Grijze Wolven nog altijd gesubsidieerd - de Zwolse situatie


In diverse gemeentes in Nederland worden nog altijd lidverenigingen van de Turkse Federatie Nederland, een mantelorganisatie van Grijze Wolven, door de lokale overheid gesubsidieerd. We nemen hieronder het voorbeeld uit Zwolle, waar op 8 Oktober 1998 een hoorzitting voor de beroep- en bezwaarschriftencommissie plaatsvond. Diverse anti-racisme organisaties en belangengroepen van Koerden in Nederland hadden namelijk bezwaar gemaakt tegen de subsidieverstrekking van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Zwolle aan de Stichting Turks Cultureel en Solidariteitscentrum Zwolle (STCSZ).

Geschiedenis
Eind 1997 vraagt STCSZ bij de gemeente Zwolle voor een bedrag van f 5.005 subsidie aan voor het houden van voorlichtingsavonden. Doel is om de achterstand in kennis bij Turken te verkleinen door voorlichting te geven over gezondheidszorg en onderwijs in Zwolle. Niks mis mee, zou je denken. De STCSZ is echter lidorganisatie van de Turkse Federatie Nederland, in 1997 in opspraak gekomen door twee publicaties. In april 1997 waarschuwde Anti-Fascistische Actie (AFA) al voor de achtergronden van de STCSZ. De gemeente Zwolle bleek echter immuum voor alle bewijsvoering en kende de subsidie toe. De avonden hebben plaatsgevonden, maar het juridische gevecht gaat door. Hieronder een samenvatting van de bewijsvoering tegen de STCSZ.

Bewijzen
In de eerder genoemde rouwadvertentie die op 9 april 1997 in de rechtse krant Türkiye geplaatst werd, werd onder andere het symbool van de vlag met de drie halve manen gebruikt. Deze oorlogsvlag van het voormalige Osmaanse Rijk wordt al tientallen jaren gebruikt door Grijze Wolven in Turkije, en zeker niet zoals Grijze Wolven in Nederland te pas en te onpas beweren, door grote delen van de Turkse bevolking. Sterker nog, de vlag met de drie halve manen staat bekend als de partijvlag van de MHP. Verder staat er, excuses voor het wollige taalgebruik: "De Zwolse Idealistische Beweging brengt haar condoléance uit aan de geëerde voorzitter van de MHP, het symbool van de Turks Islamitische wereld, Alparslan Türkes. Hij zal voortleven in de harten van Turkse nationaal-gezinden, hun stemmen zullen zich verheffen. Ons innerlijk vervult zich met bitterheid." Ondertekend namens de Raad van Beheer van de Stichting, voorzitter Namik Demircan.
Ook het gebruik van het woord ülkücü in de advertentie duidt ook op Grijze Wolven-symboliek. Het woord ülkücü betekent idealisten en verwijst naar het ideaal van de vereniging van alle Turkssprekende volkeren in één Turkse natie. De idealisten streven naar het herstel van het voormalige Osmaanse Rijk, pathetisch gesteld van Wenen tot aan de Chinese Muur. Turken gelden in hun opvatting als Übermenschen, terwijl Koerden, joden, communisten en christenen mindere mensen en dus vijanden zijn. (1)
De rouwadvertentie was bedoeld voor Alparslan Türkes, overleden op 4 april 1997 en voormalig leider van de MHP, de partij van de Nationalistische Actie, de politieke partij van de Idealisten, de Grijze Wolven. De MHP geldt als extreem-rechts en hangt een fascistische ideologie aan.

Nazi's
Türkes behoorde tijdens de Tweede Wereldoorlog tot een groep officieren die openlijk sympathiseerden met het Nazi-Duitsland van Adolf Hitler. Grijze Wolven vochten ook met de nazi's mee tegen de Partisanen in de Balkan. Op 3 mei 1944 organiseerden Türkes en zijn companen grote anti-communistische en pro-nazi-duitsland demonstraties, waarna zij in de gevangenis verdwenen en als martelaar vereerd werden. (2) Deze dag, 3 mei, wordt nog altijd door Grijze Wolven over heel de wereld gevierd, ook in Nederland, ook in Zwolle. Op de landelijke viering in Wijchen, vlakbij Nijmegen waren leden van de Stichting Cultureel en Solidariteitscentrum Zwolle aanwezig, tezamen met prominente leden van de Turkse Federatie Nederland. (3) Op deze bijeenkomst beweerd Fedai Eken, coördinator van de Turkse Federatie Nederland voor de camera's van het TV-programma netwerk dat hij 'een MHP-man is'. (4) Later, geconfronteerd met deze beelden, zal hij dit uiteraard ontkennen.
Ook in Huizen, op 23 maart 1997, op een bijeenkomst van de Turkse Federatie Nederland in een sporthal is een delegatie van de Stichting Turks Cultureel Solidariteits Centrum Zwolle aanwezig. In een uitzending van de Turkse Omroep Stichting TOS uit Amsterdam is duidelijk te zien dat er een spandoek van de Zwolse Stichting aan de muur hangt. (5) Kortom. de Stichting Turks Cultureel en Solidariteits Centrum Zwolle is een actief lid van de Turkse Federatie Nederland, de mantelorganisatie van Grijze Wolven in Nederland. Ondanks beweringen van de heer Demircan in de Zwolse Courant van 20 maart 1998, die zegt "niet te weten of ze nog steeds lid zijn". In het verleden is zijn stichting wel lid geweest, zegt hij.
Türkes was ook een goede vriend van nazi's in Duitsland en ging er regelmatig op bezoek. De MHP, Grijze Wolven, werden door de Deutsche Volks Union (DVU), die onlangs bij deelstaatsverkiezingen in voormalig Oost-Duitsland 13% van de stemmen haalde, bij een verkiezingscampagne in de jaren zeventig financieel gesteund. (6) Als u er een jaarverslag van de Verfassungsschutz uit Duitsland op na slaat, ziet u dat zowel de DVU als de mantelorganisatie van de MHP als staatsgevaarlijk worden aangeduid. (7)
De Grijze Wolven in Europa worden vooral gebruikt als loopjongens van de Turkse overheid, die, en dat mag ook bekend verondersteld worden, nauwe banden onderhoudt met maffia en para-militaire organisaties. (8) Grijze Wolven worden vooral ingezet om democratische oppositie te bestrijden en de Koerdische strijd voor zelfbeschikking tegen te gaan. Zoals u wellicht weet produceerde Amnesty International in 1996 een omvangrijk boekwerk over mensenrechtenschendingen in Turkije. (9) Hierin worden ook mensenrechtenschendingen door MHP-leden genoemd. De Turkse staat schuwt er niet voor om samen te werken met fascisten, maffia en terreurorganisaties. Vaak worden deze groepen door de Turkse overheid zelf opgezet, gefinancierd en beschermd. Grijze Wolven, zoals die actief zijn in Europa en Nederland, worden als demonstratie-vee gebruikt, zoals bleek in 1995 toen tienduizend Grijze Wolven in Den Haag demonstreerden tegen de oprichtingsvergadering van het Koerdisch Parlement in Ballingschap. (10) Ook als er verkiezingen zijn in Turkije, ronselen Grijze Wolven in Nederland stemmers in de Turkse gemeenschap en begeleiden zij politici van de MHP op toernee in Europa. Ook gaan Grijze Wolven uit Nederland georganiseerd naar fascistische bijeenkomsten in Turkije, zoals op de berg Erciyes. Op 18 juli 1996 ziet onderzoeksjournalist Mehmet Ülger op de berg Erciyes in Turkije, waar de MHP een overwinningsfeest zal houden, een spandoek van het Turks Cultureel Centrum in Zwolle. Tienduizenden Grijze Wolven uit Turkije en Europa zijn bijeengekomen om Alparslan Türkes te horen spreken. In Nederland zijn kaartjes voor de reis te bestellen via alle aangesloten lidorganisaties van de Turkse Federatie Nederland, ook het Turks Cultureel Centrum in Zwolle. Er zijn zo'n tweeduizend Nederlandse Grijze Wolven op de berg aanwezig. Tijdens de toespraak van Türkes, die haat predikt tegenover etnische minderheden als Koerden en Lazen, scandeert de menigte leuzen als "Zeg dat we moeten sterven, en we doen het; zeg dat we moeten doden, en we doen het!" (11)
Ook de illegale, door de Verenigde Naties diverse malen veroordeelde, bezetting van Cyprus sinds 1974 wordt door Grijze Wolven met hand en tand verdedigt. Toenmalig premier Tançu Çiller zond 5000 Grijze Wolven naar Cyprus om de conflicten met de Grieks-Cyprioten in te dammen. (12) Ook een Nederlandse Grijze Wolf was daarbij: "Vorig jaar (1996) was ik op Cyprus bij de grensgevechten. We waren daar met een heleboel Grijze Wolven, wel met 5000. Het was een schitterende reis. Hij was georganiseerd door de Ülkü Ocaklari, de plaatselijke afdelingen van de Idealisten in Turkije. Een Griek werd door ons doodgeslagen en later werd een Griek doodgeschoten door een Turkse militair. Turkse militairen, die wij volledig vertrouwen, dat zijn echt onze jongens." (13)
De greep op een deel van de Turkse gemeenschap door de Turkse Federatie Nederland is aanzienlijk. Met die greep willen zij de Turkse lobby ter acceptatie van de gevoerde politiek in Turkije (perscensuur, verdwijningen, oorlog in Zuid-Oost Turkije), in Europa en Nederland vergroten. Het moet niemand verbazen als er dit weekend bij het Syrisch consulaat in Brussel een demonstratie van Grijze Wolven. Of dat de stand van Amnesty International in Deventer, die dit weekend weer van start gaan, weer in georganiseerde vorm wordt aangevallen door Grijze Wolven. Men herinnert zich ongetwijfeld nog de massale vechtpartij van juli vorig jaar, waar diverse gewonden vielen.

Werkloosheid
Onder Turkse jongeren is een hoog vervroegd schoolverlatingspercentage, een hoog werkloosheidscijfer en weinig perspectief voor de toekomst. Op de achterstandspositie wordt handig ingespeeld door de 55 lidorganisaties van de TFN. Zij organiseren voetbalwedstrijden, kickbokskampioenschappen en zorgen ervoor dat er ruimtes zijn waar Turkse jongeren elkaar kunnen ontmoeten. In het boek van Braam en Ülger zegt een Turkse jongen: "Ik ben geen Grijze Wolf, maar ik kom hier omdat er geen andere plek is om heen te gaan." (14)
Veel jongeren zijn tussen twee culturen beland en ontvankelijk voor de ideologie van de Grijze Wolven. Het lijkt eerder genoemde organisaties wenselijk om juist perspectief te bieden aan kansloze jongeren, van welke afkomst dan ook, om tegenwicht te bieden aan de indoctrinatie-pogingen van de Grijze Wolven in Nederland.
Grijze Wolven opereren sinds begin jaren tachtig niet meer openlijk. Juist zij proberen met een fatsoenlijk gezicht en integratie-gerichte activiteiten naar buiten te treden en in contact te komen met allerhande instellingen, waaronder bijvoorbeeld de Gemeente Zwolle. Op het eerste gezicht zijn de georganiseerde activiteiten niet tegen integratie gericht. Schijn bedriegt echter. Juist door zich binnen de Turkse gemeenschap te profileren als door de lokale overheid geaccepteerde organisatie zullen zij status en aanzien verwerven. Hierdoor zijn zij makkelijker in staat publiek uit de Turkse gemeenschap voor zich te winnen. Uiteindelijk zullen zij Turken proberen te indoctrineren met haar fascistische ideologie. Het lijkt ons uitermate ongewenst als dit de gevolgen zijn van de door de Gemeente Zwolle verstrekte subsidie. Letterlijk zegt de voorzitter van de Turkse Federatie Nederland hierover: "Laat iedereen er van doordrongen zijn dat de derde generatie die nu opgroeit, en de na hen komende generaties, worden bedreigd. Ze verkeren in groot gevaar; het gevaar van assimilatie en integratie. Opgaan in een vreemde cultuur is uit den boze." (15)
Er zijn gelukkig ook voorbeelden van Gemeentes die het anders doen. Binnen de gemeente Deventer is het idee ontstaan dat er iets tegen deze stroming gedaan moest worden. In de toekomst gaan zij kritischer kijken naar subsidie-aanvragen uit de Turkse hoek, nauwer erop toezien of de gelden besteed worden zoals aangevraagd en de discussie met een breed spectrum uit de Turkse gemeenschap voeren. Ook zal er hoog ingezet worden om de achterstandspositie van Turkse jongeren op de arbeidsmarkt weg te nemen en hen zodoende uit handen van Turkse rechts-extremisten te houden. (16)
Als de Stichting Cultuur en Solidariteitscentrum Zwolle, zoals ze zelf beweerd, geen lid is van de Turkse Federatie Nederland, waarom staat deze stichting dan nog immer op zowel de interne als externe lijst van de Turkse Federatie Nederland? Op de interne lijst van de Turkse Federatie staat de voorzitter van de Zwolse Stichting als contactpersoon voor de hele organisatie genoemd, inclusief zijn privé-telefoonnummer. (17) Ook staat de Zwolse stichting nog genoemd in de externe lijst van de Turkse Federatie Nederland op haar web-site op internet. (18)

Jeroen Bosch, medewerker Anti-Fascistische Actie

Bronnen:
1) Rotterdams Dagblad, Marc Floor, 20 mei 1998
2) Pan-Turkism, from irredentism to cooperation, Jacob M. Landau, Hurst & Company. London, 1981
3) Ooggetuige Mehmet Ülger, onderzoeksjournalist, Wijchen 4 mei 1997
4) Video-opname uitzending Netwerk, dd 29/9 1997
5) Video-opname uitzending Turkse Omroep Stichting, dd 30 maart 1997
6) Antifascistisches INFO-Blatt Nr. 32, November/December 1995
7) Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen über das Jahr 1998, Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen
8) 'Car crash scandal shakes Turkish state', Jonathan Lyons, Reuter, 10 november 1996
9) Amnesty International: Turkey No security without human rights, ISBN 0-86210-263-4, en Amnesty International, Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V. 1994, te verkrijgen bij Amnesty International Afdeling Nederland, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, onder nr. 1994/236
10) Zwolse Courant 24 april 1995
11) Braam & Ülger, Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreem rechts, ISBN 90-388-0298-6, blz. 116
12) Kurdistan Rundbrief nr. 18 1996
13) Doktoraal scriptie, Vakgroep Culturele Antropologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, blz. 118
14) Zie (11), blz. 46
15) Zie (11), blz. 148
16) Deventer Dagblad, 13 juni 1998, en Nota voor B % W dd 28 april 1998
17) Interne lijst Turkse Federatie Nederland
18) Zie www.euronet.nl/users/turkfed/