logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

'Nationalisme en Turkse muziek'

  kaft  

In april 2007 is in een beperkte oplage de vijfde publicatie van de Onderzoekgroep Turks extreem-rechts verschenen. Deze brochure behandelt Grijze Wolven-muziek. De publicatie verschijnt in nauwe samenwerking met het antifa-blad Alert! Het aantal pagina's bedraagt 40. De brochure is als pdf-bestand te downloaden.

Titel: Nationalisme en Turkse muziek
Auteurs: Ernst Haffmans en John Postma
Uitgever: Alert! en Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts

Inhoud
1. Voorwoord - Redactie Alert!
2. 'Kom bij ons, sluit je aan' - Ernst Haffmans
3. Zingen dansen voor het Osmaanse Rijk - John Postma
4 .'Het visitekaartje van Turkije Express' - Ernst Haffmans
5. Turkse extreem-nationalistische organisaties in Nederland
6. Overzicht muzikanten

Voorwoord
In deze brochure staat muziek als propaganda-instrument van de Turkse extreem-nationalistische Grijze Wolven centraal. Bij politiek-culturele bijeenkomsten van Grijze Wolven in Nederland spelen optredens van muzikanten namelijk een belangrijke rol. Derden die bij dergelijke optredens een rol spelen zijn doorgaans niet in staat om het politieke karakter van de concerten juist te beoordelen. Dit komt bovenal omdat bij deze politiek-culturele bijeenkomsten volledig of overwegend in de Turkse taal wordt gecommuniceerd. Nederlandse betrokkenen zijn deze taal veelal niet machtig. Bovendien ontbreekt het hen meestal aan afdoende kennis van de politieke geschiedenis van Turkije.

Kortom, de Nederlandstalige buitenwereld heeft een zeer beperkt en vertekend beeld van het politiek-culturele programma bij Grijze Wolven-manifestaties. Deze nationalisten depolitiseren bovendien steevast hun bijeenkomsten. Zodoende maken de manifestaties van de Turkse extreem-nationalisten een onschuldige indruk, want het zou immers slechts gaan om 'culturele' ontmoetingen. Deze inschatting is echter onjuist. Het gaat feitelijk om tegen integratie gerichte politieke manifestaties die niet thuis horen in de Nederlandse samenleving. In het eerste artikel van deze brochure 'Muzikale oorlog bij de Grijze Wolven' wordt onder meer ingegaan op de visie van Turkse extreem-nationalisten op cultuur en wordt de thematiek van liedteksten van diverse Grijze Wolven-muzikanten besproken. Deze liedteksten kenmerken zich frequent door haat, racisme en het verheerlijken van het Turkendom. In het tweede artikel 'Zingen en dansen voor het Ottomaanse Rijk' komt één specifieke vorm van Turkse muziek aan bod. Ottomaanse militaire marsmuziek is immers zeer populair onder de Wolven. Deze orkesten liepen de afgelopen jaren in steden als Deventer, Enschede en Utrecht.

In het derde artikel 'Het visitekaartje van Turkije Express' wordt besproken hoe door de lokale ambtenarij en politiek gereageerd wordt op politiek-culturele manifestaties van de Grijze Wolven. De diverse reacties blijken doorgaans niet te getuigen van zeer veel daadkracht tegen het Turkse nationalisme. Dit blijkt uit het subsidiëren door gemeentes van optredens van Turkse extreem-nationalistische artiesten. Maar ook het ogenschijnlijk zonder veel controle vooraf uitnodigen van wolven-gezelschappen door 'witte' culturele instellingen, en de weigerachtigheid van de ambtenarij en de politiek om de confrontatie aan te gaan met het nationalisme in de Turkse gemeenschap in Nederland wijst in deze richting. Zouden blanke racistische bands met overheidssubsidie op culturele festivals optreden, dan was de stilte vast niet zo oordverdovend geweest.

Nationalisme is in de Turkse gemeenschap wijd verbreid. Daardoor is de stap naar het extreem-nationalisme onder invloed van de wolven-muziek door Turkse jongeren snel gemaakt. Wij hopen met deze brochure inzicht te bieden in deze materie en handvatten aan te reiken voor activisten, overheden en andere betrokkenen teneinde deze ontwikkeling van extreem-nationalistische mobilisering een halt toe te roepen.

De redactie