logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Grijze Wolven-bijeenkomst in Beverwijk

Print versie

Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
onderzoeksgroep@xs4all.nl

Utrecht,
7 februari 2008

betreft: Grijze Wolven-bijeenkomst in Beverwijk

B & W Gemeente Beverwijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Cc: Gemeentraadsfracties Beverwijk

Geacht College van B & W,

Concert Beverwijk Onlangs vernamen wij via een aankondiging op de website www.bizimocak.nl van de Turkse Culturele Vereniging uit Beverwijk dat er op 2 maart aanstaande in het Aladdin Party Centrum (Parallelweg 97, directeur Faiz Yerlibucak) te Beverwijk een bijeenkomst zal plaatsvinden van de Turkse extreem-nationalistische Grijze Wolven (zie kopie aankondiging of www.xs4all.nl/~afa/comite/plaatjes/beverwijk.jpg). Op die datum organiseren namelijk twee Turkse jongerenorganisaties uit Amsterdam, te weten Tükem en Bozok, een 'culturele bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal bekende Grijze Wolven-muzikanten optreden als Mustafa Yildizdogan, Seval Güles en Zafer Isleyen.

Ideologie Grijze Wolven
Bozok en Tükem zijn lid van de Turkse Federatie Nederland (Hollanda Türk Federasyon, TFN). De TFN maakt deel uit van de beweging van de Grijze Wolven afkomstig uit Turkije. De TFN is zeer sterk georiënteerd op de extreem-nationalistische Partij van de Nationalistische actie MHP in Turkije. De TFN werd in het verleden door voormalig minister Dijkstal dan ook terecht aangeduid als een mantelorganisatie van de MHP in Nederland. De Grijze Wolven van de MHP zijn een extreem-nationalistische beweging met fascistische trekken en heeft openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa. Vanwege hun nationalistische opvattingen zijn Grijze Wolven in Nederland sterkt gekant tegen de integratie van Nederlanders van Turkse komaf en Turkse migranten daar zij dit zien als een onaanvaardbare aantasting van hun Turkse identiteit. Bovendien gedragen deze Turkse nationalisten in Nederland zich zeer intolerant tegen andersdenkenden en etnische en religieuze minderheidsgroepen afkomstig uit Turkije. Zij worden (o.a. met gewelddadige middelen) bestreden omdat zij in hun ogen een ernstig gevaar zijn voor de eenheid van het Turkse volk. Het lijkt ons onwenselijk dat Bozok en Tükem in het Aladdin Party Center de gelegenheid krijgen om dergelijk gedachtegoed in Beverwijk uit te dragen en te werven voor hun organisaties en de TFN.

Wolven-muzikanten
De bekendste Grijze Wolven-artiest tijdens de bijeenkomst is Mustafa Yildizdogan. Yildizdogan trad in het verleden op bij tal van bijeenkomsten van de Grijze Wolven. Bijvoorbeeld op het 4e congres van de TFN in Den Bosch op 5 januari 2002, het 5e congres van de Turkse Federatie België in Hasselt op 11 mei 1996 (onder de aanwezigen was de toenmalige MHP-leider Türkes), op het 25e congres van de Turkse Federatie Europa op 19 mei 2007 in Oberhausen (met de o.a. huidige MHP-voorzitter Bahçeli), op het 24e congres van de Turkse Federatie Europa op 4 juni 2005 in Essen (met o.a. MHP-voorzitter Bahçeli), op het 22e congres van de Turkse Federatie Europa op 2 juni 2001 in Oberhausen (weer met o.a. Bahçeli) en op het 5e congres van de Turkse Federatie Frankrijk op 3 juni 2001 in Parijs (ook al met Bahçeli). Eén van Yildizdogan's hits betreft een lofzang op Türkes. We voegen onder aan deze brief de vertaling van een deel van dit lied toe. Een andere graag geziene gast bij de Turkse extreem-nationalisten is Seval Güles. Zij trad onder meer op tijdens het 7e congres van de Turkse Federatie Nederland op 20 mei 2007 in Utrecht.

Maatregelen
Graag vernemen wij van B & W Beverwijk welke maatregelen zij zal nemen om te voorkomen dat er tijdens de bijeenkomst strafbare uitingen plaatsvinden. Aanvullende informatie over onder andere de ideologie en de werkwijze van de Grijze Wolven treft u aan in het bijgevoegde boek. Tevens kunt informatie aantreffen over de Grijze Wolven op onze website www.alertafa.nl. Informatie over de rol die muziek heeft bij de Grijze Wolven treft u aan in de bijgevoegde brochure (op internet treft u deze brochure aan op: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/muziek.pdf). We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en spoedig van u te horen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de onderzoeksgroep.


Met vriendelijke groet,
Namens Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts,

Ernst Haffmans


Overmand door een gloeiend verdriet

In mist en nevel kwamen de Wolven
In Ankara bijeen
Heen ging de imponerende Plataan
Maar miljoenen laten hem niet alleen

Overmand door een gloeiend verdriet
Dat ook door de sneeuw niet wordt gesmoord
Uit miljoenen kelen klinkt eensgezind:
De Opperbevelhebbers leven voort

Tekst: Mustafa Yildizdogan, 1997. Oorspronkelijke titel: Yandi Yürekler
Vertaling uit het Turks van het eerste en vierde (= laatste) couplet.

Toevoeging 10.02.08

'Yerlibucak: Ik weet het niet'

Met betrekking tot de directeur van het Alladin Party Centrum willen we het volgende door hem in het verleden beweerde in herinnering roepen:

"Blijft over de beschuldiging dat de Beverwijker contacten met Grijze Wolven in Beverwijk, Velsen-Noord en IJmuiden zou hebben. ,,Als dat zo is, dan weet ik het niet. Ik probeer mijn landgenoten zoveel mogelijk te helpen en vraag dan niet naar iemands kerkelijke of politieke kleur. Iedereen is mens, of hij nou Koerd, aleviet of soenniet is. Ik weet ook heel weinig van de Grijze Wolven af, eigenlijk niet meer dan wat je er in de kranten over leest." "

Sonja de Jong, Turks raadslid ontkent banden extreem-rechts, Noord Hollands Dagblad, 9 april 1997

Het lijkt ons uitermate onwaarschijnlijk dat Yerlibucak nu niet weet wat de Turkse Federatie Nederland is na alle publiciteit rond zijn persoon in de jaren negentig. Wellicht was Yerlibucak toentertijd wat minder onnozel dan hij zich voordeed?

"Dit is de laatste verzoek van mij"
Verslag van de bijeenkomst: Beverwijk vrijplaats voor Grijze Wolven?

Top