Toespraak HTIF


Geachte aanwezigen,

Vandaag zijn we hier bij elkaar om te protesteren tegen extreem rechts.
Elke vorm van extreem nationalisme moet bestreden worden. Ook in Nederland, en juist in Nederland.

Zoals we weten zijn de Grijze Wolven als organisatie ook in Nederland actief.

Sinds de laatste verkiezingen in Turkije, april 1999, neemt de partij van de grijze wolven, de MHP deel aan de Turkse regering. Als regeringspartij lijkt de MHP een gewone partij te zijn voor de buitenwereld, maar niets is minder waar. De grijze wolven en de MHP zijn een extreem-nationalistische beweging met racistische en fascistische trekken en ideeën. Het zijn de neonazi's van Turkije. Deze figuren hebben zich in het verleden schuldig gemaakt aan massamoorden op linkse progressieven, alevieten en Koerden. De geschiedenis van Turkije laat zien dat extreem rechts de steun heeft van gevestigde partijen en instellingen.

In Nederland leven mensen afkomstig uit Turkije in ballingschap; Koerden, alevieten, links progressieve mensen, advocaten, schrijvers, leraren en ambtenaren, die alleen maar vanwege hun ideeëŽn verbannen zijn uit hun land en als staatsgevaarlijk bestempeld zijn.

De jarenlange onderdrukking van Koerden in Turkije heeft erin geresulteerd dat elke vorm van uiting van eigen taal en cultuur gezien wordt als een potentiŽle terroristenactie. De Koerdische taal en cultuur werd onder druk van extreem nationalistische ideeŽn onderdrukt en ontkend.

Links progressieve mensen worden in de gevangenissen gestopt en gemarteld en in gevangenissen levend verbrand.

De staatsterreur wordt ondersteund juist door groepen met extreem nationalistische ideeën. In Turkije, het land waar staatsterreur de normale gang van zaken is, roept deelname aan de regeringstafel van een extreem nonalistische partij als de MHP geen verontwaardiging op. De MHP, de staat en de maffia regeren in Turkije.

Voor deze staatsterreur vluchten juist mensen uit Turkije, onder andere naar Nederland. Vluchtelingen uit Turkije komen hier ook weer het geweld van extreem rechts, de grijze wolven, tegen. En dat kan niet. Dit moet bestreden worden. Wij vinden het niet passend dat aan nationalistische, racistische en fascistische organisaties in Nederland ruimte wordt geboden om hun opvattingen te verspreiden. De MHP kan in Turkije jarenlang invloed uitoefenen op jonge Turken. We moeten dat in Nederland niet tolereren. Het leven in een samenleving waarin ruimte en respect is voor andersdenkenden is een hoog goed. Laten we dat behouden. En bestrijdt daarom het extreem-rechtse nationalisme in welke vorm dan ook en in welke taal dan ook. Turkse extreem-rechts is geen haar beter dan hun bondgenoten in Nederland en Europa.

Geef Turks rechts-nationalisme en fascisme geen kans!
Laat je stem horen tegen staatsterreur in Turkije!
Bundel de krachten om strijd te voeren tegen fascisme!

HTIF, Federatie van arbeiders uit Turkije in Nederland