logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Grijze Wolven in subsidie-problemen

Print versie

Tilburg - In oktober nam de gemeenteraad van Tilburg een definitief besluit om de subsidie-aanvraag van de Turkse Jongeren Vereniging niet te honoreren. De Turk Gencler Dernegi zou weigeren haar banden met de Turkse Federatie Nederland, de koepelorganisatie van de fascistische Grijze Wolven in Nederland, te verbreken. In de weken voorafgaande aan het besluit probeerden de Grijze Wolven wanhopig de beschuldigingen te weerleggen.

"De media en enkele personen bij de Tilburgse gemeente beweren steeds weer dat wij rechts-extremisten zijn, omdat we de Grijze Wolven aanhangen", zegt publiciteitsman Erol Aslan. "Weten zij wel wie en of wat Grijze Wolven zijn? Het is in één woord schandalig dat ze ons rechts-extremisten noemen," meent het bestuur van de jongerenvereniging. Deze organisatie, die zes jaar bestaat, heeft voor de tweede keer een subsidieverzoek ingediend. De vereniging telt een achterban van 2000 leden. In Tilburg wonen ruim 7000 Turken. Een eerder verzoek, twee jaar geleden, werd afgewezen met de reden dat de jongerenvereniging politiek bedrijft en rechts-extremistisch zou zijn. "Als zij wisten dat de wolf het symbool is van het Turkse volk en in wezen slecht een mythologisch figuur is, zouden ze zich beter kunnen richten op onze doelen en inzet."
De Grijze Wolven als politieke partij bestaan niet. De wolf is het symbool van de Turkse onafhankelijke staten en niet dat van een politieke partij of groepering. Slechts een onschuldig symbool, dat vrijheid en wijsheid betekent. Vrijheid is het belangrijkste aspect in de Turkse geschiedenis. "Zij proberen ons juist extreem te houden," beweert de publiciteitsman.

Identiteit
De jongerenvereniging probeert de achterstand bij de Turkse gemeenschap in Tilburg over de kennis van de Nederlandse wetgeving, taal en de sociale voorzieningen weg te nemen. Zij organiseert informatiebijeenkomsten over het Nederlandse onderwijssysteem, de sociale voorzieningen en actuele onderwerpen zoals drugs, waarbij deskundigen aan het woord worden gelaten. Ze informeert andere organisaties over de problemen waarmee de leden kampen en geeft taal- en computerlessen aan de leden. Er wordt ook vaak bemiddeld bij het verschaffen van werk. De organisatie heeft een eigen pand gekocht, dat naast informatie-centrum ook een ontmoetingscentrum is voor de Turkse jongeren. Turkse vrouwen komen ook bij elkaar om hun specifieke problemen te bespreken. "We willen zorgen voor cultuurbehoud en zijn een koppelorganisatie tussen onze achterban en de Nederlandse maatschappij. Een volk kan namelijk niet leven zonder taal, godsdienst en cultuur," beweert Aslan. "Zijn we daarom rechts-extremisten? Mogen we onze taal en cultuur niet behouden? Voor onze jongeren is de Turkse taal hun identiteit. Een betere integratie en een gezond milieu is ons grootste streven. Nou, wat zij zien als rechts-extremistisch, is iets heel anders dan wat bij ons gebeurt. Voor de Groenlinksen is de Partij van de Arbeid toch ook rechts? De media en het gemeentelijk bestuur proberen ons in een hoekje te drijven, door de vooroordelen die ze over ons hebben. Reageer je te hard op de beschuldigingen, dan wordt je nog zwarter gemaakt," zegt Aslan mismoedig. "We hebben maar al te vaak gezegd dat wij geen rechts-extremisten zijn en proberen de Nederlanders daarvan te overtuigen. Een ander zwart maken daarentegen gaat makkelijker."

Kans
De Vereniging heeft tot nu toe nooit de kans gekregen haar zegje te doen en zich te bewijzen. Ze heeft meerdere malen informatiedossiers gestuurd naar de gemeente en de burgemeester. Het is een jonge organisatie die uit vrijwilligers bestaat. Het bestuur, met als voorzitter Durak Sarikaya, wil een samenwerkingsrelatie met het gemeentelijk bestuur en andere soortgelijke organisaties. De Vereniging moet het tot nu toe hebben van contributies en giften. "Wij stellen ons open om hun te informeren en oplossingen te vinden; waarom komen ze dan niet naar ons toe? Wie kan beter weten wat er zich onder Turken afspeelt dan wij? Er worden eigen instanties in het leven geroepen om de achterstanden weg te werken, maar alle zonder succes," zegt Aslan.
In Alert! nummer 1, jaargang 3, werd bekendgemaakt dat er in Tilburg een interne notitie van de gemeente over diverse migrantengroeperingen was uitgelekt. Hierin stond onder andere dat de Turkse Jongeren Vereniging en het Turks Cultureel Huis het gedachtegoed van de rechts-extremistische Grijze Wolven aanhangen. De gemeente baseert zich hiervoor onder meer op bevindingen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Regionale Inlichtingen Dienst en verschillende plaatselijke bronnen.
Letterlijk staat er in het rapport te lezen: "De extreem-rechtse partij Milliyetci Hareket Partisi (MHP) staat voor een fel anti-communisme, sterk nationalisme en discriminatie van onder meer de Koerdische minderheid. Vrijwel alle MHP-leden zijn Sunnieten. In Tilburg zijn 2 lidorganisaties (dekmantelorganisaties) gevestigd, namelijk de Turkse Jongeren Vereniging en het Turks Cultureel Huis. Zeker is dat het overgrote gedeelte van de Turkse gemeenschap in Tilburg sympathiseert met het extreemrechtse gedachtegoed van de MHP. De grote invloed van de in Tilburg gevestigde Diyanet-moskee-organisatie, die vanuit hun doelstellingen de nationalistische politiek van de Turkse overheid uitdraagt, versterkt dit gedachtegoed en de homogeniteit van de Turkse gemeenschap in Tilburg en omgeving." Verderop staat nog te lezen dat "Ook aanhangers van de Grijze Wolven regelmatig met georganiseerde criminaliteit in verband gebracht worden."
Op het jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland in Schiedam in 1998 werd voorzitter Yasar Uslu van de Turkse Jongeren Vereniging bovendien gekozen tot bestuurslid van het TFN. Dat duidt op een actieve rol van de Tilburgse Grijze Wolven in het landelijk netwerk. De gemeente Tilburg heeft dan ook een goede keuze gemaakt met de weigering subsidie te verstrekken. Hopelijk nemen andere gemeentes dit voorbeeld over.

Mirka Schoonhoven

Landelijk Secretariaat Anti-Fascistische Actie

Uit Alert!, nummer 3 van 1999

Top