Open brief aan de leden van de Tweede Kamer


Open brief aan de leden van de Tweede Kamer
Amsterdam 10/12 2001

Geachte,

Op 5 januari 2002 zal de vice-president van Turkije en de leider van de extreem-rechtse MHP, Devlet Bahçeli, zijn geloofsgenoten in Nederland toespreken op een politieke bijeenkomst in de Brabant Hallen te Den Bosch.

poster congres
  poster 4e congres  
Wij vragen u om een verbod op deze openbare bijeenkomst op grond van de onwenselijkheid van de invloed van rechts-extremistische buitenlandse partijen op landgenoten hier in Nederland. De Grijze Wolven van de MHP zijn een extreem-nationalistische beweging met fascistische trekken en openlijke verbindingen met het criminele milieu in Turkije en Europa.

In het huidige Turkse parlement en in de regering zitten sinds april 1999 talloze MHP'ers of ex-MHP'ers die nog immer worden verdacht van moord, smokkel of drugshandel en nu parlementaire onschendbaarheid genieten. De MHP kon aan de macht komen door een onvervalste, agressieve nationalistische politiek ten op zichte van de Koerdische minderheid en haar grote jarenlange invloed op jonge Turken door middel van haar talrijke plaatselijke Idealistische Haarden, scholingscentra voor de jonge Grijze Wolven.

De bijeenkomst in Den Bosch, vermoedelijk het jaarlijks congres, wordt georganiseerd door de Turkse Federatie Nederland (TFN), al eerder door onder andere minister Dijkstal aangeduid als mantelorganisatie van de MHP in Nederland. Oproepen voor de bijeenkomst worden verspreid door de 55 plaatselijke lid-organisaties van de TFN, waarvan sommigen nog altijd subsidie ontvangen van plaatselijke overheden. Eén van de artiesten die in Den Bosch zal optreden is Ibrahim Dulger, waar de politie Limburg-Noord eerder, bij een bijeenkomst van de TFN in Venlo, over schreef: "De artiesten die bij dit feest zijn opgetreden staan in Turkse kringen bekend als actieve leden van de Grijze Wolven." Mustafa Yildizdogan, de bekendste zanger van de Grijze Wolven op dit moment, al eerder op 6 mei van dit jaar optredend in Rijswijk, en ook op de nominatie om op te treden in Den Bosch, zong in 1997 een loflied over de overleden leider Alparslan Türkes. Deze clip werd ook uitgezonden door de Turkse Omroep Stichting in Amsterdam, een lid-organisatie van de TFN.

In het laatste rapport van de BVD staat te lezen: "De nationalistische TFN (Turkse Federatie Nederland, ook wel aangeduid als de 'Grijze Wolven') kan eveneens beschouwd worden als een onderdeel van het Turkse beheersnetwerk. Bij incidentele aangelegenheden, zoals de kwestie van de gedenksteen in Assen, toont de TFN zich een pleitbezorger van de Turkse belangen in Nederland. De lijn van deze federatie met de Turkse overheid loopt voornamelijk via haar in de regering vertegenwoordigde moederpartij, de MHP. Illustratief voor de nauwe banden tussen beide organisatie is, dat functionarissen van de MHP zich tijdens het laatste TFN-congres in Nederland hebben bemoeid met de verkiezing van bestuursleden.Ten aanzien van de TFN lijkt overigens de conclusie gerechtvaardigd dat de organisatie er niet in slaagt haar aanhang substantieel te vergroten. De onverminderde gerichtheid van de organisatie op Turkije lijkt zelfs te leiden tot een verdergaand isolement van de beweging in Nederland. Positief is dat zich in het afgelopen jaar vrijwel geen botsingen meer hebben voorgedaan tussen aanhangers van de TFN en sympathisanten van de PKK en de DHKP-C. Daarmee lijkt de trend van een afnemend geweldsniveau, die in 1999 al was ingezet, te zijn bevestigd".

Onder andere in het rapport van de Duitse inlichtingendienst van de Duitse deelstaat Baden Württemberg in 2000 staat dat de Europese Turkse Federatie, de koepel van de TFN: "…in toenemende mate een superieur nationalisme en een openlijk racistische visie, uitgaande van de verhevenheid van het Turkse ras, predikt. Ook de kwestie van de synthese tussen 'Turk zijn' en 'Islam' wordt op een dusdanige manier aangehangen dat het andere religies als minderwaardig beschouwt. Dat er bovendien van een zodanig begrip van 'volk' wordt uitgegaan dat een pluralistische cultuur rigoreus wordt afgewezen en een openlijke vijandigheid tegenover bijvoorbeeld Koerden wordt uitgeproken, doet op zijn minst twijfel rijzen over de vreedzame uitspraken die de leiding van de Federatie immer doet." Verder wijst de Duitse inlichtingendienst op de latente geweldsdreiging van de Grijze Wolven.

In het recente verleden konden bijeenkomsten van de TFN rekenen op een toeloop van circa 3000 Grijze Wolven. Dit is ongeveer eentiende van het aantal geschatte aanhangers van de Grijze Wolven in Nederland.

Voor de MHP is het van groot belang om invloed te blijven uitoefenen op Turkse gemeenschappen in Europa. De TFN zorgt er in Nederland met tal van politieke en culturele bijeenkomsten voor dat de Grijze Wolven niet integreren en kunnen worden ingezet als verlengstuk van Turkse belangen in Europa. Zo kwamen Grijze Wolven in het recente verleden in actie tegen de oprichting van een Armeens monument in Assen, en vorig jaar, op 9 december 2000, werd een Turkse hongerstaker in Rotterdam doodgestoken door Grijze Wolven, na een ongekende hetze van de MHP tegen de hongerstakers in Turkse gevangenissen. Overigens lopen de moordenaars nog immer op vrije voeten.

Ook riep de MHP in 1998 haar leden op om in de Nederlandse politiek te infiltreren, teneinde hun belangen beter te kunnen verdedigen. Het laten doorgaan van de bijeenkomst is een klap in het gezicht van Turkse en Nederlandse democraten, mensenrechtenorganisaties, Koerden en Alevieten en zou de spanningen tussen etnische gemeenschappen in Nederland op scherp kunnen zetten.

Wij willen u dan ook vragen om al uw politieke invloed aan te wenden om deze bijeenkomst af te gelasten. Zodat er eindelijk eens een begin kan worden gemaakt met een consequent beleid ten op zichte van Grijze Wolven en hun mantelorganisaties in Nederland. Zolang Turken en Koerden zich niet beschermd voelen door de overheid tegen de fysieke en psychische terreur van de Grijze Wolven, zal de neiging om zich terug te trekken in de eigen gemeenschap des te groter worden, met alle gevolgen voor het integratie-proces vandien.

Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis en de huidige dynamiek van de MHP, een overzicht van lidorganisaties van de TFN, een overzicht van incidenten in Nederland waar Grijze Wolven de laatste jaren bij betrokken zijn geweest en de subsidierelaties van een aantal Nederlandse gemeentes met Grijze Wolvenverenigingen vind u in onze boeken uit 1997 en 2000 en ook op onze web-site www.xs4all.nl/~afa/

Wij blijven graag op de hoogte van de stappen die u onderneemt. Het snelste contact met ons is via e-mail.

Comité Stop de Grijze Wolven

Met vriendelijke groet, namens het comité,

Ernst Haffmans

Bijgevoegd is een lijst van Turkse parlementariers die vuile handen hebben gemaakt in de immer voortdurende vuile oorlog van de MHP en een biografie van Devlet Bahçeli.