Voorgelezen Toespraak Rehwinkel


Aan de aanwezigen bij de demonstratie tegen de Grijze Wolven in Den Bosch,

Helaas kan ik vandaag door een andere afspraak niet bij U aanwezig zijn. Op deze manier wil ik echter mijn steun aan uw demonstratie betuigen. Ik deel uw zorgen over de bijeenkomst die vandaag door de Turkse Federatie Nederland wordt georganiseerd.

Al begin december heb ik via de commissie Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer aan de regering om een reaktie op deze bijeenkomst gevraagd. Deze reaktie is pas gistermiddag bij de Kamer binnengekomen. Volgt de Nederlandse regering de Grijze Wolven wel voldoende alert? Ik heb mij verbaasd over het feit dat een vergunning door het gemeentebestuur van Den Bosch voor het houden van een culturele manifestatie is verleend en dit zo ook aan de burgers van Den Bosch bekend is gemaakt. Een ieder die zich een beetje in de bijeenkomst van vandaag verdiept, en in het verleden van de Turkse Federatie Nederland en de MHP, weet dat vandaag niet een culturele manifestatie maar een politieke bijeenkomst plaatsvindt. Een politieke bijeenkomst waar de MHP tot op het hoogste niveau vertegenwoordigd is. Een politieke bijeenkomst waar je niet zonder zorgen kennis van kunt nemen.

Turkse jongeren bijeen in Den Bosch
  grijze wolven-jongeren  
De Grijze Wolven hebben een angstaanjagend verleden. Een verleden van banden met de Turkse islam, moorden van oa vakbondsmensen en journalisten, bomaanslagen. De Turkse Federatie zegt wel integratie van Turken in de Nederlandse samenleving na te streven, maar is in dit opzicht door haar verleden niet erg geloofwaardig. De Turkse Federatie zegt wel een streep onder dat verleden te willen zetten, maar houdt zijn banden met de MHP. Ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst wijst op de invloed die door de MHP op de benoeming van bestuursleden van de Turkse Federatie Nederland wordt uitgeoefend.

Mijn hart ligt bij de democratische groeperingen vanuit Turkije die hier ook bijeen zijn. Ik wil met hen dat de Turkse Federatie Nederland nauwlettend wordt gevolgd. Ik wil met hen dat meteen wordt opgetreden zodra strafrechtelijk gestelde grenzen worden overtreden. De Turkse Federatie Nederland zegt wel een streep onder haar verleden te willen zetten, maar WIJ zullen dat verleden niet vergeten! En WIJ zullen streven naar een heden waarin democratie en eerbiediging van mensenrechten voorop staan. Ik ben vandaag in gedachten bij U.

Peter Rehwinkel
Lid Tweede Kamer PvdA