logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Tilburg op stelten door interne notitie over Turkse gemeenschap

Print versie

Tilburg - Naar aanleiding van de geplande bouw van een nieuwe Turkse moskee in Tilburg werd er door de gemeente een interne nota opgesteld. Dit heeft nogal wat losgemaakt in de Tilburgse (politieke) gemeenschap. In de nota worden de diverse migrantengroeperingen in de stad onder de loep genomen. Moskeeën in de stad zijn in handen van Milli Görüs, Grijze Wolven, Kaplan-aanhangers (voorvechters islamitische staat) en de grootste wordt bestierd door Diyanet, een door het Turkse ministerie van godsdienst aangestuurde organisatie. In Tilburg zou een kern van zeker honderd Grijze Wolven opereren. In de nota worden de Turkse Jongeren Vereniging en het Turks Cultureel Huis als aanhangers van extreemrechts gedachtegoed genoemd. De gemeente baseert zich onder meer op de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Regionale Centrale Inlichtingen Dienst en verschillende plaatselijke bronnen.
Door het uitlekken van de nota is de discussie over de bouw van de nieuwe moskee uitgesteld. Burgemeester Stekelenburg wil niet dat de onrust daarover de besluitvorming vertroebelt over het bestemmingsplan dat de bouw van de moskee mogelijk moet maken. Geruchten dat bedreigingen aan het adres van de gemeente en de Turkse gemeenschap door extreemrechtse Nederlanders de werkelijke reden van het uitstel zijn, worden ontkend. "Het is Stekelenburg wel duidelijk dat er zich spanningen zouden kunnen voordoen", deelt een woordvoerder van de burgemeester mee.
Dit voorjaar nog gaat er een discussie in de Tilburgse gemeenteraad over de positie van de Turkse gemeenschap plaatsvinden. De discussie zal worden gevoerd op basis van een nog te maken gedegen notitie.

Redactie Alert!

Uit Alert!, nummer 1 van 1999

Top