Demonstratie tegen congres extreem-rechtse Grijze Wolven


Persbericht 18/12 2001

Demonstratie tegen congres extreem-rechtse Grijze Wolven

Amsterdam - Diverse Turkse, Koerdische en Nederlandse antifascisten organiseren op 5 januari een demonstratie in het centrum van Den Bosch en bij de Brabant Hallen. Daar komen op dat moment enkele duizenden extreem-rechtse Grijze Wolven bijeen voor het 4e jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland, een mantelorganisatie van de extreem-rechtse partij MHP uit Turkije. Devlet Bahçeli, de algemeen voorzitter van de MHP, zal het congres toespreken. Volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft de MHP invloed op de aanstelling van bestuursleden van de Turkse Federatie Nederland.

De demonstranten hopen dat het College van B & W in Den Bosch aanstaande donderdag in de raadsvergadering de bijeenkomst van de Turkse Federatie Nederland zullen verbieden. Volgens het Europees Verdrag ter Uitbanning van Rassendiscriminatie is het Nederlandse overheidsinstellingen verboden om groepen die aanzetten tot discriminatie en rassenhaat, onderdak te bieden. Dat de Brabant Hallen geen overheidsgebouw zijn is niet relevant, ieder instelling in Nederland heeft de morele plicht om het verspreiden van rassenhaat tegen te gaan. Zaalverhuur aan extreem-rechts kan zelfs een strafbaar feit opleveren in de vorm van medeplichtigheid aan het misdrijf in artikel 137c, Wetboek van Strafrecht. Immers, ingevolge artikel 48 Sr worden als medeplichtigen aan een misdrijf beschouwd onder andere zij die opzettelijk gelegenheid verschaffen tot het plegen van een misdrijf. De Brabant Hallen, inmiddels op de hoogte van de achtergronden van de bijeenkomst op 5 januari, zouden het contract dan ook eenzijdig kunnen opzeggen op grond van dit artikel.

Het comité Stop de Grijze Wolven heeft de directie van de Brabant Hallen en het College van B & W een brief gestuurd met verwijzingen naar wets-artikelen die relevant zijn in een verbodsprocedure. Deze brieven zijn terug te vinden op de web-site van het comité (www.xs4all.nl/~afa/)

Ernst Haffmans, namens

Comité Stop de Grijze Wolven