebied bewonen dat zich uitstrekt van het oostelijke Middellandse Zeegebied tot aan Sinkiang in China en van de Wolga in Rusland tot in zuid-Anatolië" en het Turanisme "wenst de vereniging van alle Turkse, Mongoolse en Fins-Ugrische volkeren die in het gebied leven dat door de pan-Turanisten Turan wordt genoemd. Uitgangspunt van beide stromingen is de vermeende gezamenlijke oorsprong van de te verenigen volkeren in Centraal-Azië en de superioriteit van het Turkse ras." (20)

Onze roem

Nihat vindt: tot de bestemming is bereikt,
tot de Grote Turkse Unie is gesticht,
tot aan Turan, in het licht van de koran,
volgen wij dit pad, en verandert onze richting niet.

Tekst: Ozan Nihat, 26 oktober 1997. Oorspronkelijke titel: Ünümüz bizim. Vertaling van het vijfde (= laatste couplet).

Rapper Mehmet Borukcu schudt MHP-leider Devlet Bahçeli de hand tijdens het negende congres van de Turkse Federatie België op 21 mei 2004 in Dilsen-Lanklaar
  borukcu en bahceli  
De Turkse natie, identiteit en vlag
De Turkse vlag, een brandpunt van het Turkse nationalisme, is uiteraard als thema niet voorbij gegaan aan de Turkse extreem-nationalisten. Een voorbeeld volgt hieronder. Op het hoesje van de cassette van Mehmet Borukcu waarop het lied 'De Turkse vlag' staat, komen we een citaat tegen van de racistische pan-Turkist Nihal Atsiz. (21)
De Turkse vlag

Mijn rode, rode Turkse vlag
mijn rode, rode Turkse vlag
jij bent alles wat ik heb
jij bent mijn ziel, mijn Turkse vlag

Tekst: Mehmet Borukcu. Oorspronkelijke titel: Albayrak. Vertaling van het vierde couplet.


We zullen [dat] blijven

we hebben zo vaak verzet geboden aan de dood
wij hebben er alles voor over gehad
we hebben ons hart verpand aan de ster en halve maan
we zijn als Turk geboren en dat zullen we blijven
dat zullen we blijven, dat zullen we blijven, we zijn als Turk geboren en Turk zullen we blijven
we zullen vallen en weer opstaan
we zijn als Turk geboren en Turk zullen we blijven
onder het mom van integratie
gaat het eigenlijk om assimilatie
zelfs als het eindigt met de dood
dan nog gaan we hier nooit mee akkoord
dit soort spelletjes hebben op ons geen vat
mensen die denken dat ze ons zo ongeveer
als een kudde schapen kunnen hoeden
laat die maar rustig in die waan
wij staan in vuur en vlam voor de vlag
die liefde, die verzengt ons hart
we hebben de toekomst aan de onafhankelijkheid gepaard
we hebben geen moment stil gezeten
zonder moe te worden, zonder er ooit genoeg van te krijgen
we houden het hoofd steeds geheven
we waren Turk en Turk zijn we altijd gebleven
we zijn Turk en Turk zullen we blijven

Tekst: Mehmet (alias Mehmet Borukcu), 2005. Oorspronkelijke titel: Kalacagiz. Vertaling uit het Turks van het tweede couplet.

Dierbare martelaar

alle windstreken, alle uithoeken van ons land
zijn toevertrouwd aan onze soldaat, niemand hoeft te vrezen
de wijde omtrek, alles valt onder zijn verantwoordelijkheid
niets en niemand laat hij door, zelfs een vogel haalt hij neer
mijn dierbare soldaat wordt overal in gemene hinderlagen gelokt
mijn machtige held wordt neergeschoten
moedige strijder, je bent mijn ziel, mijn soldaat
wie zegt er dat je dood bent? je hebt een plaatsje in mijn hart
held van dit vaderland, trots van deze natie
jij bent mijn dierbare soldaat, jij bent mijn dierbare martelaar

Tekst: Mehmet Borukcu. Oorspronkelijke titel: Sehidim. Vertaling uit het Turks van het eerste couplet.

Ahmet Safak tijdens een concert in Rijswijk op 12 maart 2006 georganiseerd door de TFN-organisaties Jongerenstichting Estergon Den Haag en Turks-Islamitische Culturele Stichting Den Haag. Achter Safak is een deel van een portret van Alparslan Türkes zichtbaar
  Ahmet Safak  
Een leuke dag?
Zoals blijkt uit de voorbeelden hierboven, hebben de liederen van Grijze Wolven-muzikanten bepaald geen verstrooiende teksten. Deze liedteksten dragen een expliciete politieke boodschap uit: ze verwoorden in verschillende opzichten de ideologie van de Grijze Wolven. Liederen kunnen daarmee worden aangemerkt als een onmisbaar propaganda-instrument, vooral ook omdat bij de Wolven-bijeenkomsten meestal veel tijd wordt vrijgemaakt voor muziek. De liederen zijn een belangrijk middel waarmee de bezoekers van de concerten bij de politiek-culturele manifestaties van de idealistische beweging worden doordrongen van het gedachtegoed van de Grijze Wolven. Desondanks bestempelen organisatoren hun bijeenkomsten vaak simpelweg als 'een leuke dag van met veel optredens van artiesten'. Dat de festiviteiten een veel minder luchtig karakter hebben als dergelijke uitspraken suggereren, laten de hier geciteerde liedteksten wel zien. Zaalverhuurders, lokale overheden en het ambtelijk apparaat in gemeenten zouden mede daarom moeten heroverwegen of zij mee moeten werken aan het plaatshebben van de Wolven-manifestaties. Of willen zij doorgaan op de oude weg; het ontkennen en het negeren van het gevaar van Turks extreem-nationalisme.
De burgemeester van Overbetuwe formuleerde begin dit jaar deze houding naar aanleiding van een Wolven-bijeenkomst in Oosterhout schaamteloos als volgt: "het [is] sowieso goed er geen ruchtbaarheid aan te geven". De Onderzoeksgroep denkt dat dit niet de juiste weg is om einde te maken aan het agressieve nationalisme van de Grijze Wolven.

Ernst Haffmans, Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts

Met dank aan Thomas Solomon, Martin Greve en de vertaler van de liedteksten

Optreden van Ozan Arif in de Arnhemse Türkiyem-moskee op 19 maart 2005. De jongeren in de zaal begroetten Arif tijdens het concert hartstochtelijk met de leus "Bozkurt Arif" ('Grijze Wolf Arif')
  Ozan Arif  


Noten:
1): Zie korte berichten binnenland, Alert!, nummer 2-2006, juli/augustus 2006.
2): Een van de bandleden van Arka Sokak, Erkan Coskunsu, is bovendien aantoonbaar lid geweest van de TFN-organisatie Turkse Culturele Vereniging te Hengelo van 14 maart 1999 tot in ieder geval 11 februari 2002. Hij komt namelijk voor op de ledenlijst van die vereniging afkomstig uit 2002.
3): Zie http://www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/artikel132.html.
4): De Gelderlander, 'Verbied feest Grijze Wolven', 3 februari 2006.
5): 'Gezellige dag' met Grijze Wolven, Utrechts Nieuwsblad, 7 januari 2002 en Edith van Zalinge, Extreem-rechtse Bahçeli als held vereerd, Het Parool, 7 januari 2002.
6): Stella Braam en Mehmet Ülger, Grijze Wolven, een zoektocht naar extreem-rechts, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1997.
7): Thomas Solomon, "Bu Vatan Bizim" ("This Land is Ours"): Nationalism in Turkish Rap in Diaspora and in the Homeland, in: Geoff Stahl (red.), Proceedings of the Twelfth Biannual IASPM Conference, July 3-7, 2003, Montréal, Canada (ongepubliceerd).
8): In de Alert! is eerder in een artikel aandacht besteed aan de Mehter-muziek. Zie: John Postma, Zingen en dansen voor het Ottomaanse Rijk, Alert!, nummer 3, oktober 2005, www.xs4all.nl/~afa/alert/3_9/mehter.html. Tijdens de culturele zondag 'Turkije Express' in Utrecht trad tevens een Mehter-orkest op.
9): Miriam Geerse, Een kwalitatief onderzoek onder ülkücü's ('idealisten') in Nederland, 1998.
10): Deze clip kan op de website van de Onderzoeksgroep worden bekeken: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/yandi.asx.
11): Filiz Baskan, At the crossroads of ideological divides: cooperation between leftists and ultranationalists in Turkey, Turkish Studies, nummer 1, maart 2005.
12): Burak Arikan, Turkish ultra-nationalists under review: a study of the Nationalist Action Party, Nations and Nationalism, nummer 3, 2002.
13): ibidem.
14): In deze internet-editie van het artikel dat eind 2006 in de Alert! verscheen, staan een drietal extra fragmenten van liedteksten.
15): In het Turkse plaatsje Susurluk vond in november 1996 een zeer opmerkelijk auto-ongeluk plaats. Bij dit ongeluk kwamen een voormalige leider van de MHP en maffiabaas, een hoge politiefunctionaris en een vrouw, betrokken bij activiteiten van de Turkse inlichtingendienst, om het leven. Een parlementariër voor de Partij van het Juiste Pad (DYP) overleefde het ongeluk. Door dit ongeluk werden banden tussen de Turkse maffia, de staat en de politiek aangetoond. Voor meer informatie over de Susurluk-affaire zie: Peter van Buren, De Turkse maffia, de Turkse staat en de MHP, www.xs4all.nl/~afa/comite/boek2/hfstuk13.html.
16): Meer informatie over de contra-guerilla zie: Selahattin Çelik, Het moordapparaat van de Turkse contra-guerilla, www.xs4all.nl/~afa/comite/boek2/hfstuk14.html.
17): Wie meer wil weten over de band Sert Müslumanlar: Martin Greve, Die Musik der imaginären Türkei, Verlag J.B. Metzler, 2003, pp.447-448 en p. 452, Thomas Solomon, "Bu Vatan Bizim" ("This Land is Ours"): Nationalism in Turkish Rap in Diaspora and in the Homeland, in: Geoff Stahl (red.), Proceedings of the Twelfth Biannual IASPM Conference, July 3-7, 2003, Montréal, Canada (ongepubliceerd) en Thomas Solomon, Hardcore muslims: islamic themes in Turkish rap in diaspora and the homeland, in: Don Niles (red.), 2006 Yearbook for Traditional Music, jaargang 38, ICTM, 2006, pp. 59-78.
18): Zie voor de interpretatie van het lied 'Dit land is van ons' van Sert Müslümanlar: Thomas Solomon, "Bu Vatan Bizim" ("This Land is Ours"): Nationalism in Turkish Rap in Diaspora and in the Homeland, in: Geoff Stahl (red.), Proceedings of the Twelfth Biannual IASPM Conference, July 3-7, 2003, Montréal, Canada (ongepubliceerd).
19): Rusen Çakir, Nereye gitti bu ülkücüler?, Metis Yayinlari, 2003.
20): Miriam Geerse, Een kwalitatief onderzoek onder ülkücü's ('idealisten') in Nederland, 1998.
21): Voor meer informatie over Nihal Atsiz zie: Umut Ezer, Racisme in Turkije: de case Hüseyin Nihal Atsiz, www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/artikel106.html.

Meer lezen: Murat Toklucu, Ey Türk, Titre ve sarki söyle, Rolling Stone (Turkse editie), augustus 2006

Meer over Turks nationalisme en muziek

Top