Toespraak Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme


De aanwezigheid in Nederland van Turks nationalistische organisaties is al een oud probleem. Twintig jaar geleden gingen mensen er al de straat voor op. Vandaag de dag is het ook nog nodig. Hoewel het algemeen bekend is dat er Grijze Wolven organisaties in Nederland bestaan wordt er tot nu toe zelden tegen op getreden. Op twee punten zal ik nu ingaan, namelijk subsidieverstrekking en activiteiten van Grijze Wolven in de gemeentepolitiek.

In Utrecht is er het Turks Kultureel Centrum, aangesloten bij de Turkse Federatie Nederland en dus bekend om hun sympathie voor de Grijze Wolven. Jarenlang hebben ze subsidie gekregen van de gemeente Utrecht voor activiteiten als conferenties, informatie avonden, cursussen en voorlichtingsavonden. De laatste jaren hebben ook nog subsidie gekregen. Op principiële gronden hebben gemeenten weinig mogelijkheden subsidieverzoeken af te wijzen. De gemeente Tilburg heeft dit als enige tot nu toe gedaan. De gemeente Tilburg heeft op principiële gronden, namelijk lidmaatschap van de Turkse Federatie Nederland, de subsidie ingetrokken van een Tilburgse organisatie. In verschillende gemeenten krijgen lidorganisaties van de Turkse Federatie nog financiële steun en kunnen dus hun nationalistische en onverdraagzame ideeën verspreiden.

Typerend is de reactie van een gemeente ambtenaar toen KURF enkele jaren geleden bekend maakte dat de gemeente Utrecht aan Grijze Wolven subsidie verstrekt: "Het lastige is dat je nooit weet wie er achter zo'n organisatie zitten." De gemeente heeft jaren geleden toegezegd onderzoek te gaan doen naar zelforganisaties van migranten maar heeft dit tot nu toe niet gedaan. De druk op de politiek is dan ook nodig om veranderingen in het subsidiebeleid tot stand te krijgen. Financiële steun aan organisaties die de integratie belemmeren is absurd.

Ook in de gemeentepolitiek proberen Grijze Wolven zich te manifesteren. In 1998 probeerde een bestuurslid van het Turks Kultureel Centrum via een eigen Turks Marokkaanse partij in de Utrechtse gemeenteraad te komen. Naar buiten toe deed hij zich voor als iemand die voor integratie is en Turken wilde betrekken bij de politiek. Wel gaf hij toe sympathie voor de Grijze Wolven te hebben. Net als Grijze Wolven in andere gemeenten verkreeg hij bij de gemeenteraadsverkiezingen te weinig stemmen voor een zetel. Als lokale anti racisme organisatie kun je niet anders dan proberen zowel de Nederlandse extreem-rechtse partijen als de Turkse extreem-rechtse partijen een halt toe te roepen. Verbieden is geen oplossing maar je moet ze wel kritisch volgen en het ze zo moeilijk mogelijk proberen te maken.

Het lijkt erop dat de regering is bang om haar vingers te branden als ze actie zou ondernemen tegen de Grijze Wolven. Toch leek het erop dat na het uitkomen van verschillende boeken over de Grijze Wolven er iets zou veranderen. Waarschijnlijk wil Nederland de Turkse regering niet tegen het hoofd stoten en probeert het onderwerp te mijden. Daarom is een demonstratie als vandaag goed om misschien weer wat mensen wakker te schudden. Want wij willen een wereld waarin mensen met elkaar leven en waar geen plaats is voor haat en onverdraagzaamheid.

Pieta de Boer